Chapter 3:

Razdvojena imena

U Psalmima 7:17, David nam je rekao da pjeva hvalospjeve imenu Jahve Svevišnjega. Tehillim (Psalam) 7:17 17 Hvalit ću Jahvu prema njegovoj pravednosti i pjevat ću ime Jahve Svevišnji. Psalam nam govori da je Jahve visoko postavio one koji znaju (i prizivaju) njegovo ime. Tehillim (Psalam) 91: 14-16 14 „Budući da je na mene postavio […]

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give