Chapter 22:

De Eindtijdreeks

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.”

Profetie wordt ons niet gegeven, zodat we de toekomst kunnen kennen. In plaats daarvan krijgen we profetie zodat wanneer de gebeurtenissen plaatsvinden, ze ons geloof bevestigen. Desalniettemin, als we de profetieën bestuderen, kunnen we een aantal dingen leren – en dit kan ons niet alleen helpen om uit de gevarenzone te blijven, het kan ons ook laten zien hoe we Jahweh kunnen behagen.

In Openbaring en de Eindtijd we laten zien hoe het witte paard van Openbaring Yeshua vertegenwoordigt, en bij geestelijke uitbreiding, Zijn lichaam (die Zijn werk doet). Op een ander niveau is Zijn lichaam Zijn volk Efraïm. Tijdens Efraims tijd in geestelijke gevangenschap in Rome veroverde hij vele naties voor Rome.

Hitgalut (Openbaring) 6:2
2 En ik keek, en zie, een wit paard. Hij die erop zat, had een boog; en hem werd een kroon gegeven, en hij trok erop uit om te overwinnen.

Wat Rome betreft, op andere plaatsen zullen we zien dat daar de geestelijke Esau woont. Esau werd ook Edom (rood) genoemd.

B’reisheet (Genesis) 25:25
25 En de eerste kwam rood uit. Hij was overal als een harig kleed; daarom noemden ze zijn naam Esau.

Ezau is boos op Jacob en wil zijn twee huizen doden, zowel Juda als Efraïm. De kleur van waanzin is rood.

B’reisheet (Genesis) 27:41
41 Daarom haatte Esau Jakob vanwege de zegen waarmee zijn vader hem zegende, en Esau zei in zijn hart: “De dagen van rouw om mijn vader zijn nabij; dan zal ik mijn broer Jakob doden.”

De democratie in westerse Romeinse stijl vertegenwoordigt de wil van al diegenen die hun ware erfenis in Yeshua en de Nazarener verachtten ten gunste van het thora-loze christendom. Ze zijn antisemitisch en geven de voorkeur aan democratie, waar mannen stemmen voor alles wat in hun eigen ogen goed lijkt, in plaats van wat het woord van Jahweh zegt te doen (wat het ondersteunen van Zijn gezalfde leiderschap is).

D’varim (Deuteronomium) 12:8
8 “Je zult helemaal niet doen wat we hier vandaag doen – iedereen doet wat goed is in zijn eigen ogen –

Het huis van Esau trouwde met het huis van Ismaël.

B’reisheet (Genesis) 28:9
9 Esau ging dus naar Ismaël en nam Mahalath, de dochter van Ismaël, de zoon van Abraham, de zuster van Nebajoth, als zijn vrouw naast de vrouwen die hij had.

De paus draagt wit omdat Efraïm vroeger in Rome woonde. Maar aangezien Ephraim in de dagen van Maarten Luther massaal Rome verliet, zou hij met recht het rood van Esau’s waanzin moeten dragen. Een ding over het rode paard is dat er altijd dood en verderf is vanwege de resultaten van de Romeinse democratie. De Romeinse democratie leidt tot imperialisme in Romeinse stijl. Dit is waarom vers 4 ons vertelt dat het rode paard vrede van de aarde wegneemt.

Hitgalut (Openbaring) 6:3-4
3 Toen Hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede levende wezen zeggen: ‘Kom en zie.’
4 Een ander paard, vurig rood, ging naar buiten. En degene die erop zat, werd de vrede van de aarde weggenomen en dat mensen elkaar zouden doden; en hem werd een groot zwaard gegeven.

De paus draagt wit omdat hij wil dat de wereld gelooft dat de katholieken de bruid zijn. Het pausdom is echter de geestelijke Esau, wiens kleur het rood van de waanzin is, en het bloed dat afkomstig is van zijn imperialisme. Waar de geest van de Romeinse democratie ook heen gaat, het spirituele Romeinse rijk en het bloed dat wordt vergoten om zijn slachtoffers te onderdrukken. Net zoals het oude Rome democratie manifesteerde, zo manifesteren moderne regeringen van het rode paard democratie, socialisme en communisme. Bloed wordt door hen vergoten.

Hitgalut (Openbaring) 6:4
4 Een ander paard, vurig rood, ging naar buiten. En degene die erop zat, werd verleend om vrede van de aarde te nemen, en dat mensen elkaar zouden doden; en hem werd een groot zwaard gegeven.

In een democratie kiezen we onze eigen leiders en stemmen we voor alles wat in onze eigen ogen goed lijkt. Dit is echter niet proberen Yeshua te behagen, maar onze eigen harten en dromen najagen. Verder stelt het ons open voor misbruik door het zwarte paard (de Illuministische geldmacht).

Amerikaanse christenen vieren hun onafhankelijkheid van koning George op 4 juli, maar wat velen van hen niet beseffen, is dat de meeste van de grondleggers van Amerika vrijmetselaars waren, en dat ze 4 juli kozen om occulte redenen. 4 juli valt 13 dagen na de zomerzonnewende, de dag van Lithia. Het valt ook 66 dagen na het Festival van Beltane op 30 april (de hoogste dag op de kalender van de Druïdische heks). Al deze dingen hebben een grote betekenis bij hekserij. De Beierse Illuminati vieren ook specifiek de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag, omdat dit het moment is waarop de christenen zich massaal begonnen af te keren van hun beschermers (de christelijke witte-paardkoningen) en de populistische rode-paarddemocratie begonnen te omarmen. Dit maakte christenen tot een veel gemakkelijkere prooi. Ter viering hebben de Illuminati de Romeinse cijfers MDCCLXXVI (1776) aan de basis van Satans piramide geplaatst, op de achterkant van het een-dollarbiljet van de Verenigde Staten.

Hoewel de christelijke koningen hun macht ontleenden aan de paus (de anti-messias), en hoewel ze loyaal waren aan de paus, hadden ze alle motivatie om hun onderdanen te leren de Schrift te geloven, omdat de enige reden dat ze enig gezag hadden, was omdat het volk geloofde in christelijk koningschap.

Mannen houden er niet van om loyaal te zijn aan koningen, maar ze zullen het doen als ze beseffen dat Jahweh het verlangt.

Kepha Aleph (1 Petrus) 2:17
17 Eer alle mensen. Houd van de broederschap. Vrees Elohim. Eer de koning.

Christelijk Europa heeft een aantal vreselijke koningen meegemaakt – maar zelfs slechte koningen hebben prikkels om ervoor te zorgen dat hun mensen de Schrift geloven. Ze hebben ook een prikkel om te voorkomen dat geheime genootschappen worden gevormd en de controle overnemen. Wanneer mensen zich echter afkeren van hun christelijke koningen, is er niets dat occulte mannen met macht en geld ervan weerhoudt om controle te kopen en achter de schermen te werken in geheime genootschappen, zoals de Illuminati, de Vrijmetselaars, de Bilderberggroep, enz.

Als we het hebben over het zwarte paard, hebben we het over de Illuminati, en ook over de zionistische geldmacht (die overwegend Joods is). Je zou kunnen zeggen dat de zionistische Illuminati harten hebben zo zwart als steenkool, omdat ze proberen de hele wereld te beheersen door alle nationale valuta te beheersen, regeringen te destabiliseren en Yeshua’s aanbidding en waarden te vernietigen. Ze moedigen ook oorlog over de hele wereld aan, waardoor ze nog rijker worden, omdat ze alle kanten van deze oorlogen financieren. In de zieke en verwrongen wereld van het zwarte paard zijn uiteindelijk alleen macht, geld en controle van belang.

Hitgalut (Openbaring) 6:5-6
5 Toen Hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde levende wezen zeggen: “Kom en zie.” Dus ik keek, en zie, een zwart paard, en hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand.
6 En ik hoorde een stem in het midden van de vier levende wezens, die zei: “Een liter tarwe voor een penning, en drie liter gerst voor een penning; en doe de olie en de wijn geen kwaad.”

Met controle over de geldvoorraad van de wereld, controleren de Illuminati de Vrijmetselaars (die op hun beurt de meeste regeringen controleren). Met controle van de regeringen, controleren ze ook de rechtbanken en de scholen. Ze bezitten ook de meeste grote media, waaronder Hollywood. De controle van het zwarte paard over de geldvoorraad van de wereld geeft het ook een uniek vermogen om de andere paarden te beheersen. Dit alles laat het zwarte paard in een unieke positie achter om invloed uit te oefenen op wat de gemiddelde man denkt. Deze controle wordt vervolgens toegepast op hun uiteindelijke doel, namelijk het vestigen van een wereldregering met een valse wereldreligie. Zoals we laten zien Openbaring en de Eindtijd, hun plannen omvatten het verplaatsen van de troon van de paus naar de tempelberg, en het vestigen van een wereldreligie in samenwerking met de moslims en de rabbijnen. Veel van de overeenkomsten zijn al ondertekend.

Het groene paard is de islam. Groen is de primaire kleur van de islam en de kleur groen is te vinden in bijna alle islamitische vlaggen, banieren, armbanden en hoofdbanden.

Hitgalut (Openbaring) 6:7-8
7 Toen Hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde levende wezen zeggen: ‘Kom en zie.’
8 Dus ik keek, en zie, een bleek [green] paard. En de naam van hem die erop zat was Dood, en Hades volgde hem. En hun werd macht gegeven over een vierde van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met dood en door de beesten van de aarde.

De King James Version en andere hoofdversies geven het vierde paard weer als een “bleek” paard, maar zoals we in uitleggen Openbaring en de Eindtijd, het Griekse woord is hier chloor. Chloros betekent groen (net zoals chlorofyl groen is). Interessant is dat de vier kleuren van de verdrukking (wit, rood, zwart en groen) in bijna alle islamitische vlaggen voorkomen. Hieronder staan bijvoorbeeld de vlaggen van Jordanië, Afghanistan en Koeweit.

Het is ook interessant dat de vier paarden de drie avrahamische religies zijn, plus populisme (democratie, socialisme, enz.). Dit zijn de vier belangrijkste spirituele krachten die onze wereld vormgeven.

In Openbaring en de Eindtijd laten we zien hoe koning Nebukadnezar droomde van een standbeeld dat op aarde was opgesteld. Zijn hoofd was gemaakt van fijn goud (symbolisch voor Babylon), zijn borst en armen waren van zilver (Medea-Perzië), zijn buik en dijen waren van brons (Griekenland), zijn benen waren gemaakt van ijzer (Rome), en zijn voeten waren gemaakt van ijzer (Rome) gemengd met klei (islam). Dit symboliseerde een reeks van vijf opeenvolgende rijken die allemaal Babylonisch van aard zouden zijn. Dat wil zeggen, macht en autoriteit zouden niet worden gebruikt om voor de mensen te zorgen en om het koninkrijk van Jahweh hier op aarde te vestigen. In Babylonische regeringen worden macht en gezag gebruikt om de massa tot slaaf te maken ten behoeve van de elites, en om het volk van Jahweh en Zijn aanbidding te vernietigen.Satan is de auteur van verwarring, en de vier paarden creëren zeker verwarring doordat, hoewel alle vier de paarden tegen elkaar strijden, ze ook in het geheim samenwerken, in samenspanning. Een voorbeeld is hoe het witte paard (christendom) en het groene paard (islam) beide manifestaties zijn van hetzelfde Babylonische beest.

Daniël 2:37-43
37 “Jij, o koning [Nebuchadnezzar], zijn een koning der koningen. Want de Elohim des hemels heeft u een koninkrijk, macht, kracht en heerlijkheid gegeven;
38 en waar de mensenkinderen ook wonen, of de dieren van het veld en de vogels van de hemel, Hij heeft ze in uw hand gegeven en heeft u aangesteld als heerser over hen allemaal – u bent dit gouden hoofd.
39 Maar na u zal een ander koninkrijk ontstaan dat lager is dan het uwe [Medea-Persia]; dan nog een, een derde koninkrijk van brons [Greece], die over de hele aarde zal heersen [in context, het Midden-Oosten].
40 En het vierde koninkrijk [Rome] zal zo sterk zijn als ijzer, in zoverre dat ijzer in stukken breekt en alles verbrijzelt; en als ijzer dat verplettert, zal dat koninkrijk in stukken breken en alle anderen verpletteren.
41 Terwijl u de voeten en tenen zag, deels van pottenbakkersklei en deels van ijzer, zal het koninkrijk verdeeld worden; toch zal de kracht van het ijzer erin zijn, net zoals u het ijzer zag [Rome] gemengd met keramische klei [Islam].
42 En zoals de tenen van de voeten deels van ijzer en deels van klei waren, zo was het koninkrijk [New World Order] zal deels sterk en deels kwetsbaar zijn.
43 Zoals u zag dat ijzer vermengd is met keramische klei, zal het zich vermengen met het zaad van mensen; maar ze zullen niet aan elkaar hechten, net als ijzer [Rome] mengt niet met klei [Islam].”

In Openbaring en de Eindtijd we laten zien hoe het ijzer Rome vertegenwoordigt en de klei de islam. We laten ook zien hoe de islam uit het Romeinse rijk groeide. De opeenvolging van rijken wordt weergegeven in de onderstaande tabel.

In Openbaring en de Eindtijd we laten zien hoe het bestuur van het Romeinse rijk in twee delen werd opgesplitst (in 293 nC), en zo de westelijke en oostelijke ‘benen’ van het Romeinse rijk vormden (overeenkomend met de twee ijzeren poten op het beeld).

In 330 CE verplaatste keizer Constantijn zijn hoofdstad van Rome naar Byzantium (in het oostelijke deel) en hernoemde het Constantinopel. Later werd het oostelijke deel van het Romeinse rijk het Byzantijnse rijk. Het Byzantijnse rijk werd later veroverd door de moslims en het werd het Ottomaanse rijk. Constantinopel werd toen omgedoopt tot Istanbul (Turkije).

Terwijl christenen en moslims vele oorlogen hebben gevoerd, hebben beiden ook heimelijk achter de schermen samengespannen om hun wederzijdse vijand, Juda, te vernietigen. Zowel het christendom als de islam zijn in het geheim manifestaties van hetzelfde Babylonische rijk, net zoals de democraten en de republikeinen tegen elkaar lijken te vechten, maar beiden maken in het geheim deel uit van het democratische systeem van het rode paard.

Occulte documenten onthullen dat het uiteindelijke plan is om in het Midden-Oosten een nucleaire oorlog tussen de islam en broeder Juda uit te werken. Dit zal worden gebruikt om de wereld te verkopen over de vermeende behoefte aan een nieuwe wereldorde (dwz tenen van ijzer gemengd met klei, Daniël 2:43). De NWO zal de mensheid zogenaamd redden van vernietiging.

Albert Pike was een vrijmetselaar van de 33ste graad en de leider van de vrijmetselarij in Noord-Amerika. In 1871 schreef hij een brief aan een mede-vrijmetselaar genaamd Mazzini, waarin hij een occulte visie schetste die hij ontving over drie wereldoorlogen die zouden uitmonden in een satanische wereldorde. Hierna volgen uittreksels van zijn brief aan Mazzini, die laten zien hoe al generaties lang drie wereldoorlogen gepland zijn.

“De Eerste Wereldoorlog moet tot stand worden gebracht om de Illuminati toe te laten [black horse] om de macht van de tsaren in Rusland omver te werpen en van dat land een fort van atheïstisch communisme te maken [red horse]. De verschillen veroorzaakt door de “agentur” [agents] van de Illuminati tussen het Britse en Germaanse rijk zal worden gebruikt om deze oorlog aan te wakkeren. Aan het einde van de oorlog zal het communisme worden gebouwd en gebruikt om de andere regeringen te vernietigen en om de religies te verzwakken. “[Commander William Guy Carr, Satan: Prince of This World]

De Eerste Wereldoorlog werd voornamelijk aangewakkerd door allianties rond Engeland aan de ene kant en Duitsland aan de andere kant. De Duitse leider, Otto von Bismarck, was een mede-samenzweerder van Albert Pike.

‘De Tweede Wereldoorlog moet worden aangewakkerd door gebruik te maken van de verschillen tussen de fascisten en de politieke zionisten [black horse]. Deze oorlog moet tot stand worden gebracht zodat het nazisme wordt vernietigd en dat het politieke zionisme [black horse] sterk genoeg zijn om een soevereine staat Israël in Palestina in te stellen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, Internationaal Communisme [red horse] moet sterk genoeg worden om het christendom in evenwicht te brengen [white horse], die dan in bedwang gehouden zouden worden tot het moment dat we het nodig zouden hebben voor de laatste sociale ramp. “[Commander William Guy Carr, Satan: Prince of This World]

Zoals voorspeld werd in Palestina na de Tweede Wereldoorlog een soevereine zionistische staat Israël opgericht en de communistische strijdkrachten van het rode paard hielden het christelijke westen met het witte paard in evenwicht. We moeten ook opmerken dat de termen Nazisme en Zionisme niet bekend waren in 1871, toen deze brief werd geschreven, maar dat de Illuminati beide bewegingen hebben uitgevonden.

“De Derde Wereldoorlog moet worden aangewakkerd door gebruik te maken van de verschillen die veroorzaakt worden door de” agent “van de” Illuminati “tussen de politieke zionisten en de leiders van de Islamitische Wereld. De oorlog moet zo worden gevoerd dat de islam[the Muslim World] en politiek zionisme [the State of Israel] elkaar wederzijds vernietigen. Ondertussen zullen de andere naties, die eens te meer verdeeld zijn over deze kwestie, gedwongen worden om te vechten tot het punt van volledige fysieke, morele, spirituele en economische uitputting … We zullen de nihilisten en de atheïsten ontketenen, en we zullen een formidabele sociale ramp veroorzaken die in al zijn verschrikking zal de naties duidelijk het effect laten zien van absoluut atheïsme, de oorsprong van wreedheid en van de meest bloedige onrust. Dan zullen overal de burgers, die verplicht zijn zich te verdedigen tegen de wereldminderheid van revolutionairen, die vernietigers van de beschaving uitroeien, en de menigte, gedesillusioneerd door het christendom, wiens deïstische geesten vanaf dat moment zonder kompas of richting zullen zijn, verlangend naar een ideaal, maar zonder te weten waar hij zijn aanbidding moet brengen, zal hij het ware licht ontvangen door de universele manifestatie van de zuivere leer van Lucifer, die uiteindelijk in de publieke opinie naar voren wordt gebracht. Deze manifestatie zal het resultaat zijn van de algemene reactionaire beweging die zal volgen op de vernietiging van het christendom en het atheïsme, beide overwonnen en uitgeroeid tegelijk. “[Commander William Guy Carr, Satan: Prince of This World]

We zouden de brief van Albert Pike gemakkelijk kunnen negeren als deze niet zo goed in overeenstemming was met de Schrift. Het lijkt erop dat een nucleair conflict tussen de islamitische wereld en Israël in de relatief nabije toekomst een realiteit zou kunnen zijn. Wat zou er bijvoorbeeld gebeuren als Iran de bom zou krijgen en een nucleaire oorlog aan Israël zou verklaren?

Wat als de Verenigde Naties de paus vragen om in te grijpen en een vredesovereenkomst met de moslims te sluiten, wat hij kan doen vanwege zijn langdurige banden met de islam?

Wat als de VN dan de paus zou vragen zijn troon naar de tempelberg te verplaatsen en daar een tempel te vestigen, met de buitenste binnenplaats open voor alle religies van de wereld? En wat als andere Illuministische regeringsleiders de paus begroetten als een held, voor het vestigen van een “vrede die geen vrede is”?

Zou een dergelijk scenario voldoen aan 2 Tessalonicenzen 2:3-4, waarin wordt gesproken over een man van zonde (een man van torahloosheid) die in een tempel van Elohim zit en zichzelf laat zien als Elohim (Vicarius Philii Dei)?

Thessaloniqim Bet (2 Tessalonicenzen) 2:3-4
3 Laat niemand u op wat voor manier dan ook bedriegen; want die dag zal niet komen tenzij de afval eerst komt, en de man van de zonde wordt geopenbaard, de zoon van verderf,
4 die zich verzet en zichzelf verheft boven alles wat Elohim wordt genoemd of dat wordt aanbeden, zodat hij als Elohim zit in de tempel van Elohim, zichzelf tonend dat hij Elohim is.

In Openbaring en de Eindtijd we laten zien hoe het Vaticaan en de Rotskoepel allemaal tempels zijn van Jupiter (Satan). Let op de koepelvormige koepel, met de tepel bovenop, die bij elke tempel voorkomt.

We behandelen de tijdlijn in detail in Openbaring en de Eindtijd , maar hier is een vereenvoudigde versie.

Om de tijdlijn te begrijpen, moet u bedenken hoe een vrouw drachtig en bevallen. De zeehonden (paardenkrachten) spelen zich over honderden jaren uit, zoals hoe ze haar kind maandenlang draagt. De trompetten (verdrukking) zijn als haar weeën, en de zeven donderslagen zijn als haar geschreeuw als de pijn haar grijpt. De bekers die eruit stromen, zijn alsof het water breekt. Aan het einde van de bekers zal een “mannelijk kind” worden geboren, dat zal worden verlost door Israël.

Er zijn andere analogieën, maar bij trompet 7 zal het hele Babylonische systeem vallen. Mensen praten over het ontvluchten van dit of dat land, maar dat mist het punt. Babylon is een geest, en wanneer het valt, zal het Babylonische christendom en dus de islam (en ook het rabbijnse judaïsme) instorten, samen met alle regeringen van het rode paard. Dit ziet eruit als een complete en totale maatschappelijke ineenstorting. In de nasleep van deze ineenstorting zullen de Elohim des hemels een koninkrijk van Zijn heiligen oprichten, dat nooit zal worden vernietigd, en het koninkrijk zal niet aan andere mensen worden overgelaten. Het zal in stukken breken en alle andere koninkrijken vernietigen (christendom, populisme, judaïsme en islam), en het zal standhouden totdat de aarde is vernietigd.

Daniël 2:44
44 “En in de dagen van deze koningen zullen de Elohim des hemels een koninkrijk oprichten dat nooit zal worden vernietigd; en het koninkrijk zal niet aan andere mensen worden overgelaten; het zal al deze koninkrijken in stukken breken en verteren, en het zal voor altijd bestaan. “

Profetie wordt ons niet gegeven, zodat we de toekomst kunnen kennen. In plaats daarvan krijgen we profetieën zodat wanneer de geprofeteerde gebeurtenissen plaatsvinden, ze ons geloof zullen bevestigen en versterken. Niettemin, als we de profetieën bestuderen, kunnen we enkele dingen leren – en deze dingen kunnen ons niet alleen helpen om uit de gevarenzone te blijven, ze kunnen ons ook laten zien hoe we Jahweh kunnen behagen, ongeacht wat de toekomst brengt.

Als je je kansen om de verdrukking te overleven wilt vergroten, dan is het volgende hoofdstuk voor jou.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give