Chapter 5:

Parasha Yitro

Gledajte: Parasha Yitro 2022

Često se kaže da želimo naučiti lekcije iz povijesti kako sami ne bismo morali ponavljati iste greške. Pa, ako se nadamo da ćemo učiti iz grešaka u povijesti, koju onda bolju skupinu slijediti od naših vlastitih voljenih predaka? Sinovi Izraela koji su napustili Mitzrayim (ili Egipat) kao narod zaručen za Jahvina Sina.

Pa ipak, i dalje su im nedostajali njihovi stari životi u svijetu. Nikada nisu sjeli, nikada nisu računali cijenu i nikada se nisu istinski obvezali da će voljeti i služiti Jahvi svom Elohimu onako kako je On želio da se njemu služi.

Luka (Luka) 14:28-29
28 Jer tko od vas, namjeravajući sagraditi kulu, ne sjedne prije i ne izbroji troškove, ima li dovoljno da je dovrši –
29 da mu se svi, koji to vide, nakon što je postavio temelje i ne može dovršiti, rugaju,

(Čini se da služenje Elohimu nije bila njihova ideja dobrog provoda; nije bila njihova ideja zabava.)

Pa, u Šemotu (ili Izlasku), poglavlju 14 i stihu 11, naši su preci pitali Moshea, “Jesi li nas zato što u Egiptu nije bilo grobova odveo da umremo u pustinji? Jadni mi mi! Oh, moramo se pouzdati u Jahvu da će izbaviti svoje vojske. ”

Šemot (Izlazak) 14:11
11 Tada rekoše Mojsiju: “Budući da u Egiptu nije bilo grobova, zar si nas odveo da umremo u pustinji? Zašto si tako postupio s nama da nas izvedeš iz Egipta?

A onda, u Šemotu, 16. poglavlju i 3. stihu, naši su preci uzviknuli: “O da smo umrli od ruke Jahvine u zemlji egipatskoj kad smo sjedili kraj lonaca s mesom i jeli kruha do sitosti! Jer ti si nas izveo u ovu pustinju da trpimo neugodnosti i da pomoriš cijeli ovaj zbor glađu!”

„ Želimo biti kao treća vrsta tla; stavljamo brige ovoga svijeta ispred odanosti Jahvi Elohimu .”

Šemot (Izlazak) 16:3
3 Sinovi Izraelovi im rekoše: “Oh, da smo umrli od ruke Jahvine u zemlji egipatskoj, dok smo sjedili kraj lonaca s mesom i kad smo jeli kruha do sitosti! Jer si nas izveo u ovu pustinju da gladom pomorimo cijelu ovu zajednicu.”

A zatim u 17. poglavlju Šemota i 3. stihu naši su preci žeđali za vodom. I tako su se žalili protiv Moshea i rekli, “Zašto si nas izveo iz Mitzrayima da nas i svu našu djecu i svu našu stoku pobiješ žeđu? Upravo smo vidjeli kako Jahve čini tolika čuda, i upravo smo ga vidjeli kako je srušio sve lažne bogove Egipta i osudio ih.”

“Čak se i razdvaja More od trske, pa hodamo po suhom; izbavio nas iz Para. Ali mi zapravo ne vjerujemo da ćemo služiti Jahvi sa svime što imamo; svim srcem, svom dušom i svom snagom, ne vjerujemo da će se On pobrinuti za nas.”

“Ne vjerujemo Jahvi. A osim toga, volimo udobnost naših stvorenja. Zašto nas Jahve nije upozorio da bismo mogli ostati bez utjehe stvorenja? Zašto nas nije upozorio da ćemo možda morati trpjeti neugodnosti, kao vojske živog Elohima?”

Šemot (Izlazak) 17:3
3 I narod je ondje bio žedan za vodom, i narod se bunio protiv Mojsija govoreći: “Zašto si nas izveo iz Egipta da žeđu pomoriš nas i našu djecu i našu stoku?”

Ah, pa, čini se da je Jahve izveo djecu Izraelovu iz zemlje Mitzrayim, ali iz nekog razloga zemlja Mitzrayim nije htjela izaći iz srca naših predaka, djece Izraelove. I nikada se zapravo nisu posvetili Jahvi; nikad nisu stvarno sjeli i istinski se obvezali. Ne na istoj razini kao Moshe ili Joshua ili Caleb ili netko tko je zadovoljio Jahvu u tom scenariju.

Bemidbar (Brojevi) 14:22-23
22 Jer svi ovi ljudi koji su vidjeli moju slavu i znamenja koja sam učinio u Egiptu i u pustinji, i stavili su me na kušnju ovih deset puta, a nisu poslušali moj glas,
23 sigurno neće vidjeti zemlje za koju sam se zakleo njihovim očevima, niti će je vidjeti itko od onih koji su me odbacili.

Većina ljudi jednostavno nije imala isti Duh. Dakle, većina naših predaka nikada nije istinski predala svoje živote Jahvi. Nikad nisu shvatili, “Hej! Čekaj… da! Vau! Znam, budući da volim Jahvu, stvarno bih mu se trebao posvetiti! Zaista bih trebala posvetiti svoj život služenju svom Kralju i Mužu onako kako On želi da se njemu služi. Naravno, želim držati sve Njegove zapovijedi”, jer On kaže, ‘Ako me ljubite, onda držite moje zapovijedi.’ Dakle, volim ga pa bih trebao držati sve njegove zapovijedi! Da, to bi mi trebala biti glavna stvar. To bi trebao biti moj razlog postojanja. Pokazat ću mu koliko ga volim tako što ću s ljubavlju izvršavati njegove zapovijedi, slijedeći njegov primjer. To je savršeno jer je to ionako naš razlog postojanja; zato postojimo.”

Sada, većina naših predaka nikada nije naišla na to. Dakle, pokoravanje i služenje svom mužu Jahvi, činilo se kao jedna velika neugodnost za većinu njih. To je bilo poput jedne velike, duge pritužbe.

Bemidbar (Brojke) 14:2
2 Tada su se svi sinovi Izraelovi bunili protiv Moshea i Aharona, i sva im je zajednica rekla: “Da smo samo umrli u zemlji egipatskoj! Ili da smo barem umrli u ovoj divljini!

(Oh! Oh! I zar nema paralela za nas u Efrajimovoj kući danas?)

Pridružite nam se dok razgovaramo o tome kako većina Efrajimaca, većina Židova (osobito mesijanskih Židova i većina vjernika Dvokuće) čine potpuno iste vrste grešaka koje su činili naši preci u pustinji kada su izlazili iz zemlje Mitzrayim ( ili Egipat).

I baš kao naši preci, nisu ni znali da je sve u redu. Većina Efrajimaca nije svjesna da stavljanjem naglaska na svoje živote u svijetu (u duhovnom Egiptu) više nisu u mogućnosti služiti svome Mužu i Kralju onako kako On kaže da želi da mu se služi.

Yochanan (Ivan) 4:15
15 Žena mu reče: “Gospodine, daj mi ove vode da ne ožednim i ne dođem ovamo crpiti.”

I radeći tako, postaju mlaki, i oni ga učinkovito tjeraju da ih želi povratiti iz svojih usta.

Hitgalut (Otkrivenje) 3:16
16 Zato, jer si mlak, a nisi ni hladan ni vruć, povratit ću te iz svojih usta.

Dakle, ako volite Jahvu i ako želite znati punu istinu, bez ograničenja, pridružite nam se u ovom komentaru na Parasha Yitro 2022.

U Šemotu (ili Izlasku), 18. poglavlju i 5. stihu vidimo da je Izrael utaboren na planini Elohim, a to je planina Horeb (ili planina Sinaj) koju također znamo kao Jebel Al-Lawz u Saudijskoj Arabiji. Došao je i Mosheov svekar Yitro (ili Jethro), svećenik Midjana, i Yitro vidi kako Moshe pokušava sve učiniti sam i to je jednostavno previše za njega.

Šemot (Izlazak) 18:5
5 I Yitro, Mosheov svekar, dođe sa svojim sinovima i svojom ženom k Mosheu u pustinju, gdje je bio utaboren na planini Elohim.

Dakle, sada možemo vidjeti kakva je skromna osoba Moshe i kako njegova poniznost koristi Izraelu.

Šemot (Izlazak) 18:14
14 Kad je Mojsijev tast vidio sve što je učinio za narod, rekao je: “Što to činiš za narod? Zašto sjediš sam, a sav narod stoji pred tobom od jutra do večeri?”

Yitro ga savjetuje da doista treba odabrati dobre vođe sluga među ljudima koji su pošteni i ne pohlepni za dobitkom i postaviti ih kao vođe i suce nad desetcima, pedesetima, stotinama i tisućama. I na taj način, Moshe može podučavati što su standardi, a zatim će se svi vođe baviti manjim slučajevima.

Šemot (Izlazak) 18:21-22
21 Štoviše, između svih ljudi odabirete sposobne ljude, poput straha od Boga, ljudi istine, koji mrze pohlepu; i postaviti takve da nad njima budu vladari tisuća, vladari stotina, vladari pedesetih godina i vladari desetaka.
22 I neka sude narodu u svako doba. Tada će vam svaku veliku stvar donijeti, ali svaku malu stvar sami će suditi. Tako će ti biti lakše, jer će oni s tobom nositi teret.

Dakle, ako smo voljni to primiti, Yitro učinkovito savjetuje Moshea da uspostavi nešto što izgleda kao sustav vojnog suda; voditi vojske Elohima i voditi ljude i brinuti se za njihove potrebe.

A u stihu 23, Yitro kaže da ako Elohim zapovjedi ovakvu vrstu reda i organizacije onda bi Izrael mogao izdržati i tada bi svi ljudi mogli doći na svoje mjesto u miru.

Šemot (Izlazak) 18:23
23 Ako to učiniš i Bog ti tako naredi, moći ćeš izdržati i sav će ovaj narod otići u miru na svoje mjesto.”

Pa, zapazimo bezvremenost Yitrova savjeta jer Ješua zapovijeda istom vrstom organizacije u Luqa (ili Luki) poglavlju 9 i stihu 14 u hranjenju pet tisuća. Ješua kaže svojim učenicima da natjeraju ljude da sjednu u grupe od 50 ljudi.

Luka (Luka) 9:14
14 Jer bilo je oko pet tisuća ljudi.
Zatim je rekao svojim učenicima: “Neka sjednu u skupine od pedeset.”

Dakle, Yeshua je još uvijek koristio ovu tehniku uređenja i organizacije nekih 1500 godina nakon što je Tora prvi put dana; i to što je Yeshua u svoje vrijeme uspostavio organizaciju u Obnovljenom Melkizedekovskom redu samo je još jedan pokazatelj da je organizacija dobar (i neophodan) dio služenja Yeshui.

Sada, Moshe je lako mogao reći, “Zašto želim slušati svog svekra? On je iz Midjana. Jahve mi govori; Jahve mi je dao pobjedu nad Parom. Dakle, što ću slušati svog svekra iz Midjana. ” Ali on to ne čini.

Umjesto toga, Moshe ponizno sluša da vidi ima li išta od čega može koristiti misiji ili ljudima. Jer s Mosheom, stvar je u tome što se nikad nije radilo o njemu. Moshe je bio usmjeren na prvo služenje Jahvi, a zatim na drugo, služenje drugim Jahvinim ljudima, a Moshe je sebe stavio na zadnje mjesto i Jahvu je stavio na prvo mjesto.

To je bila stvar koja se svidjela Jahvi. Većina ljudi nikada nije tako služila. Sada, stvar je u tome, iako je Mosheov svekar Yitro bio Midijanac, on je također bio svećenik. I kako je zanimljivo da bi svećenik rekao vođi Izraela o potrebi da se uredi i organizira nacija koja je izašla iz Mitzrayima kako bi svi mogli stići na svoje odredište u Shalom.

Dakle, ako čak i midjanski svećenik može prepoznati potrebu za uređenjem i organiziranjem nacije koja izlazi iz svijeta, u čemu je onda Efraimov problem? (Uh) zašto većina Efrajimaca to ne može vidjeti?

Dakle, u Šemotu, 19. poglavlju i stihu 1, govori nam da je bio treći mjesec nakon što su djeca Izraelova izašla iz zemlje Egipta da su došli u Sinajsku pustinju. Dakle, znamo da su oni ovdje na brdu Horeb (ili Sinaj) u trećem mjesecu. I Šavuot (ili Duhovi) također se događa u trećem mjesecu.

Šemot (Izlazak) 19:1
1 Trećeg mjeseca nakon što su sinovi Izraelovi izišli iz zemlje egipatske, istog su dana stigli u Sinajsku pustinju.

Također znamo da se sljedeća faza starohebrejske svadbene ceremonije nakon Pesaha naziva erusin, što je javna zaruka.

A znamo da mladoženja obično daje svojoj nevjesti Ketubu, što je pisani ugovor o vjenčanju koji navodi dužnosti i odgovornosti mladoženje i mladenke. Također navodi sve posebne upute za mladenku i tako znamo da Tora služi kao naš bračni ugovor; da Tora služi kao naša Ketuba jer nam govori što da radimo ako želimo da nas uzmu kao Ješuinu nevjestu. To je kontekst u koji je dat i tu je sve točno.

Šemote (Izlazak) 19: 5
5 Dakle, ako doista budeš slušao Moj glas i držao Moj Savez, tada ćeš Mi biti posebno blago iznad svih ljudi; jer je sva zemlja Moja.

Dakle, baš kao Asaf, u Psalmu 73 (pogledat ćemo ga kasnije), sve što stvarno trebamo učiniti je dopustiti Jahvi da nas vodi, a ako mu dopustimo, on će nas uzeti za desnicu (da tako kažemo) i pokazati nas put kako bi nas On mogao uzeti gore u slavi.

Tehillim (Psalmi) 73:23-24
23 Ali ja sam uvijek s tobom; Držiš me za desnu ruku.
24 Vodit ćeš me svojim savjetom i poslije me primiti u slavu.

To je ono što On obećava učiniti. Nevjerojatno je jednostavan. Nije lako, ali je jednostavno.
Samo nam treba disciplina; disciplinirati se da činimo ono što Jahve kaže. Samo činite ono što On kaže, slušajte Njegov glas i slijedite Njegove zapovijedi. A onda, jednog dana i mi možemo biti u braku sa Sinom Kralja svemira.

Dakle, možete li uopće zamisliti kako bi bilo biti u braku sa Sinom Kralja svemira? Jedva to mogu zamisliti.

Sada, posebno za one od nas koji dolazimo do istine sa židovske strane kuće, sjetimo se, u Šemotu, poglavlju 12 i stihu 38, govori nam da je bilo miješano mnoštvo koje je izašlo iz Mitzrayima s Izraelom, ali što se dogodilo s ovim miješanim mnoštvom?

Šemot (Izlazak) 12:38
38 Mješovito mnoštvo također pođe s njima, i ovce i goveda – mnogo stoke.

Pa, jednostavna činjenica je da kada su se integrirali, postali su dio izraelske nacije. Ovo je jako teško za ljude koji imaju rasne predrasude i rasne oklade, ali sjetimo se da su Efraim i Manaše dva plemena, obojica su napola Egipćani i odvedeni su u Izrael kao njegovi sinovi.

Dakle, jedna stvar koju vidimo je da je uvijek bilo genetskog (uh) u cijepljenju; u i izvan cijepljenja, u narodu Izraela. Ima puno ljudi koji će vam reći suprotno, ali nemojte dopustiti da vam itko kaže da nije bilo genetike u kalemljenju i cijepljenju iz Izraela, jer bi to bila laž.

Sada, ono što je tako nevjerojatno je da ne samo da su djeca Izraela mogla odlučiti da se pročiste u skladu s Jahvinom Torom, da postanu nevjesta sina kralja svemira, nego je to mogao učiniti i bilo tko iz miješanog mnoštva.

Efraim i Manaše su također bili slobodni učiniti to jer su bili odvedeni u izraelsku naciju. Dakle, rečeno nam je da će postojati jedna Tora za urođenike i za strance.

Pa, sada iako miješano mnoštvo nije moralo imati izraelsku genetiku, ono što su morali učiniti je posvetiti se Jahvi Elohimu i služiti Elohimu Izraela svim svojim srcem, svom svojom dušom i svom svojom snagom, i To je to.

Marko (Marko) 12:29-30
29 Ješua mu odgovori: “Prva je od svih zapovijedi: ‘Čuj, Izraele, Jahve, naš Bog, Jahve je jedan.
30 I ljubi Jahvu, Boga svojega, svim srcem svojim, svom dušom svojom, svim umom svojim i svom snagom svojom.’ Ovo je prva zapovijed.

Zatim, trebali su štovati Elohima Izraela i onda su postali Izraelci jer su štovali Elohima Izraela. A to je zato što je u Svetom pismu vaše vjersko uvjerenje vaša nacionalnost jer Jahve presijeca stvar (u osnovi).

Dakle, što se dogodilo? Što je pošlo krivo u našoj povijesti?

Pa, miješano mnoštvo vidjelo je kako je Jahve izbavio djecu Izraelovu od pošasti. Također su vidjeli kako je Jahve zbacio lažnog elohima Mitzrayima na sudu. I miješano mnoštvo učinilo je mudar izbor; odlučili su da ako Jahve može učiniti sve to, oni ga žele slijediti.

I nije bilo rabinskog giura (ili procesa obraćenja pogana). U ono doba, ako ste se htjeli obratiti, jednostavno ste to učinili kao Ruth; jednostavno ste donijeli odluku obratiti se i slijediti Jahvu i biti jedan od Njegovog naroda i štovati ga. Dakle, bila je potrebna jednostavna promjena odanosti i naknadna poslušnost.

Morali ste čuti Njegov glas i učiniti što je rekao. Dakle, sve što si trebao učiniti je samo vjerovati u Njega i čuti Njegov glas i činiti što je rekao, i bio si Izraelac. I zapravo, Jahve naglašava ovu činjenicu.

Na primjer, u Shemote 19. poglavlju i 3. stihu, Moshe je otišao do Elohima i Jahve; pozvao ga je s planine govoreći: ” Ovako reci Domu Jakovljevom (ili Judinom) i reci sinovima Izraelovim (ili Efrajimovim) .”

Šemot (Izlazak) 19:3
3 I Moshe se pope k Elohimu, a Jahve ga pozva s brda, govoreći: “Ovako reci domu Jakovljevu i reci sinovima Izraelovim:

Dakle, sam Jahve se ovdje poziva na obje kuće, odmah nakon prvog Izlaska, tako da već vidimo razliku između dvije kuće. A On kaže:

Šemot (Izlazak) 19:4
4 ‘Vidjeli ste što sam učinio Egipćanima i kako sam vas nosio na orlovskim krilima i doveo vas k sebi.

I onda, Jahve kaže najvažniju stvar na koju se sada trebamo usredotočiti – kaže:

Šemote (Izlazak) 19: 5
5 Dakle, ako doista budeš slušao Moj glas i držao Moj Savez, tada ćeš Mi biti posebno blago iznad svih ljudi; jer sva je zemlja Moja.

Kakva je to nevjerojatna stvar. Ali primijetimo da ovdje postoje dvije komponente. Prvi je, trebamo čuti i poslušati Njegov glas. Dakle, ako ne čujemo Njegov glas, kako možemo poslušati Njegov glas? Ili ako ne čujete Njegov glas, onda biste barem trebali slijediti nekoga tko čuje Njegov glas; to jest proročki i apostolski darovi.

Jer samo kad jednom čujemo Njegov glas, jedino tako mu se možemo podložiti, osim primjera apostola i proroka. Sada, to je prvi korak; prati Njegov glas, iz trenutka u trenutak.

A drugi korak je držati se Njegovog saveza (odnosno Njegovih zapovijedi). Također, Njegove uredbe, Njegove odredbe, Njegove presude; stvari koje On kaže učiniti stvari koje Njegova riječ kaže učiniti. Ali baš kao i naši preci u Svetom pismu, Efrajimu je danas jako teško s tim.

I ja također samo učim. Moj hod nije savršen. Samo pokušavam držati pogled na pozivu prema gore; pokušavajući zadržati pogled na nagradi. Ali stvar je u tome da ovo nije točka koju si bilo tko u Efrajimu može priuštiti da propusti jer to zapravo čini razliku između života i smrti u nadolazećoj nevolji.

Glavna stvar je da Elohim želi obnoviti prekinutu komunikaciju koja je izgubljena u Edenskom vrtu kada su Adam i Havvah (ili Eva) bili neposlušni. A rješenje je da činimo ono što Jahve kaže da radimo, kroz vodstvo i vođenje Duha Njegovog Sina Ješue.

Dakle, jednom kada povjerujemo u Ješuu i ostanemo u Njemu; i Njega u nama i Njega u Ocu i Otca u Njemu. Jednom kada ostanemo u Njemu, braćo i sestre, trebamo pažljivo slušati Njegov glas i tada trebamo činiti sve što nam zapovijeda.

I opet, ako to ne možemo onda trebamo slušati nekoga s apostolskim ili proročkim darom. To je ono što Riječ kaže.

Ili ćemo učiniti ono što Sveto pismo kaže, ili nećemo to učiniti. Ako nećemo, onda doviđenja…

Mi smo u posljednjim vremenima, braćo i sestre. Dakle, to je kao što Jahve kaže u Yirmeyahuu (ili Jeremiji) 7. poglavlju počevši od stiha 21; upravo je ovako, kaže On, “Ovako govori Jahve nad Vojskama, Bog Izraelov: Dodajte svoje žrtve paljenice svojim žrtvama. Jedi meso isto, jedi dobro, siti se. Ispecite svaku životinju koju imate, jer nikad nisam bio stvarno impresioniran žrtvama i žrtvama paljenicama. To zapravo nikada nije ono što sam želio. “

Yirmeyahu (Jeremija) 7:21
21 Ovako govori Jahve nad Vojskama, Bog Izraelov: “Dodajte svoje žrtve paljenice svojim žrtvama i jedite meso.

“Dao sam vam samo levitski sustav jer ste podbacili u prvorođenom svećeničkom sustavu. Niste se mogli nositi s tim, pa sam vam morao dati levitski sustav gdje sam vam detaljnije objasnio stvari; spojite stil točkica, jer sve što ste mogli nositi bilo je slikanje po brojevima i korak po korak u tom trenutku.

“Zato zašto? Jer imaš maslac od kikirikija u ušima. Nisam govorio vašim precima i nisam im zapovjedio onog dana kad sam ih izveo iz zemlje Mitzrayim u vezi s: ‘Dajte mi ovu žrtvu paljenicu i tu žrtvu i ovaj prinos’. Ništa od toga; Nisam rekao ništa slično. ”

“Znaš što? Ja sam Duh, tako da mi krv i roštilji ne čine mnogo. Mogao bi Mi ispeći svu stoku koju imaš; mogao bi žrtvovati rijeku krvi, to ne čini ništa za Mene jer to nije ni ono što sam uopće želio od tebe. A da Me poznaješ, to bi već znao.”

Hošea (Hosea) 6,6-7
6 Jer ja želim milosrđe, a ne žrtvu, i poznavanje Elohima više nego žrtve paljenice.
7 “Ali oni su kao ljudi prekršili Savez; ondje su sa mnom podmuklo postupali.

“Koliko vremena provodiš pokušavajući me upoznati? Da Me poznajete, već biste to znali. Dao sam vam Levitski red da vam pokušam pomoći razumjeti; pokušati vam dati neke simbolične reference i neke slike i samo pogledajte što ste učinili s tim. Postao si legalističan prema meni i pretvorio si ovo u nešto što nikad nisam želio.”

“Ne želim religiju kontrolne liste. Ne želim vjeru s popisom, ali ovo je ono što sam zapovjedio vašim precima, u onaj dan govoreći: ‘Slušajte moj glas i tada ću ja biti vaš Elohim, a vi ćete biti moj narod. I hodi svim putevima koje sam ti zapovjedio da ti bude dobro, jer Tora nam je dana za naše dobro. Što znači da ne morate samo znati što kažem da biste radili. Zapravo to moraš učiniti.”

Šemote (Izlazak) 19: 5
5 Dakle, ako doista budeš slušao Moj glas i držao Moj Savez, tada ćeš Mi biti posebno blago iznad svih ljudi; jer je sva zemlja Moja.

“Ali nisu poslušali vaše pretke. Nisu ni uši nagnuli. Nisu ni slušali. Umjesto toga, slijedili su vijeća i zle naredbe vlastitih zlih srca. I otišli su unatrag, a ne naprijed jer su stvorili lažne sustave obožavanja koje Ja nisam zapovijedao. Uspostavili su zamjenski sustav obožavanja kako bi zbunili sve ljude.”

Yirmeyahu (Jeremija) 7:24
24 Ali oni nisu poslušali niti su prignuli svoje uho, nego su slijedili savjete i naredbe svojih zlih srca i išli natrag, a ne naprijed.

“ Jer ono što sam stvarno želio bilo je obnoviti izgubljeni i prekinuti odnos s tobom, komunikaciju koju smo imali u Edenskom vrtu, prije nego što si mi odlučio ne poslušati. Moram obnoviti ovu komunikaciju s vama prije nego što vas mogu koristiti kao svoje tijelo. ”

“Ako ćeš biti Moja nevjesta, možemo li onda zaista biti jedno tijelo? Da li stvarno vučeš za mnom? Pokušavaš li Mi pomoći da uspostavim ovo kraljevstvo?”

“Jer, stvarno kad se odmaknem i pogledam, to je kao da vama nije čak ni stalo do veze sa Mnom. Želiš li samo status?”

Zato što nas braća i sestre danas gledaju, čujemo li svi Njegov glas? Je li naš prioritet broj jedan u životu, naučiti kako čuti Njegov glas i poslušati ga?

A ako imamo Njegovog Duha i čujemo Njegov glas, slušamo li onda sve Njegove zapovijedi?

Ako ga volimo, držimo li njegove zapovijedi? Mislim, barem učiniti sve što možemo (ne možemo izvršiti žrtveni zakon u ovom trenutku jer nam prvo treba očišćeni Hram i očišćeni Levitski Red).

Ali gdje je zapravo razina naše predanosti? Hoćemo li se samo pridržavati lakih zapovijedi? Samo ćemo se odmarati, čitati i raditi ono što je lako i besplatno?

Ući ćemo u Njegovu kuću, jesti ćemo Njegovu duhovnu hranu na Šabat. I nekako, mi ćemo se pustiti u Njegovu kuću, i mi ćemo očistiti Njegov frižider za Njega. I nekako, jednostavno nikada nećemo stići učiniti bilo što da izgradimo Ješuino globalno ujedinjeno kraljevstvo, zar ne?

Puno razgovora, puno učenja; nema puno obveza. Jahve obećava: “Ako budete činili obje ove stvari, slušali moj glas i držali moj savez, tada ćete mi biti kraljevstvo svećenika u odvojenom narodu.”

Ali mi to godinama objašnjavamo. Ovo zahtijeva red i organizaciju, jer još uvijek morate ispuniti sve urede; još uvijek trebate popuniti kraljevstvo, svećenstvo i službu proroka unutar nacije; a to ne dolazi bez organizacije. A stvar je u tome da je Jahve već dao organizaciju, samo je moramo priznati. Samo to moramo prihvatiti.

A da bismo imali naciju, braću i sestre, potrebno je da svi zajedno vršimo Jahvinu Riječ. Moramo vršiti Njegovu Riječ, a ne samo biti slušatelji Riječi, kao većina mesijanskog pokreta; zavaravajući se gledajući Saturday Night Live. Govoreći sebi: ” Oh, mi smo u Jahvinoj naklonosti, iako se zapravo ne trudimo izgraditi kraljevstvo za Njegovog Sina.”

Ako ne čujemo i ne slušamo Njegov glas ili ako ne pomažemo Ješui da izgradi Njegovo kraljevstvo (bilo jedno od ta dva), tada Jahvi neće biti drago u nama, jer smo zapravo mlaki, braćo i sestre.

I Ješua obećava da će povratiti iz svojih usta sve one koji su mlaki jer su primili puninu Njegove žrtve za njih, ali čini se da im zapravo nije dovoljno stalo do Njega da bi Mu pomogli izgraditi Njegovo kraljevstvo, kako bi On mogao ispuniti misiju za Njegov otac.

Hitgalut (Otkrivenje) 3:15-19
15 “Znam tvoja djela: nisi ni studen ni vruć. Mogao bih poželjeti da ti je hladno ili vruće.
16 Zato, jer si mlak, a nisi ni hladan ni vruć, povratit ću te iz svojih usta.
17 Jer govoriš: ‘Bogat sam, obogatio sam se i ništa mi ne treba’ – a ne znaš da si bijedan, bijedan, siromašan, slijep i gol –
18 Savjetujem ti da kupiš od mene zlata pročišćena u vatri, da se obogatiš; i bijele haljine, da se obučeš, da se ne otkrije sramota tvoje golotinje; i namaži oči svoje melemom za oči da vidiš.
19 Koje ljubim, korim ih i karam. Stoga, budi revan i pokaj se.

Dakle, ako primimo spasenje i primimo uranjanje (uronjenje Duha), voljni smo uzeti besplatne darove, naučit ćemo sve dobre stvari, besplatno ćemo se školovati, ali tada zapravo ne dovoljno stalo da išta vrati našem kralju? Naš muž, onaj koji je umro za nas, pretrpio je jadnu užasnu smrt? Kako će to izgledati u presudi? Znali su što sve treba učiniti, samo nisu htjeli to učiniti.

Ako ikada napišu treći zavjet, trebali bismo se zapitati: “ Kako ćemo biti zabilježeni? ” Ako budu pisali o ovim vremenima (što zamišljamo da hoće), što će se reći o nama? Hoće li biblijski zapis zabilježiti da smo doista bili ljudi, vjerne poslušne sluge koje su samo za sebe željele ono što je dobro za našeg Muža i Kralja Ješuu?

Hoće li Sveto pismo zabilježiti da smo htjeli samo ono što Jahve želi poput Moshea ili Joshue ili Caleba? Hoćemo li biti jedni od onih posvećenih i odanih Njemu, dajući svoje živote služenju? Ili će Sveto pismo zabilježiti da smo išli istim putem kao i naši preci, koji su bili pozvani iz zemlje Egipta (ili Babilona ili Mitzrayima) da se udaju za Sina Kralja svemira?

I prošli su do kraja s javnom ceremonijom zaruka erusin (Pentekost) i postali su podložni smrtnim kaznama Tore za preljub. Oh! Oh, dakle, zavjetovali su se, ali onda to zapravo nisu dovoljno željeli učiniti jer nije bilo lako? Nije li to stvarno tako išlo?

Shemuel Aleph (1. Samuelova) 12:15
15 Ali ako ne poslušate glas Jahvin, nego se pobunite protiv zapovijedi Jahvine, tada će ruka Jahvina biti protiv vas, kao što je bila protiv vaših otaca.

Nije im bilo stalo do toga da budu u braku sa Sinom Kralja svemira ako to nije bilo lako: “ Oh, ako postoji rad ili žrtva ili neugodnosti uključeni u to što smo Ješuina nevjesta, mi to više ne želimo jer nije lako ” , zar ne?

Ja sam grešnik koji se kaje kao i svi drugi, ali kada vidite nešto što ljudi jednostavno ne shvaćaju, a to će napraviti razliku između preživljavanja nevolje ili ne preživljavanja nevolje…

Molim te, oprosti mi što mi je dovoljno stalo da tako hrabro i izravno razgovaram s tobom, ali jednom sam bio s drugim bratom, i večerao sam s njim, a njegova žena i ja smo objašnjavali viziju; kako Sveto pismo kaže da trebamo služiti jedni drugima. A žena je napola skočila sa stolice. Jedva se mogla suzdržati. Znaš što je brat rekao? Samo je rekao: ” O, čovječe, to zvuči kao puno posla .”

Dakle, ovdje je brat Efraimac koji za sebe misli da je vjerni sluga Ješue HaMašijaha, iako ne daje desetinu, ne volontira, ne želi učiniti ništa da izgradi Ješuino Kraljevstvo. On želi otkrića; on želi znanje jer znanje nadima. Ali on nema dovoljno ljubavi da pomogne u izgradnji Ješuinog Kraljevstva.

Mislim, ti samo ponekad, nemaš riječi, a onda kasnije pomisliš “ Misliš da bih trebao pitati tog brata hoće li biti mlak? ”

Je li ovo cilj biti mlak? To je velika većina Efraimskog pokreta danas, jer su zauzeti gledanjem Saturday Night Live i zavaravanjem sami sebe.

Što radiš? Shvaćate da je Jahve obećao da će kosti svih nevjernih pustiti da padnu u pustinju u Bemidbaru (ili Brojevima), 14. poglavlju i stihu 29.

Bemidbar (Brojevi) 14:29
29 Lešine vas koji ste se žalili protiv Mene past će u ovoj pustinji, svi vi koji ste izbrojeni, prema svom ukupnom broju, od dvadeset godina naviše.

I shvaćamo li (kao što smo govorili prošli tjedan) da nam proročanstva također govore da se velika većina Efrajimaca neće vratiti kući? Velika većina Efrajima i Jude, koji borave s Efrajimom, umrijet će tijekom nevolje jer nisu poslušni Jahvi, svome Elohimu; oni ne drže Ješuine zapovijedi.

Na primjer, Yeshayahu (ili Izaija) poglavlje 10 i stih 22 nam govori da, “Iako je tvoj narod, Izraele (ovdje se misli na Efrajime), kao pijesak u moru, ipak će se samo njihov ostatak vratiti.” Ovo kaže: “Određeno uništenje preplavit će se pravednošću.” To je kao, što?

Jeshayahu (Izaija) 10:22
22 Jer ako tvoj narod, Izraele, bude kao pijesak morski, ostatak će se njegov vratiti; uništenje određeno preplavit će se pravednošću.

U redu, dakle gledamo upravo ovdje, u ovom stihu, gledamo smrt većine članova Efrajimove kuće i to ćereplaviti pravednost? Sada, možemo li ovo razumjeti?

Pa, Ješua je došao umrijeti za nas kako bismo mi mogli živjeti za Njega. Ne za sebe, nego za Njega. A problem je što On daje mnogo besplatnih darova koji idu uz to. I većina ljudi prima besplatne darove i zloupotrebljava tu uslugu; tražeći stvari samo kako bi ih potrošili na vlastite požude.

I nije ih baš briga. Oni ne mare za Ješuino Kraljevstvo; ne mare za Veliko poslanje. Veliki nalog nije izvršen i Ješuino ujedinjeno Kraljevstvo nikada nije izgrađeno. Što je njima? Što ih briga?

Lažno misle da imaju spasenje i vječni život jer sami sebe varaju. Oni nisu izvršitelji Riječi, oni su samo slušatelji, varajući sami sebe.

Jakov (Jakov) 1:22
22 Ali budite izvršitelji Riječi, a ne samo slušatelji, varajući sami sebe.

Braćo i sestre, govorim o grupama, sinagogama, crkvama, gdje se raspravlja o Riječi. Druženje kod kuće, okupljanje ljudi, zajednički obrok, čitanje Svetog pisma i ne raditi ništa više od toga? Kako se time gradi Ješuino kraljevstvo?

Braćo i sestre, ako dopustimo da budemo prevareni, ne dajemo li mjesta Varalici? A tko je Varalica osim Sotone?

I tako, zašto dajemo mjesto Sotoni kada sve što moramo učiniti je oduprijeti mu se i usredotočiti se na kraljevstvo; usredotočiti se na ono što smo pozvani učiniti; čuti Njegov glas i poslušati ga i poslušati Njegovu pisanu Riječ?

Jakov (Jakov) 4:7
7 Zato se pokori Elohimu. Oduprite se đavlu i on će pobjeći od vas.

Zašto dajemo mjesto vragu? Zašto se ne organiziramo?

Ne znamo što se događa u srcu svake osobe, ali je li moguće da su neki od Efrajimaca neposlušni iz istih razloga kao što su bili neposlušni naši preci? I to iz istih razloga zbog kojih su kosti naših predaka bacane u divljinu?

To je zato što Jahve čini sve za nas. Daje nam sve što imamo, a mi smo spremni ići toliko daleko u služenju Njemu?

“Ne, nećemo davati desetinu, nećemo volontirati. O ne. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Moje vrijeme i moj novac su moji.”

Brate da te pitam. Jeste li primili spasenje u Mesiji Ješui, ali možda još niste stvarno sjeli da izračunate cijenu onoga što znači biti Njegov sluga ili Njegov rob?

Jeste li stvarno sjeli da izračunate cijenu onoga što je potrebno da biste Ga zadovoljili? A jeste li primili uron Duha? Jeste li primili novi život i život vječni? Jeste li bili uronjeni u Ješuinu smrt kako biste mogli biti podignuti u novosti života u Ješuinom spasenju?

Položiti svoje živote za Njega? Jesmo li se odlučili obvezati pomoći našem Kralju da dobije ono što želi? Jesmo li se odlučili obvezati pomoći našem mužu da dobije Njegovo ujedinjeno Globalno Kraljevstvo?

Ili možda nismo voljni dati svoj novac? Nismo spremni odreći se svog vremena? Mi zapravo ne želimo ništa raditi na izgradnji Ješuinog Kraljevstva? Ne podržavamo baš one koji jesu?

Kako dolazite do ljudi?

Ali mogu li, molim vas, izravno pitati one od vas na koje se ovo odnosi, kako očekujete da ćete ugoditi Jahvi na dan suda stavom koji kaže: “Nije me briga za tvog Sina ”?

“Hvala ti za život vječni. Da, želim biti Ješuina nevjesta. Da, želim Mu služiti. Nisam Mu služio. nemam novaca Nemam vremena za Njega. Nije mi to na prvom mjestu u životu. Imam druge stvari za obaviti. Moja djeca imaju nogomet. Imam investicije. Imam kuću na održavanje. Hajde, pusti me! Što hoćeš od mene ovdje? Što očekuješ?”

Prošlo je oko 3 500 godina otkako nam je Jahve dao svoj bračni ugovor (Njegovu Ketubu) Toru i prošlo je oko 2 000 godina otkako smo primili Ješuin Duh tako da sada znamo kako hodati po Tori u ljubavi, u Ješuinom Duhu . Tvrdimo da smo vjerni učenici, tvrdimo da smo ispunjeni Ješuinim Duhom i tvrdimo da ga ne gasimo, ali tada se ne nalazimo kako radimo stvari koje Ješuin Duh već radi.

Kako se to poklapa? Hmm…da vidimo. Kako možemo uistinu imati Ješuin Duh, a ipak ne činimo iste stvari kao ono što čini Ješuin Duh. Ali mi ne gasimo Njegov Duh.

Thessaloniquim Aleph (1. Solunjanima) 5:19-22
19 Ne gasite Duha.
20 Ne preziri proročanstva.
21 Testirajte sve; drži se što je dobro.
22 Kloni se svakog oblika zla.

Dakle, kako se to slaže?

Pa, trebamo se moliti za to jer neki ljudi vjeruju da je gašenje Njegovog Duha neoprostiv grijeh. Ako učinimo ili kažemo nešto pogrešno, to je oprostivo, ali ako ne pokušavamo slijediti Njegov Duh, ne gazimo li milost? Na Njegovu milost?

I brate, sestro, ako ne radimo iste stvari kao što radi Ješuin Duh, jesmo li onda uopće stvarno povezani s Trsom, Ješuom, na prvom mjestu? Jer Ješua nam kaže da se drvo poznaje po plodu.

Luka (Luka) 6:43-45
43 “Jer dobro stablo ne rađa zlim plodovima, niti loše stablo rađa dobrim plodovima.
44 Jer svako se drvo poznaje po svome plodu. Jer ljudi ne beru smokve s trnja, niti beru grožđe s trna.
45 Dobar čovjek iz dobrog blaga svoga srca izvlači dobro; a zao čovjek iz zle riznice svoga srca izvlači zlo. Jer iz obilja srca njegova usta govore.

Ako donosite dobar plod to znači da revno pomažete u izgradnji Ješuinog ujedinjenog globalnog kraljevstva u skladu sa svime što On zapovijeda, jer to je ono što On želi. To je Njegova volja. Znamo da smo u Njegovoj volji kada vršimo Njegovu volju i On želi izgraditi jedinstveno globalno kraljevstvo koje će potom podložiti svom Ocu.

Dakle, ako to ne radimo revno; ako mu aktivno ne pomažemo da izgradi Njegovo jedinstveno globalno kraljevstvo, kako onda pokazujemo dobre plodove?

A ako ne pokazujemo dobar plod; ako revno ne pomažemo Ješui da izgradi Njegovo jedinstveno globalno kraljevstvo kako bi On mogao služiti svom Ocu, kako smo onda povezani s Trsom?

Izgradnja Ješuinog ujedinjenog globalnog kraljevstva na jedinstvenom temelju apostola i proroka, to je dobar plod koji On želi. I On će nam pomoći da proizvedemo dobar plod, ali moramo slijediti Njegov Duh; moramo se pokoravati svim Njegovim uputama, a ne samo onima koje volimo.

Efezima (Efežanima) 2:20
20 Sazidan na temelju apostola i proroka, pri čemu je sam Ješua HaMašija glavni kamen temeljac,

To je poput one stare izreke, ako ti je Jahve kopilot, zamijeni sjedala! Daj mu volan! Dopustite mu da vas vodi!

Obećali smo da ćemo pogledati Psalam (ili Tehillim) 73 i psalmist Asaf, govori nam da je Jahve neprestano s nama. Kao da nas On vodi desnom rukom (da tako kažem).

Tehillim (Psalmi) 73:23-24
23 Ali ja sam uvijek s tobom; Držiš me za desnu ruku.
24 Vodit ćeš me svojim savjetom i poslije me primiti u slavu.

Dakle, ako ćemo samo slijediti Njegovo vodstvo i vođenje i poslušati tihi tihi glas koji čujemo u našim unutarnjim ušima, On će nas rado uzeti za našu desnicu i odvesti nas u slavu i odvesti nas k sebi. Sve što trebamo učiniti jest dopustiti mu da nas vodi desnom rukom i tada će nam pokazati kako da budemo njegova nevjesta iz Mudrih izreka 31. To je sve što trebamo učiniti; samo mu trebamo dopustiti da vodi i čini sve što kaže. To je kvaka.

Ipak, trebamo to činiti revno i s puno ljubavi prema Njemu. On nas tako želi voditi. Želi nam pomoći da naučimo postati njegova nevjesta iz Mudrih izreka 31. On nam želi pomoći da duhovno rastemo u njemu. On nas želi dovesti do pobjede u Njemu, ali mi trebamo otpustiti svijet; trebamo pustiti Egipat (ili Mitzrayim).

Kada izađemo iz duhovnog Mitzrayima, dolazimo u Njegovu službu. Ne trebamo li sjesti i izračunati cijenu te Njega i Njegovog Sina uistinu staviti na prvo mjesto? Prvo desetina, prvo davanje svog slobodnog vremena, jer je to jedini način da mu ugodimo, kaže Sveto pismo.

Mislimo li da On ne misli ono što kaže Njegova Riječ? Spremni smo ispuniti obećanja, ali nismo voljni stajati iza odgovornosti?

Slušaj…da, ja sam grešnik kao i svi ostali, ali stvar je u tome, želi li On doista nevjestu koja napola korača za Njega? Želi li On doista nevjestu koja vuče pete; ne želi ništa učiniti? Zašto On to želi kada može imati Moshea ili Joshuu ili Caleba ili Eliyahua ili Shaula ili koga god želi?

Shvaćamo li što znači kada nas Shaul savjetuje da ne znamo da svi oni koji trče na utrci doista svi trče, ali samo jedan dobiva nagradu? Moramo trčati na takav način da to možemo dobiti, a razlog je taj što je to Duh, to je predanost, to je revnost koju On traži, a sve drugo Mu se čini mlako.

On želi zaručnicu za svog Sina koja želi služiti Njegovom Sinu, to je ono što On traži.

Pa, ne znam zašto su rabini odlučili završiti Parasha na kraju Deset zapovijedi. Lako bismo se mogli baviti čitavu godinu samo Deset zapovijedi (ili Deset riječi ili ih oni zovu Deset stvari na hebrejskom), ali zapamtimo da smo još uvijek pod prvorođenim svećenstvom u ovoj točki kada je dano Deset zapovijedi.

Dakle, ono što vidimo je da je ovo ceremonija vjenčanja. Ovo je erusin, ovo je javna zaruka. I tako, Deset zapovijedi su mladenkina Ketubah.

Sada, a to je zato što Levitski red neće biti pozvan za još četiri Parashiota. Dakle, u ovom trenutku (u vrijeme vjenčanja) Ketuba je 10 riječi ili 10 stvari; to je naš svadbeni savez.

Sada, budi oprezan! To ne znači da samo trebamo slijediti deset stvari, jer ovih deset stvari (ili deset riječi) zapravo su mnogo više poput deset načela (ili deset pravila) jer je prva od deset pravila ideja da je samo Jahve naš Elohim.

Njemu prvo trebamo služiti; samo u Njemu. On je naš Elohim. On je naš Zapovjednik; On je naš Kralj. Mogao bi nas usmjeravati kako god On želi, kako god On želi i to je kao što je glavni vojni general. Imaju ovlasti za izdavanje novih direktiva i novih strategija kada se operacija mijenja ili napreduje iz jedne faze u drugu, u sljedeću, u sljedeću. Oni mogu mijenjati upute za uporabu kako god žele.
Dakle, ako je vrijeme za prvorođeno svećenstvo i Jahve kaže Izraelu da se organizira na određeni način, onda to činimo na taj način. A ako je vrijeme u Levitskom redu i Jahve nam kaže da ujedinimo naciju oko žrtvenika krvi tri puta godišnje, tada trebamo slijediti posebne upute koje Jahve daje za ujedinjenje nacije oko očišćenog žrtvenika krvi tri puta godišnje ; ako smo pod levitskim redom (što trenutno nismo, mi smo pod melkisedekovskim redom).

A ako smo u vrijeme kada je Ješua uspostavio Obnovljeni Melkizedekovski Red, onda trebamo ponovno podići (ili ponovno ustati) Davidov tabernakul koji je pao. A ako je to slučaj (to je slučaj), onda trebamo slijediti Ješuine upute za organiziranje i djelovanje izvan zemlje pod Melkizedekovskim Redom.

Dakle, to je stvarno vrlo jednostavno i dok se specifičnosti našeg djelovanja mogu mijenjati od jednog svećeništva do drugog, do sljedećeg, do sljedećeg, nikada ne kršimo 10 riječi (ili 10 stvari). Nikada ne gubimo žar za izgradnju nadolazećeg kraljevstva Mashiacha. Ako izgubimo svoju revnost za izgradnju Ješuinog dolazećeg kraljevstva, ne postoji li onda problem koji treba riješiti?

Ako želimo biti pomoćnici svome Mužu i ako želimo preživjeti Veliku nevolju, ne trebamo li mu naučiti pomoći?

Pa, da govorimo o Haftari kao proročanskom dijelu: nisam mogao shvatiti zašto su rabini odabrali ovaj dio, pa sam ga potražio na Wikipediji i pod Parasha Yitro; pod odjeljkom Haftara veza s Parashom stoji, “I Parasha i Haftara prepričavaju Elohimovo otkrivenje. ”

Dobro, to je lijepo, ali što onda? vrsta…
Kaže, “ I Parasha i Haftara opisuju božanska bića kao krilata ”

Pitam se: “ Šališ se?! ”

I kaže: “ I Parasha i Haftara izvješćuju o Elohimovoj prisutnosti praćenoj drmanjem i dimom, a i Parasha i Haftara govore o tome da Izrael čine odvojenom zajednicom .” No, ne daju nam nikakve upute kako to učiniti. Imaju vlastite ideje kako napraviti izdvojenu zajednicu osim ideja koje Jahve daje u svojoj Tori?

U redu, dobro, ako rabini stvarno nemaju poruku u ovom odlomku, što onda Elohim pokušava reći ovdje?

Dakle, kada to čitam, dobivam poruku da Jahvin narod misli da rade sjajan, spektakularan, sjajan posao služeći mu, oni misle da, baš kao što kuća Efrajimova misli, rade sjajan posao služeći mu danas . Baš kao što su naši preci mislili da obavljaju stvarno sjajan posao služeći mu u pustinji kada nisu imali ništa osim pritužbi i nimalo povjerenja u vjeru.

Jakov (Jakov) 1:22
22 Ali budite izvršitelji Riječi, a ne samo slušatelji, zavaravajući sami sebe.

Pa, možda su mu služili čak i donoseći svoje desetine, ali nisu mu služili na transformativan način i to je ključna točka. Ako nismo preobraženi ispunjenjem Njegovim Duhom, o čemu se radi? Kontrolni popis zapovijedi koje ćemo pomalo nerado izvršavati? Mi ćemo (na neki način) dati našu desetinu jer moramo.

Kao, ” Pa, pretpostavljam da bih trebao donirati neki rad izdvojenoj zajednici “, tako nešto, ali ne na transformativan način. Ne na sretan, radostan način. Da je Jahve izabrao nas od svih ljudi. Zašto mi kao Njegova nevjesta? Kao, zajebavaš me?

A Jahve kaže zato što ti ljudi ne shvaćaju da će On spaliti to mjesto. A razlog zašto će Jahve još uvijek spaliti to mjesto je taj što je Njegovu dragocjenu snahu koju je osobno otkupio iz Egipta zaručio za svog Sina, a zatim je poslao svog Sina da umre kako bi je otkupio.

Što je njima? Njega zapravo ne stavljaju na prvo mjesto u svom životu. Svi znamo što je prvo. Svi znamo što je Jahvinu desetinu staviti na prvo mjesto. Svi znamo što znači Jahvinu Riječ staviti na prvo mjesto. Kad navršimo tri godine, znamo razliku između dobrog i lošeg. Sada je to samo pitanje izbora. Trebamo napraviti te ispravne odluke za Njega.

Pa, Jahve kaže, Njegov narod – oni slušaju Njegovu Riječ, ali je zapravo ne shvaćaju. Oni i dalje vide velike stvari u Njegovoj Riječi, ali ih smatraju čudnima; oni zapravo ne razumiju “O čemu je Jahve? ” Oni ne razumiju o čemu Jahve govori jer mu nisu istinski predani. Njihovo srce nije istinski s Njim.

Oni Ga uopće poznaju? Kako mogu reći da Ga poznaju kad im nije stalo do istih stvari do kojih je On stalo?

Brate, sestro, u vašem vlastitom odnosu s vlastitim supružnikom, koliko dobro ide odnos ako vam nije stalo do onoga do čega je stalo vašem supružniku?

Pa, većina naše braće u Efrajimskom pokretu, ja sam opet grešnik koji se kaje, ali ono što vidim je da većina Efrajima, kako u Svetom pismu tako i danas, ne žele stupiti u pravi obiteljski odnos s Njim. Oni ne žele biti stvarni s Njim. Oni ne žele biti stvarni u pogledu razmjera žrtve koju je podnio njegov Sin.

Ne znam, ali samo zamišljam da, s onim što se svodi na potpuno nepoštovanje i potpuni nedostatak časti, dolazi od buduće nevjeste Njegovog Sina. Možda Jahve misli, “Dobro, dobro, kako god. Ona ne želi biti supruga Moga Sina, ili oprostite, ona želi biti supruga Moga Sina, a On je umro za nju, ali ona se ne želi okupiti i raditi za Njega. Ne želi desetinu, ne želi pomoći, ne želi ništa učiniti. Ona čak ne želi napustiti duhovni Babilon u Egiptu. Ne tražite od nje da podnosi teškoće kao dobar vojnik Ješue Mesije. Ne tražite od starog Efraima da podnese teškoće služeći našem Kralju, Zapovjedniku naše vojske. ”

Ne znam kako On razmišlja,”ako je takva, onda je zaboravi. Ona želi biti podložna Tori, ona želi biti podložna kaznama za preljub, ona samo želi biti mlaka. Dobro, neka joj srce otupi. ”

Yeshayahu (Izaija) 44:18
18 Ne znaju i ne razumiju; jer On je zatvorio oči njihove, da ne vide, i srca njihova, da ne razumiju.

“A kad smo već kod toga, začepimo joj uši maslacem od kikirikija i stavimo joj ljuskice na oči jer ako ću sve to raditi za njih – planirat ću cijelu ovu stvar oko njih i onda ću poslati Mog Sina i On će umrijeti jadnom, užasnom, jezivom smrću kako bi ih otkupio od smrti, a oni i dalje čak ni ne mare dovoljno da saznaju što Moj Sin želi? Nije im čak ni stalo dovoljno da se stvarno obvežu staviti Mene i Mog Sina na prvo mjesto?”

“U redu, reći ću ti što. Samo gledaj kako spaljujem ovo mjesto do temelja i počinjem ispočetka s vjernim ostatkom. Ali problem je, stvari su tako loše, stvari su tako nečiste s Mojom djecom, Ja ću to opet spaliti jer ne slušaju Moj glas, i ne rade stvari koje Ja kažem da čine u Svojoj Riječi. Oni biraju i biraju; oni čine dio Zapovijedi koji žele učiniti. To nije isto što i vjerno slušanje Mene. ”
Također nisam siguran što rabini pokušavaju reći kada su odlučili uključiti Izaijino poglavlje 9, stihove 5 i 6.

Jasno je da je ovo mesijanski odlomak. Ovaj odlomak jasno govori o Ješui, ali ako ste sa židovske strane kuće (točnije rabin i vjerujete verziji Talmuda), možete li mi, molim vas, objasniti kako čovjek može ispuniti zahtjeve ovdje u šestom stihu? Jer ja to ne vidim.

To nam govori, “Jer dijete nam se rodilo i Sin nam je dan i vlast je na ramenu njegovu.” I tako znamo da je to mesijanski odlomak, “I zvat će se ime divni savjetnik, El Gibbor (što znači Moćni Elohim), Vječni Otac i Sar Shalom (ili Princ mira). ”

Jeshayahu (Izaija) 9:6
6 Jer Dijete nam se rodilo, Sin nam je dan; i vlast će biti na Njegovom ramenu. I ime će mu biti Divni, Savjetnik, Moćni Elohim[El Gibbor] , Otac vječni, Kneže mira[Sar Shalom] .

Sada, kako se ljudski čovjek može zvati El Gibbor (ili Moćni Elohim), osim ako On nije manifestacija Elohima? I kako se ljudski čovjek može nazvati Vječnim Ocem, osim ako On nije manifestacija Vječnog Oca?

Pa, rabini imaju svoje načine da objasne te stvari, ali mi ovdje nećemo trošiti vrijeme na njih. Ako želite znati kako mi razumijemo Yeshuu kao očitovanje Jahvea, pogledajte našu studiju o Ješua: Jahvina manifestacija koja se nalazi u Studije Nazarenskog Svetog pisma sv. 1 .

Ali dokle god smo ovdje, osobno vjerujem da bi mnogo bolji odlomak, mnogo bolje odgovarao ovoj Parashi bilo Yirmeyahu (ili Jeremiah) poglavlje 11.

Sada, ovdje Jahve govori ljudima Judeje i stanovnicima Jeruzalema, i kaže: “Ovako govori Jahve Elohim Izraelov: ‘Proklet bio čovjek koji ne posluša riječi ovoga Saveza što sam ga zapovjedio vašim precima u dan kad sam ih izveo iz zemlje Mitzrayim; iz željezne peći’ govoreći: ‘Broj jedan, poslušaj Moj glas. I drugo, činite sve što vam zapovijedam. Tada ćete vi biti moj narod i ja ću biti vaš Elohim da bih mogao izvršiti zakletvu koju sam dao vašim očevima; da im dam zemlju u kojoj teče med i mlijeko kao što je to danas.’”

Yirmeyahu (Jeremija) 11:4-5
4 Što sam zapovjedio vašim očevima u dan kad sam ih izveo iz zemlje Mitzrayim, iz željezne peći, govoreći: ‘Slušajte moj glas i činite sve što vam zapovijedam; dakle, vi ćete biti moj narod, a ja ću biti vaš Elohim,’
5 da mogu potvrditi zakletvu kojom sam se zakleo vašim očevima da ću im dati ‘zemlju kojom teče med i mlijeko’, kao što je danas.”

A to je upravo ono što On želi; On samo želi da ga ovdje uzmemo zdravo za gotovo. Ne trebate Ga ponovno tumačiti. Ne morate donositi zakone o ogradama. Samo trebate pročitati što On kaže i onda to učiniti, to je sve što trebate učiniti.

On ne kaže da želi treći Hram koji niječe Njegovog Sina, Ješuu. On ne kaže: ” Dajte hibridno rabinsko/levitsko svećenstvo i ponovno napišite Toru .” On ne zapovijeda tako nešto nigdje; On posebno zapovijeda suprotno.

On nam zapovijeda da ne mijenjamo njegovu Riječ, ali ako je ne promijenimo, braćo u Efrajimu, ne trebamo li je i dalje slušati?

Sada, On nam govori što želi u stihu 7. On kaže, “Jer ja sam usrdno opominjao vaše pretke u dan kad sam ih izveo iz zemlje Mitzrayim do danas. Rano ustajanje i ohrabrujući govoreći: ‘Slušajte moj glas!’” A iz jezika ovdje zvuči kao da je Jahve ovo govorio jako dugo.

Yirmeyahu (Jeremija) 11:7
7 Jer ja sam usrdno poticao vaše očeve onog dana kad sam ih izveo iz zemlje Mitzrayim, sve do danas, ustajući rano i opominjajući, govoreći: “Slušajte moj glas.”

Duh uvijek poziva. U Izrekama 8, Duh viče i kaže: ” Pokušavam razgovarati s tobom .” On kaže, “Ipak, nisu poslušali, čak nisu ni uši nagnuli. Nisu slušali, nego su svi slijedili naredbe njegova zlog srca. Stoga ću na njih donijeti sve riječi ovog Saveza koje sam im zapovjedio da čine, ali koje nisu izvršili. ”

Yirmeyahu (Jeremija) 11:8
8 Ali nisu poslušali niti su prignuli uho svoje, nego su svi slijedili naredbe njegova zlog srca; zato ću na njih pustiti sve riječi ovoga Saveza koje sam im zapovjedio da vrše, ali ih nisu izvršili.’”

I ovdje On govori o blagoslovima i prokletstvima. Blagoslovi za poslušnost, prokletstva ako ne poštujete sve što je sadržano u Tori. To je ono što On govori. Baš kao danas u Kući Efraima, naših predaka koji se nisu pokoravali Tori u ono doba.

Pa, ovdje u ovom kontekstu, problem o kojem Jahve govori, bratu Judi, je da brat Juda slijedi Toru; to zapravo nije Tora. Juda umjesto toga slijedi ono što nazivaju, rabinski Tora zakon. Ali to nije Jahvina Tora, to je Talmud dotjeran da izgleda kao Tora. Ali to nisu Elohimove riječi, to je modifikacija Elohimovih riječi. Dakle, doista, Jahve kaže da su to riječi ljudi.

Pa, u stihu 9 Jahve nastavlja. Slušajte pažljivo što On govori:

Yirmeyahu (Jeremija) 11:9
9 Tada mi Jahve reče: “Našla se urota među Judinim ljudima i među stanovnicima Jerušalajima.

[O ne! Je li Jahve teoretičar zavjere?]

On kaže, “Okrenuli su se bezakonjima svojih predaka u pustinji koji odbijaju čuti Moje riječi. Nisu učinili ono što sam rekao. Oni su išli za drugim elohima da im služe (kao što su Adonai i HaShem, između ostalih).”

Pa, Jahve kaže da obje kuće krše njegovu volju. On kaže: “Kuća Izraelova i kuća Jehudina prekršile su Moj Savez koji sam sklopio s njihovim očevima. Stoga, ovako govori Jahve: ‘Evo, ja ću sigurno pustiti na njih nesreću. (Razgovara s obje kuće) koje neće moći uteći. I iako zavape k Meni, Ja ih neću poslušati.’”

Yirmeyahu (Jeremija) 11:10-11
10 Okrenuli su se bezakonjima svojih predaka koji su odbili čuti Moje riječi, i pošli su za drugim elohima da im služe; dom Izraelov i dom Judin raskinuli su moj Savez koji sam sklopio s njihovim ocima.”
11 Zato ovako govori Jahve: “Evo, ja ću sigurno pustiti na njih nesreću kojoj neće moći uteći; i iako zavape k Meni, Ja ih neću poslušati.

On ovdje govori o objema kućama. On kaže:

Yirmeyahu (Jeremija) 11:12-13
12 Tada će gradovi Judini i stanovnici Jeruzalema otići i zavapiti bogovima kojima prinose tamjan, ali ih oni neće spasiti u vrijeme njihove nevolje.
13 Jer po broju tvojih gradova bijahu tvoji elohimi, o Yehudo; i prema broju ulica u Jerušalajimu postavio si žrtvenike toj sramoti, žrtvenike za paljenje tamjana Baalu.

[Mi pokazujemo u našim studijama o imenima, da su HaShem i Adonai, to su Baalova imena, nisu Jahvino ime.]

Pa, zvuči li to kao da je Jahve zadovoljan? Dobro, čime mu nije drago?

Nije li zadovoljan jer Njegov narod ne sluša željno Njegov glas? I ne čine revno sve što On zapovijeda u svojoj Riječi kao što bi revna zaručnica iz Izreka 31 trebala činiti?

Ali što, Ephraime? Mislimo da smo posebni samo zato što imamo Ješuu i zato što znamo za Šabat i blagdan, i znamo za Toru? Čitamo ga svaki tjedan u kući našeg prijatelja.

Sjajno… Kako planirate preživjeti nevolje? Kako planirate preživjeti uništenje o kojem ovdje govorimo jer On govori objema kućama.

U redu, zaboravimo na ostatak kuće, neka svatko spasi svoj život kao što piše u Jeremiji 50-51.

Govorimo osobno, u redu? Ja sam grešnik koji se kaje i pokušava hodati u pokajanju. Hodaš li istinski u pokajanju? Ako je Jahve stajao upravo ovdje, hodate li u pokajanju? Poštuješ li doista sve što znaš? Ili su sva ova upozorenja protiv neposluha Efraima i Jude naišla na gluhe uši?

Jer mislimo da smo ” prekul za školu ” (ili tako nešto). Mi zapravo ne trebamo učiniti ništa da bismo služili našem Kralju, zar ne?

Pa, u dijelu Brit Chadasha (ili Renewed Covenant) to je ista stvar. Ješua nam pokušava reći da se ne fokusiramo na stvari ovoga svijeta; ne usmjerite svoj pogled na duhovni Mitzrayim; ne usmjeravajte se na materijalne stvari (novac i materijalna dobra). Postavite svoj pogled na to kako možete sakupiti duhovno blago za sebe na nebu.

Ali košta! Morate uložiti svoje vrijeme, svoj novac i svoju životnu energiju u izgradnju Ješuinog kraljevstva. Samo tako se može izgraditi, jer nije lako.

Gle, Jahve nam je dao pamet. Očekuje da ih koristimo, pa neka sjednemo na minutu i prebrojimo troškove, u redu? Odlučimo možemo li nadjačati Jahvu Elohima nad vojskama sa svim snagama koje imamo na raspolaganju.

Možda smo sa svojim vojskama jači i moćniji od Jahve Elohima nad vojskama. Dakle, možda zapravo ne trebamo poštovati sve Njegove zapovijedi kao što On kaže. Možda smo jači od Njega; takav da ne trebamo čuti i poslušati Njegov glas.

Možda ne trebamo činiti ono što On kaže jer…” Oh! O, znam. Da, presuda, ne odnosi se na nas! Da, to je to! To je karta da, jer znamo tko je Ješua, zar ne? Mi se već odmaramo na šabatu i gozbama baš kao što se Ješua odmarao na šabatu i gozbama i donosimo jelo u kuću našeg prijatelja, i imamo laganu raspravu o Tori.”

“Jer to je dovoljno, ne trebamo se pridržavati svih Jahvinih zapovijedi. Ne, ne trebamo biti aktivni u Velikom nalogu. Ne, ne trebamo se ujediniti u jednu zakladu apostola i proroka. Ne, jer smo superiorni, nismo poput onih običnih smrtnika za koje Jahve kaže da će im suditi u Svetom pismu. Znate, oni ljudi o kojima Jahve piše, a koji mu nisu poslušni. To nismo mi. On ne razgovara s nama; On razgovara s nekim drugim. ”

Zdravo… Ephraime, ima li koga kod kuće?

Što mi ovdje govorimo? “Možda će Yeshua znati da ga volimo iako ne držimo njegove zapovijedi i ne činimo ništa što je rekao. Mi mu ne pomažemo da izgradi svoje kraljevstvo”?

Je li to ono što mislimo? Mislimo da ne trebamo žrtvovati živu glavu jer su to sve učinili Ješua i apostoli još u prvom stoljeću? Mislimo li to duboko u srcu?

To su oni koji u svojim srcima govore: “ Ne trebam ništa učiniti, imam Ješuinu krv koja pokriva moje grijehe, tako da zapravo ne moram ništa učiniti za Njega. ”

Da, da… Mislim, nije li nevjerojatno kako toliko mnogo Ješuinih sljedbenika želi u potpunosti pogrešno razumjeti ono što je Ješua rekao u svojoj prvoj propovijedi? Govorimo o blaženstvima; prvi put kada je On poučavao Ješuu govori nam da se ne fokusiramo na svijet i na duhovni Mitzrayim. Ako ćemo izaći iz Mitzrayima, moramo izaći iz Mitzrayima. Mi čistimo Mitzrayim kvasac iz naših srca.

Devarim (Ponovljeni zakon) 6:5
5 Ljubit ćeš Jahvu, svog Boga, svim srcem, svom dušom i svom snagom.

Umjesto toga, mislim, ne kaže li On da nam izgradnja Njegovog kraljevstva bude prioritet broj jedan u životu? Ne govori li nam Yeshua da svoje vrijeme provodimo sa svojom duhovnom obitelji koja je naša braća i naše sestre i naše majke i da trošimo svoje bogatstvo na izgradnju Njegovog kraljevstva?

Mislim, trebali bismo se ponašati kao da ga zapravo volimo i želimo mu izgraditi kraljevstvo, jer ga poznajemo i znamo da je to ono što On želi? Čitamo Njegovu Riječ, pokušavamo Ga usrećiti čineći stvari koje Njegova Riječ kaže da činimo, (znate) poput izgradnje kraljevstva?

Zaista, to je naš ponos i dika; to je naš rad ljubavi; uživamo u izgradnji kraljevstva za njega jer ga volimo? Želimo Ga vidjeti sretnog; znaš li što mislim?

Pa, u Mateju (ili Mattityahuu) u 6. poglavlju u 19. stihu, Ješua nam govori da se ne fokusiramo na zemaljska blaga kao što su lijepi automobili, lijepi domovi, lijepa odjeća, aranžmani za odmor, jer to nisu istinska blaga koja traju; moljac, vatra, rđa, poplava, plijesan, rat, uništit će sva ta zemaljska blaga. Lopovi mogu provaliti i ukrasti, mogu uzeti naše dijamante, naše zlato, naš nakit, naše srebro, sve naše dragocjenosti.

Mattityahu (Matej) 6:19
19 “Ne sabirajte sebi blaga na zemlji, gdje moljac i rđa uništavaju i gdje lopovi provaljuju i kradu;

Ali zašto trošiti novac na te stvari ako nisu bitne? Zašto umjesto toga ne bismo potrošili svoj novac na sakupljanje duhovnog blaga na nebu, jer nema šanse da moljac ili hrđa ili čak rat uništi bilo što što smo učinili za Ješuu. Ovi neće provaliti i ukrasti blago koje smo sakupili na nebu.

Dakle, onda Ješua kaže nešto vrlo ključno što moramo razumjeti. On kaže: ” Jer gdje potrošiš svoje blago, ondje će ti biti i srce .” A to znači gdje trošite svoj novac, to pokazuje gdje vam je zapravo srce.

Mattityahu (Matej) 6:21
21 Jer gdje je tvoje blago, ondje će biti i tvoje srce.

Dakle, možemo pričati sjajnu igru o tome koji smo mi veliki učenici, a koji Ješuini vjerni sluge, ali stavljamo li svoj novac tamo gdje govorimo? Činimo li sve ono što je napisano u Njegovim zapovijedima? Ili smo svi samo na riječima i praznim pričama, hrpa gluposti?

Ješua nam jasno govori, On kaže, “Nitko, nitko od nas ne može služiti dva gospodara. Gdje će jednoga mrziti, a drugoga voljeti ili ćemo jednome biti odani, a drugoga prezirati.” On kaže da ne možemo služiti i Elohimu i novcu; to ne funkcionira tako. Novac je stvar svijeta; Elohim je od Duha; Elohim je Duh.

Matityahu (Matej) 6:24
24 “Nitko ne može služiti dva gospodara; jer ili će jednoga mrziti, a drugoga voljeti, ili će jednome biti odan, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Elohimu i mamonu.

Pa, to je kao da Ješua pokušava privući pozornost ljudi. Pokušava reći: “ Gledaj, hoćeš li, molim te, prestati s tim? ” na najljepši mogući način pun ljubavi. To je kao da On pokušava reći, “U redu, gledaj, moraš staviti Mene i mog Oca na prvo mjesto. I nemojte misliti da ne možemo razlikovati između toga da li Nas stvarno stavljate na prvo mjesto i kada Nas ne stavljate na prvo mjesto, jer Mi možemo reći. ”

Na onima od nas koji ga istinski volimo je da učinimo nešto dobro pomoću natuknica koje nam daje u Svetom pismu. Na nama je da izgradimo kraljevstvo za sljedeće generacije.

Dakle, kada planiramo svoje vrijeme, zaustavljamo li se i razmatramo li vječne posljedice onoga što planiramo? Jer prije ili kasnije svi ćemo doći do kraja života i tada ćemo biti na sudu.

Ili smo pravilno hodali, ili nismo pravilno hodali. Ili nam je On bio prvi i jedini prioritet ili nam nije bio prvi i jedini prioritet.

I Ješua kaže da dolazi brzo, i da je Njegova nagrada s Njim da dade svakome od nas prema našem radu.

Dakle, što mi radimo za Njega? Činimo li nešto za Njega? Budući da smo poslušni učenici, to je nešto iz čega moramo izlaziti korak po korak i dan po dan. Ne možemo samo biti poslušni tako što dolazimo u kuću našeg prijatelja i čitamo Sveto pismo. Moramo mu ostati poslušni u svakom trenutku i svakoj odluci koju donesemo.

Moramo koristiti upravljanje u našim životima kako bismo upravljali resursima naših života kako bismo pomogli u izgradnji kraljevstva Njegova Sina. To je ono što On želi vidjeti.

On će reći, “Jeste li pročitali Moju knjigu? Jeste li učinili što je pisalo?”

Dobro, naši preci nisu htjeli poslušati Jahvu kad su izlazili iz Egipta, ali nisu li mislili da su poslušni Izraelci? Nisu li mislili da im ide baš dobro? Ali činjenica je da njihova srca nisu bila stvarno okrenuta Jahvi; nisu imali isti Duh kao Moshe ili Joshua ili Eliyahu ili Caleb ili kralj David.

Nisu Mu zapravo služili svim svojim srcem, svom svojom dušom i svom svojom snagom; i to se odražavalo na sve što su činili.

Devarim (Ponovljeni zakon) 6:5
5 Ljubit ćeš Jahvu, svog Boga, svim srcem, svom dušom i svom snagom.

Dakle, braćo i sestre, poanta je što je s nama? Hoćemo li učiniti sve što Jahvina Riječ traži od nas kao što je dobra i odana nevjesta iz Izreka 31? A ako želimo biti dio zaručnice, pomažemo li Ješui da uspostavi svoje kraljevstvo za svog Oca?

Budući da je nevjesta opisana kao pomoćnica, pomažemo li mi Njemu? Ili možda lažemo sami sebi, govoreći sebi da smo izvršitelji Riječi, a zapravo smo samo slušatelji, varamo sami sebe?

Jakov (Jakov) 1:22
22 Ali budite izvršitelji Riječi, a ne samo slušatelji, zavaravajući sami sebe.

Hodamo li doista širokim lakim putem kojim svatko tko zapravo ne želi dati sebe ili svoje vrijeme ili svoju životnu energiju ili svoj novac može hodati tim širokim lakim putem?

Ili možda hodanje uskim i mučnim putem koji vodi u život? Čini se samo da ih je jako malo, tko god to stvarno nađe, jer je jako malo onih koji su voljni sjesti i prebrojati cijenu i ipak se odlučiti za Elohim.

Pa, naši preci su govorili da je mudra riječ dovoljna, pa se nadam da će ove informacije biti od pomoći onima od vas koji istinski volite Ješuu i želite mu služiti onako kako on kaže.

Tko ima uši neka čuje.

Hitgalut (Otkrivenje) 2:29
29 Tko ima uho, neka čuje što Duh govori crkvama.’

Šabat Šalom.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give