Chapter 2:

Pogreške u 49-godišnjem jubilarnom ciklusu

U Kalendaru Tore pokazujemo kako Jahve želi da držimo jubilarni ciklus od 50 godina (umjesto ciklusa od 49 godina), kao što kaže u Levitskom zakoniku 25:10.

Vayiqra (Levitski zakonik) 25:8-10
8 ‘I broji sebi sedam subota u godini, sedam puta po sedam godina; a vrijeme sedam subota u godini bit će vam četrdeset i devet godina.
9 Zatim zatrubi jubilarnu trubu desetog dana sedmog mjeseca; na Dan pomirenja zatrubi po svoj zemlji svojoj.
10 Odvojite pedesetu godinu i proglasite slobodu po svoj zemlji svim njezinim stanovnicima. Bit će to za vas jubilej; i svatko od vas neka se vrati u svoje posjede, a svaki od vas neka se vrati svojoj obitelji.’

Neki ljudi, međutim, zagovaraju brojanje od 49 godina. Ovaj članak će pokazati da je broj od 49 godina pogrešan. Da bismo vidjeli ovu točku, prvo trebamo pogledati Šemita ciklus, koji je osnovni broj od 7 godina.

Ponovljeni zakon 15:1-4 nam kaže da svakih sedam godina trebamo otpustiti sve dugove s našom izraelskom braćom. Na hebrejskom se ovo ‘otpuštanje’ naziva ‘Šemita’ (שְּׁמִטָּה). To objašnjava zašto je riječ ‘Shemittah’ počela značiti ‘sedmogodišnji ciklus’.

Devarim (Ponovljeni zakon) 15:1-4
1 „Na kraju svakih sedam godina dat ćeš puštanje na slobodu (שְּׁמִטָּה).
2 A ovo je oblik otpusta: Svaki vjerovnik koji je što posudio bližnjemu, neka to otpusti; ne smije to zahtijevati ni od bližnjega ni od brata svoga, jer se to zove Jahvin oslobađanje.
3 Od stranca vam može biti potrebna; ali ti ćeš odustati od svog prava na ono što duguje tvoj brat,
4 osim kad među vama ne bude siromaha; jer će te Jahve uvelike blagosloviti u zemlji koju ti Jahve, tvoj Elohim, daje u posjed u baštinu… “

Postoji paralela između dnevnog brojanja-sedam za subotu i godišnjeg brojanja-sedam za šemitu.

Tjedni sabat  šemitski ciklus
Dan 1 = mana  godina 1 = biljka
Dan 2 = mana godina 2 = biljka
Dan 3 = mana godina 3 = biljka
Dan 4 = mana godina 4 = biljka
Dan 5 = mana godina 5 = biljka
6. dan = pripremite duplo  6. dan = dvostruku žetvu
7. dan subotnji odmor 7. godina = Šemit(odmor)

Izlazak 16,22-30 nam govori da ne kuhamo subotom. Umjesto toga, šestog dana u tjednu pripremamo dvostruko više hrane, tako da ne moramo kuhati subotom (osim možda da zagrijemo hranu).

Šemote (Izlazak) 16:23
23 Tada im reče: “Ovako je rekao Jahve: ‘Sutra je subotnji odmor, subota je posebna Jahvi. Pecite što ćete danas peći, a kuhajte što ćete kuhati; i spremite sve za sebe. to ostaje, da se čuva do jutra’.”

Slično, u Levitskom zakoniku 25:20, Jahve nam obećava da će nam dati duplo veću žetvu u šestoj godini, tako da nema potrebe za sadnjom ili žetvom do osme godine. To znači, kao što ne kuhamo sedmog dana, tako ne sadimo niti žanjemo sedme godine.

Vayiqra (Levitski zakonik) 25: 20-22
20 A ako kažeš: “Što ćemo jesti u sedmoj godini, jer nećemo sijati niti sakupljati urod?”
21 Tada ću vam zapovijedati svoj blagoslov u šestoj godini, i to će donijeti rod dovoljan za tri godine.
22 Sijet ćeš osme godine i jesti stare plodove do devete godine; dok ne dođe urod, jesti ćete od stare žetve.

Kao što postoji paralela sedmica između tjedne subote i Šemita, postoji i paralela od pedesetih između (godišnjih) Pedesetnica i Jubileja. Dok Pasha može pasti na bilo koji dan u Pashalnom tjednu, Omer (Snop valova) uvijek se nudi prvog dana u tjednu nakon Pashe.

Pasha pada negdje tijekom ovog tjedna
Val  2 Om  3 Om 4 Om 5 Om  6 Om Shbt
8 Om 9 Om 10 11 12 13 Shbt
15 16 17 18 19 20 Shbt
22 23 24 25 26 27 Shbt
29 30 31 32 33 34 Shbt
36 37 38 39 40 41 Shbt
43 44 45 46 47 48 Shbt
Pent.

Proći. = Pasha (Pesach)
Val = ponuda snopa valova
Om. = Koji dan grofa Omera
Šabt = Šabat (subota sedmog dana)
Pent. = Pedesetnica (pedeseti dan)

Jubilej slijedi sličan broj do 50. Levitski zakonik 25:8-10 nam kaže da “izbrojimo sedam subota u godini, sedam puta po sedam godina” (tj. 49 godina), a zatim da proglasimo jubilej u pedesetoj godini (na Dan pomirenja).

Vayiqra (Levitski zakonik) 25:8-10
8 ‘I broji sebi sedam subota u godini, sedam puta po sedam godina; a vrijeme sedam subota u godini bit će vam četrdeset i devet godina.
9 Zatim zatrubi jubilarnu trubu desetog dana sedmog mjeseca; na Dan pomirenja zatrubi po svoj zemlji svojoj.
10 Odvojite pedesetu godinu i proglasite slobodu po svoj zemlji svim njezinim stanovnicima. Bit će to za vas jubilej; i svatko od vas neka se vrati u svoje posjede, a svaki od vas neka se vrati svojoj obitelji.’

Ako ovo stavimo u tablicu, izgleda kao da bi brojanje Duhova izgledalo ako bi se brojanje Duhova nastavilo. Šemit pada na kraju svakog 7-godišnjeg razdoblja (gdje bi subota bila u tjednom broju). Jubilej (Yovel) je u prvom stupcu, gdje bi bila Pedesetnica. Jedina razlika je u tome što, budući da se brojanje nastavlja, čini se da se sljedeći jubilej “pomiče” za tjedan dana, gledano u tablici. Međutim, budući da u stvarnom životu ne postoji “stol”, to nije važno.

1 2 3 4 5 6 Šem
8 9 10 11 12 13 Šem
15 16 17 18 19 20 Šem
22 23 24 25 26 27 Šem
29 30 31 32 33 34 Šem
36 37 38 39 40 41 Šem
43 44 45 46 47 48 Šem
Yovel 1 2 3 4 5 6
Šem 8 9 10 11 12 13
Šem 15 16 17 18 19 20
Šem 22 23 24 25 26 27
Šem 29 30 31 32 33 34
Šem 36 37 38 39 40 41
Šem 43 44 45 46 47 48
Šem Yovel 1 2 3 4 5
6 Šem 8 9 10 11 12
13 Šem 15 16 17 18 19
20 Šem 22 23 24 25 26
27 Šem 29 30 31 32 33
34 Šem 36 37 38 39 40
41 Šem 43 44 45 46 47
48 Šem Yovel 1 2 3 4

Razlog zašto trebamo činiti stvari na ovaj način je taj što nam daje pravi broj od pedeset od Jubileja do Jubileja.

Neki nam, međutim, kažu da jubilej uvijek mora pasti u prvi stupac zamišljene tablice. Stoga nam kažu da je 50. godina jubilarnog ciklusa ujedno i 1. godina novog brojanja.

Yovel 2 3 4 5 6 Šem
8 9 10 11 12 13 Šem
15 16 17 18 19 20 Šem
22 23 24 25 26 27 Šem
29 30 31 32 33 34 Šem
36 37 38 39 40 41 Šem
43 44 45 46 47 48 Šem
Yovel 2 3 4 5 6 Šem
8 9 10 11 12 13 Šem
15 16 17 18 19 20 Šem
22 23 24 25 26 27 Šem
29 30 31 32 33 34 Šem
36 37 38 39 40 41 Šem
43 44 45 46 47 48 Šem

Ovo na papiru izgleda lijepo, jer jubilej uvijek pada u prvi stupac tablice. Međutim, budući da je “stol” zamišljen, nije potreban. Nadalje, ne postoji pravo brojanje od 50 od jubileja do jubileja, pa se krši Levitski zakonik 25:8-10 (iznad), koji nam govori da brojimo do pedeset prije nego proglasimo Jubilej.

Broj 49 godina također krši Levitski zakonik 25:3, koji nam govori da sadimo šest godina (stih 3).

Vayiqra (Levitski zakonik) 25:2-4
2 „Govori sinovima Izraelovim i reci im: ‘Kad uđete u zemlju koju vam dajem, neka zemlja svetkuje subotu Jahvi.
3 Šest godina sijaj svoju njivu i šest godina obrezuj svoj vinograd i skupljaj plodove njegov;
4 Ali sedme godine neka bude subota za odmor za zemlju, subota Jahvi. Nećeš ni sijati svoje njive niti orezati svog vinograda.”

Ne može se poslušati Levitski zakonik 25:2-4 za 49 godina, jer se ne može saditi ili žeti tijekom jubilarne godine. Ostaje samo pet godina sadnje prije sljedećeg odmora zemljišta.

49 – model godine  50 – model godine
50 = 1 yovel (bez biljke) 1 = biljka
2 = biljka 2 = biljka
3 = biljka 3 = biljka
4 = biljka 4 = biljka
5 = biljka 5 = biljka
6 = biljka 6 = biljka
7 = Šemita (odmor) 7 = Šemita (odmor)

U osnovi, broj od 49 godina izgleda lijepo u zamišljenoj tablici, ali krši Levitski zakonik 25:3 i Levitski zakonik 25:10.

Nasuprot tome, broj od 50 godina ne izgleda baš tako lijepo u zamišljenoj tablici, ali se pokorava Jahvinim zapovijedima. I to je sva razlika u svijetu.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give