Chapter 3:

Shemini 2022: Što bi Ješua jeo?

Jeste li se ikada zapitali zašto danas ima toliko bolesti? I zašto tako mnogo kršćana, Židova i mesijanaca pati od ovih bolesti, čak i kada ispovijedaju vjeru u Ješuu HaMašijaha i poštuju zakone o prehrani? Nije li On Jahve Rophé (koji nas liječi)?) Ili smo odlutali izvan Njegove volje za naše fizičko i duhovno zdravlje? A što nam Jahve zapravo pokušava reći o hrani? Pridružite nam se na Shemini 2022: Što bi Yeshua jeo?

Chapter 21:

Vi ste ono što jedete

Ako imate auto, stavljate li u njega kvalitetno ulje i plin? Ili loša kvaliteta nafte i plina? To je pomalo glupo pitanje, jer većina nas shvaća da ako ne pazimo da u automobil stavimo samo dobre stvari, on neće raditi kako treba. Moramo održavati filtar zraka čistim, kako bismo spriječili prašinu i dim u unutrašnjosti […]

Chapter 5:

Yeshua’s Healing Walk

U Nazarecanski Izrael vidjeli smo da se nakon vladavine kralja Salomona izraelski narod podijelio na dva dijela. Sjevernih deset plemena zvalo se kuća Izraelova (ili Efrajimova), dok su se dva južna plemena zvala kuća Judina. Ezekiel je rekao da će zbog Efraimovog bezakonja otići u zarobljeništvo u Asiriju na 390 godina. Yehezqel (Ezekiel) 4:4-5 4 […]

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give