Chapter 13:

Laodicea: “Narod vlada”

U Vlada Tore objašnjavamo da izvorno nije bilo potrebe za vladom jer su svi ljudi doslovno bili braća, a njihovi očevi (patrijarsi) vladali su njihovim obiteljima. Međutim, i tada je bilo ubojstava i tjelesnih plodova.

B’reisheet (Postanak) 4:8-9
8 Sada Qayin[Cain] razgovarao s Hevelom[Abel] njegov brat; i dogodilo se, kad su bili u polju, Kajin je ustao protiv Hevela svog brata i ubio ga.
9 Tada Jahve reče Kajinu: “Gdje je Hevel tvoj brat?” Rekao je: “Ne znam. Jesam li ja čuvar svoga brata?”

Kako je Adamova i Havvina (Evina) obitelj nastavila biti plodna i množila se, na kraju je došla do točke u kojoj se ljudi više nisu smatrali dijelom obitelji jedni drugih. Na kraju je ustao Nimrod. Bio je “moćan lovac” prije Jahve, po tome što je lovio i čekao druge ljude i tako izgradio kraljevstvo za sebe (na račun drugih).

B’reisheet (Postanak) 10:8-10
8 Kuš je rodio Nimroda; počeo je biti moćan na zemlji.
9 On je bio snažan lovac pred Jahvom; stoga se kaže: “Kao Nimrod, moćni lovac pred Jahvom.”
10 I početak njegova kraljevstva bila je Babel, Erech, Accad i Calneh, u zemlji Shinar.

Budući da je Nimrod bio sebičan kralj, moglo bi nam biti lako zaključiti da su svi kraljevi loši; i, zapravo, mnogi ljudi zaključuju upravo to. Međutim, bilo je mnogo dobrih kraljeva u Svetom pismu, a Jahve je rekao da će mnogi kraljevi doći iz Izraelova tijela.

B’reisheet (Postanak) 35:11
11 I Elohim mu je rekao: “Ja sam Elohim El Shaddai. Budite plodni i množite se; od tebe će izaći narod i četa naroda, i kraljevi će izaći iz tijela tvoga.”

Jahve je također rekao Izraelu da će imati kralja u Ponovljenom zakonu 17; ali nisu smjeli izabrati kralja za sebe (kao svi drugi narodi oko njih). Umjesto toga, trebali su sebi postaviti kralja kojeg im je Jahve rekao da imaju.

Devarim (Ponovljeni zakon) 17: 14-15
14 “Kad dođete u zemlju koju vam Jahve, vaš Bog, daje, posjedujete je i stanujete u njoj, pa kažete:” Postavit ću nad sobom kralja kao i svi narodi oko mene”
15 sigurno ćeš postaviti nad sobom kralja koga izabere Jahve, tvoj Bog; jednog od svoje braće postavi za kralja nad sobom; ne smiješ postaviti nad sobom stranca koji ti nije brat. “

Anarhisti se suprotstavljaju 1. Samuelovoj 8., koja nam govori da je Jahvi bio nezadovoljan što je Izrael tražio kralja. Ipak, to je isti odgovor: Jahvi nije bio nesretan što Izrael ima kralja; Jahve je bilo nezadovoljno što Izrael želi kralja (tj. vladu) kao i svi ostali narodi (umjesto da želi vlast koju je Jahve želio za njih).

Šemuel Alef (1. Samuelova) 8:4-22
4 Tada se skupe sve starješine Izraelove i dođoše Samuelu u Ramu,
5 i reče mu: “Gle, ti si star i tvoji sinovi ne hodaju tvojim putovima. Postavi nas sada za kralja da nam sudi kao svim narodima.”
6 Ali Samuelu se to nije svidjelo kad su rekli: “Daj nam kralja da nam sudi.” Tako se Samuel molio Jahvi.
7 I Jahve reče Samuelu: “Poslušaj glas naroda u svemu što ti govore; jer oni nisu odbacili tebe, nego su odbacili mene, da ne bih kraljovao nad njima.
8 U skladu sa svim djelima koja su učinili od dana kada sam ih izveo iz Egipta, pa sve do danas – kojima su Me ostavili i služili drugim bogovima – tako čine i vama.
9 Sada, dakle, poslušajte njihov glas. Međutim, ti ćeš ih svečano upozoriti i pokazati im ponašanje kralja koji će nad njima vladati.”
10 Tako je Samuel ispričao sve Jahvine riječi narodu koji ga je tražio za kralja.
11 A on reče: “Ovako će se ponašati kralj koji će vladati nad tobom: on će uzeti tvoje sinove i postaviti ih za svoja kola i za konjanike, a neki će trčati ispred njegovih kola.
12 On će postaviti kapetane nad svojim tisućama i kapetane nad svojim pedesetima, neke će postaviti da mu oru zemlju i ubiraju njegovu žetvu, a neke da izrađuju svoje oružje i opremu za njegova kola.
13 Uzet će vaše kćeri za mirisarice, kuharice i pekare.
14 Uzet će najbolje od vaših polja, vaših vinograda i vaših maslinika i dati ih svojim slugama.
15 Uzet će desetinu tvog žita i tvoje berbe i dati je svojim službenicima i slugama.
16 Uzet će tvoje sluge, tvoje sluškinje, tvoje najljepše mladiće i tvoje magarce i dati ih na svoj posao.
17 Uzet će ti desetinu ovaca. A vi ćete biti njegove sluge.
18 I vi ćete u onaj dan vapiti zbog svog kralja kojega ste sami sebi odabrali, a Jahve vas neće uslišati u taj dan.”
19 Ipak narod nije htio poslušati Samuelov glas; a oni su rekli: “Ne, ali imat ćemo kralja nad sobom,
20 da i mi budemo kao svi narodi i da nam naš kralj sudi i izađe pred nama i vodi naše bitke.”
21 Samuel je čuo sve riječi naroda i ponavljao ih je u Jahvinu.
22 Tako je Jahve rekao Samuelu: “Poslušaj njihov glas i učini ih kraljem.” I reče Samuel Izraelcima: “Svatko idite u svoj grad.”

Kao što pokazujemo u Vlada Tore , Jahvin ideal za vladu je sluga-kralj, koji koristi svoju centraliziranu moć i autoritet kako bi služio Izraelu zauvijek. (U tisućljeću će se vođa vlade zvati nasi.) Međutim, Jahvin je narod počeo odbacivati kraljevstvo nakon prosvjetiteljstva u korist demokracije, u kojoj narod dijeli vlast.

Na hebrejskom je naziv Babilon Bavel (בבל), a hebrejska riječ slika za Bavel govori o demokraciji. Hebrejsko slovo beit (ב) predstavlja kuću, dok hebrejsko slovo lamed (ל) predstavlja autoritet. Ovo je savršena slika svih vrsta različitih dvodomnih zakonodavnih tijela, kao što su Dom Sjedinjenih Država i Senat, engleski Lords i Commons i mnoge druge institucije u kojima je vlast podijeljena između više od jednog “doma”.

ב beit (kuća)
ב beit (kuća)
ל lamed (vlast)

Budući da demokracija ima više od jednog centra moći, i budući da je ljudska priroda da traži moć; ljudi u različitim centrima moći će se boriti jedni protiv drugih, na kraju će razdvojiti vladu. To je možda razlog zašto nam je Ješua rekao da svako kraljevstvo podijeljeno protiv sebe neće opstati.

Matijahu (Matej) 12:25
25 Ali Ješua je znao njihove misli i rekao im: “Svako kraljevstvo podijeljeno samo u sebi opustjelo je, i svaki grad ili kuća podijeljena sama protiv sebe neće opstati.”

Općenito je poznato da u demokraciji ljudi glasaju za svoje sebične interese (bez obzira je li to dobro za cjelinu ili ne). Sebičnost se široko shvaća kao dio demokratskog procesa, a kompromis (a ne čistoća) smatra se bitom dogovora. Međutim, kada Jahve ikad blagoslovi kompromis? Ne blagoslivlja li Jahve one koji traže čistoću umjesto toga (i kažnjava one koji pristaju na zlo)?

Kao što objašnjavamo u Otkrivenje i Vrijeme Zavrsetka , crveni konji Zaharije predstavljaju popularne pokrete, kao što su anarhija, demokracija i drugi populistički pokreti.

Zaharija (Zaharija) 6:1-3
1 Tada sam se okrenuo, podigao oči i pogledao, i gle, četiri kola dolaze između dvije planine, a planine su bile planine od bronca.
2 S prvim kolima bili su crveni konji, s drugom kočijom crni konji,
3 s trećom kočijom bijeli konji, a s četvrtim kočija šareni konji – jaki konji.

To su isti oni crveni konji koje nalazimo u Otkrivenju, koji uzimaju mir sa zemlje.

Hitgalut (Otkrivenje) 6: 4
4 Još jedan konj, vatrenocrven, izašao je. I bilo je dano onome koji sjedi na njoj da uzme mir sa zemlje i da se ljudi međusobno ubijaju; i dan mu je veliki mač.

Gotovo svaki populistički pokret (npr. komunizam, socijalizam, marksizam, itd.) ima crvenu boju kao svoj simbol. Neki sugeriraju da je to razlog zašto Sjedinjene Države imaju crvenu zastavu, budući da su postavljene na populističkim demokratskim principima u kojima se vrši volja naroda (a ne volja Jahve). Doista, jedna od ključnih karakteristika demokracije je da ljudi nastoje postaviti kralja nad sobom po vlastitom izboru, umjesto da traže kralja kojeg bi Jahve imao za njih.

Duh Laodiceje povezan je s ovakvim narodnim pokretima. Kao što saznajemo u Strongovoj konkordanciji (dolje), pojam Laodicea sastoji se od dvije riječi, laos (što znači “ljudi”) i dicea (što znači “pravilo”, što je također povezano s riječju odluka). Dakle, duh Laodiceje je kada ljudi žele donositi odluke (umjesto da slijede Jahino vodstvo sluge).

NT:2992 laos (lah-os’); očito primarna riječ; narod (općenito; tako se razlikuje od NT:1218, koji označava vlastito stanovništvo):
KJV – ljudi.

NT: 1349 nasip (dee’-kay); vjerojatno iz NT:1166; pravo (kao samorazumljivo), tj. pravednost (načelo, odluka ili njeno izvršenje):
KJV – presuda, kazna, osveta.

Ješua te ljude naziva “mlakim”. Oni su dovoljno topli da im je stalo do uspostavljanja nekog oblika vladavine, ali nisu dovoljno vrući da to žele učiniti onako kako Jahve želi. Budući da poznaju Ješuu, ali su samo mlaki, On kaže da će ih povratiti iz svojih usta (tj. odbaciti ih).

Hitgalut (Otkrivenje) 3:14-16
14 “I anđelu skupštine Laodicejaca napiši: ‘Ovo govori Amen, vjerni i istiniti svjedok, početak stvaranja Elohima:
15 „Znam tvoja djela, da nisi ni hladan ni vruć. Mogao bih poželjeti da ti je hladno ili vruće.
16 Dakle, pošto si mlak, a nisi ni hladan ni vruć, povratit ću te iz svojih usta.”

Zastrašujuće je kada se shvati da je ovo paralelni jezik s onim kako je zemlja Kanaan također izbljuvala svoje stanovnike jer su odbili prihvatiti Jahvinu vlast.

Vayiqra (Levitski zakonik) 18:26-28
26 „Držat ćeš dakle moje odredbe i moje presude i nećeš činiti nijednu od ovih gadosti, bilo tko iz svog naroda ili bilo koji stranac koji živi među vama
27 (zbog svih ovih gadosti koje su činili ljudi u zemlji, koji su bili prije vas, i tako je zemlja oskvrnjena),
28 da vas i zemlja ne izbljuva kad je oskvrnite, kao što je izbacila narode koji su bili prije vas.”

Mogli bismo misliti da želja Laodiceja da uspostave vlastitu toru za vođenje skupština nije velika stvar; ali ako netko uspostavlja drugačiju toru za vođenje skupština, onda uspostavljaju obmanu.

Duh Laodiceje danas je vrlo jak u mesijanskom pokretu. Laodikijci nam govore da, budući da smo svi danas narod kraljeva i svećenika, nema potrebe za peterostrukom službom i da je neprikladno da se oni koje je Jahve pozvao na vodstvo uzdižu iznad ostatka skupštine. Zapazite, međutim, da je to bio isti argument koji je Korah koristio u svojoj pobuni.

Bemidbar (Brojevi) 16:1-3
1 Korah, sin Izharov, sina Kehata, sina Levijeva, s Datanom i Abiramom, sinovima Eliabovim, i On sinom Peletovim, sinovima Rubenovim, uze ljude;
2 I ustali su pred Mošea s nekima od sinova Izraelovih, dvjesto pedeset poglavara zajednice, predstavnika skupštine, poznatih ljudi.
3 Okupili su se protiv Mošea i Aharona i rekli im: “Previše preuzimate na sebe, jer je sva zajednica odvojena, svaki od njih! I Jahve je među njima! Zašto se onda uzdižete iznad skupštine? Jahve?”

Jahve želi da Njegov narod slijedi Njegovo pomazano vodstvo, i zato je srušio Koraha i sve njegovo društvo. Duhovne implikacije trebale bi biti očite.

Mnogi od nas toliko su dugo živjeli pod demokracijom i drugim popularnim oblicima vladavine da smo počeli misliti da je demokracija sinonim za Toru; a ipak populistička vladavina je zapravo crveni konj, koji uzima mir sa zemlje.

Važno je ne slijediti nikoga tko se uzdiže (ili tko trubi u svoj rog), a mnogo je onih koji se uzvisuju (umjesto da to dopuste Jahvi). Ipak, kada pronađemo nekoga tko radi Jahvin posao, trebali bismo ga podržati u tome, umjesto da ga pokušavamo zbaciti i uspostaviti narodnu vlast. Demokracija nikada nije Jahvin put.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give