Chapter 2:

Drvo znanja, drvo života

Otkrivenje 22,14 nam govori da će oni koji izvršavaju Njegove zapovijedi imati pravo na Stablo života, da mogu ući na vrata grada (Obnovljeni Jeruzalem).

Hitgalut (Otkrivenje) 22:14-15
14 Blago onima koji vrše njegove zapovijedi, da imaju pravo na Stablo života i da uđu kroz vrata u grad.
15 Ali vani su psi i čarobnjaci i bludnici, ubojice i idolopoklonici, i tko god voli i čini laž.

Ali što simbolizira ovo Drvo života? I, zašto bi to bilo važno? Da bismo saznali, pogledajmo Drvo života u Edenskom vrtu.

Jahve Elohim zasadio je vrt istočno u Edenu i ondje je smjestio čovjeka kojeg je stvorio.

B’reisheet (Postanak) 2:8-9
Jahve Elohim zasadio je vrt istočno u Edenu i ondje je smjestio čovjeka kojeg je stvorio.

U ovom vrtu Jahve Elohim je učinio da raste svako drvo koje je ugodno za pogled i dobro za hranu. Drugim riječima, Adam i Havva (Eva) bi tamo imali sve što im je potrebno.

9a I iz zemlje Jahve Elohim izraste svako drvo koje je ugodno za pogled i dobro za hranu.

Osim toga, Jahve je postavio dva posebna stabla usred Edenskog vrta. Ova dva posebna stabla zvala su se Drvo života, i Drvo spoznaje dobra i zla.

9b Drvo života također je bilo usred vrta, i Drvo spoznaje dobra i zla.

Jahve je rekao Adamu da može slobodno jesti sa svakog drveta (uključujući i Drvo života), ali da ne može jesti sa Drveta spoznaje dobra i zla, jer bi u danu kada ga jede sigurno umrijeti.

B’reisheet (Postanak) 2:15-17
15 Tada Jahve Elohim uze tog čovjeka i stavi ga u edenski vrt da ga čuva i čuva.
16 I Jahve Elohim zapovjedi čovjeku govoreći: “Sa svakog stabla u vrtu slobodno jedi;
17 ali sa Drveta spoznaje dobra i zla ne smijete jesti, jer u dan kad budete s njega jeli sigurno ćete umrijeti.”

Međutim, Protivnik je iskušao ženu, pokazujući joj da je drvo dobro za hranu, da je ugodno za oči, te je bilo poželjno da se jednoga opamete. Stoga, iako je Jahve stavio stablo izvan granica, ta se ideja učinila dobrom u njezinim očima, pa je ugrizla.

B’reisheet (Postanak) 3:6a
6a Kad je dakle žena vidjela da je drvo dobro za hranu, da je ugodno za oči i da je drvo poželjno da se urazumi, uzela je od njegovih plodova i pojela.

Umjesto da posluša Jahvinu zapovijed, Havva (Eva) je zajela Drvo spoznaje dobra i zla odlučivši učiniti ono što se činilo dobrim u njezinim vlastitim očima. To je upravo ono što nam Sveto pismo zapovijeda da ne činimo, uvijek iznova.

Bemidbar (Brojevi) 15:39-40
39 „I imat ćeš kićanku da je možeš gledati i sjećati se svih zapovijedi Jahvinih i vršiti ih, i da ne slijediš bludnost kojoj su tvoje srce i oči tvoje,
40 i da se sjećaš i vršiš sve Moje zapovijedi i da budeš odvojen za svog Boga.”

Umjesto da činimo ono što se čini dobrim ili ispravnim u našim vlastitim očima (ili u očima drugih ljudi), prvo moramo tražiti Jahvu, našeg Elohima, i činiti ono što se čini dobrim u Njegovim očima. Moramo paziti da ne koristimo svoj ograničeni intelekt da shvatimo što nam se čini ‘ispravnim’ ili da slušamo vlastito srce, jer nam Jahve kaže da je srce očajnički zločesto i sebično i da će nas odvesti do svaki put napravi pogrešne izbore.

Yirmeyahu (Jeremiah) 17: 9
9 „Srce je varljivo iznad svega i očajnički opako.Tko to može znati?”

Umjesto da sluša i pokorava se Jahvinim zapovijedima, žena se oslanjala na vlastito razumijevanje i činila ono što se činilo ispravnim u njezinim vlastitim očima, baš kao što Izrael neprestano čini.

Mishle (Izreke) 3:5-6
5 Uzdaj se u Jahvu svim srcem svojim i ne oslanjaj se na vlastiti razum;
6 Poznaj ga na svim svojim putovima, i On će upravljati tvojim stazama.

Upravo je čin korištenja vlastitog ljudskog intelekta da odluči što je ‘dobro’, a što ‘ne dobro’ doveo do velikog pada naklonosti (milosti). Drugim riječima, grijeh je bio čin donošenja odluka odvojeno od Jahve.

Ako je naš posao kao nazarenskih Izraelaca naučiti kako pobijediti svijet, što je onda svijet? Yochanan (John) nam govori da sve što je na svijetu predstavlja požudu tijela, požudu očiju i ponos života.

Yochanan Aleph (1. Ivan) 2:16-17
16 Jer sve što je u svijetu – požuda tijela, požuda očiju i oholost života – nije od Oca, nego je od svijeta.
17 I svijet prolazi, i požuda njegova; ali tko vrši volju Elohimovu, ostaje zauvijek.

Ako je sve što je na svijetu požuda tijela, požuda očiju i oholost života, onda su upravo to stvari koje trebamo pobijediti, uz Njegovu pomoć.

Postoje paralele između onoga što je Havvah želio na Drvetu znanja i onoga što nam Yochanan govori da je u svijetu.

Dobro za hranu (želudac)                            Požuda mesa
Ugodan za oči                                             Požuda očiju
Poželjno je učiniti jednog mudrim              Ponos života

Drvo spoznaje dobra i zla, dakle, simbolično je za užitke i zadovoljstva materijalnog svijeta. Iako su stvari svijeta poželjne i dok nam Jahve želi dati sve te dobre stvari, važno je da ih dobijemo na pravi način.

Matitijahu (Matej) 6:31-33
31 Zato ne brinite govoreći: ‘Što ćemo jesti?’ ili ‘Što ćemo piti?’ ili ‘Što ćemo obući?’
32 Jer sve to traže pogani. Jer vaš nebeski Otac zna da vam je sve to potrebno.
33 Nego tražite najprije kraljevstvo Elohima i njegovu pravednost, a sve će vam se to dodati.”

Jahve nam želi dati sve dobre stvari, ako Mu strpljivo služimo. Dok smo usredotočeni na poslušnost Njemu, moramo strpljivo i radosno moliti, sa zahvaljivanjem.

Filipima (Filipljanima) 4:6-7
6 Ne brinite se ni za što, ali u svemu molitvom i dovom, sa zahvaljivanjem, neka vaši zahtjevi budu obznanjeni Elohimu;
7 i mir Elohim, koji nadilazi svako razumijevanje, čuvat će vaša srca i umove kroz Mesiju Ješuu.

Drvo života i Drvo spoznaje dobra i zla bili su “usred” vrta. Odnosno, bili su u centru.

B’reisheet (Postanak) 2:9b
9b Drvo života također je bilo usred vrta, i Drvo spoznaje dobra i zla.

Ako Rajski vrt predstavlja naše živote ovdje u ovom svijetu, Drvo života predstavlja vječnu nagradu koju primamo kada Mu se pokoravamo. Ovo je središnje za Jahvinu namjeru i volju za nas.

Drvo znanja predstavlja našu prirodnu ljudsku sklonost da donosimo vlastite odluke, na temelju onoga što mislimo da je ‘dobro’ ili ‘zlo’. Ova urođena prirodna sklonost središnja je za naše biće, ali je treba prevladati.

Jesti od Drveta spoznaje dobra i zla znači da umjesto da čujemo i poslušamo Jahvin glas i držimo njegove zapovijedi, umjesto toga odlučimo sami odlučiti što su ‘dobro’ i ‘zlo’. U biti, Drvo spoznaje dobra i zla predstavlja našu prirodnu tjelesnu želju da ‘radimo svoje stvari’ i da sami donosimo odluke.

Koliko god da je prirodno, sudjelovati od Drveta znanja igra pravo na ruku Sotoni. Upravo je to razlog zašto je Sotona doveo ženu u iskušenje da jede s drveta.

Godine 1904., otac modernog sotonizma, Englez po imenu Aleister Crowley, napisao je svoju “Knjigu zakona” za koju je tvrdio da mu ju je diktirao sam Sotona. Prvo pravilo u njegovoj Knjizi zakona bilo je:

“Čini što hoćeš” bit će cijeli Zakon.”

Ideja koju Sotona želi da nas ‘ugrizemo’ je da ne trebamo slušati Jahvin glas ili držati Njegove zapovijedi, već da umjesto toga trebamo vršiti vlastitu volju.

Prema Aleisteru Crowleyju i njegovom samozvanom učeniku, profesoru Timothyju Learyju, uvijek bismo trebali ‘raditi svoje.’ To je zato što su naša i Jahvina volja u zavadi. Stoga, ako radimo svoje, nećemo slušati niti slušati Jahvu.

U nekim kršćanskim krugovima slušanje i pokoravanje Jahvinu glasu ponekad se naziva “ostajanjem u Njemu”. To se također naziva “hodanje s Njim”. Ono što znači ‘hodati s Njim’ je da pomno slušamo Njegov glas da nam kaže što da kažemo, što učiniti, pa čak i kada i kako to učiniti. Više ne donosimo odluke sami za sebe, nego tražimo Njegovo usmjerenje i vodstvo u svemu.

Jeshayahu (Izaija) 30:20-21
20 I premda vam Jahve daje kruh nevolje i vodu nevolje, ipak se vaši učitelji više neće stjerati u kut, nego će vaše oči vidjeti vaše učitelje.
21 Tvoje će uši čuti iza tebe riječ koja govori: “Ovo je put, idi njime”, kad god se okreneš nadesno ili kad god okreneš ulijevo.

Kada postanemo spašeni, Njemu trebamo predati kontrolu nad svojim životom. Mi mu ‘predamo volan’, da tako kažemo. Ili, kao što poslovica naših očeva kaže: “Ako je Bg (Elohim) tvoj kopilot, promijeni sjedalo.”

Naučiti čuti i poslušati Jahvin glas nije ‘jednokratni’ događaj, nakon kojeg ćemo uvijek savršeno čuti i poslušati Njegov glas. Naprotiv, to je kontinuirani proces učenja i zahtijeva sve veću razinu truda, predanosti i predanosti kako bi se položila sljedeća razina testova. To je zato što Jahve ne želi da imamo ‘laku ulicu’ i ‘kršćanske zone udobnosti’, već nam daje priliku da rastemo i razvijamo svoj karakter.

Iako se ulozi stalno povećavaju, Šaul nas podsjeća da nas Jahve ne želi slomiti, već samo izazvati. On nam nikada neće dati ništa više nego što možemo podnijeti. Stoga će nam Jahve, uz kušnju ili iskušenje, dati i rješenje ili način bijega.

Qorintim Aleph (1. Kor.) 10:12-13
12 Stoga neka pazi da ne padne tko misli da stoji.
13 Nikakva vas kušnja nije obuzela osim one koja je uobičajena za čovjeka; ali vjeran je Elohim, koji neće dopustiti da budeš iskušavan više od onoga što možeš, nego će s kušnjom i načiniti put za bijeg, da je možeš podnijeti.

Razlog zašto je Havva pala na testu je taj što je slušala glas iskušenja; a onda je možda bez razmišljanja učinila ono što je bilo dobro u njezinim očima.

Jednom kada smo kroz Ješuu vraćeni u naklonost, Jahve nas može spriječiti da padnemo.

Yehudah (Juda) 24-25
24 Njemu koji te može sačuvati od spoticanja i s velikom radošću staviti te besprijekorne pred slavu svoju,
25 Elohimu našem Spasitelju, koji je jedini mudar, neka je slava i veličanstvo, vlast i moć, sada i zauvijek.

Način na koji možemo spriječiti pad je da očuvamo svoj trajni odnos u Njemu, niti trčanje naprijed, niti zaostajanje.

Yochanan (Ivan) 15: 4-8
4 „Ostanite u meni i ja u vama. Kao što grana ne može sama od sebe donijeti plod, osim ako boravi u trsu, ne možete ni vi, osim ako ne boravite u Meni.
5 Ja sam trs, vi ste grane. Onaj koji prebiva u Meni, a ja u njemu, donosi mnogo ploda; jer bez Mene ne možete učiniti ništa.
6 Ako tko ne ostane u meni, izbačen je kao grana i osuši se; a oni ih skupe i bace u vatru i spaljene.
7 Ako ostanete u Meni, a Moje riječi prebivaju u vama, pitat ćete što želite i bit će učinjeno za vas.
8 Ovim je moj Otac proslavljen da donosite mnogo ploda; pa ćete vi biti moji učenici. “

Ješua je Vinova loza. Pažljivo prebivajući u Njemu, imamo pristup Drvetu života i možemo ući na vrata grada.

Hitgalut (Otkrivenje) 22:14-15
14 Blago onima koji vrše njegove zapovijedi, da imaju pravo na Stablo života i da uđu kroz vrata u grad.
15 Ali vani su psi i čarobnjaci i bludnici, ubojice i idolopoklonici, i tko god voli i čini laž.

Neka svi budemo blagoslovljeni da čujemo i poslušamo Njegov glas u svim situacijama i naučimo prevladati iskušenja tijela koja su nam stavljena, uz Njegovu pomoć, kako bismo zauvijek mogli ostati u Njegovoj naklonosti.

U ime Ješua,

Amein.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give