Chapter 10:

Računanje troškova

Ješua kaže da prebrojimo trošak prije nego što mu odlučimo služiti, da ne bismo mogli nastaviti dalje kad nam bude teško.

Luka (Luka) 14: 26-33
26 “Ako netko dođe k meni i ne mrzi svog oca i majku, ženu i djecu, braću i sestre, da, i svoj život, ne može biti moj učenik.
27 A tko ne nosi svoj križ i ne ide za mnom, ne može biti moj učenik.
28 Jer tko od vas, namjeravajući sagraditi toranj, ne sjedne prvi i ne broji troškove, ima li dovoljno da ga dovrši –
29 da mu se svi, koji to vide, nakon što je postavio temelje i ne može dovršiti, rugaju,
30 govoreći: ‘Ovaj je čovjek počeo graditi i nije mogao završiti.’
31 Ili koji kralj, koji će krenuti u rat protiv drugog kralja, ne sjedne prvi i razmisli je li sposoban s deset tisuća ljudi izaći u susret onome koji protiv njega dođe s dvadeset tisuća?
32 Inače, dok je drugi još uvijek daleko, šalje delegaciju i traži uvjete mira.
33 Tako i tko god od vas ne ostavi sve što ima, ne može biti moj učenik. “

Nisu svi pozvani pridružiti se odvojenom svećeništvu. Neki su pozvani služiti kao skupštinske starješine i sluge. Međutim, bez obzira tko smo, svi smo pozvani poslušati Njegove zapovijedi. Zapravo, Ješua nam čak govori da će oni koji mu ne budu poslušni umrijeti.

Luka (Luka) 8:4-15
4 A kad se skupi veliko mnoštvo i dođoše k njemu iz svih gradova, progovori prispodobom:
5 „Izišao je sijač da posije svoje sjeme. I dok je sijao, neki su pali kraj puta; i bio je zgažen, i ptice nebeske ga prožderale.
6 Neki su pali na stijenu; a čim je niknula, uvenula je jer joj je nedostajalo vlage.
7 Neki su pali među trnje, a trnje je izniklo s njim i ugušilo ga.
8 Ali drugi padoše na dobro tlo, izniknu i stostruko urodiše.” Kad je to rekao, povikao je: “Tko ima uši da čuje, neka čuje!”
9 Tada ga učenici upitaše govoreći: “Što znači ova prispodoba?”
10 I reče: “Vama je dano da spoznate tajne kraljevstva Elohima, a ostalima je dano u prispodobama, da ‘Gledajući ne vide, a slušajući ne razumiju.’
11 „Sad je ova prispodoba: Sjeme je riječ Elohimova.
12 Oni uz put su oni koji čuju; tada dolazi đavao i oduzima im riječ iz srca, da ne povjeruju i ne budu spašeni.
13 Ali oni na stijeni su oni koji, kad čuju, s radošću primaju riječ; a ovi nemaju korijena, koji za neko vrijeme vjeruju i u vrijeme iskušenja otpadnu.
14 A među trnje su pali oni koji, kad čuju, izlaze i guše se brigama, bogatstvom i životnim zadovoljstvima, a ne donose ploda do zrelosti.
15 Ali oni koji su pali na dobru zemlju su oni koji, čuvši riječ plemenitim i dobrim srcem, drže je i donose plod sa strpljenjem.”

Briga o vrtu našeg srca je stvar koja zahtijeva stalnu brigu. Bez obzira koliko mislimo da možemo voljeti Ješuu, ako ne iščupamo korov koji se zove “brige, bogatstvo i životna zadovoljstva” iz svojih srca (već ih umjesto toga “zalijevamo” svojom pažnjom), onda uskoro ljubav prema tim brigama, bogatstvu i užicima prerasti će našu ljubav prema Yeshui. Korov će na kraju ugušiti našu ljubav prema Njemu—a sve se može odvijati tako sporo da čak i ne vidimo da nas obuzima.

Kad sam prvi put bio pozvan na pokajanje, neki mesijanski Izraelci rekli su da ispunjavamo Veliko povjerenje okupljajući se u subotu. Zatim bismo čitali Sveto pismo i podijelili svoje uvide tijekom zajedničkog obroka – ali to nije ono što Matej 28 kaže.

Mattityahu (Matej) 28: 19-20
19 „Idite dakle i učinite učenicima sve narode, uronivši ih u Moje ime*,
20 učeći ih da drže sve što sam vam naredio; i gle, ja sam s tobom uvijek, čak do svršetka svijeta. “Amein.

[*Zašto zaranjamo samo u Yeshuaino ime, pogledajte „ Uranjanje samo u Yeshuaino ime , ”U Nazaretske studije svetih spisa, svezak 3 .]

Kao što sam objasnio u Tora Vladi , Matej 28 je mjesto gdje nam je Ješua rekao da podignemo odvojeno svećenstvo diljem svijeta, čiji je posao spojiti skupštine diljem svijeta. Oni također rješavaju sva doktrinarna pitanja za naciju, tako da postoji samo jedna doktrina (i stoga samo jedno tijelo). Primjer za to je u Djelima 15, gdje se pojavilo pitanje kako bi se Efrajimski pogani koji su se vratili mogli ponovno pridružiti naciji. Apostoli i starješine odlučili su da, ako se Efrajimci koji su se vraćali prvo odustanu od onih aktivnosti zbog kojih bi bili “odsječeni od naroda”, tada bi mogli platiti svoju desetinu (pristojbe, poreze) vodstvu i ući u skupštinu.

Ma’asei (Djela) 15:19-21
19 Stoga procjenjujem da ne bismo trebali uznemiravati one iz redova pogana koji se (vraćaju) Elohimu,
20 ali da im pišemo da se suzdrže od stvari zagađenih idolima, od spolnog nemorala, od zadavljenih stvari i od krvi.
21 Jer Moše je kroz mnoge naraštaje imao one koji ga propovijedaju u svakom gradu, čitajući se u sinagogama svake subote. “

Ako ovo pažljivo pročitamo, tekst implicira da će se novopridošlice pokoriti postojećoj strukturi skupštinskog starješinstva (i davati joj desetinu).

Elohimova desetina je porez na njegovo kraljevstvo. Ako ne platimo porez na naše kraljevstvo, Ješua neće biti zadovoljan. Umjesto toga, On kaže da će ubiti one koji ne pridonose misiji Njegovog Oca.

Luka (Luka) 19:20-27
20 Tada je došao drugi i rekao: ‘Gospodaru, evo tvoje mine, koju sam čuvao u maramici.
21 Jer ja sam vas se bojao jer ste strog čovjek. Skupljate ono što niste položili i žanjete ono što niste posijali. ‘
22 A on mu reče: ‘Sudit ću ti iz svojih usta, zli slugo. Znali ste da sam strog čovjek, skupljajući ono što nisam položio i žanjem ono što nisam posijao.
23 Zašto onda nisi stavio moj novac u banku, da sam ga pri dolasku mogao naplatiti s kamatama? ‘
24 I reče onima koji su stajali u blizini: ‘Uzmite od njega mine i dajte je onome koji ima deset mina.’
25 (Ali su mu rekli: ‘Učitelju, on ima deset min.’)
26 ‘Jer kažem vam, da će se dati svakome tko ima; a od onoga koji nema oduzet će mu se i ono što ima.
27 Ali dovedite ovamo svoje neprijatelje, koji nisu htjeli da ja kraljujem nad njima, i ubijte ih preda mnom. “

Ako se desetina čini kao teret, je li moguće da Ga ne volimo onoliko koliko mislimo da volimo?

Yochanan Aleph (1. Ivanova) 5:3
3 Jer ovo je ljubav Elohima da držimo Njegove zapovijedi. A Njegove zapovijedi nisu teške.

Ako nas je Sotona prevario da mislimo da možemo ugoditi Ješui bez davanja desetine, onda je Sotona učinio svoj posao da nas zbuni — i izbaci nas iz nevjeste.

Yochanan (Ivan) 15: 6
6 „Ako tko ne ostane u meni, bit će izbačen kao grana i osušio se; i oni ih skupe i bace u vatru, pa će izgorjeti.”

Ako nas je Sotona prevario, onda prije nego što se obećamo da ćemo ponovno služiti Ješui, zar ne bismo trebali računati cijenu, tako da nas Sotona ne može ponovno prevariti?

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give