Chapter 13:

Oznaka (Žig) i broj zvijeri

U posljednjem poglavlju vidjeli smo zvijer (koja predstavlja islam i kršćanstvo) kako izlazi iz mora. Također smo vidjeli vladinu zvijer (koja predstavlja UN) kako izlazi iz zemlje. UN će reći svima koji žive na zemlji (ili možda svima koji žive u zemlji Izraelu) da naprave sliku vjerskoj zvijeri. Ova slika će biti URI (Inicijativa ujedinjenih religija). Dat će se dah da govori, što znači da će ljudski predstavnici (poput pape i islamskog Mahdija) govoriti u njegovo ime. Pregledajmo ovaj odlomak ovdje prije nego što ga detaljno analiziramo.

Hitgalut (Otkrivljenje) 13:11-18
11 Tada vidim drugu zvijer kako izlazi iz zemlje, i on ima dva roga poput janjeta [UN i URI] i govori kao zmaj [Sotona].
12 I on koristi svu ovlast prve zvijeri [Rim/Islam] u nazočnosti svojoj, i uzrokuje da zemlja i oni koji prebivaju u njoj štuju prvu zvijer, čija je smrtonosna rana zacijelila.
13 On čini velike znakove, tako da on čini da vatra siđe s neba na zemlji pred očima ljudi.
14 I on obmanjuje one koji prebivaju na zemlji po onim znakovima koje mu je dano činiti pred očima zvijeri, govoreći onima koji prebivaju na zemlji da naprave sliku zvijeri [URI] koja je ranjena mačem i živjela [katoličko i osmansko carstvo].
15 On je dobio moć dati dah slici zvijeri [URI], da slika zvijeri govori i uzrokuje onoliko koliko ne bi štovali sliku zvijeri da bude ubijena.
16 On uzrokuje da svi, i mali i veliki, bogati i siromašni, slobodni i robovi, prime znak na desnoj ruci ili na čelu svojemu,
17 i da nitko ne smije kupovati ili prodavati osim onoga tko ima oznaku ili ime zvijeri, ili broj njegovog imena.
18 Ovdje je mudrost. Neka onaj tko ima razumijevanja izračuna broj zvijeri, jer to je broj čovjeka: Njegov broj je 666 [chi xi stigma].

Postoji nekoliko ključeva za razumijevanje ovog odlomka. Jedan od ključnih je shvatiti da se sve to odvija prije truje 7. Drugi ključ je zapamtiti da kada naši prijevodi kažu “zemlja”, hebrejska riječ je aretz (ארץ). Ova riječ može značiti ili zemlju ili zemlju (kao u zemlji Izraelu), ovisno o kontekstu.

Drugi ključ je zapamtiti da Sveto pismo ponekad govori općenito, a ne apsolutno. U stihu 16 rečeno nam je da će “svi” primiti znak zvijeri. Međutim, u kontekstu, to ne znači nužno da će 100 posto svih ljudskih bića svugdje dobiti oznaku zvijeri. To može značiti “veliku većinu svih onih koji žive u zemlji”. Znamo da će nešto manje od 100 posto svih ljudi širom svijeta dobiti oznaku zvijeri, jer nam je rečeno da neke skupine (poput izabranih) prolaze cijelim putem kroz nevolje bez primanja oznake. Tekst Otkrivenja 14,9-12 također to pojačava.

Hitgalut (Otkrivljenje) 14:9-12
9 Tada ih je slijedio treći glasnik, glasno govoreći: »Ako netko štuje zvijer i sliku njegovu, i primi znak svoj na čelo svoje ili na ruku svoju,
10 on će također piti vino gnjeva Elohima, koje se izlijeva punom snagom u čašu ogorčenja njegova. Bit će mučen vatrom i sumporom u nazočnosti odvojenih glasnika i u nazočnosti Jaganjca.
11 I dim muke njihove uzdiže se zauvijek i zauvijek; i nemaju odmora ni danju ni noću, koji štuju zvijer i njegovu sliku, i tko god primi znak svoga imena.«
12 Evo strpljivosti svetaca; ovdje su oni koji obdržavaju zapovijedi Elohima i vjeru Yeshue.

Stih 9 implicira da ćemo imati izbor hoćemo li primiti oznaku ili ne. Stih 12 čini se da sugerira da sveci mogu pobjeći od cilja kroz strpljenje i vjeru.

Ranije smo saznali da će biti rata među narodima tijekom trubi. To znači da UN neće imati vrhovnu globalnu moć. Iako mogu nametnuti odanost zvijeri u zemlji Izraelu (iu mnogim dijelovima svijeta), neće moći nametnuti prihvaćanje oznake zvijeri širom svijeta, inače ne bi bilo rata između naroda.

Drugi ključ je prepoznati razliku između znakova zvijeri i oznake zvijeri. Znakovi i oznake nisu isti. Budući da je toliko zbrke u ovom trenutku, uzmimo malo vremena da ovo razbijemo.

Fizičko obrezivanje je znak (אות) saveza između Jahve i djece Avrahama u svim generacijama.

B’reisheet (Postanak) 17:11
11 »i bit ćete obrezani u tijelu prepucija vaših, i to će biti znak(אות)saveza između Mene i vas.«

Obrezivanje nije sam savez: to je, na primjer, vanjski znak duhovnog saveza između Jahve i nas. To je jedan od znakova da ga volimo i želimo zadržati njegove zapovijedi.

Još jedan znak naše unutarnje odanosti Jahve je da marljivo podučavamo njegove zapovijedi našoj djeci i da govorimo o njima kada sjedimo u svojim kućama, kada prolazimo pored puta, kada legnemo i kada ustanemo.

Devarim (Ponovljeni Zakon) 6:4-8
4 “Čujte, O Izraele: Yahweh naš Elohim, Yahweh je jedan!
5 Ljubit ćeš Yahweha Elohima svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom.
6 “I ove riječi kojima vam danas zapovijedam bit će u srcu vašemu.
7 Marljivo ćete ih podučavati djeci svojoj i govorit ćete o njima kada sjedite u kući svojoj, kada prolazite pored puta, kada legnete i kada ustanete.
8 Vezat ćete ih kao znak na ruci svojoj, a oni će biti kao frontleti među očima vašim.«

Simbolika stiha 8 otkriva da trebamo učiniti sve što Jahve kaže da učinimo, i trebali bismo imati sveti svjetonazor. To jest, sve trebamo činiti vjerom. Naša vjera i poslušnost služe kao vanjski znak(אות) unutarnje odanosti Elohimu. Ova unutarnja odanost je znak Jahve.

U viziji, Jahve je rekao čovjeku s piščevim inkhornom da prođe kroz Jeruzalem i stavi duhovnitrag (תו)na čelo svih ljudi koji uzdišu i plaču nad svim gadostima koje se rade u Jeruzalemu. Ovaj znak Jahve ih je zaštitio od zla.

Yehezqel (Ezekiel) 9:3-6
3 Evo, slava Elohima Izraelova otišla je iz kerubina, gdje je bila, do praga hrama. I pozvao je čovjeka odjevenog u posteljinu, koji je imao piščevu tintu uz sebe;
4 i Yahweh mu je rekao: »Prođite kroz sredinu grada, kroz sredinu Jeruzalema, i stavite znak [תו]na čelo ljudi koji uzdišu i plaču nad svim grozotama koje su učinjene u njemu.«
5 Drugima je na saslušanju mojemu rekao: »Krenite za njim kroz grad i ubijte; ne dopustite da vam oko štedi, niti imate imalo sažaljenja.
6 Potpuno ubijanje starih i mladića, djevica i male djece i žena; ali nemojte se približiti nikome tko je znak [תו]; i počnite u Mom svetištu.« Tako su počeli sa starješinama koji su bili prije hrama.

Budući da je to vizija, ne očekujemo da ćemo vidjetidoslovni trag (תו) napisan na bilo čijem čelu. Umjesto toga, oni koji su iznutra odani Jahveizvestće vanjske znakove (אותות)saveza. Oni će oboljeti svoju djecu, naučiti ih da zadrže šabat i poslušati njegove zapovijedi. Također će uzdahnuti i plakati nad svim gadostima koje se rade unutar Jeruzalema.

Ako unutarnji znak odanosti Jahve bude dokazan vanjskim znakovima poslušnosti Prema Njemu, onda bi isto trebalo vrijediti i za one koji su odani babilonskoj zvijeri. Oni koji vole Babilon bit će sretni kada UN dođe na vlast, a URI je uspostavljen. Oni će rado ubiti sluge Jahve (kao što su oni odani katoličanstvu i islamu odavno zadovoljni učiniti).

Sada razmotrimo neke ilustracije koje nam pokazuju razliku između oznake i znakova zvijeri. Neki ljudi ne žele koristiti novčanicu američkog dolara jer ima sotonističke slike na leđima. Na primjer, tu je nedovršena kula Babilona, a ispod tornja je napisano: “Annuit coeptis novus ordo seculorum.” Ovo je latinski (odnosno rimski) za “Najavu rođenja svjetovnog Novog svjetskog poretka”. Da novčanica od američkog dolara ima babilonske slike na leđima jasan je znak da su američke savezne rezerve (koje izdaje novčanicu dolara) dio babilonskog sustava. Međutim, iako novčanica američkog dolara nosi sve te vanjske znakove, to ne značida ispovijedamo unutarnju odanost zvijeri ako koristimo američke dolare za kupnju namirnica.

Yeshua je koristio rimski novčić.

Matityahu (Evan. Po Mateju) 17:27
27 “Ipak, da ih ne uvrijedimo, odemo na more, bacimo u kuku i uzmemo ribu koja se prva pojavi. A kada otvorite usta, naći ćete komad novca; uzmi to i daj im to za mene i tebe.”

Yeshua i njegovi učenici nisu bili oskvrnuti korištenjem rimske valute, jer nisu bili odani Rimu. Jednostavno su koristili valutu dana.

Neki se boje da će nam vlada staviti mikročip u ruke. Međutim, Yeshua je rekao da ga ne oskvrnjava ono što ulazi u čovjeka izvana. Umjesto toga, ono što je u njegovom srcu (odnosno, njegova odanost) ili ga pročišćava ili oskvrnjuje.

Marqaus (Evan. Po Marku) 7:14-23
14 Kada je pozvao sve mnoštvo na sebe, rekao im je: »Čujte me, svi, i shvatite:
15 Ne postoji ništa što ulazi u čovjeka izvana što ga može oskvrnuti; ali stvari koje izlaze iz njega, to su stvari koje oskvrnu čovjeka.
16 Ako netko ima uši za čuti, neka čuje!”
17 Kada uđe u kuću daleko od mnoštva, njegovi su ga učenici pitali o usporedbi.
18 Tako im je rekao: »Jeste li tako bez razumijevanja također? Zar ne shvaćaš da ono što uđe u čovjeka izvana ne može ga oskvrnuti,
19 jer ne ulazi u srce njegovo, već u želudac njegov, i eliminira se, pročišćavajući tako svu hranu?”
20 I on kaže: “Ono što izađe iz čovjeka, to oskvrne čovjeka.
21 Jer iznutra, izvan srca ljudi, nastavite sa zlim mislima, preljubima, bludima, ubojstvima,
22 krađe, pohlepa, opačina, obmana, razvratnost, zlo oko [pohlepa], bogohuljenje, ponos, ludost.
23 Sve te zle stvari dolaze iznutra i oskvrnu čovjeka.«

Biometrijsko skeniranje obećava uskoro da će mikročipovi zastarjeti. Ipak, čak i ako netko uzme biometrijsko skeniranje našeg tijela, to ne utječe na naše spasenje, jer ne govori ništa o odanosti naših srca.

Sada kada razumijemo razliku između znakova i oznaka,razmotrimo broj zvijeri. Redak 18 nam govori da je broj zvijeri 666. Vidjet ćemo i primarno ispunjenje u papinstvu i sekundarno ispunjenje u islamu.

Hitgalut (Otkrivljenje) 13:18
18 Ovdje je mudrost. Neka onaj tko ima razumijevanja izračuna broj zvijeri, jer to je broj čovjeka: Njegov broj je 666 (chi xi stigma).

U Nazarecan ski Izrael pokazujemo kako anti-mesija nije netko tko se bori protiv Mesije, već je netko tko se pretvara da je Mesija. Ovo je savršen opis papinstva. Zapravo, jedan od papinih brojnih naslova je Vicarius Philii Dei, što znači: “Umjesto Sina Božanstva” ili “Na mjestu Sina Božanstva”. Ova titula izvorno dolazi iz kovanog carskog dokumenta nazvanog Donacija Konstantina, koji je navodno prenio autoritet zapadnog dijela carstva na papinstvo. Iako se kasnije pokazalo da je donacija Konstantina krivotvorina, stoljećima se vjerovalo, a mnogi katolici papu i dalje nazivaju Kristovim vikarom (tj. Ovaj naslov je vrlo značajan, jer latinski (kao i mnogi drugi jezici) dodjeljuje numeričke vrijednosti svojim slovima. Kada se dodaju numeričke vrijednosti Vicarius Philii Dei, čovjek dobiva brojčanu vrijednost od 666.

Budući da su kršćanstvo i islam dvije noge babilonskog kipa, postoji i islamsko ispunjenje 666. Iako vjerujemo da je Otkrivenje izvorno napisano na hebrejskom ili aramejskom, dokazi se pokazuju u najstarijih grčkih tekstova. Da biste to vidjeli, prvo pogledajmo broj 666 u pisanom grčkom tekstu Otkrivenja 13:18.

S lijeva na desno, prvo grčko pismo, χ (izgovara se chi),ima brojčanu vrijednost od 600. Slovo ξ, izgovara xi, ima brojčanu vrijednost od 60. U pismu ς se izgovara stigma. Njegova brojčana vrijednost promijenila se od prvog stoljeća, ali je u prvom stoljeću imala brojčanu vrijednost 6. Stavljajući ova tri slova zajedno dobivamo Chi Xi Stigma (Χξς), koji ima brojčanu vrijednost od 600 + 60 + 6 = 666.

Ova grčka slova jako sliče Bismillahu, koji je arapski za “ime Alah”. Jaf smo flip Bismillah okolo, možemo vidjeti upečatljiv sličnost s Codex Vaticanus, koji je naširoko vjeruje da je najstariji postojeće grčki rukopis, datira oko 350 CE. Redak iznad xi (pod “A.D. 350” u nastavku) nije podcrtan, već je zapravo dio rukom pisanog teksta.

Gledajući izbliza, mogu se vidjeti ta ista slova (Χξς) pored prekriženih mačeva (označavajući osvajanje) u (islamskoj) Chechin revolucionarnoj zastavi, ovdje preokrenutoj dijagonalno.

Grčka verzija Otkrivenja 13:18 govori nam da će se oznaka zvijeri nositi na čelu ili na desnoj ruci. Na hebrejskom, riječ ruka je yahd (יד),što znači i ruka i ruka . To se savršeno uklapa u islam, jer islamski džihadisti nose Bismillah na čelu i na desnim rukama.

Ispod je slika Hamasove trake za glavu. Slične trake obično se nose na desnoj ruci. Ako se pogleda izbliza i voljan je okrenuti ove slike na svojim stranama, mogu se vidjeti slike nalik xiju, chiju i stigmi(Χξς).

Da bi bili potpuni, postoje neki prigovarajući problemi. Kao što objašnjavamo u Nazarecan ski Izrael apostoli su govorilihebrejski ili aramejski, tako da nije logično da bi Yochanan (Ivan) napisao Otkrivenje na grčkom. Nadalje, jezik stiha 18 ne podržava ideju da je pokušavao prikazati Bismillah grčkim slovima. Umjesto toga, Yochanan jasno izražava broj (666).

Hitgalut (Otkrivljenje) 13:18
18 Ovdje je mudrost. Neka onaj tko ima razumijevanja izračuna broj zvijeri, jer to je broj čovjeka: Njegov broj je 666 (chi xi stigma).

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give