Welcome to Nazarene Israel
Watch the Video
Christianity: The Lost Ten Tribes of Israel
Watch the Video
Revelation Simplified
Watch the Video
The Error of "Harvestable Fields"
Watch the Video
Let’s Not Break Deuteronomy 16:9
Watch the Video
Josephus the Talmud and the Omer
Josephus, the Talmud, and the Omer
Watch the Video

Latest Content

De wave sheaf & de Pinksteren

Dit hoofdstuk legt het belang uit van de Golfschoof (Omer) en het Pinksterfeest (Sjavoeot), en hoe deze op de juiste wijze worden gevierd. Het verklaart ook de gebreken in verschillende andere populaire theorieën.

Studie: Aviv Barley en het hoofd van het jaar

Dit hoofdstuk legt uit hoe Rosj HaSjana (het Hoofd van het Jaar) op de juiste wijze wordt bepaald, volgens Tora. Het verklaart ook waarom de Omer (Wave Sheaf) symbool staat voor Jesjoea.

Nissuin en het huwelijksfeest

Dit hoofdstuk legt nissuin uit in het oude Hebreeuwse huwelijk, inclusief de rol van het huwelijksfeest.

Fase Drie: Oude Consumentatie

In dit hoofdstuk leren we over de wettelijke normen en de achtergrond van de consumptiefase in de dagen van de Schepping, en van de Patriarchen. Dit is om ons voor te bereiden op het leren over de tradities van nissuin in Jesjoea's tijd (die we in het volgende hoofdstuk behandelen).

Fase Twee: Erusin: Formele Betrothal

In dit hoofdstuk wordt de erusine, het verlovingsstadium van de oude Hebreeuwse bruiloft, uitgelegd.

Fase Één: Shiddukhin: Matchmaking

In dit hoofdstuk worden de profetische implicaties van het oude Hebreeuwse huwelijk uitgelegd, specifiek met betrekking tot de matchmaking fase.

HET Geloof Eenmaal Geleverd

Dit hoofdstuk legt uit waarom Yeshua wil dat we niet alleen het geloof in Hem beoefenen, maar ook HET geloof in Hem, dat de Schrift identificeert als de Israëlitische sekte van de Nazareners (d.w.z., Nazarener Israël).

Waarom Spenen (en niet een Bar Mitzvah)?

Dit hoofdstuk verklaart de superioriteit van de oude Hebreeuwse viering van het spenen in de kindertijd, en waarom het zo beter is dan de moderne Bar Mitzvah-ceremonie.

Waarom Gebruiken we de Mezuzah Niet?

Dit hoofdstuk legt uit waarom de rabbijnse mezuzah waarschijnlijk een aanpassing is van het oude huisamulet, en waarom het een onjuiste toepassing is van het metaforische bevel om alle woorden en bevelen van Jahweh op al onze poorten te schrijven.

Welcome to Nazarene Israel. We are in the process of rebuilding the website in a new discipleship website format, to serve you better.

Nazarene Israel is the original apostolic faith, called the sect of the Nazarenes in Acts 24:5. It is also called a sect (part) of Israel in Acts 28:22. If you want to practice the original apostolic faith, then welcome home to Nazarene Israel, the faith once delivered to the saints.

The English and Spanish newsletters are the most active. We publish translations to other languages as Yahweh gives translators. We normally post just before the Sabbath (English), or early on the Sabbath (Spanish). If you do not get the email posts, please check your SPAM folder, or ask your ISP to whitelist us.

In addition to the weekly newsletters, please check the Nazarene Israel YouTube page for videos explaining the original faith. There is also a Nazarene Israel Español YouTube page. For registrants, the Revelation News is updated each week, just prior to the Sabbath. It shows how the weekly headlines fit into the Revelation timeline (as explained in the Revelation study).

We pray that this discipleship site will serve your needs much better. If you sign up for the newsletter now, you will receive all of the necessary notices.

Shalom.

If these works have been a help to you and your walk with our Messiah, Yeshua, please consider donating. Give