Chapter 12:

Čuvajte se Mesi-gnostičkog duha

U prvom stoljeću, apostol Šaul je upozorio Timoteja da se čuva duha lažnog znanja (KJV: znanost).

TimaTej Alef (1. Timoteju) 6:20-21
20 O Timoteje! Čuvajte ono što je predano vašem povjerenju, izbjegavajući profano i besposleno brbljanje i proturječnosti onoga što se lažno naziva znanjem –
21 ispovijedajući je, neki su zastranili u pogledu vjere. Milost neka je s tobom. Amein.

U aramejskoj Peshitti riječ znanje je “yadata” (ידעתא). Ova riječ odgovara hebrejskoj riječi “yada” (ידע), što znači “znati”. Međutim, iako vjerujemo u semitsko (hebrejsko ili aramejsko) nadahnuće, grčka riječ ovdje je gnooseoos. Ovdje je koristimo jer je ova riječ ušla u svakodnevni engleski, a da ljudi ne znaju što to znači. Riječ na grčkom je Strong’s Concordance NT:1108, gnosis, koja se obično prevodi kao znanje ili znanost.

NT:1108 gnoza (gno’-sis); iz NT:1097; poznavanje (čin), tj. (implicirano) znanje:
KJV – znanje, znanost.

Kršćanska znanost ima svoje ideje o tome što ovaj odlomak znači, ali ako čitamo poglavlje u njegovom širem cjelokupnom kontekstu, čini se jasnim da je Šaul upozoravao Timoteja na duh koji nije želio biti vjeran svojim fondovima. Čini se da su oni ljudi opsjednuti ovim demonom vjerovali da sve dok znaju što Sveto pismo kaže da čine, oni to zapravo ne moraju činiti.

TimaTej Alef (1. Timoteju) 6
1 Neka sve robove koji su pod jarmom smatraju svojim gospodarima dostojnima svake časti, kako se ime Elohima i njegova nauka ne bi pogrdili.
2 A oni koji imaju gospodare vjernike, neka ih ne preziru jer su braća, nego im služe jer su oni koji imaju koristi vjernici i voljeni. Poučavajte i potaknite ove stvari.
3 Ako netko poučava drugačije i ne pristaje na zdrave riječi, čak i na riječi našeg Adona Ješue Mesije, i na nauk koji je u skladu s pravednošću [“pobožnost”],
4 on je ponosan, ne zna ništa, ali je opsjednut prepirkama i prepirkama oko riječi, iz kojih proizlaze zavist, svađe, pogrde, zle sumnje,
5 beskorisnih prepirki ljudi pokvarenog uma i lišenih istine, koji smatraju da je pobožnost sredstvo za stjecanje. Od takvih se povuci.
6 Pobožnost sa zadovoljstvom velika je dobit.
7 Jer ništa nismo donijeli na ovaj svijet, a sigurno je da ništa ne možemo iznijeti.
8 A imajući hranu i odjeću, s tim ćemo biti zadovoljni.
9 Ali oni koji žele biti bogati padaju u napast i zamku i u mnoge lude i štetne požude koje utapaju ljude u propast i propast.
10 Jer srebroljublje je korijen svih vrsta zala, zbog kojega su se neki u svojoj pohlepi udaljili od vjere i probili se kroz mnoge tuge.
11 Ali ti, o čovječe od Boga, bježi od toga i traži pravednost, pobožnost, vjeru, ljubav, strpljivost, blagost.
12 Borite se u dobroj borbi vjere, uhvatite se za život vječni, na koji ste i pozvani i ispovjedili ste dobro priznanje pred mnogim svjedocima.
13 Pozivam vas u očima Elohima koji daje život svemu, i pred Mesijom Ješuom koji je svjedočio dobrom ispovijedanju pred Poncijem Pilatom,
14 da ovu zapovijed držite besprijekorno, besprijekorno sve dok se ne pojavi naš Adon Ješua Mesija,
15 koje će On očitovati u svoje vrijeme, On koji je blagoslovljeni i jedini Moćnik, Kralj kraljeva i Gospodar gospodara,
16 koji jedini ima besmrtnost, prebiva u nepristupačnom svjetlu, koga nitko nije vidio niti može vidjeti, kojemu je čast i vječna moć. Amein.
17 Zapovjedi onima koji su bogati u ovome vremenu da se ne ohole, niti da se uzdaju u neizvjesno bogatstvo, nego u živoga Elohima, koji nam daje bogato sve za uživanje.
18 Neka čine dobro, da budu bogati dobrim djelima, spremni davati, voljni dijeliti,
19 čuvajući sebi dobar temelj za vrijeme koje dolazi, da se dočepaju života vječnog.
20 O Timoteje! Čuvajte ono što je predano vašem povjerenju, izbjegavajući profano i besposleno brbljanje i proturječnosti onoga što se lažno naziva znanjem –
21 ispovijedajući je, neki su zastranili u pogledu vjere. Neka je milost s tobom. Amein.

Ovo je točan opis većine Mesijanaca. Vjeruju da sve dok znaju što Sveto pismo kaže, ne moraju se pokoravati svemu što Sveto pismo kaže.

Iznova i iznova nam se govori da, ako volimo Elohima, nije teret držati sve Njegove zapovijedi, već radost.

Yochanan Aleph (1. Ivanova) 5:1-3
1 Tko vjeruje da je Ješua Mesija, rođen je od Elohima, i svatko tko ljubi Onoga koji je rodio, voli i onoga koji je od Njega rođen.
2 Po ovome znamo da ljubimo djecu Elohimovu, kad ljubimo Elohima i držimo njegove zapovijedi.
3 Jer ovo je ljubav Elohima da držimo Njegove zapovijedi. A Njegove zapovijedi nisu teške.

Nasuprot tome, Mesi-gnostička Tora je da sve što trebamo učiniti je sjediti u krugu, čitati i dijeliti uvide.

Tko ima uši, neka čuje

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give