Chapter 4:

Ješua celibatski nazirej

Kada je Jahve stvorio čovječanstvo, dao nam je snažan poriv za reprodukcijom.

B’reisheet (Postanak) 1:28
28 Zatim Elohim[God] blagoslovio ih, a Elohim im reče: “Plodite se i množite, napunite zemlju i pokorite je…”

Jahve je tu sklonost stavio ravno u naše tijelo, čineći seksualni nagon jednim od najmoćnijih od svih naših nagona (možda drugi nakon volje za životom).

Jahve nas je također učinio društvenim životinjama, zbog čega nam nije dobro (i nije lako) biti sami.

B’reisheet (Postanak) 2:18
18 A Jahve Elohim reče: “Nije dobro da čovjek bude sam, učinit ću ga pomoćnikom koji mu odgovara.”

Jahve je također stvorio žene da budu družice svojim muškarcima. Žene ne samo da pomažu svojim muškarcima u poslu, već im pomažu i u odgoju djece.

Tehillim (Psalmi) 127:3-5
3 Evo, djeca su baština od Jahve, plod utrobe je nagrada.
4 Kao strijele u ruci ratnika,
Tako su i djeca nečije mladosti.
5 Sretan je čovjek kojemu je tobolac pun njih; neće se stidjeti, nego će razgovarati sa svojim neprijateljima na vratima.

U Svetom pismu mnoge stvari su mač s dvije oštrice. U praktičnom smislu, većina muškaraca i žena vjerojatno se treba vjenčati i odgajati djecu na način na koji bi trebali ići.

Mišle (Mudre izreke) 22: 6
6 Odgajajte dijete putem kojim treba ići, i kad ostari, neće odstupiti s njega.

Praktično govoreći, da se patrijarsi nisu vjenčali i podigli obitelji, danas vjerojatno ne bi bilo Izraela. Čini se da je celibat suprotan ovom zdravorazumskom pristupu. Također je jasno da društvo najbolje funkcionira kada ljudska bića sudjeluju u društvu; pa ipak, ne oduzimajući išta od poziva većine, Sveto pismo vrlo visoko govori o drugačijem putu na koji su pozvani mnogi (ako ne i većina) izraelskih proroka. Ovo je put celibatskog nazirita.

Celbatski zavjet i naziretski zavjet su dva odvojena zavjeta. Čovjek može biti u celibatu, a da nije nazirej, a može biti nazirej bez celibata. Međutim, njih dvoje često idu zajedno jer je nazir (נְזִיר) onaj koji je odvojen od normalnog života Izraelaca kako bi izvršio posebnu službu Jahvi.

OT: 5139 naziyr (naw-zeer’); ili nazir (naw-zeer’); od OT:5144; odvojen, tj. posvećen (kao knez, nazirej); dakle (figurativno od potonjeg) neorezana loza (poput neošišanog nazirita).

Referenca u OT:5144 odnosi se na nekoga tko se suzdržava od normalnog života kako bi ispunio neku božansku misiju (ili neku odvojenu svrhu).

OT: 5144 nazar (naw-zar’); primitivni korijen; držati se po strani, tj. (neprijelazno) suzdržavati se (od hrane i pića, od nečistoće, pa čak i od bogoštovlja [tj. otpadnika]); konkretno, izdvojiti (u svete svrhe), tj. posvetiti.

Važno je razumjeti načela koja stoje iza blagoslova. Čovjek se može razdvojiti voljno ili nevoljno. Prva upotreba izraza nazir javlja se u Postanku 49, gdje nam govori da je Josip postao nazir (נְזִיר) kada je bio odvojen od svoje braće (kako bi ispunio posebnu svrhu za Jahvu).

Postanak 49:26
26 Blagoslovi tvoga oca nadmašili su blagoslove mojih predaka, sve do krajnjih granica vječnih brda. Oni će biti na Josipovoj glavi i na tjemenu glave onoga koji je bio odvojen od svoje braće.
 26 _ תִּהְיֶיןָ לְרֹאשׁ יוֹסֵף וּלְקָדְקֹד נְזִיר אֶח:ָי

Josipovo razdvajanje također služi kao predznak kako će deset izgubljenih izraelskih plemena (Efrajim) kasnije biti odvojeno od svoje baštine u Izraelu, kako bi ispunili posebnu misiju. Ješua aludira na Efraimovo razdvajanje u prispodobi o izgubljenom sinu.

Luka (Luka) 15:11-24
11 Zatim je rekao: “Izvjesni čovjek[Yahweh] imao dva sina[Judah and Ephraim] .
12 A mlađi od njih reče svome ocu: ‘Oče, daj mi dio dobara koji mi pripada.’ Stoga im je podijelio sredstva za život.
13 I ne mnogo dana nakon toga, mlađi sin se sve skupi, otputuje u daleku zemlju, [tj. razdvojen] i ondje protrati svoje imanje rasipnim životom.
14 „Ali kad je sve potrošio, nastala je velika glad u toj zemlji, i on je počeo biti u oskudici.
15 Zatim je otišao i pridružio se jednom građaninu te zemlje i poslao ga je u svoja polja da nahrani svinje.
16 I rado bi napunio svoj želudac mahunama koje su jele svinje, a nitko mu ništa nije dao.
17 Ali kad je došao k sebi, rekao je: ‘Koliko najamnika moga oca ima kruha dovoljno, a ja umirem od gladi!
18 Ustat ću i otići svom ocu i reći ću mu: “Oče, sagriješio sam protiv neba i pred tobom,
19 i nisam više dostojan zvati se tvojim sinom. Učini me kao jednog od svojih najamnika.”‘”
20 „I ustane i dođe svome Ocu. Ali kad je još bio daleko, njegov ga je Otac ugledao i sažalio se, potrčao i pao mu na vrat i poljubio ga.
21 A sin mu reče: ‘Oče, sagriješio sam protiv neba i pred tobom i nisam više dostojan zvati se tvojim sinom.’
22 Ali Otac reče svojim slugama: ‘Iznesite najbolju haljinu i obucite je, i stavite mu prsten na ruku i sandale na noge.
23 I dovedi ovamo ugojeno tele i zakolji ga, neka jedemo i veselimo se;
24 jer je ovaj moj sin bio mrtav i opet je živ; izgubljen je i pronađen je.’ I počeli su se veseliti.”

U Josipovom slučaju do razdvajanja je došlo zbog njegove hvalisavosti, a u slučaju izgubljenog sina do odvajanja je došlo sam. U Efraimovom slučaju razdvajanje je također bilo samo nametnuto, a ipak je Jahve i dalje vjeran da nas blagoslovi kada se okrenemo od vlastitog života u svijetu i tražimo ga.

Važno je okretanje od svijeta kako bismo se približili Jahvi. Kad god smo odvojeni od naše braće i sestara u Izraelu (ili od naših života u svijetu) stvara se ogromna praznina i tu prazninu moramo nečim ispuniti. Ako prazninu ispunimo Njegovim Duhom, tada ćemo primiti blagoslove; ali ako tu prazninu ispunimo nečim drugim, onda nam zapravo može biti gore nego prije.

Luka (Luka) 11:24-26
24 “Kad nečisti duh iziđe iz čovjeka, ide kroz suha mjesta, tražeći odmor, i ne nalazeći ga, govori: ‘Vratit ću se u svoju kuću iz koje sam došao.’
25 A kad dođe, nađe je pometenu i uređenu.
26 Zatim ode i povede sa sobom sedam drugih duhova zlijih od njega. Oni uđu i nastanju se ondje; a posljednje stanje tog čovjeka gore je od prvog.”

Čak smo pozvani da se emocionalno odvojimo od članova obitelji koji ne hode u skladu s Njegovim Duhom (bez obzira tvrde li da vjeruju ili ne).

Matityahu (Matej) 10:34-39
34 “Nemojte misliti da sam došao donijeti mir na zemlji. Nisam došao donijeti mir nego mač.
35 Jer došao sam ‘postaviti čovjeka protiv njegova oca, kćer protiv njezine majke, a snahu protiv svoje punice’;
36 i ‘čovjekovi će neprijatelji biti njegovi ukućani.’
37 Tko ljubi oca ili majku više od Mene, nije mene dostojan. A tko voli sina ili kćer više od Mene, nije Me dostojan.
38 A tko ne uzme svoj križ i ne pođe za Mnom, nije Me dostojan.
39 Tko nađe svoj život, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život radi Mene, naći će ga.”

Kada se okrenemo od stvari ovoga svijeta i približimo se Jahvi, Jahve nas blagoslivlja. Zapravo, što se više udaljavamo od svijeta i što se više približavamo Njemu, više nas može blagosloviti. Ovo načelo je vrlo pouzdano, ali za većinu ljudi vjerojatno postoji praktična granica količine koju mogu izdvojiti od svijeta. Ako je posao obitelji odgajati djecu da Mu služe, onda trebaju provoditi vrijeme sa svojom djecom i odgajati ih na pravi način. To barem donekle praktično znači sudjelovati u svijetu (barem dovoljno za opskrbu majke i djece).

Kada netko postane nazirit u celibatu, drži se podalje od svijeta čak do te mjere da ne podiže obitelj. Čovjek polaže svoje pravo na reprodukciju kako bi imao više vremena za služenje Jahvi i Njegovom narodu. Da bismo to vidjeli, proučimo propise nazirejskog zavjeta u Brojevima 6. Ovi su:

1) Da se suzdrže od svakog alkohola
2) Uzdržavati se od svih vrsta grožđa i proizvoda od grožđa
3) Da se suzdrže od šišanja
4) Kako bi se izbjegao kontakt s leševima
5) Ne postati nečist u nečijoj smrti (čak ni za oca ili majku)
6) Posvetiti sve što može Jahvi i Njegovom djelu (i vrijeme i novac)

Isprva možda neće biti očito kako se ovih šest propisa navodi da se držimo podalje od svijeta, ali nadamo se da će to postati očitije kako ovo istraživanje bude napredovalo. Analizirajmo poglavlje u segmentima.

Suzdržite se od alkohola i proizvoda od grožđa

Bemidbar (Brojevi) 6:1-8
1 Jahve se obrati Mošeu govoreći:
2 „Govori sinovima Izraelovoj i reci im: ‘Kada se muškarac ili žena razdvoje, dajući zavjet od nazirejca, da će biti odvojeni od Jahve,
3 odvaja se od vina i žestokog pića – – ne pije ni ocat od vina ni ocat od žestokog pića (od grožđa), niti pije sok od grožđa, niti jede grožđe ili grožđice.
4 Sve dane svoga rastanka ne jede ono što je od vinove loze, od sjemenke do kožice.
5 Sve dane zavjeta njegove rastave ne dolazi mu britva na glavu. Dok se ne navrše dani za koje se on odvoji od Jahve, on je odvojen. Pustit će da mu uvojci kose na glavi rastu.
6 Sve dane svoga odvajanja Jahvi ne prilazi mrtvacu.
7 On se ne čini nečistim [through mourning] za svog oca, ili za svoju majku, za svog brata ili svoju sestru, kada umru, jer je njegovo odvajanje od Elohima na njegovoj glavi.
8 Sve dane svoje odvojenosti on je odvojen za Jahvu.”

Izraelci jedu grožđe, vino i alkohol na Šabat i praznike jer ga slave. Ipak, Ješua nam govori da ne budemo pijani kada On dođe, kako ne bismo bili raspoređeni u svoj dio s nevjernicima.

Luka (Luka) 12:42-46
42 A Učitelj reče: “Tko je onda taj vjerni i mudri upravitelj, koga će njegov gospodar postaviti za gospodara nad svojim domom, da im daje njihov dio hrane u pravo vrijeme?”
43 Blago onom sluzi kojega će njegov gospodar naći da tako čini kad dođe.
44 Zaista, kažem vam da će ga postaviti za vladara nad svime što ima.
45 Ali ako taj sluga u srcu svome kaže: ‘Moj gospodar odgađa svoj dolazak’, pa počne tući sluškinju i sluškinju, jesti i piti i piti,
46 Doći će gospodar tog sluge u dan kada ga ne bude tražio, i u čas kada nije svjestan, pa će ga prepoloviti i odrediti mu svoj dio s nevjernicima.”

Riječ pijan možemo razumjeti i u doslovnom iu duhovnom kontekstu, ali upravo u duhovnom kontekstu Jahve proriče jad za “pijanice Efrajimove”.

Jeshayahu (Izaija) 28:1-3
1 Jao kruni ponosa, pijanicama Efrajimovim, čija je slavna ljepota blijedi cvijet koji je na vrhu zelenih dolina, onima koji su svladani vinom!
2 Gle, Jahve ima moćnog i jakog, kao oluju tuču i oluju razornu, kao poplavu silnih voda koja se prelijeva, koji će ih svojom rukom spustiti na zemlju.
3 Kruna ponosa, pijanice Efraimovi, bit će zgažena…

Hošea nam govori da se Efraim klanja drugim moćnicima i da jede svoje slavljeničke kolače s grožđicama kada bi se trebao vratiti Jahvi.

Hošea (Hosea) 3:1
1 Tada mi Jahve reče: “Idi opet, voli ženu koju voli prijatelj i preljubnicu, po ljubavi Jahvinoj prema sinovima Izraelovim, iako se okreću drugim moćnicima i voliš njihove kolače od grožđica. ”

Sveto pismo daje naznake da su Yeshua, Yochanan HaMatbil (Ivan Krstitelj/Uronjenik) i Shaul (Pavao) vjerojatno svi bili nazireti u celibatu. Na primjer, Luke nam kaže da Yochanan HaMatbil uopće nije trebao piti vino ili žestoka pića.

Luka (Luka) 1:15
15 “Jer on će biti velik pred Jahvom i neće piti vina i žestokog pića.”

Ovo je isti jezik kojim Jahve opisuje nazirejski zavjet u Brojevima 6.

Bemidbar (Brojevi) 6:2-3
2 „Govori sinovima Izraelovoj i reci im: ‘Kada se muškarac ili žena razdvoje, dajući zavjet od nazirejca, da će biti odvojeni od Jahve,
3 on[or she] odvaja se od vina i žestokog pića – – ne pije ni ocat od vina ni ocat od žestokog pića[of grapes] , niti pije sok od grožđa, niti jede grožđe ili grožđice.’”

Također, rečeno nam je da je Ivan došao samo u odjeći od devine dlake i kožnom pojasu. Osim toga, njegova hrana bili su skakavci i divlji med.

Markaus (Marko) 1:6
6 A Yochanan je bio odjeven u devinu dlaku i s kožnim pojasom oko struka i jeo je skakavce i divlji med.

Da je Ivan nosio samo odjeću od devine dlake i kožni remen i da se pouzdao u Jahvu da mu osigura hranu, sugerira da je možda već predao svoje svjetovne stvari Jahvi. Obratite pažnju na paralelu s jezikom koji se koristi u Brojevima 6:21.

Bemidbar (Brojevi) 6:21
21 Ovo je Tora o nazirejskoj, koji se zaklinje Jahvi na žrtvu za svoje odvajanje, a osim toga, sve što je njegova ruka u mogućnosti pružiti. Prema zavjetu[that] uzima, pa će učiniti prema Tevratu svoga odvajanja.

Također nam se daju naznake da je Ješua bio nazirej prije nego što je započela njegova služba jer se čini da je možda prekinuo nazirejski zavjet u vrijeme kada je započeo svoju službu (pretvaranjem vode u vino).

Yochanan (Ivan) 2:1-4
1 Trećeg dana bilo je vjenčanje u Kani Galilskoj[Galilee] , i Ješuina majka je bila tamo.
Sada su i Ješua i njegovi učenici bili pozvani na vjenčanje.
3 A kad im je ponestalo vina, Ješuina majka reče Mu: “Nemaju vina.”
4 Ješua joj reče: “Ženo, što ja imam s tobom? Moj čas još nije došao[to separate my Nazirite Vow] .”

Iako nazirejski zavjet može trajati doživotno, ne mora. Može trajati određeno vrijeme (tj. određeni broj dana) ili može trajati dok se ne dogodi neki događaj (npr. do Pashe sljedeće godine).

Bemidbar (Brojevi) 6:8
8 Sve dane svoje odvojenosti on je odvojen za Jahvu.

Možda je, iako je Ješua još uvijek bio pod svojim nazirejskim zavjetom, kada je Njegova majka rekla da nema vina, Ješua je odlučio rano prekinuti svoj zavjet kako bi napravio nešto. Ako je tako, to bi vjerojatno pokazalo da je Ješua imao suosjećanja s ljudima i da je bio usredotočen na služenje njihovim potrebama.

Jahve nam kaže da ako netko umre vrlo iznenada pored nazirejca (tj. u trenu), mora obrijati glavu, a zatim otići u hram.

Bemidbar (Brojevi) 6:9-20
9 „A ako netko kraj njega iznenada umre i on okalja svoju posvećenu glavu, neka obrije glavu na dan svoga čišćenja; sedmoga dana neka ga obrije.
10 Zatim će osmoga dana donijeti dvije grlice ili dva mlada goluba svećeniku na ulaz u Šator sastanka;
11 i neka svećenik prinese jedno kao žrtvu za grijeh, a drugo kao žrtvu paljenicu i učini mu pomirenje jer je sagriješio u pogledu leša; i taj će dan posvetiti svoju glavu.
12 Neka posveti Jahvi dane svoje odvojenosti i neka donese muško janje prve godine njegove kao žrtvu za prijestup; ali će prijašnji dani biti izgubljeni, jer je njegova odvojenost bila okaljana.”

Osim toga, ako nazirej normalno završi svoj zavjet (tako da se “ispune dani njegove odvojenosti”), onda on i dalje mora obrijati glavu i otići u hram, gdje prinosi određene životinjske žrtve za ritualno pročišćenje.

13 „Ovo je nazirejska Tora: Kad se ispune dani njegove odvojenosti, bit će doveden na vrata Šatora sastanka.
14 Neka prinese svoju žrtvu Jahvi: jedno muško janje prve godine bez mane kao žrtvu paljenicu, jedno janje ovce prve godine bez mane kao žrtvu za grijeh, jednog ovna bez mane kao žrtvenu žrtvu,
15 košaru beskvasnih kruhova, kolače od finog brašna pomiješanog s uljem, beskvasne oblate namazane uljem i njihovu žitnu prinos s njihovim naljevima.
16 ‘Neka ih svećenik izvede pred Jahvu i prinese njegovu žrtvu za grijeh i žrtvu paljenicu;
17 neka prinese ovna kao žrtvu mirovnu žrtvu Jahvi s košarom beskvasnih kruhova; svećenik će također prinijeti svoj prinos žita i svoj dar pića.
18 Tada će nazirej obrijati svoju posvećenu glavu na vratima Prebivališta sastanka i uzeti kosu sa svoje posvećene glave i staviti je na vatru koja je pod žrtvom žrtvom.
19 ‘I neka svećenik uzme kuhanu plećku ovna, jedan beskvasni kolač iz košare i jednu beskvasnu oblatnu i stavi ih na ruke nazirejcu nakon što obrije svoju posvećenu kosu,
20 Svećenik neka ih maše kao žrtvu mahanja pred Jahvom; odvajaju se za svećenika, zajedno s prsima prinosa mahanja i bedrom žrtvene žrtve. Nakon toga nazirej može piti vino.”

Ako je Ješua doista rano prekinuo svoj nazirejski zavjet kako bi napravio vino za svatove, onda bismo očekivali da ćemo ga ubrzo nakon toga vidjeti kako odlazi u Jeruzalem, da prinese žrtve za pročišćenje. Zapazite, dakle, da je upravo to Ješua učinio u Ivanu 2:13.

Yochanan (Ivan) 2:11-13
11 Ovaj početak znakova Ješua je učinio u Kani Galilejskoj i pokazao svoju slavu; i Njegovi su učenici vjerovali u Njega.
12 Poslije toga siđe k Kefaru Nahumu, on, njegova majka, njegova braća i njegovi učenici; ali nisu tu ostali mnogo dana.
13 Bliži se Pasha Židova i Ješua se pope u Jeruzalem.

Budući da se po definiciji nazirej treba držati podalje od stvari u svijetu, i budući da je Ješuina služba bila pozivati grešnike na pokajanje, Ješui bi bilo lakše doći do ljudi nakon što je razdvojio svoj zavjet..

Luka (Luka) 5:31-32
31 Odgovori Ješua i reče im: “Onima koji su zdravi ne trebaju liječnika, nego onima koji su bolesni.
32 Nisam došao pozvati pravednike, nego grešnike na obraćenje.”

Ješui bi bilo lakše pozvati grešnike na pokajanje kad bi mogao biti u njima i među njima. To je izazvalo mnogo kritika od onih oko njega, ali mudrost je opravdana njezinim djelima.

Matityahu (Matej) 11:18-19 (Peshitta)
18 “Jer Yochanan je došao ni jeo ni pio, a oni govore: ‘On ima demona.’
19 Sin Čovječji dođe jedući i pijući, a oni govore: ‘Gle, proždrljivac i vinopija, prijatelj carinika i grešnika!’ Ali mudrost se opravdava njezinim djelima.”

Suzdržite se od šišanja

U nekim istočnjačkim religijama, oni koji svoje živote posvete duhovnim traganjima pokazuju da su se odrekli svijeta brijanjem glave. Za razliku od toga, nazirej se čak ni ne trudi obrijati glavu. Osim nužnosti dobre osobne opće higijene, nazirej ne brine o tome da ugodi čovjeku.

Galatim (Galaćanima) 1:10
10 Jer da li ja sada uvjeravam ljude ili Elohima? Ili nastojim udovoljiti muškarcima? Jer da sam i dalje zadovoljan ljudima, ne bih bio Mesijin rob.

To ne znači da nazirej nikada ne smije brinuti o svom izgledu; samo da ne dopušta da mišljenje drugih utječe na njega.

Izbjegavajte kontakt s leševima

Tora nam govori da su leševi nečisti.

Vayiqra (Levitski zakonik) 22:4-7
4 “Svaki čovjek od Aharonovih potomaka, koji je gubavac ili ima iscjedak, neka ne jede izdvojenih prinosa dok se ne očisti. I tko god dotakne bilo što što je mrtvac nečisto ili čovjek koji je imao izlučivanje sjemena,
5 ili tko god se dotakne bilo koje gmizavce zbog čega bi bio nečist, ili bilo koje osobe zbog koje bi postao nečist, kakva god bila njegova nečistoća –
6 Tko se dotakne toga, neka bude nečist do večeri i ne smije jesti odvojenih prinosa ako ne opere svoje tijelo vodom.
7 A kad sunce zađe, bit će čist; a poslije može jesti izdvojene prinose, jer je to njegova hrana.”

U materijalnom svijetu postoje onečišćenja i zbog njih postajemo ritualno nečisti. Međutim, nazirej mora dati sve od sebe da izbjegne ritualne nečistoće, uključujući leševe, pa čak i žalost.

Dženaze se zapravo ne drže u korist preminulih, već živih. Iako je žaljenje za gubitkom voljene osobe po Svetom pismu, i dok su osjećaji tuge i neizvjesnosti koje smrt donosi zasigurno razumljivi, nazirej bi trebao svoju vjeru u Jahvu i vjerovati da sve radi zajedno na dobro za one koji ljube Elohima i pozvani su prema Njegovoj namjeri.

Romim (Rimljanima) 8:28
28 I znamo da sve zajedno djeluje na dobro onima koji ljube Elohima, onima koji su pozvani prema njegovoj namjeri.

Iako nam je dopušteno žaliti zbog gubitka oca ili majke, nazirej to ne bi trebao činiti. Ne bi trebao gubiti vrijeme na stvari koje su izvan njegove kontrole. Umjesto toga, treba vjerovati da je Jahve glavni i da radi za kraljevstvo.

Dajte sve od sebe njegovom radu i vjerujte u njega

Ideja koja stoji iza odvojenosti od života je da nazirej treba dati sve od sebe Jahvi. Brojevi 6:21 nam govore da bi nazirej trebao dati ili učiniti sve što je njegova ruka u mogućnosti, kako bi pomogao u izgradnji svog kraljevstva.

Bemidbar (Brojevi) 6:21
21 Ovo je Tora o nazirejskoj, koji se zaklinje Jahvi na žrtvu za svoje odvajanje, a osim toga, sve što je njegova ruka u mogućnosti pružiti. Prema zavjetu [that] on [or she] polaže, tako da će učiniti u skladu s Torom svoje odvojenosti.

Ješua je zacijelo dao hramu bilo kakvo naslijeđe koje je imao, jer nije imao gdje boraviti.

Luka (Luka) 9:58
I Ješua mu reče: “Lisice imaju rupe i ptice nebeske imaju gnijezda, ali Sin Čovječji nema gdje prisloniti glavu.”

Na hebrejskom, pokopati oca je idiom koji znači “sakupiti nasljedstvo”. Ješuin savjet mladiću koji je htio pokopati svog oca bio je vrlo nazirejski što je rekao.

Luka (Luka) 9:59-60
59 A on reče drugome: “Pođi za mnom”, ali on reče: “Gospodaru, pusti me da prvo odem i pokopam svog oca.”
60 A Ješua mu reče: “Neka mrtvi pokapaju svoje mrtve; ali ti idi i navijesti vladavinu Elohima.”

Ako nazirej zna da je Jahve potpuno i potpuno suveren, i ako se uistinu ne brine za stvari ovoga svijeta, zašto bi odgađao propovijedanje Radosne vijesti dok ne prikupi nasljedstvo? Jahve je vjeran da nam daje sve što nam je potrebno da bismo mu služili, pa zašto onda odgađati početak nečije službe?

Luka (Luka) 9:61-62
61 A drugi je također rekao: “Adone, slijedit ću te, ali pusti me da prvo odem i oprostim se od onih koji su u mojoj kući.”
62 Ali Ješua mu reče: “Nitko, stavivši ruku na plug i gledajući unatrag, nije prikladan za kraljevstvo Elohimovo.”

Nazirej mora biti toliko usredotočen i toliko namjeran da izgradi Jahvino kraljevstvo ovdje na zemlji da jednostavno ne želi učiniti ništa što izravno ne gradi Jahvinu kraljevinu. Njegov život je obavljati Jahvin posao.

Yochanan (Ivan) 5:17
17 Ješua je rekao: “Moj Otac radi do sada, a ja[also] raditi.”

Iako je Ješua tehnički razdvojio svoj naziretski zavjet ranije, njegov je stav još uvijek bio vrlo naziretski, da tako kažem. Dok su drugi slavili, pili, ženili se i udavali (sve to ukazuje na usredotočenost na stvari materijalnog područja), Ješua je ostao usredotočen na stvari Jahve.

Samsonit i posvećeni nazirejci

Pravoslavni rabini smatraju da postoje dvije vrste nazireja. Talmud prvu vrstu samsonita naziva naziritima, a drugu naziva posvećenim (ili odvojenim) naziritima.

Razlog za ime Samsonite Nazirite je taj što Shimson (Samson) nije dao najbolji primjer što bi Nazirej trebao činiti. Na primjer, Shimshon je uzeo obje svoje žene od Filistejaca.

Šofetim (Suci) 14:1-3
1 Šimšon siđe u Timnu i ugleda ženu u Timni od kćeri filistejskih.
2 Onda je otišao i rekao svom ocu i majci, rekavši: “Vidio sam ženu u Timni od kćeri Filistejskih; sada mi je, dakle, uzmite za ženu.”
3 Tada mu otac i majka rekoše: “Zar nema žene među kćerima tvoje braće, ili među svim mojim narodom, da moraš otići i dobiti ženu od neobrezanih Filistejaca?” A Šimšon reče svome ocu: “Uzmi je za mene, jer mi se sviđa.”

Nakon što su mu prvu ženu ubili (ne manje od strane Filistejaca – vidi Šofetim 15:6), Šimšon se tada združio s drugom Filistejkom, bludnicom po imenu Delila.

Šofetim (Suci) 16:1
1 Šimšon je otišao u Gazu i ondje ugledao bludnicu i ušao k njoj.

Iako je istina da Shimshon nije ošišao svoju kosu, on je toliko volio Delilah da je na kraju popustio njenom dosađivanju i otkrio joj tajnu svoje velike snage. Tada ga je izdala.

Šofetim (Suci) 16:16-17
16 I dogodilo se, kad ga je svakodnevno gnjavila svojim riječima i pritiskala ga, tako da mu je duša bila nasmrt umorna,
17 da joj je rekao sve svoje srce i rekao joj: “Nikad mi nijedna britva nije došla na glavu, jer sam bio nazirej Elohimu od majčine utrobe. Ako budem obrijan, napustit će me moja snaga, i Postat ću slab i bit ću kao svaki drugi čovjek.”

Povijesno gledano, oni koji su dali nazirejski zavjet na trideset do devedeset dana ili tako nešto (kako bi se osušili od alkoholizma) nazivali su se samsonskim nazirejcima. Uzeli su zavjet kao privremenu mjeru da razbiju naviku ovisnosti.

Nasuprot tome, Sveto pismo nam daje mnoge primjere takozvanih posvećenih nazireja. Na primjer, opis Eliyahua HaNavija (Ilije proroka) kao “dlakavog čovjeka” vjerojatno ukazuje da je on vjerojatno bio posvećeni nazirej.

Melachim Bet (2 Kraljeva) 1:7-8
7 Tada im reče: “Kakav je to čovjek koji vam je došao u susret i rekao vam ove riječi?”
8 Oni mu odgovoriše: “Čukav čovjek s kožnim pojasom oko struka.” A on reče: “To je Elijahu Tišbićanin.”

U Psalmu 22, Ješua daje zavjet.

Tehillim (Psalam) 22
Od Tebe je moja pohvala u velikoj skupštini, ja svoje zavjete dajem pred onima koji ga se boje.

Također se čini vjerojatnim da je Ješua ponovno uspostavio svoj zavjet na Posljednjoj večeri.

Luka (Luka) 22:17-18
17 I uzevši čašu, zahvalivši, reče: “Uzmite ovo i podijelite ga među sobom,
18 Jer, kažem vam, neću piti od ploda vinove loze dok ne dođe vladavina Elohimova.”

Primijetite da Ješua nije ispio iz čaše, a zatim je dodao: On je jednostavno prošao pored čaše, govoreći svojim učenicima da više neće jesti slavljeničko voće dok ne dođe vladavina Elohima. To je u skladu s nazirejskim stavom polaganja vlastitih prilika u životu u korist rada za Oca.

Luka nam također govori da Ješua nije jeo kiselo vino (ocat) dok je bio na lomaču (križu), iako je bio jako žedan.

Luka (Luka) 23:36-37
36 I vojnici su mu se rugali; dolazi i nudi mu kiselo vino,
37 i govoreći: “Ako si vladar Jehuda, spasi se!”

Također:

Matityahu (Matej) 27:33-34
33 I kad dođoše na mjesto zvano Golgota, što će reći: “Mjesto lubanje”,
34 dali su mu da pije vino pomiješano sa žuči. I nakon što je kušao, nije htio piti.

Razlog zašto ga Ješua nije pio bio je taj što je ponovno položio nazirejski zavjet na Posljednjoj večeri.

Kao što objašnjavamo u Nazaretskom Izraelu , apostol Šaul je također odvojio nazirejski zavjet u Djelima 18:18.

Ma’asei (Djela) 18:18
18 Ostavši još mnogo dana, oprostivši se s braćom, Šaul je otplovio u Siriju, obrijavši glavu; jer je imao[taken] zavjet.

Nazirejski zavjet jedini je zavjet u Svetom pismu koji poziva na brijanje glave. Također znamo da je Šaul odvojio drugi nazirejski zavjet kada je otišao u Jeruzalem u Djelima 21, jer mu je Jakov (Jakov) naredio da plati troškove četvorice drugih muškaraca koji su također bili pročišćeni od svojih nazirejskih zavjeta.

Ma’asei (Djela) 21:23-24
23 Zato učini što ti kažemo: imamo četiri čovjeka koji su se zavjetovali.
24 Uzmi ih i očisti se s njima i plati njihove troškove kako bi mogli obrijati svoje glave, i da svi znaju da one stvari o kojima su bili obaviješteni o tebi nisu ništa, nego da i ti sam hodaš uredno i držiš Toru .

Shaul se također suzdržavao od braka.

Qorintim Aleph (1. Korinćanima) 9:3-5
3 Moja obrana onima koji me ispituju je ova:
4 Zar nemamo pravo jesti i piti?
5 Zar nemamo pravo uzeti sa sobom ženu vjernicu, kao i ostali apostoli, braća Učitelja i Kefa?

Logično je da je razlog zašto se Šaul suzdržavao od braka bio da bi imao više vremena i fleksibilnosti da služi Jahvi i Njegovom narodu.

Dakle, što nam je činiti s pozivom nazirita u celibatu? Kao i mnoge druge stvari u Svetom pismu, to je mač s dvije oštrice. Dok nam Sveto pismo govori da su pravedna žena i djeca blagoslov od Jahve, Ješua nam također govori da oni koji mogu primiti celibatski zavjet trebaju ga primiti.

Matityahu (Matej) 19:10-12
10 Njegovi poučeni rekoše Mu: “Ako je tako čovjeku sa ženom, dobro je ne oženiti se.”
11 “Ovu riječ ne primaju svi, nego samo oni kojima je data.
12 Jer postoje eunusi[meaning deformed] koji su tako rođeni od majčine utrobe, a ima i eunusa[meaning castrated] koje su takvima napravili ljudi; a tu su i eunusi[meaning celibate] koji su se učinili eunusima[meaning celibate] radi kraljevstva nebeskoga. Tko je u stanju primiti, neka ga primi.”

Osim što daje više vremena i fleksibilnosti služenju Jahvinu narodu, celibat je također poželjan iz ironičnog razloga što muškarcima nije dobro biti sami. Celibat uvelike povećava našu razinu profinjenosti, zbog čega se moramo mnogo više približiti Jahvi radi podrške. To približavanje je ono što Mu se jako sviđa.

Međutim, kada su ljudi pozvani na bračni put, ne bi smjeli pokušavati biti apstinentni, osim ako obje strane prethodno dobrovoljno pristanu na to.

Qorintim Aleph (1. Korinćanima) 7:1-9
1 A sada o stvarima o kojima si mi napisao: Dobro je da muškarac ne dira ženu.
2 Ipak, zbog[the need to avoid] spolni nemoral, neka svaki čovjek[who is not called to celibacy] ima svoju ženu i neka svaka žena[who is not called to celibacy] imati vlastitog muža.
3 Muž neka svojoj ženi pruži ljubav koja joj pripada, a isto tako i žena svom mužu.
4 Žena nema vlast nad svojim tijelom, nego muž. I isto tako muž nema vlast nad svojim tijelom, ali žena ima.
5 [So that the other party does not err,] Ne uskraćujte jedni druge osim s pristankom za neko vrijeme, da se predate postu i molitvi; i ponovno se okupite da vas Sotona ne iskušava zbog vašeg nedostatka samokontrole.
6 Međutim, ovo govorim kao ustupak,[and] ne kao zapovijed.
7 Jer želim da svi ljudi budu kao i ja. Međutim, [ja nisam superioran, jer] svatko ima svoj dar od Elohima, jedan na ovaj, a drugi na onaj način.
8 Ali kažem nevjenčanim i udovicama: Dobro je za njih ako ostanu kao ja[meaning celibate] ;
9 ali ako ne mogu imati samokontrolu, neka se vjenčaju. Jer bolje je oženiti se nego gorjeti [bilo od strasti, ili u Geheni, kao posljedica neposlušnosti].

Poželjno je položiti celibat i/ili naziretski zavjet, jer smo tada odvojeni od normalnog života. Nevolja donosi profinjenost, koja nas približava Jahvi. Ipak, neke riječi opreza su na redu.

Qoheleth (Propovjednik) 5:4-5
4 Kad se zavjetuješ Elohimu, ne odgađaj ga ispuniti; jer On nema zadovoljstva u budalama. Plati ono što si obećao –
5 Bolje ne zavjetovati se nego se zavjetovati i ne platiti.

Ponekad ljudi saznaju za te zavjete i odmah ih polažu, ne razmišljajući o utjecaju koji će imati na njihov život. Može se dogoditi da mladi ljudi podcjenjuju utjecaj svoje biologije. Ono što se možda ne čini tako teškim u dvadesetima i tridesetima može postati vrlo teško desetak godina kasnije, ali Jahve od nas očekuje da držimo svoje riječi. Zavjet je zavjet; i bolje je ne zavjetovati se, nego se zavjetovati i ne platiti.

(Za više informacija, pogledajte i studiju “ Apstinencija, celibat i nazireti ”, koja je dio studije o Zavjetni Odnosi.)

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give