Chapter 37:

Usrdno tražite ono što je dobro

Ne bi li bilo lijepo znati kako biti naklonjen Jahvi više vremena? A zar ne bi bilo lijepo znati kako izbjeći što više srčanih bolova u životu?

Nije lako živjeti život koji je ugodan Jahvi. Postoje mnogi zahtjevi. Međutim, postoje neka načela koja pomažu. Na primjer, Izreke 11:27 kažu da ćemo “ako” usrdno tražiti ono što je dobro, naći ćemo Jahvinu naklonost. Međutim, ako umjesto toga tražimo ono što je loše u našim životima, tada će nas sigurno stići nevolje (tj. Jahve će poslati još više nevolja). Evo kako glasi New King James Version (NKJV).

Mishle (Izreke) 11:27 (NKJV)
27 Tko usrdno traži dobro, nalazi milost,
Ali nevolje[or evil] doći će onome koji traži zlo.

Želimo ići malo dublje, pa pogledajmo ovo na hebrejskom. Jedna stvar koju nalazimo je da postoje dvije različite riječi koje se koriste za “tražiti”. Ono povezano s traženjem dobra zahtijeva marljiv trud. Nasuprot tome, za traženje zla nije potreban nikakav poseban napor.

שֹׁחֵר טוֹב יְבַקֵּשׁ רָצוֹן וְדֹרֵשׁ רָעָה תְבוּּא֕ (27)

Ovdje je raščlamba riječi (s desna na lijevo):

Sho-kjer: (Onaj) koji marljivo traži                                                                   שֹׁחֵר
Tov: (što je) dobro                                                                                             טוֹב
Ee-va-kesh: naći će                                                                                           יְבַקֵּשׁ
Ratz-ohn: (Jahvina) naklonost                                                                           רָצוֹן
V’do-resh: ali (onaj) koji traži (obično)                                                              וְדֹרֵשׁ
Ra’ah: zlo, (ono što je loše), tj. nevolja                                                               רָעָה
T’vo-eh-nu: Doći će mu.                                                                                   תְבוֹאֶנּוּ

Riječ u prvoj rečenici je shokher (שֹׁחֵר). Ova riječ se odnosi na traženje nečega s izuzetnom marljivošću. Korijen ove riječi govori o ranom ustajanju, u zoru, da bi se ozbiljno izvršio zadatak. Stoga, proširenjem, riječ shokher znači tražiti na mukotrpan način. Evo kako Strongova hebrejska konkordancija definira korijen ove riječi.

OT: 7836 shachar (shaw-khar’); primitivni korijen; ispravno, svanuti, tj. (figurativno) biti (ustati) rano u bilo kojem zadatku (s implikacijom ozbiljnosti); po proširenju, tražiti (s mukom):

Ako ćemo razmisliti o tome, implikacija je da ako želimo da nam Jahve udijeli svoju naklonost (ratzohn), onda bismo trebali marljivo tražiti ono što je dobro, prebrojati sve svoje blagoslove, a zatim zahvaliti Elohimu za sve njih. Ako to budemo marljivo činili, tada će Jahve biti zadovoljan i vjerojatnije će nam dati još više razloga da mu zahvalimo. To je kao ono što nam apostol Šaul kaže da činimo, a to je da se usredotočimo isključivo na ono što je dobro, te da zahvalimo i hvalimo Elohima za to.

Filipima (Filipljanima) 4:6-9
6 Ne brinite se ni za što, ali u svemu molitvom i dovom, sa zahvaljivanjem, neka vaši zahtjevi budu obznanjeni Elohimu;
7 i mir Elohim, koji nadilazi svako razumijevanje, čuvat će vaša srca i umove kroz Mesiju Ješuu.
8 Naposljetku, braćo, što god je istinito, što god je plemenito, što god bilo pravedno, što god bilo čisto, što god bilo lijepo, što god je za dobro, ima li kreposti i ima li što hvale vrijedno – razmišljajte na ovim stvarima.
9 Ono što ste naučili i primili i čuli i vidjeli u meni, to činite, i Elohim mira bit će s vama.

To ne znači da bismo trebali biti u neznanju za bilo koje zlo koje je u našim životima. Možda smo okruženi zlom, a naši životi su u neredu. Nije važno. Budući da je Jahve kralj nad svim životnim okolnostima, ma koliko stvari izgledale loše u prirodi, najbolje što možemo učiniti je uvijek se usredotočiti na sve što je plemenito, dobro, pravedno i čisto i ono što je lijep i dobar izvještaj. Ako ćemo se ponovno obučiti da ovaj pozitivni duhovni fokus učinimo našom duhovnom drugom naravom, tada će Elohim mira vidjeti da marljivo njegujemo pozitivan stav (tj. pozitivan duh), i On će nam htjeti udijeliti svoju naklonost.

Druga riječ koja se koristi za “tražiti” u Izrekama 11:27 je doresh (דֹרֵשׁ).

Mishle (Izreke) 11:27
27 Tko usrdno traži dobro, nalazi milost,
Ali nevolja će doći onome tko traži[doresh] zlo.

Za razliku od shokhera, koji podrazumijeva da marljivo tražimo dobro, doresh ne podrazumijeva nikakvu marljivost (ili odlučnost truda). Umjesto toga, to samo ukazuje na to da koračamo ono što nam je postalo česta ili izlizana staza. Drugim riječima, slijedimo trag loših tjelesnih navika.

OT: 1875. darash (daw-rash’); primitivni korijen; ispravno, gaziti ili često; obično slijediti (za potjeru ili traženje); implicitno, tražiti ili tražiti; posebno za klanjanje:

Kada sveukupno razmotrimo ove stvari, ono što vidimo je da da bismo bili u Jahvinu naklonost, prvo moramo uzeti u obzir sve mnoge blagoslove koje nam je dao, a zatim Ga moramo zahvaljivati i hvaliti za njih. To Mu pokazuje da shvaćamo da On nadzire sve stvari, a to Ga također poštuje. To je možda jedan od razloga zašto nam apostol Šaul govori da se uvijek radujemo i da u svemu trebamo zahvaljivati, jer je to Njegova volja za nas.

Solunski Alef (1. Solunjanima) 5:16-18
16 Radujte se uvijek,
17 molite bez prestanka,
18 u svemu zahvaljujte; jer ovo je volja Elohima u Mesiji Ješui za vas.

Što ako ne možemo pronaći dobro?

Ponekad inače vjerni vjernici traže dobro, ali ga ne mogu prepoznati. Budući da ne mogu prepoznati dobro, ne znaju kako zahvaliti ili hvaliti Jahvu za to — pa ne znaju. Međutim, budući da ne zahvaljuju i ne hvale Jahvu za sva mnoga dobra što čini za njih, On ne vidi razloga da više čini i tako počinje silazna spirala. Uzrok ove negativne spirale obično su pogrešna očekivanja.

Prirodno je da se tijelo želi usredotočiti na sebe. Sve što je na svijetu je žudnja očiju, žudnja tijela i ponos (ili ego).

Yochanan Aleph (1. Ivanova) 2:15-16
15 Ne ljubite svijet ni stvari u svijetu. Ako tko ljubi svijet, ljubavi Očeve nema u njemu.
16 Jer sve što je u svijetu – požuda tijela, požuda očiju i oholost života – nije od Oca, nego je od svijeta.

Kada ne dobijemo stvari koje naše tijelo želi, ili koje naše oči žele, ili za koje nam naš ponos govori da bismo trebali imati, možemo se jako rastužiti i jako se sažalijevati. Kada je naš fokus ovako na nama samima, tada možemo vidjeti sve probleme koji nas opsjedaju. Ono što možda ne vidimo je sva dobra profinjenost koja proizlazi iz naših kušnji i kako nas ta profinjenost čini ugodnijima Elohimu.

Jakov (Jakov) 1:2-4
2 Braćo moja, smatrajte sve to radošću kada padnete u razne kušnje,
3 znajući da kušnja vaše vjere proizvodi strpljenje.
4 Ali neka strpljivost ima svoje savršeno djelo, da budete savršeni i potpuni, bez ničega.

Razmotrimo primjer Davida. U tijelu, David nije imao puno zahvalnosti za to kad ga je kralj Šaul jurio po pustinji, pokušavajući ga ubiti. Ipak, David je znao da sve dok je ostao vjeran Jahvi ima veliku nadu i veliko očekivanje u Duhu, pa se umjesto toga usredotočio na to.

Tehillim (Psalmi) 63:1-5
1 O Elohime, ti si moj Elohim; Rano ću te tražiti; Moja duša žeđa Tebe; Moje tijelo žudi za Tobom U suhoj i žednoj zemlji Gdje nema vode.
2 Tako sam te tražio u svetištu, da vidim tvoju moć i tvoju slavu.
3 Jer je tvoja milost bolja od života, moje će te usne hvaliti.
4 Tako ću te blagoslivljati dok sam živ; Podići ću svoje ruke u Tvoje ime.
5 Kao srž i salo nasitit će se duša moja, a usta će te hvaliti radosnim usnama.

Možda ironično, jer je David zahvaljivao i hvalio Jahvu za njegovu profinjenost u tijelu (i izjavio svoju nepokolebljivu ljubav prema Jahvi bez obzira na to što se dogodilo), Jahve je mogao vidjeti da ga David voli, pa mu je dao veće blagoslove. Jahvi je zacijelo bilo drago što Davida nisu pokolebale stvari koje su se mogle vidjeti, nego je umjesto toga odlučio zadržati fokus na nevidljivim stvarima Elohima, koje su vječne.

Qorintim Bet (2 Korinćanima) 4:16-18
16 Stoga ne klonemo duhom. Iako naš vanjski čovjek propada, ipak se unutarnji čovjek obnavlja iz dana u dan.
17 Jer naša laka nevolja, koja je samo za trenutak, čini za nas daleko veću i vječniju težinu slave,
18 dok ne gledamo ono što se vidi, nego ono što se ne vidi. Jer stvari koje se vide su privremene, ali stvari koje se ne vide su vječne.

Kada se usredotočimo na Jahvu i zadržimo pozitivan mentalni stav, tada možemo vidjeti da je naša čaša “pola puna”, a ne “pola prazna”. A kada vidimo da je naša šalica napola puna (i zahvalimo Elohimu na tome), vjerojatnije je da će Elohim napuniti našu čašu do vrha, pa čak i prepuniti. Međutim, kada vidimo da je naša šalica “poluprazna”, vjerojatnije je da će Elohim natjerati nas da pijemo njen talog.

Tehillim (Psalmi) 75:8
8 Jer je u ruci Jahvinoj čaša, a vino je crveno; Potpuno je pomiješano, i On ga izlijeva; Zasigurno će njen talog isušiti i popiti svi zli zemlje.

Negativni ciklus samosažaljenja

Ponekad onima koji su imali nesretno djetinjstvo ili nesretnu prošlost lako je imati kiseo stav (tj. kiseli duh). Ponekad im je teško vidjeti sve dobre stvari koje im Jahve daje, jer su još uvijek usredotočeni na njihove unutarnje boli i bol. Njihov fokus i dalje je na njima samima, te na svojim negativnim iskustvima u prošlosti. Iz Jahvine perspektive, moglo bi se reći da oni vole sebe više nego što vole Yeshua Elohima, jer se i dalje usredotočuju na sebe, a ne na Ješuu.

Matityahu (Matej) 14:27-31
27 Ali odmah im se Ješua obratio, rekavši: “Budite hrabri! Ja sam, ne bojte se!”
28 A Kefa mu odgovori i reče: “Adone, ako si ti, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi.”
29 Pa reče: “Dođi!” Kad je Kepha sišao s čamca, krenuo je po vodi kako bi otišao do Yeshua.
30 Ali kad je vidio da je vjetar jak, uplašio se; i počevši tonuti, poviče govoreći: “Adone, spasi me!”
31 I odmah Ješua ispruži ruku, uhvati ga i reče mu: “O malovjerni, zašto si posumnjao?”

Priča o Kephi (Petru) koji hoda po vodi je povijesna, ali je i alegorijska. Tek kad je Kepha pogledao Ješuu, mogao je hodati po vodi. Čim je skinuo fokus s Yeshue (i usredotočio se na vjetar i valove), počeo je tonuti.

Tako je i kod nas kad nas obavija samosažaljenje. Ne fokusiramo se na Ješuu (već na sebe) i tako počinjemo duhovno “tonuti”. Budući da smo se fokusirali na ono što je loše, više toga dolazi do nas.

Ješua nam kaže da ćemo ih pronaći, ako marljivo tražimo Elohimova dobra, jer će nam ih Jahve pokazati.

Matityahu (Matej) 7:7-8
7 „Ištite i dat će vam se; tražite i naći ćete; kucajte i otvorit će vam se.
8 Jer svaki koji ište prima, a tko traži, nalazi, i tko kuca, otvorit će se.”

Umjesto da se žalimo i gunđamo o stvarima u našim životima s kojima nismo zadovoljni, zašto ne bismo marljivo tragali za onim dobrim duhovnim stvarima koje je Jahve stavio u naše živote, i zahvaljivali mu i hvalili ga za njih? Tada će nam Jahve htjeti dati još svoje nezaslužene naklonosti.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give