Chapter 10:

Koliko traje hebrejski dan?

Postanak 1 nam govori da se dan sastoji od večernjeg (noćnog) dijela i jutarnjeg (“dnevnog”) dijela. Na primjer:

B’reisheet (Postanak) 1:31b
31b Tako bi večer i jutro, dan šesti.

Levitski zakonik 23:32 nam također govori da Dan pomirenja traje od jedne večeri do druge. To potvrđuje da hebrejski dan traje od večeri do večeri. (Dan pomirenja se ovdje naziva “subota”, što znači dan odmora).

Vayiqra (Levitski zakonik) 23:32b
32b “Devetog u mjesecu navečer, od večeri do večeri, slavi svoju subotu.”

Danas razmišljamo o danu koji traje 24 sata, ali izraz “sat” se ne koristi u Tori. Ova riječ je kasnija konstrukcija Egipćana, Grka i Rimljana. Međutim, Ješua koristi taj izraz, govoreći nam da postoji 12 “sati” u danu (stih 9), te da postoji i noćni dio (stih 10).

Yochanan (Ivan) 11:9-10
9 Ješua je odgovorio: “Zar nema dvanaest sati u danu? Hodi li tko danju, ne spotiče se, jer vidi svjetlo ovoga svijeta.
10 Ali ako tko hoda noću, spotiče se, jer svjetlost nije u njemu.”

Koncept sata je egipatski. Izvorno u Egiptu, sunčani je sat dijelio dnevnu svjetlost na 10 dijelova, plus dva “sata sumraka” (ujutro i navečer), za ukupno dvanaest dijelova. U Ješuino vrijeme Rimljani su također dijelili sunčevu sjenu na 12 “sata”. Prema ovoj metodi, sat nije trajao 60 minuta, kako danas mislimo. Štoviše, koliko god bilo dugo, sunce je bacilo svoju sjenu između tih posebnih oznaka na sunčanom satu. Sati su varirali po duljini, ljeti su bili duži, a zimi kraći. Međutim, ono što ovdje trebamo vidjeti je da iako je Ješua koristio taj izraz u danima rimske okupacije (jer su ljudi bili upoznati s tim pojmom), on nema ništa za reći o načinu na koji je Jahve izvorno definirao dan kao noćni dio , nakon čega slijedi dnevni dio (i koji traje ono što bismo danas nazvali “24 sata”).

Budući da neki pogrešno vjeruju da se “dan” može odnositi samo na 12-satno razdoblje dnevnog svjetla (a ne na 24-satnu noć i dan-dan), izgrađene su brojne razrađene teorije o kalendaru. Neki od njih uključuju vjerovanje da dan počinje ujutro, vjerovanje da dan počinje u podne, vjerovanje da Yom Kippur zapravo traje dva dana, itd. Naša svrha nije da detaljno opisujemo ove teorije, ali sve te mnoge teorije se raspadaju ako shvatimo da se izraz “dan” odnosi i na (+/-) “12-satno” razdoblje dnevnog svjetla, kao i na 24 -satni period tame i svjetla koji traje od večeri do večeri.

Također bi moglo biti korisno shvatiti da rabinski Židovi danas tvrde da postoje četiri kalendarske godine:

1. “Sveti” kalendar
2. Građanski kalendar
3 Kalendar za kraljeve, i
4 Kalendar za drveće

U prvom stoljeću naša su braća Židovi također održavala zaseban sat, koji je počinjao oko 6 ujutro („budni sati“). Na primjer, Ješua je ubijen oko “devetog sata” na ovom satu “budnih sati”.

Matityahu (Matej) 27:45-46
45 A od šeste do devete ure nasta tama po svoj zemlji.
46 A oko devetog sata Ješua je povikao iz sveg glasa govoreći: “Eli, Eli, lama sabachthani?” to jest: “El moj, El moj, zašto si me ostavio?”

[Napomena: Peshitta glasi: “Za to sam rođen.”]

“Šesti sat” bi odgovarao 12 podne, a “deveti sat” bi odgovarao oko 15 sati, ili kako Tora naziva, “između večeri” (“prva večer” je bila u podne, kada je sunce počelo njegov pad, a “druga večer” je zalazak sunca).

Za više informacija o kalendaru pogledajte Kalendar Tore . .

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give