Chapter 21:

Tora, brade i dužina kose

U Levitskom zakoniku 19:27, Jahve kaže da ne brijemo strane glave, niti da unakažemo rubove brade.

Vayiqra (Levitski zakonik) 19:27 (NKJV)
27 „Ne brij se oko strane svoje glave, niti unakaži rubove brade.”

Neki vjeruju da to znači da nikada ne bismo smjeli šišati kosu ili bradu (već uvijek pustiti da izrastu). Međutim, ovo tumačenje je problematično zbog dvije druge naredbe. Prvi je Ezekiel 44:20, u kojem Jahve kaže da u tisućljetnom hramu svećenici i leviti trebaju dobro podšišati kosu.

Yehezqel (Ezekiel) 44:20
20 “Neće brijati glave, niti puštati kosu da im raste, nego će kosu održavati dobro podšišanom.”

Logično, ako Levitski zakonik 19:27 znači da nikada ne šišamo kosu, tada Jahve proturječi samom sebi zapovijedajući svećenicima da podšišaju kosu u Ezekielu 44:20. Budući da znamo da Jahve ne proturječi samom sebi, znamo da Levitski zakonik 19:27 ne može značiti da muškarci Izraelci nikada ne smiju šišati kosu ili bradu.

Drugi svjedok se vidi u nazirejskom zavjetu iz Brojeva, 6. poglavlje, u kojem nazirej (odvojeni) može dati dodatni (dobrovoljni) zavjet da se neće šišati.

Bemidbar (Brojevi) 6:5
5 “Sve dane zavjeta njegova rastanka neće mu doći britva na glavu; dok se ne ispune dani za koje se odvojio od Jahve, bit će odvojen. Tada će pustiti da mu narastu pramenovi kose.”

Problem je u tome da ako je izraelskim muškarcima već rečeno da nikada ne šišaju kosu u Levitskom zakoniku 19:27, onda je suvišno reći nazirejcu da ne šiša kosu ili bradu kao dio dobrovoljnog zavjeta (a Jahve neće ponoviti Sebe nepotrebno, ili zapovijedati suvišnim stvarima). Ovo nam daje drugo svjedočanstvo da Levitski zakonik 19:27 ne znači da prosječni izraelski muškarac ne smije šišati kosu.

Dakle, što znači Levitski zakonik 19:27? Pogledajmo to u kontekstu.

Vayiqra (Levitski zakonik) 19:26-29
26 “Ne smiješ jesti ništa s krvlju, niti gatati niti gatati.
27 Ne brij se oko strane (פְּאַ֖ת) svoje glave, niti ne smiješ unakaziti rubove (פְּאַ֥ת) svoje brade.
28 Ne pravite rezove na svom tijelu za mrtve, niti tetovirajte nikakve oznake na sebi: ja sam Jahve.
29 ‘Ne bludniči svoju kćer da je učiniš bludnicom, da zemlja ne padne u blud i da se zemlja ne napuni opačine.’

Na hebrejskom se strane glave i rubovi brade nazivaju pe’ot (פְּאַת). Ova riječ je množina za pe’ah (odnosi se na usta).

OT: 6285 pe’ah (pay-aw’); ženski rod SZ:6311; pravilno, usta u prenesenom smislu, tj. smjer, regija, ekstremitet:
KJV – kut, kraj, četvrtina, strana.

Postoji mnogo različitih tumačenja, ali zato neki ortodoksni Židovi ne šišaju svoje bočne kovrče, dok ostatak kose drže dobro podšišanom (u skladu s Ezekielom 44:20).

Drugi vjeruju da Jahve želi da ne brijemo strane glave, niti uzgajamo kozje bradice. I kozje bradice i brijanje glave bile su uobičajena praksa u starom Egiptu, a možda su bile uobičajene i u starom Kanaanu. Ako je tako, onda Jahvin smisao može biti da ne izgledamo niti se ponašamo kao pogani starog Egipta ili drevne zemlje Kanaana.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give