Chapter 18:

Pokrivala za glavu za muškarce i žene

Kao što smo rekli u ranijim poglavljima, naša odjeća nas određuje prema vanjskom svijetu. To govori o tome tko smo. Zbog toga se čini razumnim da ljudi ne žele nositi pokrivalo za glavu ako Jahve to ne naredi. Međutim, ako Jahve nešto naredi, ili ako očekuje da nešto nosimo, trebali bismo to nositi. Ali i dalje ostaje pitanje, što Jahve želi?

Dugotrajna je rasprava o pokrivalima za glavu za muškarce i žene (a posebno za žene). To su vrlo sporna, čak i eksplozivna pitanja, i mnogi ljudi se prema njima iznimno snažno osjećaju. Međutim, postoje i ozbiljne pogreške u nekim argumentima, a vidio sam kako ljudi poriču Šaulov izbor za apostola (i sve njegove poruke) u vezi s ovim pitanjem, tako da je važno to ispraviti.

Bez sumnje ćete se suočiti s istim pitanjima, pa vam u ovom poglavlju želimo dati informacije koje su vam potrebne za rješavanje ovih važnih pitanja.

Naređeno naspram implicirano naspram Ugodan Jahvi

Da bismo započeli ovu studiju, moramo priznati da postoji razlika između onoga što Jahve zapovijeda, onoga što Jahve podrazumijeva i onoga što je ugodno Jahvi. U idealnom slučaju te tri stvari idu zajedno, ali u praksi često mogu biti različite, pa moramo napraviti razliku.

Jednostavna je činjenica da Jahve nigdje u Tori ne zapovijeda pokrivanje glave prosječnom muškarcu ili ženi. Zbog toga je pogrešno zahtijevati od prosječnog izraelskog muškarca ili žene da pokriju glavu. (Ovo je osobito istinito u raspršenosti, prema Melkisedekovom redu.) Međutim, to ne znači da to nije nešto što Jahve idealno želi. Kao što ćemo vidjeti, postoji mnogo stvari koje Jahve želi, a koje On ne zapovijeda izravno (osobito u Melkisedekovskom redu).

Levitski pokrivači za glavu: Tora naredbe

Također je jednostavna činjenica da Jahve zapovijeda pokrivala za glavu za levitski red, kao dio dežurne uniforme. Na primjer, Izlazak 29:6 nam govori da je veliki svećenik trebao nositi i turban i krunu kao dio svoje dežurne uniforme.

Šemote (Izlazak) 29:6
6 Stavi mu turban na glavu i stavi rastavljenu krunu na turban.

Aharonovim sinovima je također rečeno da nose šešire kada dođu u izdvojeno mjesto, kako ne bi navukli nepravdu i ne bi umrli. Ovo je statut zauvijek, a kao što ćemo vidjeti, primjenjivat će se i na Melkisedekovski red, nakon Armagedona.

Šemote (Izlazak) 28:40-43
40 „Za sinove Aharonove napravit ćeš tunike i izradit ćeš im pojaseve. I šešire ćeš im izraditi, za slavu i ljepotu.
41 Tako ih stavi na svog brata Aharona i na njegove sinove s njim. Pomazat ćeš ih, posvetiti ih i posvetiti, da mi služe kao svećenici.
42 Napravi im lanene hlače da im pokriju golotinju; dosezat će od struka do bedara.
43 Neka budu na Aharonu i na sinovima njegovim kad dođu u Šator sastanka ili kad se približe žrtveniku da služe na izdvojenom mjestu, da ne zadobiju nepravdu i ne umru. Njemu i njegovom potomstvu poslije njega neka bude vječna uredba.”

Za trećeg svjedoka, Izlazak 39 nam govori da dok je veliki svećenik trebao nositi turban (i krunu), njegovi sinovi su trebali nositi “izvrsne šešire”.

Šemote (Izlazak) 39:27-29
27 Izrađivali su tunike, umjetnički tkane od finog platna, za Aharona i njegove sinove,
28 turban od finog lana, kape od finog lana [מִּגְבָּעֹת], kratke hlače od finog platna…

Strongova hebrejska konkordancija definira ove izvrsne šešire kao migba’ot (מִּגְבָּעֹת). Migba’ot je množina od migba’ah , hemisferična kapa.

OT: 4021 migba`ah (mig-baw-aw’); iz istog kao SZ:1389; kapa (kao poluloptasta).

Kada pogledamo referencu na OT:1389, vidimo da je ova hemisferna kapa izgledala kao malo brdo.

OT: 1389 gib`ah (ghib-aw’); ženski rod od istog kao SZ:1387; brežuljak: -brdo, brdo.

Opis hemisferične kape koja izgleda kao malo brdo zvuči kao velika tradicionalna židovska lubanja, osim što je levitska verzija bila izrađena od bijelog platna. Međutim, ovi su se šeširi nosili samo dok su bili na dužnosti, unutar tabernakula ili hrama. Leviti su skinuli ovu uniformu (i obukli drugu odjeću) kad su izašli van. To znači da ih nisu nosili svaki dan.

Vayiqra (Levitski zakonik) 6:11
11 “Tada neka skine svoju odjeću, obuče drugu odjeću i odnese pepeo izvan tabora na čisto mjesto.”

Ne znamo jesu li leviti nosili druge pokrivala za glavu kada su bili izvan dužnosti, ali vjerojatno jesu, jer su leviti bili vrlo cijenjeni u Izraelu, i normalno je da ljudi žele oponašati one koje poštuju. Ipak, možda je bilo drugačije prije nego što je data Tora.

Traka za glavu: simbol autoriteta?

Razmotrimo ponovno egipatski hijeroglif nazvan Povorka Aamua (tj. Aramu ili Aramejci, koji se odnosi na Avrahama Aramejca/Sirijca), za koji mnogi vjeruju da prikazuje Izraelce kako silaze u Egipat.

Čini se da muškarci nemaju ništa na glavama, što ima smisla ako uzmemo u obzir da je to bilo prije davanja Levitske Tore, a Izrael je još uvijek bio pod Melkisedekovskim redom, te da je Melkisedekovski red u to vrijeme bio izvan Izraela. To jest, prosječni izraelski muškarac nije bio član kraljevskog svećeništva o kojem Kefa (Petar) govori.

Kefa Alef (1. Petrova) 2:9
9 Ali vi ste izabrani naraštaj, kraljevsko svećenstvo, izdvojeni narod, Njegov vlastiti poseban narod, da možete naviještati hvale Onoga koji vas je pozvao iz tame u svoje čudesno svjetlo…

Hijeroglifi govore u simbolizmu, tako da četiri žene mogu simbolizirati Leu, Rahelu, Zilpu i Bilhu. Međutim, bez obzira simboliziraju li one četiri izraelske žene ili ne, sve nose slične trake za glavu. To sugerira da je to simbol vlasti na njihovim glavama.

U davna vremena, mnoge kulture zahtijevale su od žena (a posebno udanih žena) da pokriju kosu ili da na glavi nose neki simbol autoriteta i zaštite svog muža. (Ovo je slično modernoj tradiciji vjenčanog prstena, osim što uključuje stavljanje nečega na glavu.) U takvim se kulturama ne nošenje pokrivala smatralo u istom smislu kao i skidanje vjenčanog prstena. Odnosno, reklamirao je nečiju dostupnost (a ako je netko bio u braku, to se smatralo teškim nepoštivanjem autoriteta muža. U nekim kulturama to se čak smatralo razlogom za razvod).

Tora podrazumijeva pokrivala za glavu za žene

Iako Jahve nikada ne kaže: “udana žena mora pokrivati glavu”, Tora o ljubomornom mužu jasno implicira pokrivala za glavu za žene. U Brojevima 5,18, kada svećenik stane pred Jahvu ženu ljubomornog muža, on joj otkriva glavu. Jasno, on to može učiniti samo ako joj je glava već pokrivena.

Bemidbar (Brojevi) 5:18
18 “Tada će svećenik stati ženu pred Jahvu, otkriti ženinu glavu i staviti joj u ruke žrtvu za uspomenu, a to je prinos od ljubomore. I svećenik će imati u ruci gorku vodu koja donosi prokletstvo.”

Riječ otkriti je Strongova hebrejska konkordancija OT:6544, paragraf (פָרַע), koja se odnosi na otpuštanje pokrivala za glavu (i implikacijom, otkrivanje njezine kose).

OT:6544 para` (paw-rah’); primitivni korijen; popustiti; implicirano, razotkriti, odbaciti; figurativno, oprostiti, započeti:
KJV – osvetiti, izbjeći, ogoliti, vratiti se, pustiti, (učiniti) golim, poništiti, propasti, odbiti, otkriti.

Dio rituala je da svećenik ukloni ženin simbol autoriteta i zaštite. Je li to bila traka za glavu, ili druga vrsta pokrivala, ili koliko je točno ženine kose prekriveno, nije jasno. Međutim, jasno je da ona već sigurno nosi nešto što simbolizira poglavarstvo i zaštitu njezina muža.

Neki ljudi odbacuju impliciranu zapovijed pokrivanja glave (ili na drugi način nošenja simbola autoriteta) na temelju činjenice da Jahve ne kaže izravno, “udana žena mora pokriti glavu”, ali to nije dobar argument. Postoje mnoge zapovijedi u Tori koje se samo podrazumijevaju, a koje se tek moraju poštovati. Na primjer, u Kalendaru Tore , u “Avivskom ječamu i glavi godine ”, vidimo da Elohim želi da mu donesemo prvi snop nezrelog ječma (aviv ili karmel) 15-20 dana nakon što proglasimo glavu kalendarske godine.

Vayiqra (Levitski zakonik) 2:14
14 ‘Ako prineseš Jahvi prinos od svojih prvina, prinesi za prinos svojih prvina zelene glavice[aviv] žita pečenog na vatri,[or] žito prebijeno iz punih glava [tj. karmela].

Ipak, iako je zapovijed jasna, nije očito kako dolazimo do rješenja. Kao što pokazujemo u tom članku, jedini način da se ispuni ova zapovijed je čekanje dok zeleni nezreli ječam ne izađe iz stabljike (ili ono što se zove faza čizma), a zatim čekanje do sljedećeg prvog polumjeseca mladog mjeseca vidi se iz zemlje Izraela. Nijedna druga kombinacija ne radi. Ipak, Jahve nigdje ne kaže: “pričekajte dok ječam ne izađe iz čizme, a onda kada se sljedeći prvi polumjesec mladog mjeseca vidi iz zemlje Izraela, to je početak vaše godine.” Međutim, to je jedini način da se ispuni zapovijed, a činjenica da je potrebno mnogo proučavanja da bi se došlo do tog zaključka ne mijenja činjenicu da je to ono što Jahve želi. Dakle, činjenica da Jahve nikada ne kaže: “Udane žene trebaju pokrivati glavu” nije dobar argument protiv zahtjeva da udane žene pokrivaju glavu, jer je zahtjev jasno impliciran u Tori ljubomornog muža.

Judina zbunjenost zbog zakona o ogradi

Ortodoksni Židovi shvaćaju da je drevni običaj bio da Izraelski muškarci i žene pokrivaju svoje glave. Oni također shvaćaju da je levitskom svećeništvu bilo zapovjeđeno da pokrije svoje glave. Međutim, zbog Judine sklonosti dodavanju onoga što nazivaju “zakonima o ogradi” u Toru, oni rade neke čudne stvari s tim informacijama.

Budući da rabinski red potječe od Levijevog reda, Juda zapovijeda svim židovskim muškarcima da pokriju svoje glave, posebno u sinagogama. To je netočno jer proširuje zapovijed namijenjenu posebno za levitski red na sve Židove.

Na temelju određenih pravila u Talmudu, neke hasidske židovke u potpunosti briju glave, tako da nitko nikada ne može vidjeti njihovu kosu – a čak i tada pokrivaju svoje perike. Ovo dovodi stvari u nepotrebne krajnosti.

Efraimova zbunjenost zbog lošeg prijevoda

Ako Juda vodi stvari u čudnim smjerovima zbog Talmuda, Efraim također vodi stvari u nekim čudnim smjerovima jer pogrešno prevodi 1. Korinćanima 11. Najpopularnije verzije pogrešno tumače 1. Korinćanima 11, pa ćemo dok idemo tražiti značenje ključnih riječi.

Korint je bio lučki grad, a lučki gradovi obično imaju mnogo niže moralne standarde od nelučkih gradova. Korint je također bio središte prostitucije hramskog kulta, pa su moralni standardi još više degradirani. Ako se prisjetimo, u 5. poglavlju, Šaul je osudio Korinćane jer su dopustili seksualno nemoralnom muškarcu u njihov tabor.

Qorintim Aleph (1. Korinćanima) 5:1-2
1 Zapravo se javlja da među vama postoji seksualni nemoral, i to takav seksualni nemoral kakav se među poganima ni ne spominje — da čovjek ima ženu svog oca!
2 A vi ste se nadimali i niste radije oplakivali da se iz vas makne onaj koji je to učinio.

Veći ukupni kontekst Prve poslanice Korinćanima je da nam Šaul govori: „Shvaćam da ste vi lučki grad i da ste također centar za prostituciju hramskog kulta, ali ovdje ne slijedite starohebrejske načine! Dopustite mi da vam kažem što Hebrejski muškarci i žene rade, a što ne rade.” U tom kontekstu, na početku jedanaestog poglavlja, Šaul nam govori da ga oponašamo, baš kao što i on oponaša Ješuu.

Qorintim Aleph (1. Korinćanima) 11: 1
1 Oponašajte me, kao što i ja oponašam Mesiju.

Kao pobožni Židov, Ješua se zasigurno držao predaka predaka, što je uključivalo pokrivanje svoje glave. Zatim, u stihovima 2 i 3, Šaul nas ponovno podsjeća koliko je važno čuvati tradicije predaka, koje nas informiraju o tome tko smo i definiraju nas. On također postavlja temelje kako bi podsjetio čitatelje da su svi u Nazaretskom Izraelu pod Elohimovim vodstvom i vlašću, te kao takvi svi bismo trebali imati simbol Njegove vlasti na našim glavama.

Qorintim Aleph (1. Korinćanima) 11:2-3
2 Sada vas hvalim, braćo, što me se u svemu sjećate i čuvate predaje kao što sam vam ih predao.
3 Ali želim da znaš da je svakom muškarcu glava Mesija, glava ženi je muškarac, a glava Mesiji je Elohim.

Međutim, Shaulovo značenje počinje se gubiti u 4. stihu, zbog nekog lošeg prijevoda. Stih 4 nam govori da ako se čovjek moli ili prorokuje pokrivene glave, da će to osramotiti njegovu glavu (ili Jahvu, ili njega). Međutim, to nema smisla. Već smo vidjeli kako je Jahve rekao levitskom redu da pokriju svoje glave, a nije htio reći levitima da učine nešto što bi obeščastilo ni njega ni njih. Ideja bi se mogla činiti logičnom grčko-rimskim babilonskim kršćanima koji vjeruju da je Tora odbačena, ali nema smisla za svakoga tko razumije da je Tora još uvijek za danas.

1Korinćanima 11:4 POGREŠNO PRIJEVOD4 Svaki čovjek koji moli ili prorokuje, pokrivene glave [κατὰ], sramoti svoju glavu.

Pokrivena riječ je Strongov Novi zavjet NT:2596, kata (κατὰ). Kao što ćemo vidjeti, ovo se ne odnosi na muško pokrivalo za glavu. Umjesto toga, to se odnosi na muškarca koji ima veo ili šal koji visi na njegovoj glavi (poput ženskog vela).

NT: 2596 kata (kat-ah’); primarna čestica; (prijedložno) dolje (u mjestu ili vremenu), u različitim odnosima (prema padežu [genitiv, dativ ili akuzativ] s kojim je spojen):

Muške prostitutke hramskog kulta često su bile biseksualne, a mogle su se odijevati i kao žene. Dakle, ono što Shaul ovdje zapravo govori je: “Znam da je Korint centar za prostituciju hramskog kulta, ali nije u redu da muškarci nose ženske marame ili velove. Hebrejski muškarci to ne rade.”

1Korinćanima 11:4 ISPRAVLJENO4 Svaki čovjek koji se moli ili prorokuje, a glava mu je pokrivena, sramoti svoju glavu.

Međutim, zatim u stihovima 5 i 6, Šaul kaže da svaka žena koja moli ili prorokuje s nepokrivenom glavom sramoti svoju glavu. Važno je napomenuti da iako se ova riječ često pogrešno prevodi jednostavno kao “pokrivena” (kao u 4. stihu), to je drugačija kombinacija riječi (s drugačijim značenjem).

Qorintim Aleph (1. Korinćanima) 11:5-6
5 Ali svaka žena koja moli ili prorokuje s nepokrivenom glavom [οὐ κατακαλύπτεται] sramoti svoju glavu, jer to je jedno te isto kao da joj je glava obrijana.
6 Jer ako žena nije potpuno pokrivena [οὐ κατακαλύπτεται], neka se i ona ostriže. Ali ako je za ženu sramotno da se šiša ili brije, neka bude potpuno pokrivena.

U 5. i 6. stihu riječi koje su potpuno pokrivene su grčka kombinacija oo katakalupto (οὐ κατακαλύπτεται). Prva riječ oo znači ne ili ne, a druga riječ je zapravo kombinacija dvije riječi, prve kata (što kao što smo vidjeli znači dolje, poput vela), a zatim također kalupto , što znači potpuno ili potpuno. Strongova novozavjetna konkordancija definira ovu riječ kao značenje, pokriti u potpunosti, tj. prekriti.

NT:2619 katakalupto (kat-ak-al-oop’-to); iz NT:2596 i NT:2572; pokriti u potpunosti, tj. veo:
KJV – pokriti, sakriti.

Nastavimo zamjenjivati ispravne riječi dok napredujemo u ovom odlomku.

Qorintim Alef (1. Korinćanima) 11:7-10
7 Jer čovjek doista ne bi trebao pokrivati svoju glavu, budući da je slika i slava Elohimova; ali žena je slava muškarca.
8 Jer nije muškarac od žene, nego žena od muškarca.
9 Niti je muškarac stvoren za ženu, nego žena za muškarca.
10 Zbog toga bi žena trebala imati simbol vlasti na glavi, zbog anđela[messengers] .

U stihu 10, grčka riječ za anđela je Strongova novozavjetna konkordansa NT:32, aggelos (izgovara se ang’-el-os). Ima više značenja, od kojih je jedno pastor (tj. ministar ili glasnik).

NT: 32 aggelos (ang’-el-os); od aggello (što znači donijeti vijest); glasnik; osobito “anđeo”; (ili) implicirano, pastor: KJV – anđeo, glasnik.

Glasnik može značiti doslovnog anđela ili trkača, ali se može odnositi i na glasnika (tj. apostola). Ali zašto bi Shaul rekao da žena treba nositi simbol vlasti na glavi zbog pastora, službenika ili apostola?

Izrael je obitelj, i da bi ispravno obavljao posao, ministar mora razviti bliske osobne odnose sa svima. Jedini problem s tim je da je prirodno da ljudska bića razvijaju osjećaje prema onima s kojima su u bliskom kontaktu, a ti osjećaji stvaraju potrebu za zaštitnim mjerama. To posebno vrijedi za vođe, jer žene prirodno privlače muškarci na pozicijama autoriteta. Stoga je jedna protumjera da sve žene (i slobodne i udane) nose simbol Jahvinovog autoriteta na svojim glavama. Služi poput vjenčanog prstena, da podsjeti i ženu i ministra na njezinu predanost Elohimu i njegovu potrebu da se usredotoči na Elohima (a ne na bilo čije tijelo).

Budući da žene nisu vizualna bića, neke žene sklone su mišljenju da takvi vizualni podsjetnici ne bi trebali biti potrebni. Međutim, žene nisu muškarci, a žene bi trebale biti svjesne da takvi vizualni podsjetnici mogu biti od velike pomoći muškarcima u sjećanju da se fokusiraju na Elohima.

U 13. stihu Šaul traži od ljudi da međusobno prosude je li prikladno da se žena moli Elohimu potpuno nepokrivene glave.

Qorintim Alef (1. Korinćanima) 11:13
13 Sudite među sobom. Je li ispravno da se žena moli Elohimu potpuno nepokrivene glave?

Neki bi mogli odgovoriti odlučno “da!”, ali to ne može biti točno, jer je u suprotnosti s onim što je Šaul rekao u stihovima 5, 6 i 10, da ženska glava treba biti potpuno prekrivena kada se moli ili prorokuje, ili bi u suprotnom trebala biti obrijana ili ošišana.

Više je problema s prijevodom u stihovima 14 i 15. U mnogim prijevodima Shaul sugerira da nas priroda uči da je sramota za muškarca imati dugu kosu, kada to nije istina. (U stvari, muški lavovi imaju dužu dlaku od ženki, učeći upravo suprotno.)

Qorintim Alef (1. Korinćanima) 11:14-16
14 Zar te sama priroda ne uči da ako čovjek ima vlas kose [κομᾷ], to mu je sramota?
15 Ali ako žena ima vlas kose [κομᾷ], to joj je na slavu; jer joj se kosa daje za pokrivanje.
16 Ali ako se netko čini da se svađa, mi nemamo takvog običaja, kao ni sabori Elohimovi.

Nadalje, riječ na grčkom je Strongova novozavjetna konkordansa NT:2863, komao (κομᾷ). To se ne odnosi na dugu kosu, već na vlas kose (tj. upletenu kosu).

NT:2863 komao (kom-ah’-o); iz NT:2864; nositi pramenove kose:

Zamjenjuju li duge vlasi pokrivala za glavu?

Kao što smo ranije vidjeli, Kepha (Petar) nam govori da Šaula može biti teško razumjeti i da nepoučeni i nestabilni ljudi često izokreću njegove riječi na vlastitu propast (2. Petrova 3:15-17).

Prva Korinćanima 11,14-16 dovoljno je nejasna da se može tumačiti na mnogo načina. Zbog toga, ponekad žene kažu da ako imaju dugu kosu, ili ako nose kosu u pletenicama, onda ne trebaju pokrivati glavu (što znači, duga kosa ili trese zamjenjuju platneni pokrivač). Međutim, ako samo na trenutak razmislimo o tome, trebalo bi biti očito da je to netočno, jer je suprotno onome što je Šaul rekao u stihovima 5-10.

Ono što je Shaul doista rekao svojeglavim Korinćanima jest da je sramota za muškarce pokrivati svoje glave, plesti ili ukrašavati kosu, kao što bi to činile muške prostitutke iz hramskog kulta. Pa čak i ako je svjetovnim (grčko-rimskim) ženama slava ukrašavati kosu u vlasima, Hebreji nemaju takav običaj, kao ni sabori Elohimovi.

Razmislite o tome kako nam u 1. Timoteju 2:8-10 Šaul govori da pravedne žene ne pletu kosu (ili je nose u pletenicama), jer se tako ponizne žene ne odijevaju. Dapače, skromne žene se ukrašavaju dobrim djelima (što je najistinskije ruho).

TimaTej Alef (1. Timoteju) 2:8-10
8 Stoga želim da se ljudi posvuda mole, dižući rastavljene ruke, bez gnjeva i sumnje;
9 Isto tako, da se žene ukrašavaju skromnom odjećom, dostojno i umjereno, a ne upletenom kosom ili zlatom ili biserima ili skupocjenom odjećom,
10 ali, što priliči ženama koje ispovijedaju pravednost, s dobrim djelima.

“Ne dopustite da vaš ukras bude prema van”

Drugi odlomak koji izaziva zbrku je 1. Petrova 3:3-4. Ne prevodi se dobro s grčkog, a mnoge verzije s njim rade pogrešno, uključujući prevoditelje New King James Version.

Nova verzija kralja Jamesa (i druge) sugeriraju da žena ne bi trebala dopustiti da njezin ukras bude samo izvana, već da bi trebala ukrašavati i sebe iznutra (uz vanjski izgled). Dostavljenu riječ stavljam samo u kurziv, jer ne postoji u grčkom.

1Petrova 3:3-4 NKJV (NETOČNO)
3 Ne dopustite da vaš ukras bude samo prema van — uređivanje kose, nošenje zlata ili oblačenje fine odjeće —
4 radije neka to bude skrivena osoba srca, s neraspadljivom ljepotom blagog i tihog duha, koja je vrlo dragocjena u očima Božjim.

Ako uklonimo dostavljenu riječ samo , dobit ćemo sasvim drugačije značenje. Umjesto da kažemo ženama da se ukrašavaju i izvana i iznutra (uređanjem kose, itd.), otkrivamo da se ženama govori da se ne ukrašavaju izvana (kao što je sređivanje kose, itd.), nego samo iznutra i duhovno . Ovo je vrlo različit fokus.

1Petrova 3,3-4 ISPRAVLJENO
3 Ne dopustite da vaš ukras bude prema van — uređujete kosu, nosite zlato ili oblačite lijepu odjeću —
4 radije neka to bude skrivena osoba srca, s neraspadljivom ljepotom blagog i tihog duha, koja je vrlo dragocjena u očima Elohima.

Ovdje je Youngov doslovni prijevod, za usporedbu.

1Petrova 3:3-4 YLT
3 čiji ukras – neka ne bude ono što je izvana, od pletenja kose, od oblačenja zlatnih stvari ili od oblačenja odjeće,
4 ali — skriveni čovjek srca, u neraspadljivoj stvari krotkoga i tihog duha, što je pred Bogom dragocjeno…

Ako idemo po netočnom prijevodu, čini se kao da bi žene trebale provesti neko vrijeme uređujući i ukrašavajući kosu. U tom slučaju, pokrivalo za glavu treba biti dovoljno malo da u potpunosti ne prikrije njezinu kosu. Međutim, ako idemo doslovno značenjem odlomka, pokrivalo za glavu može biti bilo koje veličine. Može biti dovoljno velik da u potpunosti sakrije njezinu kosu (kao što se čini da kaže 1. Korinćanima 11 i Tora ljubomornog muža), ili također hipotetski može biti simbol autoriteta, poput trake za glavu ili manjeg pokrivala za glavu.

Spajanje svećenstva nakon Armagedona

Već smo vidjeli da će nakon Armagedona i skupljanja Jahve uzeti neke od Efrajimaca za svećenike i za levite.

Ješajahu (Izaija) 66: 20-21
20 Tada će dovesti svu vašu braću na žrtvu Jahvi iz svih naroda, na konjima i na kolima i u leglima, na mazgama i na devama, na Moju izdvojenu planinu Jeruzalem “, kaže Jahve,” kao djeca Izrael donosi dar u čistom posudu u Jahvin dom.
21 I neke ću uzeti za svećenike i levite “, kaže Jahve.

U kontekstu, to vjerojatno znači da će nakon Armagedona Jahve spojiti ono što je preostalo od Melkisedekovskog reda s onim što je ostalo od levitskog (tj. rabinskog) reda, kako bi stvorio obnovljeno levitsko svećenstvo. U to vrijeme će aktivna komisija biti Levitska, i stoga ćemo imati iste zahtjeve za pokrivanje glave kao i Levitski red. Imat ćemo dežurnu uniformu koju ćemo nositi dok služimo u Ezekielovom hramu.

Nadalje, kada se Melkisedekovski red spoji s Levijevim redom, Tora ljubomornog muža ponovno će biti slovo zakona za Efraima. To znači da će opet biti ispravno da žene pokriju glavu.

Nema prisiljavanja u Melkisedekovom redu

Kada se svećenstva spoje i obnovljena levitska Tora služi kao ustav zemlje Izraela, morat će postojati standardni set za pokrivanje glave. Vjerojatno će taj standard biti isti kao i postojeći ortodoksni židovski (ne hasidski) standard, a to je potpuna maska za glavu tipa koji Shaul opisuje u 1. Korinćanima 11. Možete vidjeti pravoslavne žene koje nose ove vrste pokrivala za glavu u mnogo različitih stilova. Ideja je ista kao i stari bliskoistočni standard, a to je da kad izađu, podignu kosu, a kad se vrate kući, puste kosu. Njihovu kosu mogu vidjeti samo muž i članovi njihove obitelji. To je standard koji treba poticati, ali ne i forsirati.

Za vođe, ako znate da nije pogrešno da se čovjek moli ili prorokuje pokrivene glave, i ako znate da će obnovljeni levitski red morati pokriti svoje glave u obnovljenom hramu, i znate da Ješua i Njegovi apostoli su nedvojbeno nosili pokrivalo cijelo vrijeme, zašto onda ne biste počeli pokrivati svoju glavu dok služe sada?

A ako smo Ješuina nevjesta, i ako nevjesta pokriva glavu u znak prihvaćanja autoriteta svog muža i njegove zaštite, zar ne bismo svi trebali pokrivati svoje glave, cijelo vrijeme? Ili u najmanju ruku, ne bismo li svi trebali cijelo vrijeme nositi simbol Ješuine vlasti na glavi, što pokazuje da je Jahve-Ješua naš autoritet, naša zaštita i naše pokrivanje?

O tradicionalnoj protestantskoj ravnoj kapi

Nismo u hramskom okruženju, pa nema potrebe da nosimo uniformu. Međutim, kao što smo spomenuli u ranijim poglavljima, postoji potreba za uniformom, jer je 49% naše židovske braće i sestara otvoreno za učenje o Ješui i njegovim učenjima. Odjeća je Židovima iznimno važna, a mnogo više njih bi nam moglo biti otvoreno da imamo stil odjeće koji će nas definirati. I upravo u tom svjetlu preporučamo tradicionalnu protestantsku ravnu kapu i kippa kombinaciju.

Imamo težak odnos s Martinom Lutherom. Kasnije je u životu rekao neke vrlo antisemitske stvari, ali kao i svi reformatori, nosio je ravnu kapu. A budući da se Efraim tehnički obnavlja preko protestanata, ima smisla usvojiti taj stil.

John Calvin bio je još jedan vrlo utjecajan protestantski vođa, a on (i većina drugih protestanata) također je nosio ravnu kapu. Iako ravna kapa nije potrebna za sve vrste odjeće, kada nosite odijelo, lijepo je imati šešir koji pokriva kipu, a ne samo da ravna kapa dobro funkcionira, već je možete nositi i kada vozite automobil , ili druge aktivnosti u kojima nije moguće nositi fedoru (kao što je pravoslavna odjeća).

Opet ne postoji zahtjev za uniformom, ali ima trenutaka kada je korisno nositi odijelo. Ako je brat Judah poznat po svom crnom odijelu i crnoj fedori, a mi bismo trebali nositi nešto drugo osim toga, onda bi naš prijedlog bio da kad god trebamo nositi odijela, to budu tamna odijela i ravne kape. Čini se da je to protestantska tradicija, a tako je i vjerna našem naslijeđu.

Ako ste ćelavi, vjerojatno želite nositi pletenu platnenu kipu ispod ravne kape i mijenjati je svaki dan.

Ostali stilovi

Ako želite nositi drugačiji stil kipe ili pokrivala za glavu, možete. Još jedan popularan stil zove se bucharian kippa. To je u biti ono što se zove šešir s kutijom za tablete. Ovaj je ukrašen. Radimo na stilu za nazaretsku sektu (s plavo-bijelim prugama), koji će vam pomoći da budete identificirani kao Nazaren (ili prijateljski nazaretski) s distance, što je vrlo poželjno sa stajališta svjedočenja.

Stilovi koje treba izbjegavati

Jedino što bismo vam preporučili jest da izbjegavate sve što aktivno koriste naša pravoslavna braća, jer to izaziva ogorčenost. Također, savjetujemo izbjegavanje crnog kipota, jer Juda nosi crni kippot koji simbolizira njegovu žalost zbog uništenja Drugog hrama. Međutim, mi nismo u žalosti za Drugim hramom. Dapače, radujemo se što je Ješua uskrsnuo, pa je prirodno platneno rublje radnim danom i bijelo subotom i festivalima za nas puno bolji izbor boja.

Također, preporučamo vam da izbjegavate vrlo mali ravni “sunčani disk” stil kipe (15 cm u prečniku ili manje), jer stil “sunčanog diska” kippa može biti povezan s grčko-rimskom aureolom. (Drugim riječima, može biti inspirirano obožavanjem sunca ili povezano s njim.) Naš kippot trebao bi izgledati kao levitska migba’ah , koja je bila hemisferična kapa, koja podsjeća na mali brežuljak.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give