Chapter 16:

Presuda bludnice

Možemo bolje razumjeti kako se događaji na kraju vremena odvijaju, ako shvatimo da je materijalni svijet odraz duhovnog svijeta. Stvari se prvo odvijaju u duhovnom, a zatim se s vremenom odražavaju u prirodnom. Da damo analogiju, ako je ratni avion pogođen u motor, može se reći da je ratni avion srušen, iako još uvijek može potrajati neko vrijeme da se spusti s neba. Ovo je slično padu Babilona.

Ranije smo vidjeli kako Babilon pada u duhovnom području na trubi 7, a zatim se njezina presuda provodi u prirodnom tijekom šalica. Na kupu 7 veliki grad (Rim) podijeljen je u tri dijela, a glavni gradovi svih postojećih babilonski-rimsko-islamskih nacija padaju. Sve luciverske, babilonske vlade (uključujući Državu Izrael) će pasti u to vrijeme, i svaka postojeća nacionalna granica će se raspustiti.

Otkrivenje 17 i 18 ide u neke detalje o padu i prosudbi bludnice, Babilona. U stihu 5 ona se zove Tajanstveni Babilon, možda zato što, iako i kršćani i muslimani misle da štuju Elohima, oni zapravo slijede babilonske religije koje nemaju nikakve veze s Jahveom Torom.

Hitgalut (Otkrivljenje) 17:1-6
1 Tada je jedan od sedam glasnika koji su imali sedam zdjela došao i razgovarao sa mnom, govoreći mi: »Dođite, pokazat ću vam sud velike bludnice koja sjedi na mnogim vodama,
2 s kojima su kraljevi zemlje počinili blud, a stanovnici zemlje bili pijani vinom njezina bluda.«
3 Tako me odnese u Duhu u divljinu. I vidio sam ženu kako sjedi na grimiznoj zvijeri koja je bila puna imena bogohuljenja, sa sedam glava i deset rogova.
4 Žena je bila u ljubičastoj i grimiznoj boji, ukrašena zlatom i dragim kamenjem i biserima, imajući u ruci zlatnu čašu punu grozota i prljavštine svog bluda.
5 I na njenom čelu napisano je ime: OTAJSTVO: BABILON VELIKI, MAJKA BLUDNICA I GROZOTA ZEMLJE.
6 Vidio sam ženu, pijanu krvlju svetaca i krvlju mučenika Yeshue. Kad sam je ugledao, čudio sam se s velikim čuđenjem.

U vizijama žene predstavljaju duhovna tijela. Stih 6 govori o ženi koja je pijana krvlju svetaca i mučenika Yeshue. Ovo je prije svega Rim, ali drugo, islam. I Rim i islam ugnjetavali su i ubijali Jahve svece (odvojene), i nastavit će to činiti barem do 7.

Hitgalut (Otkrivljenje) 17:7-8
7 Ali glasnik mi je rekao: »Zašto si se divio? Reći ću vam tajnu žene i zvijeri koja je nosi, koja ima sedam glava i deset rogova.
8 Zvijer koju ste vidjeli bila je, i nije, i uzdići će se iz jame bez dna i otići u propast. I oni koji prebivaju na zemlji će se diviti, čija imena nisu zapisana u Knjizi života od postanka svijeta, kada vide zvijer koja je bila, a nije, a ipak jest.

Babilonski imperij već se uzdigao na vlast i bio poražen prije nego što je Otkrivenje napisano, ali Ivan je napisao da će se babilonski duh uzdići iz jame bez dna i otići na perdiciju nakon Armagedona.

Hitgalut (Otkrivljenje) 19:20
20 Tada je zvijer [Rim] zarobljena, a s njim lažni prorok [Muhammed], koji je radio znakove u nazočnosti svojoj, kojom je obmanuo one koji su primili znak zvijeri i one koji su štovali sliku njegovu [ujedinjenu religiju]. Ovo dvoje su bačeni živi u vatreno jezero koje je gorjelo sumporom.

Stih 9 nam govori da je sedam glava zvijeri simbol sedam planina na kojima žena sjedi. Postoje različita tumačenja, ali vjerujemo da je primarno ispunjenje sedam brda Rima, dok je sekundarno ispunjenje sedam planina Meke.

Hitgalut (Otkrivljenje) 17:9
9 “Evo uma koji ima mudrosti: Sedam glava je sedam planina na kojima sjedi žena.”

Redki 10 i 11 govore o sedam kraljeva i zvijeri.

Hitgalut (Otkrivljenje) 17:10-11
10 “Postoji i sedam kraljeva. Pet je palo, jedan je, a drugi još nije došao. A kad dođe, mora nastaviti kratko vrijeme.
11 Zvijer koja je bila, a nije, i sama je osma, i jest od sedmorice, i ona će propasti.«

Opet, postoje različita tumačenja, ali s obzirom na to da Se Svetopismo posrijedi prvenstveno sa zemljom Izraelom i Bliskim istokom, sljedeće tumačenje ima smisla:

1. Egipat (Ezekiel 29:1-30:26)
2. Asirija i Niniva (Nahum 3:1-19)
3. Babilon (Otkrivenje 18:2, Jeremija 50-51)
4. Medeja-Persia (Daniel 8:20-22, 10:13, 11:2)
5. Grčka (Daniel 11,4)
6. Rim (postojao je kada je Otkrivenje napisano)
7. Osmanski islamski kalifat (1299.-1922.)
8. Jedan svjetski poredak na Bliskom istoku (s ujedinjenom religijom) ili renewed islamski kalifat

Kada je Otkrivenje napisano, Egipat, Asirija, Babilon, Iran (Medeja-Perzija) i Aleksandrovo Grčko carstvo su pali. Kao u stihu 10 (gore), Rim jebio , ali osmanski islamski kalifat još nije bio; i w kokošje došao to je morao nastaviti kratko vrijeme (1299-1922). Zadobio je smrtonosnu ranu u bitci za Beč 1683. Danas (2015) vidimo napore za oživljavanje islamskog kalifata (Otkrivenje 13,12). Ostaje za vidjeti je li islamski kalifat vraćen u svoj izvorni glavni grad u Istanbulu u Turskoj (bivši Carigrad, koji je bio sjedište istočnog dijela Rimskog Carstva), ili će biti obnovljen na nekoj drugoj lokaciji (kao što je Asirija, referenca Micah 5). Ono što znamo je da će u jednom trenutku biti uspješnih napora za ujedinjenje judaizma, kršćanstva i islama u jednoj svjetskoj religiji usredotočenoj na Brdo hrama (što će biti osmi, stih 11 gore).

Redak 12 govori o deset budućih kraljeva koji će primiti vlast sa zvijeri na jedan sat.

Hitgalut (Otkrivljenje) 17:12-14
12 »Deset rogova koje ste vidjeli deset je kraljeva koji još nisu primili kraljevstvo, ali primaju ovlast jedan sat kao kraljevi sa zvijeri.
13 To su jednog uma i oni će dati moć i ovlast svoju zvijeri.
14 Oni će ratovati s Jaganjcem, a Jaganjac će ih nadvladati, jer on je gospodar gospodara i kralj kraljeva; a oni koji su s njim pozvani su, izabrani i vjerni.«

To ne može biti deset kraljeva iz prošle povijesti, jer ne postoji način da se primijeni načelo 2.

Kepha Bet (Druga poslanica Petru) 3:8
8 No, ljubljeni, ne zaboravite ovu jednu stvar, da je s Yahwehom jedan dan tisuću godina, a tisuću godina kao jedan dan.

Ako je dan u proročanstvu jednak 1.000 zemaljskih godina, onda je sat 41 2/3 zemaljske godine (a pola sata bi bilo upola manje, ili 20 i pol godina). To je vrlo kratko vrijeme za povijesno kraljstvo, a kontekst ovdje je pad bludnice (otprilike u vrijeme nevolje, šalica i Armagedona).

Oni koji proučavaju Novi svjetski poredak kažu nam da kada se NWO podigne u punu snagu, namjeravaju ponovno iscrtati sve postojeće nacionalne granice u deset superna. Cilj je prekinuti sve postojeće nacionalne, etničke i vjerske veze i ustrojiti nove nacionalne skupine kojima je lakše upravljati. Variations ove taktike hasu zaposleni od strane babilonskevlade tijekom povijesti. Na primjer, kada su Asirci odveli Ephraimite iz Izraela, preselili su ih u različite zemlje, uzrokujući njihov asimiliranje. Ponovno iscrtavanje nacionalnih granica jednostavno bi bila drugačija varijacija na istu temu.

Čak i ako se ovih deset kraljevstava formira odmah nakon pečata 6, ipak će trebati neko vrijeme da se nove nacionalne granice nacrtaju.

To je samo teorija, ali u Kalendar Tore pokazujemo kako su gozbe prvog i sedmog mjeseca zrcalne slike jedna druge. Na primjer, blagdan Pashe je jednodnevni događaj koji traje jedno popodne, nakon čega slijedi sedam punih dana beskvarenog kruha. Kao zrcalna slika, blagdan Sukota (Tabernacles) je sedmodnevna gozba nakon koje slijedi okupljanje ujutro (Shemini Atzeret, ili Osmodnevna skupština). Postoje mnogi drugi primjeri toga, ali misao je da bi se taj isti obrazac mogao proširiti i na drugi egzodus.

Rani/prvi mjesec Kasni/7. mjesec
1 (Pasha) + 7 (ULB) 7 (Sukot) + 1 (Shemini)
Izlazak 1, zatim 40 godina 40 godina, onda Izlazak 2

Prvi egzodus obilježilo je deset pošasti, nagli egzodus, a potom 40 godina u divljini. Suprotno tome, drugi egzodus može biti obilježen 40 godina profinjenosti (s pošastima tijekom truba i presuda kupa), nakon čega slijedi iznenadni egzodus (nakon bitke kod Armagedona). Ako je istina, iako je prvi egzodus možda ukupno trajao proročki sat (godina pošasti nakon koje slijedi 40 godina u pustinji), drugi izlazak može trajati i proročki sat (tj. To bi nagovijestilo vremenski okvir od +/- 13 godina za redistricting nacionalnih granica nakon pečata 6 (13 je okultan broj). (To je samo teorija.)

Redrawing national borders after seal 6 +/- 13 years
Half hour of silence (peace) at seal 7 21.6 years
Tribulation (wars, plagues)  7 years
Cups and Armageddon  Partial year
Total elapsed time = 1 prophetic hour +/- 41 years

Zatim nam je rečeno što vode predstavljaju.

Hitgalut (Otkrivljenje) 17:15
15 Tada mi kaže: “Vode koje vidite, gdje sjedi bludnica, su narodi, mnoštvo, narodi i jezici.”

Bludnica je u stanju “sjesti” na toliko ljudi jer nisu primili ljubav prema istini. To sotoni otvara vrata da uđe sa svojom “nepomičnom obmanom” i nauči ih zamjenskoj babilonskoj religiji.

Thessaloniqim Bet (Druga poslanica Solunjanima) 2:9-12
9 Dolazak bezakonja je prema sotoninom radu, sa svom snagom, znakovima i lažljivim čudima,
10 i sa svom nepravednom obmanom među onima koji proguše, jer nisu primili ljubav istine, da bi mogli biti spašeni.
11 I zato će im Elohim poslati snažnu zabludu, da trebaju vjerovati u laž,
12 da svi budu osuđeni koji ne vjeruju istini, ali imaju zadovoljstvo u nepravednosti.

Naravno, Sotona bi više volio da ga štujemo i služimo mu izravno. Ipak, stvoreni smo na Yahwehovu sliku, tako da nas Sotona prvo mora uvjeriti da možemo nekažnjeno ignorirati Jahveove riječi (kao što je uvjerio Havvaha [Eva] u Edenskom vrtu). Onda nas mora uvjeriti da Jahve ne postoji. Ako vjerujemo u tu laž, onda nas Sotona može uvjeriti da je bolje štovati ga, nego ništa ne štovati. To se čak spominje u proročanstvu Alberta Pikea, koje smo vidjeli u ranijim poglavljima. (Ponovno je tiskan ovdje, radi lakoće.)

“Treći svjetski rat mora biti potaknut iskorištavanjem razlika uzrokovanih “agentu” “Iluminata” između političkih cionista i vođa islamskog svijeta. Rat se mora voditi na takav način da se islam [Muslim world] i politički cionizam [Država Izrael] međusobno uništavaju. U međuvremenu, ostali narodi, još jednom podijeljeni po ovom pitanju bit će ograničeni boriti se do točke potpune fizičke, moralne, duhovne i ekonomske iscrpljenosti… . Oslobodit ćemo nihiliste i ateiste, i izazvati strašnu društvenu kataklizmu koja će u svom svom užasu jasno pokazati narodima učinak apsolutnog ateizma, podrijetla divljaštva i najkaritičnijih previranja. Tada će svugdje građani, dužni braniti se od svjetske manjine revolucionara, istrijebiti one razarače civilizacije, a mnoštvo, razočarano kršćanstvom, čiji će deistički duhovi od tog trenutka biti bez kompasa i smjera, željni ideala, ali ne znajući gdje će pružiti svoje klanjanje, primit će pravo svjetlo kroz univerzalno očitovanje čistog Luciferova nauka, konačno iznesena u javnosti. Ta će manifestacija proizaći iz općeg reakcionarnog pokreta koji će uslijediti nakon uništenja kršćanstva i ateizma, istodobno osvojenog iksterminiranog.” [Zapovjednik William Guy Carr, Sotona: Princ ovog svijeta]

Sotona planira sve to donijeti razrađenim nizom obmana unutar obmana u kojima se babilonske vjerske i vladine institucije pretvaraju da se zalažu za istinu (ali su kasnije izložene kao prijevare). To će uništiti povjerenje prosječnog čovjeka u ono što pogrešno smatra Jahveljevim institucijama, čime će se oslabiti njegova vjera u Jahve. Stvaranje tih razrađenih sustava obmana unutar obmana je Babilonov posao.

Poglavlje 13 nas je upoznalo s dvije babilonske zvijeri. Prva zvijer je crkva (bludnica), koja nas uči da možemo ignorirati Jahve zakone (istinu), a još uvijek postati Jahveova nevjesta. Druga zvijer je politički sustav koji nastoji osvojiti svijet uspostavom sekularne svjetske vlade (UN). Važno je razumjeti kako ove dvije duhovne zvijeri djeluju.

Prva zvijer nastoji uspostaviti što više različitih varijacija vjere. Prvo je uspostavila katoličanstvo (koje je korišteno kao zamjena za nazarejednu izraelsku vjeru). Onda je iskoristila katolike da uspostavi islam. Zatim je došlo do rascjepkanosti unutar islama s uspostavom sunitskih i šijitskih sekti (koje su često u međusobnom ratu). Onda je uzrokovala da se protestanti slome od katolika. Sve te frakcije međusobno su u sukobu (a često i u ratu) – i zato što većina ljudi nije primila ljubav prema istini, žele da vlada uskoči i provede mir (kako bi mogli nastaviti sa svojim životima). To otvara vrata drugoj zvijeri (sekularnoj vladi) da dođe i “unese red iz kaosa”, kao što masoni vole reći (a zapravo im je cilj izvući svoj oblik reda iz kaosa koji su sami stvorili).

Kako svjetsko gospodarstvo i dalje postaje sve globalnije, a Zapad traži bliskoistočnu (islamsku) naftu, islam i kršćanstvo sve su više omeljeni. To stvara povećanu priliku za drugu zvijer da kontrolira svijet u ime mira (to nije mir).

Nakon nadolazećeg projektiranog nuklearnog rata na sealu 6, ujedinjena svjetska religija bit će dovedena do pune snage i bit će naplaćena kao alternativa fundamentalističkim vjerskim uvjerenjima (koja će biti okrivljena kao uzrok rata). Budući da prosječan čovjek nije primio ljubav prema istini, složit će se da je jedna svjetska religija bolja. Na kraju, sve vjere, osim onih koje udružuju snage s URI-jem, bit će zabranjene i progonjene do smrti.

Drugu zvijer nije briga za prvu zvijer; druga zvijer koristi samo prvu zvijer kao alat za privlačenje religioznih ljudi u svoje ruke. Nakon što jedna svjetska vlada učvrsti svoju moć, planira se odrekao prve zvijeri (URI), za koju će smatrati da je nadživjela svoju korisnost.

Hitgalut (Otkrivljenje) 17:16-18
16 “I deset rogova koje ste vidjeli na zvijeri, oni će mrziti bludnicu, učiniti je pustom i golom, pojesti njezino meso i spaliti je vatrom.
17 Jer Elohim je stavio u srca njihova da ispuni svrhu svoju, da bude jednog uma i da da kraljevstvo svoje zvijeri, sve dok se riječi Elohim ne ispune.
18 A žena koju vidite je onaj veliki grad koji vlada nad kraljevima zemlje.«

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give