Chapter 1:

Zamislite sebe kao princa

“Ovo je strojni prijevod. Ako nam želite pomoći ispraviti ga, možete poslati e -poruku na contact@nazareneisrael.org.” Zamislite da ste vi i vaša obitelj na večeri u vašem domu. Čudan čovjek ulazi u vašu kuću, sjeda za vaš stol i počinje jesti vašu hranu. Kad ga pitate što, zaboga, misli da radi, on vam kaže da […]

Chapter 2:

Srce mudrosti

“Ovo je strojni prijevod. Ako nam želite pomoći ispraviti ga, možete poslati e -poruku na contact@nazareneisrael.org.” U Psalmu 90, Moshe HaNavi (Mojsije prorok) pjeva psalam Jahvi, svom Stvoritelju. Tehillim (Psalmi) 90:10-12 10 Dani našega života su sedamdeset godina; ali ako su zbog snage osamdeset godina, Ipak je njihovo hvalisanje samo trud i tuga; Jer ubrzo […]

Chapter 3:

Imaš slomljenost?

“Ovo je strojni prijevod. Ako nam želite pomoći ispraviti ga, možete poslati e -poruku na contact@nazareneisrael.org.” Jahve nam zapovijeda da mučimo svoje duše u Jom Kipuru. Bemidbar (Brojevi) 29:7 7 „Desetog dana ovog sedmog mjeseca imat ćete zaseban skup. Ti ćeš mučiti svoje duše; nemoj raditi nikakav posao.” Iako postoje i druge metode, većina ljudi […]

Chapter 4:

Ne gasi Duh

“Ovo je strojni prijevod. Ako nam želite pomoći ispraviti ga, možete poslati e -poruku na contact@nazareneisrael.org.” U 1. Solunjanima 5,19, apostol Šaul nam govori da ne gasimo Duha. Solunski Alep (1. Solunjana) 5:16-22 16 Radujte se uvijek, 17 molite bez prestanka, 18 u svemu zahvaljujte; jer ovo je volja Elohima u Mesiji Ješui za vas. […]

Chapter 5:

Rodne uloge u Kraljevstvu

“Ovo je strojni prijevod. Ako nam želite pomoći ispraviti ga, možete poslati e -poruku na contact@nazareneisrael.org.” Jahve je stvorio ženu kao pomoćnicu koja odgovara njezinom muškarcu. Postanak 2:18 18 A Jahve Elohim reče: “Nije dobro da čovjek bude sam; učinit ću ga pomoćnikom koji mu se može usporediti.” (18) וַיֹּאמֶר יְהוָה אֱלֹהִים לֹא טוֹב הֱיוֹת […]

Chapter 6:

Apstinencija, celibat i nazireji

“Ovo je strojni prijevod. Ako nam želite pomoći ispraviti ga, možete poslati e -poruku na contact@nazareneisrael.org.” Brojevi 6 nam daju upute (Toru) Nazirejca—onoga koji je odvojen od normalnog svakodnevnog života da služi Jahvi i Njegovom narodu. Bemidbar (Brojevi) 6:1-8 1 Jahve se obrati Mošeu govoreći: 2 „Govori sinovima Izraelovoj i reci im: ‘Kada se muškarac […]

Chapter 7:

Poliginija, konkubine i kraljevstvo

“Ovo je strojni prijevod. Ako nam želite pomoći ispraviti ga, možete poslati e -poruku na contact@nazareneisrael.org.” Tri glavna ureda u Izraelu su Kralj (tj. Vlada) Svećenik (tj. duhovno vodstvo) Prorok (koji je također često nazirej) Povrh toga postoji četvrta i posebna uloga: uloga suca. Sudac je posebna vrsta kralja (tj. vođa vlade) čija djeca ne […]

Chapter 9:

O Oprostu

“Ovo je strojni prijevod. Ako nam želite pomoći ispraviti ga, možete poslati e -poruku na contact@nazareneisrael.org.” Naša religija je također duhovni put. Osim fizičkih obreda i rituala koje nam Jahve kaže da obavljamo, On također želi da se duhovno oplemenimo. Jedan od načina na koji On želi da se očistimo jest da naučimo oprostiti svima […]

Chapter 10:

Lashon Hara: Zli jezik

“Ovo je strojni prijevod. Ako nam želite pomoći ispraviti ga, možete poslati e -poruku na contact@nazareneisrael.org.” Tradicionalni judaizam podučava doktrinu protiv lashon hara (“La-shone Ha-rah”), ili “zlog jezika”. Kao što ćemo vidjeti, ako se ova doktrina primjenjuje u duhu ljubavi, može biti vrlo dobra. Međutim, ako se primjenjuje u nekom drugom duhu, može biti vrlo […]

Chapter 11:

Proces po Mateju 18

“Ovo je strojni prijevod. Ako nam želite pomoći ispraviti ga, možete poslati e -poruku na contact@nazareneisrael.org.” U studiji “ Lashon Hara ” vidjeli smo da Jahve želi da naš govor izgrađuje, ujedinjuje i izgrađuje našu braću. Ako naš govor aktivno ne pomaže da našu braću i sestre dovedemo u dublji odnos jedni s drugima i […]

Chapter 12:

Preljub i Matej 18

“Ovo je strojni prijevod. Ako nam želite pomoći ispraviti ga, možete poslati e -poruku na contact@nazareneisrael.org.” Ješua nam kaže da On nije došao da ukine čak ni najmanji dio Tore (Mojsijevih zakona). Umjesto toga, On kaže da će tko god poučava protiv i najmanje zapovijedi biti najmanji u kraljevstvu nebeskom; i da će se oni […]

If these works have blessed you in your walk with our Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give