Chapter 1:

Pasha u izvornom savezu

U vrijeme pisanja ovog teksta, Nazarenski Izrael je u rasejanju. Budući da ni Tanach (“Stari” savez) ni Brit Chadasha (Obnovljeni savez) ne govore o tome što učiniti u rasejanju, može biti teško znati što učiniti. Stvari pogoršavaju rabinske tradicije, od kojih je većina izravno proturječna Jahvinim riječima. Da bismo razumjeli kako slaviti Pashu u rasejanju, […]

Chapter 2:

Pasha u obnovljenom savezu

U posljednjem poglavlju vidjeli smo kako je izvorna Pasha pomogla pripremiti djecu Izraela da napuste Egipat (tj. svijet) i odu u zemlju Izrael. Također smo vidjeli kako nam Shaul kaže da su festivali još uvijek proročke slike sjene nadolazećih događaja. Zbog ovih stvari još uvijek vidimo Pashu kao probu za napuštanje svijeta i povratak kući […]

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give