Why Nazarene Israel? (Series)
Watch the Video
Christianity: The Lost Ten Tribes of Israel
Watch the Video
The Divine Names
Watch the Video
Accepting Yahweh's Forgiveness
Watch the Video
Revelation Simplified (Understand the News)
Watch the Video
Establishing the Head of the Year (on the Hebrew Calendar)
Watch the Video

Latest Content

Profetie en lichamelijke eenheid

Deze studie legt uit welke essentiële rol de gave van profetie speelt in het verenigen van Jesjoea's lichaam, en waarom het niet mogelijk is om Jesjoea's lichaam te verenigen zonder de gave van profetie.

Ontwaak, gij die slaapt!

AWAKE, You Who Sleep! is een "wake up call" die laat zien hoe Yeshua verwacht dat Zijn volk wakker wordt uit hun geestelijke sluimering, en samenwerkt om Hem wereldwijd één bediening op te bouwen, gebaseerd op de Vijfvoudige Ministerie principes van Efeziërs 4:11-16. Dit zal Yeshua's verenigde koninkrijk wereldwijd opbouwen.

De twee soorten profetie

Deze studie beschrijft de twee verschillende soorten profetie: voorspellen (waarbij een profeet het woord van Jahweh voorspelt dat "zal geschieden"), en vooruitvertellen (waarbij een profeet woorden van wijsheid van Jahweh spreekt), en ook hoe te onderscheiden wanneer iemand als een valse profeet spreekt.

Het horen van Yahweh's stem

Deze studie laat zien hoe het ons geboden is om Jahweh's stem te horen en te gehoorzamen, en geeft ook praktische adviezen over hoe we dat kunnen doen.

De Torah en de Getuigenis

Deze video (transcript) laat zien wat de ware definitie van de Torah is (en waarom de meeste mensen het fout hebben).

Veilig bij hem

Deze studie is een herinnering aan hoe wij allen ons vertrouwen moeten stellen op Yeshua Messiah, en Hem nooit uit het oog mogen verliezen. Veel dingen gebeuren in ons leven, en leiden ons af van onze blijvende relatie in Messiah Yeshua. Maar wat er ook gebeurt, of in het verleden is gebeurd, het belangrijkste is dat we onze ogen altijd gericht houden op Jesjoea, onze Verlosser en Koning. Veel verschillende situaties kunnen op ons afkomen: familieproblemen, financiële spanningen, en lasten uit het verleden. Wat er ook gebeurt, wij moeten "in Hem" blijven, ons herinneren dat Hij onze sterke toren, onze vesting en ons schild is, en dat al het andere aan de buitenkant is. Door altijd in Hem te blijven, kunnen wij al het andere met vertrouwen tegemoet zien, omdat Hij bij ons is en voor al onze behoeften zal zorgen.

De wave sheaf & de Pinksteren

Dit hoofdstuk legt het belang uit van de Golfschoof (Omer) en het Pinksterfeest (Sjavoeot), en hoe deze op de juiste wijze worden gevierd. Het verklaart ook de gebreken in verschillende andere populaire theorieën.

Studie: Aviv Barley en het hoofd van het jaar

Dit hoofdstuk legt uit hoe Rosj HaSjana (het Hoofd van het Jaar) op de juiste wijze wordt bepaald, volgens Tora. Het verklaart ook waarom de Omer (Wave Sheaf) symbool staat voor Jesjoea.

Welcome to Nazarene Israel. We are in the process of rebuilding the website in a new discipleship website format, to serve you better.

Nazarene Israel is the original apostolic faith, called the sect of the Nazarenes in Acts 24:5. It is also called a sect (part) of Israel in Acts 28:22. If you want to practice the original apostolic faith, then welcome home to Nazarene Israel, the faith once delivered to the saints.

The English and Spanish newsletters are the most active. We publish translations to other languages as Yahweh gives translators. We normally post just before the Sabbath (English), or early on the Sabbath (Spanish). If you do not get the email posts, please check your SPAM folder, or ask your ISP to whitelist us.

In addition to the weekly newsletters, please check the Nazarene Israel YouTube page for videos explaining the original faith. There is also a Nazarene Israel Español YouTube page. For registrants, the Revelation News is updated each week, just prior to the Sabbath. It shows how the weekly headlines fit into the Revelation timeline (as explained in the Revelation study).

We pray that this discipleship site will serve your needs much better. If you sign up for the newsletter now, you will receive all of the necessary notices.

Shalom.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give