Our New Discipleship Website
Watch the Video
Welcome to Nazarene Israel
Watch the Video
Christianity: The Lost Ten Tribes of Israel
Watch the Video
The Feasts of Yahweh
Watch the Video
Yahweh's Heart in Marriage
Watch the Video
Revelation Simplified
Watch the Video

Latest Content

HET Geloof Eenmaal Geleverd

Dit hoofdstuk legt uit waarom Yeshua wil dat we niet alleen het geloof in Hem beoefenen, maar ook HET geloof in Hem, dat de Schrift identificeert als de Israëlitische sekte van de Nazareners (d.w.z., Nazarener Israël).

Oud-Hebreeuws Huwelijk, Deel Één

In dit hoofdstuk wordt het belang van het volgen van het oude Hebreeuwse model van het koninkrijkshuwelijk uitgelegd.

Waarom Spenen (en niet een Bar Mitzvah)?

Dit hoofdstuk verklaart de superioriteit van de oude Hebreeuwse viering van het spenen in de kindertijd, en waarom het zo beter is dan de moderne Bar Mitzvah-ceremonie.

Waarom Gebruiken we de Mezuzah Niet?

Dit hoofdstuk legt uit waarom de rabbijnse mezuzah waarschijnlijk een aanpassing is van het oude huisamulet, en waarom het een onjuiste toepassing is van het metaforische bevel om alle woorden en bevelen van Jahweh op al onze poorten te schrijven.

Een set tefilline
Waarom we Tefillin niet binden

Dit hoofdstuk laat zien waarom tefillin (phylacteries) waarschijnlijk een aangenomen heidens Grieks gebruik is, en waarom Yeshua Messias (Jezus Christus) ze waarschijnlijk niet droeg, en ze niet zou goedkeuren.

Hoofdbedekkingen voor Mannen en Vrouwen

Dit hoofdstuk legt uit wat het Vernieuwde Verbond werkelijk zegt (en niet zegt) over hoofdbedekkingen voor mannen en vrouwen.

This post is also available in: English Español Deutsch Indonesia српски Français Português

Welcome to Nazarene Israel. We are in the process of rebuilding the website in a new discipleship website format, to serve you better.

Nazarene Israel is the original apostolic faith, called the sect of the Nazarenes in Acts 24:5. It is also called a sect (part) of Israel in Acts 28:22. If you want to practice the original apostolic faith, then welcome home to Nazarene Israel, the faith once delivered to the saints.

The English and Spanish newsletters are the most active. We publish translations to other languages as Yahweh gives translators. We normally post just before the Sabbath (English), or early on the Sabbath (Spanish). If you do not get the email posts, please check your SPAM folder, or ask your ISP to whitelist us.

In addition to the weekly newsletters, please check the Nazarene Israel YouTube page for videos explaining the original faith. There is also a Nazarene Israel Español YouTube page. For registrants, the Revelation News is updated each week, just prior to the Sabbath. It shows how the weekly headlines fit into the Revelation timeline (as explained in the Revelation study).

We pray that this discipleship site will serve your needs much better. If you sign up for the newsletter now, you will receive all of the necessary notices.

Shalom.

If these works have been a help to you and your walk with our Messiah, Yeshua, please consider donating. Give