Chapter 1:

O Predestinaciji

Jedna od prvih lekcija Svetoga pisma je da, prepušteni sami sebi, mi ljudi imamo inherentnu sklonost da donosimo pogrešne izbore. Mi biramo ono što će našem tijelu biti dobro, a ne ono što je ispravno. B’reisheet (Postanak) 3: 6 6 Dakle, kad je žena vidjela da je drvo dobro za hranu, da je ugodno za […]

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give