Chapter 6:

Kada se Yom Kippur prisloni na subotu

Jedne u sedmoj godini, Yom Kippur pada na dan prije tjedne subote (dan pripreme). Postoje neke posebne stvari na koje treba paziti u takvim godinama, tako da možemo poštovati Jahvine zakone, i dalje imati vruću, svježu hranu za našu obitelj subotom nakon Yom Kippura.

Prvo osnove. Kao što objašnjavamo u Kalendaru Tore , subota pada na sedmi dan u tjednu.

B’reisheet (Postanak) 2:1-3
1 Tako su nebo i zemlja i sva njihova vojska dovršeni.
2 I sedmoga dana Elohim je završio svoje djelo koje je učinio, i počinuo je sedmi dan od svih svojih djela koje je učinio.
3 Tada je Elohim blagoslovio sedmi dan i posvetio ga, jer se u njemu odmarao od svih svojih djela koje je Elohim stvorio i napravio.

Jahve želi da pripremamo hranu dan prije subote (tj. šestog dana u tjednu).

Šemote (Izlazak) 16:22-26
22 Tako je šestoga dana skupilo duplo više kruha, po dva omera. I svi poglavari džemata dođoše i javiše Mošeu.
23 Tada im reče: “Ovako je rekao Jahve: ‘Sutra je subotnji odmor, subota je posebna Jahvi. Pecite što ćete danas peći, a kuhajte što ćete kuhati; i spremite sve za sebe. to ostaje, da se čuva do jutra’.”
24 Tako su ga odložili do jutra, kako je zapovjedio Mojsije; i nije smrdio, niti je u njemu bilo crva.
25 Tada je Moše rekao: “Jedite to danas, jer danas je subota Jahvi; danas to nećete naći u polju.
26 Šest dana skupljajte, a sedmi dan, u subotu, neće ga biti.”

Međutim, kada Yom Kippur (ili bilo koji festival) padne na dan priprema, moramo obaviti kupovinu dan ranije (peti dan). Međutim, Jahve i dalje želi da na blagdane imamo svježu hranu. Levitski zakonik 7 kaže da će On najviše prihvatiti žrtvu staru dva dana.

Vayiqra (Levitski zakonik) 7:15-18
15 “’Meso žrtvene žrtve zahvalne neka se jede isti dan kad se prinese. Ništa od toga neće ostaviti do jutra.
16 Ali ako je žrtva njegova prinosa zavjet ili dobrovoljni prinos, neka se jede isti dan kad prinese svoju žrtvu; ali sljedeći dan može se pojesti i ostatak;
17 Ostatak mesa od žrtve trećega dana neka se spali ognjem.
18 A ako se trećeg dana uopće pojede bilo što od mesa njegove žrtvene žrtve, neće mu se primiti niti će mu se pripisati; To će biti odvratno onome tko je ponudi, a tko jede od toga, snosit će krivnju.’”

Ako ne možemo kuhati na Šabat, a ne možemo kuhati ili kupiti dan prije, onda ono što možemo učiniti je kupiti hranu peti dan (četvrtak) i pripremiti neku vrstu jela u loncu unaprijed. Također možemo kupiti hranu koju samo treba zagrijati, otvoriti ili otkriti. Uz malo planiranja još uvijek možemo imati svježu kuhanu hranu.

Neki tvrde da s modernim hlađenjem ograničenje od dva dana više nije relevantno. Međutim, to nekako promašuje poantu. Jelo je veza koja veže. To je nešto što članovi obitelji, prijatelji i kolege rade. Ako želimo stvarati prave obiteljske veze, onda dajmo svojoj braći sve od sebe.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give