Chapter 10:

Lashon Hara: Zli jezik

Tradicionalni judaizam podučava doktrinu protiv lashon hara (“La-shone Ha-rah”), ili “zlog jezika”. Kao što ćemo vidjeti, ako se ova doktrina primjenjuje u duhu ljubavi, može biti vrlo dobra. Međutim, ako se primjenjuje u nekom drugom duhu, može biti vrlo destruktivno. Lashon hara (לשון הרע) je izvorno zamišljen kao dekret protiv ogovaranja. Temelji se na Levitskom […]

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give