Chapter 11:

O pashalnom sederu

Kad je Izrael bio u Egiptu, Jahve je rekao Izraelu da svetkuje Pashu tako da uzme janje desetog u mjesecu, a zatim ga prinese četrnaestog popodneva. Naši su preci trebali žrtvovati svoja janjad sredinom poslijepodneva i nanositi krv na dovratnike. Zatim su trebali jesti Pashu u žurbi, potpuno odjeveni, s motkama u rukama, kao da su svakog trenutka spremni napustiti Egipat.

Šemote (Izlazak) 12:7-11
7 “I neka uzmu malo krvi i neka je stave na dva dovratnika i na nadvratnik kuća gdje je jedu.
8 Zatim će te noći jesti meso; pečeno na vatri, s beskvasnim kruhom i s gorkim travama neka ga jedu.
9 Ne jedite ga sirovog, niti kuhanog s vodom, nego pečenog u vatri – njegovu glavu s nogama i utrobu.
10 Ništa od toga ne smijete ostaviti do jutra, a što od toga ostane do jutra, spalite ognjem.
11 I tako ćeš ga jesti: s pojasom na struku, sa sandalama na nogama i štapom u ruci. Zato ćete ga pojesti na brzinu. Pasha je Jahvina.”

Također im je rečeno da to drže kao uredbu za sebe i svoje sinove zauvijek.

Šemote (Izlazak) 12:24
24 “I držat ćeš ovu stvar kao uredbu za sebe i svoje sinove zauvijek.”

Jahve je toliko specifičan da bismo lako mogli zaključiti da bismo sada trebali učiniti istu stvar. Međutim, Jahve je kasnije izmijenio svoje upute. U Ponovljenom zakonu 12, Jahve započinje dugi monolog, u kojem govori o tome kako želi da svetkujemo Pashu kad god živimo na tlu Izraela.

Ponovljeni zakon 12: 1
12 “Ovo su propisi i sudovi koje trebaš paziti da se držiš u zemlji koju ti Jahve Elohim tvojih otaca daje u posjed, sve dane dok živiš na tlu.”
 (1) אֵלֶּה הַחֻקִּים וְהַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר תִּשְׁמְרוּן לַעֲשׂוֹת בָּאָרֶץ אֲשֶׁר נָתַן יְהוָה אֱלֹהֵי אֲבֹתֶיךָ לְךָ לְרִשְׁתָּהּ | כָּל הַיָּמִים אֲשֶׁר אַתֶּם חַיִּים עַל הָאֲדָמָה

Ovaj monolog se nastavlja u Ponovljenom zakonu 16, gdje nam Jahve govori da kada smo u zemlji, ne smijemo žrtvovati Pashu ni na jednom od naših vrata, već da trebamo ići gore na mjesto gdje On odabere da prebiva svoje ime, i ondje žrtvuju Pashu. Stih 7 kaže da tamo trebamo prenoćiti, a onda se ujutro možemo vratiti u naše šatore.

Devarim (Ponovljeni zakon) 16:1-7
1 „Obdržavajte mjesec aviva i svetkujte Pashu Jahvi, svome Bogu, jer vas je u mjesecu avivu Jahve, vaš Elohim, izveo noću iz Egipta.
2 Zato žrtvuj Pashu Jahvi, Bogu svome, od stada i goveda, na mjestu gdje Jahve odabere da stavi svoje ime.
3 Uz to ne smijete jesti kvasnog kruha; sedam dana jedite s njim beskvasni kruh, to jest kruh nevolje (jer ste u žurbi izišli iz zemlje egipatske), da se sve dane sjećate dana u kojem ste izašli iz zemlje egipatske. svog života.
4 I neće se kod vas vidjeti kvasac u cijelom vašem području sedam dana, niti će išta od mesa koje žrtvujete prvi dan u sumrak ostati preko noći do jutra.
5 “Ne smijete žrtvovati Pashu unutar svojih vrata koja vam daje Jahve, vaš Bog;
6 ali na mjestu gdje Jahve, vaš Bog, odluči da mu ime ostane, žrtvujte Pashu u sumrak, pri zalasku sunca, u vrijeme kada ste izašli iz Egipta.
7 Peći to i jedi na mjestu koje odabere Jahve, tvoj Bog, a ujutro se okreni i idi u svoje šatore.”

Kad živimo u Izraelu, trebamo ići gore u Jeruzalem, ali što ćemo kad živimo u rasejanju? Šaul (Pavao) nije išao u Jeruzalem nekih četrnaest godina. Što je učinio u međuvremenu?

Galatim (Galaćanima) 2:1
1 Zatim sam nakon četrnaest godina opet otišao u Jeruzalem s Barnabom, a sa sobom sam poveo i Tita.

Šaul je nesumnjivo jeo Pashu u rasejanju jer kaže Korinćanima da svetkuju gozbu.

Qorintim Aleph (1. Korinćanima) 5:8
8 Zato svetkujmo ne sa starim kvascem, niti s kvascem zlobe i opačine, nego s beskvasnim kruhom iskrenosti i istine.

Nije pitanje je li Šaul držao gozbu u raspršenosti, nego kako je Šaul držao gozbu. Je li ga zadržao kao modificiranu uslugu Exodus 12? Ili ga je zadržao kao tradicionalni rabinski seder za Pashu? A što bismo danas trebali učiniti?

Shaul je potjecao iz rabinskog porijekla. Bio je prožet tradicijama rabina, a rabini vjeruju da Jahve nije samo dao Mošeu (Mojsiju) Toru, već da je Jahve dao Mošeu autoritet da postavi Toru za svoju generaciju. Budući da rabini sebe vide kao nasljednike ove vlasti, vjeruju da imaju ovlasti postaviti Toru za svoju generaciju; i budući da rabini vole postavljati tradicije, kada su bili odvojeni od hrama, stvorili su službu sedera za Pashu, kako bi uspostavili tradiciju za sebe.

Izraz seder znači “red službe”, a rabini vjeruju da njihov red službe zamjenjuje onaj koji je Jahve dao u Tori. Istina je da pomaže imati neki oblik tradicije, ali čini se da rabinski seder proturječi gotovo svemu što Jahve kaže. Dok Jahve kaže da jedemo janjetinu s beskvasnim kruhom i gorkim začinskim biljem, rabini nam govore da stavimo kost potkoljenice na pladanj, uz jaje. Također, veliki naglasak stavljaju na četiri šalice vina, te skrivanje afikomena (komada beskvasnog kruha). I dok je Jahve rekao da jedemo Pashu potpuno odjeveni i spremni za bijeg, rabini nam govore da jedemo Pashu ležeći i na ležeran način.

Neki kažu da Posljednja večera izgleda kao rabinski seder po tome što je bila ležerna stvar u kojoj su učenici ležali i pili vino (za više detalja pogledajte Pasha i beskvasni kruh ”, u Kalendar Tore .) Međutim, ovo nije dokaz da je Posljednja večera bila seder služba, budući da su Izraelci uvijek lomili kruh i pili vino na svim svojim subotnjim i festivalskim okupljanjima (osim na Yom Kippur) sve do Melkisedeka. .

B’reisheet (Postanak) 14:18
18 Tada Melkisedek, kralj Salema, izvadi kruh i vino; bio je svećenik Svevišnjeg Elohima.

Čak i ako je Ješua hipotetski držao Posljednju večeru kao seder obrok (što nije dato), budući da je to bila noć prije Pashe, nemamo razloga proturječiti stvarima koje nam Jahve zapovijeda da radimo u svojoj Tori (kao npr. jedemo u žurbi s pojasom na struku, cipelama na nogama i spremni smo napustiti “Egipat” u trenutku). Ipak, budući da trenutno ne možemo žrtvovati životinje, ne možemo održati službu Izlaska 12 točno onako kako Jahve navodi. Dakle, što bismo trebali učiniti?

Neki kažu da ako ne možemo zadržati cijelu Toru, ne bismo trebali držati ni jednu od nje. (Ovo nema smisla. Ako ne možemo poštovati sve zakone društva, znači li to da se ne trebamo pridržavati niti jednog od njih?) Drugi sugeriraju da bismo trebali zadržati rabinske tradicije, kako bismo bili u jedinstvu s našom pravoslavnom braćom i sestrama (što zvuči lijepo dok ne zastanemo i shvatimo da je ovo poziv da se ujedinimo s onima koji su Ješuu usmrtili i koji nas drže u progonstvo). Drugi vjeruju da bismo trebali slijediti Ezekijin primjer i držati se Tore koliko god možemo, dok za ostalo tražimo oprost od Jahve.

Divre HaYamim Bet (2 Ljetopisa) 30:1-27
30 Ezekija je poslao cijelom Izraelu i Judi i napisao pisma Efraimu i Manašeu da dođu u dom Jahvin u Jeruzalem da svetkuju Pashu Jahvi, Bogu Izraelovu.
2 Jer, kralj i njegove vođe i sav zbor u Jeruzalemu dogovorili su se da će drugi mjesec slaviti Pashu.
3 Jer ga nisu mogli držati u redovito vrijeme, jer se dovoljan broj svećenika nije posvetio, niti se narod skupio u Jeruzalemu.
4 To se svidjelo kralju i cijeloj skupštini.
5 Stoga su odlučili objaviti po cijelom Izraelu, od Beeršebe do Dana, da će doći slaviti Pashu Jahvi Elohimu Izraelovu u Jeruzalem, budući da to već dugo nisu činili na propisani način.
6 Tada su trkači krenuli po cijelom Izraelu i Judi s pismima kralja i njegovih vođa i govorili prema kraljevoj zapovijedi: “Djeco Izraelova, vratite se Jahvi Elohimu od Abrahama, Izaka i Izraela; tada će On vratite se svom ostatku koji ste pobjegli iz ruke asirskih kraljeva.
7 I ne budite poput svojih očeva i svoje braće, koji su se ogriješili o Jahvu, Boga svojih otaca, pa ih je predao u pustoš, kao što vidite.
8 Ne budite tvrdoglavi kao oci vaši, nego se prepustite Jahvi; i uđi u Njegovo Svetište, koje je posvetio zauvijek, i služi Jahvi, svome Bogu, da se od tebe odvrati žestina njegova gnjeva.
9 Jer ako se vratite Jahvi, prema vašoj braći i vašoj djeci bit će suosjećajni oni koji ih odvode u ropstvo, tako da se mogu vratiti u ovu zemlju; jer Jahve je tvoj Elohim milostiv i milosrdan i neće odvratiti svoje lice od tebe ako mu se vratiš.”
10 Tako su trkači prolazili od grada do grada kroz zemlju Efrajimovu i Manašeovu, sve do Zebuluna; ali su im se smijali i rugali im se.
11 Ipak su se neki iz Ašera, Manašea i Zebuluna ponizili i došli u Jeruzalem.
12 I ruka Elohimova bila je na Judi kako bi im dao jednostavnost srca da poslušaju zapovijed kralja i vođa, na riječ Jahvinu.
13 Sada se u Jeruzalemu okupilo mnogo ljudi, vrlo velika skupština, da u drugom mjesecu svetkuju Blagdan beskvasnih kruhova.
14 Ustali su i odnijeli žrtvenike koji su bili u Jeruzalemu, odnijeli su sve kadione žrtvenike i bacili ih u potok Kidron.
15 Zatim su zaklali pashalnu janjad četrnaestoga dana drugog mjeseca. Svećenici i leviti su se posramili, posvetili su se i donijeli žrtve paljenice u dom Jahvin.
16 Oni su stajali na svom mjestu prema svom običaju, prema Zakonu Mojsija, čovjeka Božjega; svećenici su škropili krv primljenu iz ruku levita.
17 Jer u skupštini je bilo mnogo onih koji se nisu posvetili; Stoga su leviti imali zapovjedništvo za klanje pashalnih janjaca za sve koji nisu bili čisti, da ih posvete Jahvi.
18 Jer mnoštvo naroda, mnogi od Efraima, Manaseha, Isakara i Zebuluna, nisu se očistili, ali su jeli Pashu suprotno onome što je napisano. Ali Ezekija se molio za njih govoreći: “Neka dobri Jahve pruži pomirenje za sve
19 koji priprema svoje srce da traži Boga, Jahvu, Elohima svojih otaca, iako nije očišćen prema čišćenju Svetišta.”
20 Jahve je poslušao Ezekiju i ozdravio narod.
21 Tako su sinovi Izraelovi koji su bili u Jeruzalemu slavili blagdan beskvasnih kruhova sedam dana s velikom radošću; a leviti i svećenici hvalili su Jahvu iz dana u dan, pjevajući Jahvi, uz glasna glazbala.
22 Ezekija je ohrabrio sve levite koji su poučavali dobrom poznavanju Jahve; i jeli su tijekom cijelog blagdana sedam dana, prinoseći žrtvene žrtve i ispovijedajući se Jahvi Elohimu svojih otaca.
23 Tada se cijela skupština složila da svetkuju još sedam dana, i još sedam dana s veseljem.
24 Jer Ezekija, kralj Jude, dao je skupštini tisuću bikova i sedam tisuća ovaca, a vođe dadoše skupštini tisuću bikova i deset tisuća ovaca; i veliki broj svećenika se posvetio.
25 Veselila se cijela Judina skupština, svećenici i leviti, sav zbor koji je došao iz Izraela, došljaci koji su došli iz zemlje Izraelove i oni koji su živjeli u Judi.
26 Tako je u Jeruzalemu nastalo veliko veselje, jer od vremena Salomona, sina Davidova, kralja Izraela, ništa slično nije bilo u Jeruzalemu.
27 Tada ustadoše svećenici, leviti, i blagosloviše narod, i njihov se glas začu; i njihova je molitva došla do Njegovog odvojenog prebivališta, do neba.

U 18. stihu mnogi se ljudi nisu očistili, a ipak je Jahve još uvijek pružio pomirenje, vjerojatno zato što su se trudili. Zatim nam stih 23 govori da su ljudi održavali blagdan dodatnih sedam dana, a Jahve ih je blagoslovio, pokazujući da se Jahve obično smiješi poštenim naporima da se pokoravaju Njegovim zapovijedima.

Neki će favorizirati rabinsku službu sedera, ali moj je osjećaj da bismo trebali ostati što bliže službi Izlaska 12, a da ne prinesemo doslovno žrtvovanje janjeta. Ipak, ako smatrate da biste trebali uzeti janje desetog u mjesecu, a zatim ga iskasapiti četrnaestog ili kao spomen, ili kao alat za učenje za svoju djecu, onda neka djeca od njega naprave kućnog ljubimca četiri dana . Koliko god to jezivo zvučalo, cijela je poanta pomoći djeci da shvate kako je Ješua bio bezgrešan i da nikome ništa nije značio; ipak je morao trpjeti i umrijeti zbog naših grijeha.

Neki ljudi misle o hramskim žrtvama kao o svetom roštilju sa Stvoriteljem, ali u stvarnosti one su očita lekcija o plaćama za grijeh. Hramske žrtve bi se trebale duboko osjetiti, kao da je nečiji kućni ljubimac ubijen. Ideja je da vaša djeca shvate kakav je osjećaj za Jahvu kad se mora odreći svog Sina kako bismo živjeli.

Bilo da uzmete živo janje kao kućnog ljubimca desetog u mjesecu ili jednostavno kupite janje u trgovini, Izlazak 12:21 nam govori da će službu Pashe obavljati kućanstva.

Šemote (Izlazak) 12:21-22
21 Tada je Moše pozvao sve izraelske starješine i rekao im: “Izaberite i uzmite janjad za sebe prema svojim obiteljima i zakoljite pashalnu janje.
22 Uzmi hrpu isopa, umoči je u krv koja je u umivaoniku i udari nadvratnik i dva dovratnika krvlju koja je u umivaoniku. I nitko od vas ne smije izaći s vrata svoje kuće do jutra.”

Prema stihu 22, kada sunce zađe, tko god je u vašoj kući neka prenoći.

Šemote (Izlazak) 12:3-7
3 „Obrati se cijeloj skupštini Izraela: ‘Desetog u ovom mjesecu neka svaki čovjek uzme sebi janje, prema domu svoga oca, janje za svoju kuću.
4 A ako je kućanstvo premalo za janje, neka ga uzmu on i njegov susjed uz njegovu kuću prema broju osoba; prema potrebi svakog čovjeka broji svoje janje.
5 Tvoje će janje biti bez mane, jednogodišnjak. Možete ga uzeti od ovaca ili od koza.
6 Sada ga čuvaj do četrnaestog dana istog mjeseca. Tada će ga u sumrak pobiti cijela skupština Izraelove zajednice.
7 I neka uzmu malo krvi i neka je stave na dva dovratnika i na nadvratnik kuća gdje je jedu.’”

Jedna od svrha Pashe je pomoći našoj djeci razumjeti što grijeh čini. Također im treba pomoći da znaju tko je Ješua, kao i tko su oni. Djeca uživaju ponavljati pošasti i slikati (imaginarnu) krv na dovratnicima, kako bi ih zaštitila od pošasti. Pomozite im da shvate kako je Ješua vrata.

Yochanan (Ivan) 10:7-9
7 Tada im Ješua opet reče: “Zaista, kažem vam, ja sam vrata ovcama.
8 Svi koji su ikad došli preda mnom su lopovi i razbojnici, ali ovce ih nisu čule.
9 Ja sam vrata. Ako tko po meni uđe, bit će spašen, i ulazit će i izlaziti i pašu naći.”

Jedna stvar koju ne biste trebali činiti je jesti obrok polako, ležerno. Umjesto da se zavalimo na Pashu, (kao da smo stigli do trajne slobode), trebamo jesti Pashu u žurbi, opasanih slabina, spremni pobjeći iz “Egipata” na Jahvinu zapovijed. To je zato što svi Jahvini blagdani još uvijek imaju buduća ispunjenja.

Pasha je miqra qodesh, ili ono što Strongs’ Concordance naziva odvojenom probom.

OT: 4744 miqra’ (mik-sirov’); od OT:7121; nešto prozvano, tj. javni skup (čin, osobe ili mjesto); također proba.

Shaul nam također kaže da su festivali probe za buduće događaje. U Kološanima 2:16-17, Šaul nam govori da su subota, praznici i dani mladog mjeseca “sjena stvari koje dolaze”. Međutim, verzija kralja Jamesa (KJV) daje dvije riječi u kurzivu (dani i je) koje invertiraju pravo značenje ovog odlomka.

Kološanima 2:16-17, KJV
16 Zato neka vas nitko ne sudi u jelu, ili piću, ili zbog svetog dana, ili mladog mjeseca, ili subote:
17 Koji su sjena stvari koje dolaze; ali tijelo je Kristovo.
BGT Kološanima 2:
16 Μὴ οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω ἐν βρώσει καὶ ἐν πόσει ἢ ἐν μέρετω ἐν μέρετς
17 ἅ ἐστιν σκιὰ τῶν μελλόντων, τὸ δὲ σῶμα τοῦ Χριστοῦ.

Zbog ove dvije dodane riječi (dani i jest), KJV nas navodi da vjerujemo da nam nitko (čak ni Mesijino tijelo) ne može reći što jesti, što piti ili koje dane ibadeta držati, jer takve stvari navodno više nisu važni. Ipak, kada shvatimo da dostavljene riječi days i is nisu u izvornim tekstovima, trebali bismo ih vratiti. Ovdje je isti odlomak iz KJV-a s dostavljenim riječima dani i uklonjen je.

Neka vas, dakle, nitko ne sudi u jelu, ili piću, ili u pogledu svetog dana, ili mladog mjeseca, ili subote; koje su sjena stvari koje dolaze; nego Tijelo Kristovo.

Ako pažljivo pročitamo ovaj odlomak, možemo vidjeti da ovdje postoje tri glavne ideje (1-2-3).

1. Zato neka vas nitko ne sudi u jelu, ili piću, ili u pogledu 2. svetog dana, ili mladog mjeseca, ili subote
2. koje su (proročka) sjena stvari (još) koje dolaze
3. ali tijelo od [Messiah]

Ako preuredimo klauzule kako bi engleski bolje čitali (3-1-2), možemo vidjeti da je ono što je apostol Šaul zapravo govorio da ne smijemo dopustiti nikome osim Mesijinom tijelu da nas sudi u onome što jedemo, što pijemo, a koje festivalske dane čuvamo; ali trebamo dopustiti da nam tijelo Mesije govori o tim stvarima jer su sve sjene nadolazećih proročkih događaja.

Neka vas nitko (osim Mesijinog tijela) ne sudi u jelu, ili piću, ili u pogledu svetog dana, ili mladog mjeseca, ili subote; jer su svetkovine sjene stvari (još) koje dolaze.
[Kološanima 2:16-17, preuređeno]

Kao što objašnjavamo u Kalendar Tore , Jahve djeluje u ciklusima. Određeni obrasci rade za Njega, pa ih On uvijek iznova koristi. Ono što je učinio u prošlosti, vjerojatno će učiniti opet. Stoga, ako ne želimo dopustiti nikome osim Mesijinom tijelu da nam kaže koje dane praznika da održavamo, onda možda ne bismo trebali dopustiti da nam itko osim Mesijinog tijela govori kako ih čuvati? Ako je Pasha proba nadolazećih proročkih događaja, zašto je onda ne bismo držali što bliže onome kako Jahve kaže da je držimo?

Kao što pokazujemo u Otkrivenje i Vrijeme Zavrsetka , okupljanje će se dogoditi nakon nevolje. U nevolji će biti gladi, rata, bolesti i općih društvenih nemira (ako ne i potpunog kolapsa). Iako Jahve obećava da će se brinuti o nama, od nas se očekuje da učinimo što možemo za sebe. Iako bi moglo biti simpatično nositi sandale i nositi doslovni pastirski štap za Pashu, čini se da je Jahve izvorno mislio biti spreman otputovati u trenutku. (To je jedan od razloga zašto su naša židovska braća i sestre tradicionalno čuvali svoje bogatstvo u tekućem obliku, poput zlata, dragulja i drugih prijenosnih predmeta.) Iako je dobro da se djeca malo zabave, ova je proba osmišljena kako bi nam pomogla da se emocionalno pripremimo za vremena koja dolaze.

Ljudi često pitaju što čitati. Potrebe svake obitelji uvelike se razlikuju i vjerujem da je to odluka koju treba donijeti glava svake kuće. Međutim, ako mene pitate, preporučam čitanje izvještaja o Izlasku 12 (počevši od Izlaska 12 ili prije), a zatim i čitanje o Posljednjoj večeri kroz Ješuino uskrsnuće, bilo u nekom od sinoptičkih izvještaja (Matej, Marko i/ili Luke), i/ili u Ivanu. Koliko ćete čitati ovisi o vašem domaćinstvu, ali savjetovao bih da pročitate otprilike onoliko koliko biste mogli pročitati u tjednom dijelu Tore, a zatim voditi istu vrstu otvorene rasprave. Ipak, to mora biti posebna noć, pa vas djeca pitaju zašto to radite jednom godišnje. Kako ćete to učiniti, sve ovisi o vašem domaćinstvu.

Ne preporučam to, ali neki bi mogli odlučiti zadržati Pesah sa svojom skupštinom, slično kao što ćemo ga držati u hramu kada dođemo u Njegovu zemlju. Ako to učinite na taj način, čini se da stih 7 ukazuje na to da biste vjerojatno trebali prenoćiti u zgradi (baš kao da biste to učinili kod kuće).

Devarim (Ponovljeni zakon) 16:7
7 “I peci i jedi to na mjestu koje odabere Jahve tvoj Elohim, a ujutro se okreni i idi u svoje šatore.”

Jedno područje rasprave je ceremonija pranja nogu. U Kalendar Tore prikazujemo kako je posljednja večera bila noć prije Pashe; a mi pokazujemo kako Ješua ni na koji način nije promijenio Toru. Ipak, jasno je da nam je Ješua rekao da jedni drugima trebamo oprati noge.

Yochanan (Ivan) 13:13-17
13 „Zoveš me Učitelj i Adon, i dobro kažeš, jer ja sam takav.
14 Ako sam vam ja, vaš Adon i Učitelj, oprao noge, i vi ste dužni jedni drugima prati noge.
15 Jer sam vam dao primjer da učinite kao što sam ja učinio vama.
16 Zaista, kažem vam, sluga nije veći od svog gospodara; niti je onaj koji je poslan veći od onoga koji ga je poslao.
17 Ako ovo znaš, blagoslovljen si ako to činiš.”

Možemo raspravljati o tome je li Yeshua mislio na ovo duhovno ili doslovno, a svaka strana argumenta ima prednosti i nedostatke. Moje je uvjerenje da Ješua nije dodao dan obožavanja, jer bi to značilo dodati Tori svoga Oca (što je zabranjeno).

Devarim (Ponovljeni zakon) 12:32
32 “Što god vam zapovijedam, pazite na to, nemojte tome dodavati niti oduzimati.”

Jahvin Duh navodi sve više i više kršćana na znatiželju o Pashi i oni često žele doći i sudjelovati. Ne bismo to trebali činiti, jer je Pasha zatvorena svetkovina (dok se Svetkovina sjenica smatra otvorenim). Međutim, nema pravog problema držati seder poučavanja, sve dok se ne poklapa sa stvarnom noćnom Pashe.

Ali zašto učiti ljude da drže seder službu? Zašto učiti ljude da sjede oko seder tanjura, pokazujući na kost potkoljenice i jaje, kada Jahve želi da uvježbamo za drugi egzodus? Zašto učiti djecu da love afikomen, kao da je Pasha sve u prošlosti?

Dokle god smo u rasejanju, mi smo u obuci i pripremi za dan kada se vratimo u Njegovu zemlju. U međuvremenu, trebamo čuvati što više Njegove Tore, kako bi nas On htio pozvati kući.

Neka Jahve bude sa svima nama i neka nas vodi svojim stazama.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give