Chapter 1:

Ješua čisti nečisti svijet

Ješua je dvojici svojih učenika rekao da stvari u Tori i prorocima govore o njemu.

Luka (Luka) 24:27
27 I počevši od Mošea i svih poslanika, On im je izložio u svim pismima stvari koje se tiču Njega.

Dakle, ako stvari u Tori i prorocima govore o Ješui, kako onda čišćenje gubavca govori o Njemu i Njegovoj pomirbenoj žrtvi za svijet? Prvo pogledajmo hebrejsku riječ za gubu, a to je hebrejska riječ tsaraat (צרעת), koja se odnosi na bolest kože.

SZ: 6883 (צרעת) tsara`ath (tsaw-rah’-ath); od OT:6879; guba:

U nekim se jezicima riječ guba odnosi na određenu vrstu gube, dok se u Svetom pismu odnosi na opće stanje u kojem je koža zahvaćena. Vayiqra (Levitski zakonik) 14 daje nam upute (toru) za čišćenje gubavca. Primijetite kako se upute razlikuju s obzirom na dvije različite ptice.

Vayiqra (Levitski zakonik) 14:1-8
1 Tada je Jahve razgovarao s Mošeom, govoreći:
2 „Ovo će biti tora gubavcu za dan njegova čišćenja: neka ga dovedu svećeniku.
3 Svećenik neka izađe iz tabora i neka ga svećenik ispita; i doista, ako se guba izliječi u gubavca,
4 tada će svećenik zapovjediti da se za onoga koji se čisti uzme dvije žive i čiste ptice[1 & 2] , cedrovo drvo [3], grimiz [4] i izop [5].
5 I svećenik će zapovjediti da se jedna od ptica [1] ubije u zemljanoj posudi [7] nad tekućom vodom [6].
6 Što se tiče žive ptice [2], neka je uzme, cedrovo drvo [3] i grimiz [4] i izop [5], i neka ih i živu pticu [2] umoči u krv ptice koji je ubijen [1] nad tekućom vodom [6].
7 Poškropit će ga sedam puta na onoga koji se treba očistiti od gube i proglasit će ga čistim, a živu će pticu pustiti na otvorenom polju.
8 Tko se treba očistiti, neka opere svoju odjeću, obrije svu svoju kosu i opere se u vodi, da bude čist. Nakon toga neka uđe u tabor i neka ostane izvan svog šatora sedam dana.”

Komponente ove tore uključuju:

1) Čista, živa ptica koju treba ubiti
2) Čista, živa ptica koja treba živjeti
3) Cedrovo drvo
4) Vuna grimizne boje
5) Izop
6) Tekuća voda, i
7) Zemljana (glinena) posuda

U Svetom pismu ptice predstavljaju duhove. Dakle, ako su dva duha uključena u ovo čišćenje, napominjemo da su bila dva Ješuina na suđenju prije Poncija Pilata. Jedan je bio Ješua, sin Josipov (Yeshua ben Yosef), koji je Mesija. Drugi je opće poznat kao Baraba.

Matityahu (Matej) 27:16-17
16 I u to vrijeme imali su zloglasnog zatvorenika po imenu Baraba.
17 Stoga, kad su se okupili, Pilat im reče: “Koga želite da vam pustim: Barabu ili Ješuu koji se zove Mesija?”

Baraba je grčki oblik aramejskog imena bar Abba, što znači “sin oca”. Međutim, ako pogledamo grčke izvore ovog teksta, možemo vidjeti da je puno ime bar Abba bilo Yeshua bar Abba (ישוע באר אבא), što znači “Spasenje, sin Očev.” (Ovo je snimka zaslona interlineara iz PC Study Bible 5.)

Imajte na umu da se NT2424 pojavljuje u oba imena. Strongova grčka konkorda nam govori da se NT2424 odnosi na Ješuino ime (skraćeno Yehoshua ili Yeshua, često pogrešno prevedeno kao “Isus”). (Za pojedinosti, molimo pogledajte “ Razdvojena imena”, u Nazaretskim studijama Svetog pisma, svezak 1 ).

NT:2424 Iesous (ee-ay-sooce’); hebrejskog porijekla [OT:3091]; Isus (tj. Jehošua), ime našeg Gospodina i dva (tri) druga Izraelića:

Kako je došlo do ove zabune? Povijest bilježi da je otac rane Crkve Origen bio zabrinut što su njegove kopije Radosne vijesti dale Bar Abbino ime kao “Isus Baraba”, te je izjavio da je nemoguće da je Baraba također mogao imati ime Isus (ili Ješua). Stoga je tvrdio da je ime “Isus” sigurno dodao krivovjerac. Ovako to Wikipedia objašnjava.

Barabino ime pojavljuje se kao bar-Abbas u grčkim tekstovima evanđelja. U konačnici potječe od aramejskog בר-אבא, Bar-abbâ, “sin oca”. Neki drevni rukopisi Mateja 27:16–17 imaju puno ime Baraba kao “Isus Baraba” i to je vjerojatno bilo ime kako je izvorno napisano u tekstu. [13] Rani crkveni otac Origen bio je zabrinut činjenicom da su njegove kopije evanđelja dale Barabino ime kao “Isus Baraba” i izjavio je da je, budući da je nemoguće da je mogao imati tako sveto ime, “Isus” mora biti dodano Barabinom ime po heretiku. [14] Moguće je da su kasniji pisari, kopirajući odlomak, uklonili ime “Isus” iz “Isus Baraba” kako bi izbjegli sramotu imena Isusa Mesije. [15]

Međutim, budući da najstariji poznati rukopisi bilježe Barabino pravo ime kao Yeshua bar Abbas (ili Yeshua bar Abba), vratimo to ime, da vidimo kakvu razliku čini.

Do sada smo vidjeli da su za ispunjenje Tore o čišćenju od kožnih bolesti bile potrebne dvije ptice, jedna je trebala umrijeti, a druga je trebala letjeti (tj. biti puštena). Isto je bilo i sa Ješuinom. Yeshua ben Yosef (Sin Očev) trebao je umrijeti, dok je Yeshua bar Abba trebao biti pušten (tj. odletjeti slobodan kao ptica).

Sjetimo se također da u Svetom pismu ptice predstavljaju duhove. Yeshua ben Yosef predstavljao je čist i čist duh, dok je Yeshua bar Abba predstavljao drugu vrstu duha. Umjesto da mirno ode u smrt kao janje na klanje, Marko nam govori da je Yeshua bar Abba bio uključen u pobunu, nesumnjivo protiv Rima.

Markaus (Marko) 15:7
7 A bio je jedan po imenu Baraba, koji je bio okovan sa svojim suborcima buntovnicima; počinili su ubojstvo u pobuni.

Ovo podsjeća na Ješuin ukor revnitelja iz Ivana 6, jer su imali drugačiji duh. To pokrivamo u Vladi Tore, ali ukratko, fanatici su htjeli Ješuu Mesiju učiniti svojim zemaljskim kraljem, kako bi ih naveli da odbace Rim. Dakle, ono što su revnitelji imali na umu bilo je više zemaljsko, nego nebesko kraljevstvo.

Yochanan (Ivan) 6: 14-15
14 Tada su ti ljudi, kad su vidjeli znak koji je Yeshua učinio, rekli: “Ovo je doista Poslanik koji će doći na svijet.”
15 Stoga je, kad je Ješua shvatio da će doći i silom ga uzeti da ga učini kraljem, opet sam otišao na planinu.

Ako je Yeshua bar Abba također bio uključen u ovu pobunu, njegov fokus je također bio na uspostavljanju materijalnog, a ne nebeskog kraljevstva. To je drugačiji duh. Dakle, da ponovimo, da bismo nekoga očistili od kožne bolesti (tj. gube), potrebne su nam sljedeće stvari:

1) Smrt ptice (duha)
2) Puštanje ptice (duha)
3) Cedrovo drvo
4) Vuna grimizne boje
5) Izop
6) Živa voda, i
7) Zemljana (glinena) posuda

1) Prvo, imamo smrt. U Mateju 27:22 Pilat je pitao ljude što bi trebao učiniti s Ješuom koji se naziva Mesijom. Svi su rekli: “Neka bude razapet!”

Matijahu (Matej) 27:22
22 Pilat im reče: “Što ću onda učiniti s Ješuom koji se zove Mesija?” Svi su mu rekli: “Neka bude razapet!”

2) Drugo, imamo oslobađanje drugačijeg duha (koji traži zemaljsko kraljevstvo).

Matityahu (Matej) 27:26
26 Tada im pusti Barabu; i kad je bičevao Ješuu, predao ga je da bude razapet.

3) Treće, imamo cedrovo drvo. Ovo nagovještava da je drvo na kojem je Ješua razapet (ili ubijen) bilo stablo cedra!

Ma’asei (Djela) 10:39
39 „A mi smo svjedoci svega što je učinio i u zemlji Židova i u Jeruzalemu, koje su ubili vješavši o[cedar] drvo.”

4) Četvrto, imamo vunu grimizne boje.

Matityahu (Matej) 27:28
28 I svukoše Ga i obukoše na njega grimiznu haljinu.

5) Peto, imamo izop.

Yochanan (Ivan) 19:29
29 Tamo je stajala posuda puna kiselog vina; i napunili su spužvu kiselim vinom, stavili je na izop i prinijeli Njegovim ustima.

6) Šesto, imamo živu vodu.

Yochanan (Ivan) 3:5
5 Ješua je odgovorio: “Zaista, zaista, kažem vam, ako se tko ne rodi od vode i Duha, ne može ući u kraljevstvo Elohima.”

A također imamo krv i vodu zajedno:

Yochanan (Ivan) 19:34
34 Ali jedan od vojnika probo Mu bok kopljem i odmah poteče krv i voda.

7) Sedmo, imamo zemljanu posudu od gline (mesa).

Mattityahu (Matej) 12:40
40 Jer kao što je Jona bio tri dana i tri noći u utrobi velike ribe, tako će i Sin Čovječji biti tri dana i tri noći u srcu zemlje.

Pepeo za čišćenje crvene junice

Ako smo voljni primiti to, možda će biti i drugi svjedok za ove stvari u pepelu za pročišćavanje crvene junice.

Bemidbar (Brojevi) 19:1-9
1 Jahve se obratio Mošeu i Aharonu govoreći:
2 „Ovo je uredba Tore koju je Jahve zapovjedio, govoreći: ‘Reci sinovima Izraelovim da vam donesu crvenu junicu bez mane, u kojoj nema mane i na kojoj nikada nije došao jaram.
3 Dat ćeš ga svećeniku Eleazaru da ga iznese izvan tabora i neka se zakolje [1] pred njim;
4 Svećenik Eleazar neka prstom uzme malo njezine krvi i poškropi nešto njezine krvi sedam puta neposredno pred Šatorom sastanka.
5 Tada će se junica spaliti pred njegovim očima: spaliti njezina koža, njezino meso, njezina krv i iznutrice.
6 I svećenik neka uzme cedrovo drvo [3] i izop [5] i grimiz [4] i baci ih u vatru koja spaljuje junicu.
7 Tada će svećenik oprati svoju odjeću, okupati se u vodi, a zatim će doći u tabor; svećenik će biti nečist do večeri.
8 I onaj koji ga spali neka opere svoju odjeću u vodi, okupa se u vodi i neka bude nečist do večeri.
9 Tada će čovjek koji je čist pokupiti pepeo od junice i pohraniti ga izvan logora na čisto mjesto [7, tj. u zemljanu posudu]; i neka se čuvaju za zajednicu sinova Izraelovih za vodu [6] očišćenja; to je za pročišćavanje [releasing] od grijeha [2].”

Mnogi vjeruju da je Ješua ubijen na Golgoti, koja se nalazi izvan zidina starog grada Jeruzalema. Ako je tako, onda je, baš kao i crvena junica, Yeshua također ubijen izvan logora. Rabini (koji su više voljeli Barabu i njegov duh) naredili su da se izbriše Ješuino ime i sjećanje na njega. Njihovo čišćenje Ješue iz Judinog tabora bilo je toliko učinkovito da je izgledalo kao da su On i Njegove stvari spaljene u vatri. Pa ipak, danas čovjek koji je čist još uvijek može sudjelovati u Ješuinom Duhu izvan Judinog tabora. Njegovo ime i Njegov Duh služe za čišćenje i oslobađanje od grijeha.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give