Chapter 9:

Pokrivanje i odgovornost

Ovdje je standardni protestantski koncept našeg odnosa s Mesijom. Na ovoj slici Mesija pokriva muža, a muž svoju ženu i djecu. Nema svećeništva, nema (laičkih) skupštinskih starješina i nema zbornog sluge (đakona).

Proširimo ovaj model kako bismo u njega uklopili sve uloge za koje znamo da su zapovijedane u Svetom pismu.

 

 

 

 

Sada okrenimo kišobrane. Primijetite da završavamo s istim modelom “živog stabla” koji smo vidjeli u Vladi Tore . Ovo također odgovara Drvetu Efrajima iz Ezekiela 37.

 

U ovom modelu Ješua je korijen (oslonac), apostoli su deblo, starješine su grane, sluge (đakoni) su grančice, a ljudi su lišće. Svi dijelovi stabla rade na slanju dobrih hranjivih tvari i vlage koje korijen izvlači u druge dijelove stabla. Desetina je sok koji cirkulira, hrani sve različite dijelove stabla i održava hranjive tvari i vlagu koji se potiskuju do lišća.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give