Chapter 20:

Skup ljudi i tisućljeće

U Objavi 19 vidjeli smo kako Yeshua stiže sa svojom vojskom svetaca u Armagedon, a zatim napada vojske Goga i Magoga. Sada, u Otkrivenju 20, glasnik (anđeo) silje s neba, veže Sotonu i baca ga u jamu bez dna 1000 godina.

Hitgalut (Otkrivljenje) 20:1-3
1 Tada sam vidio glasnika [Yeshuu] kako silazi s neba, imajući ključ jame bez dna i veliki lanac u ruci svojoj.
2 Položio je zmaja, onu staru zmiju, koja je đavao i Sotona, i vezao ga tisuću godina;
3 i on ga baci u jamu bez dna, i ušutka ga, i postavi pečat na njega, tako da više ne obmanjuje narode dok se ne završi tisuću godina. Ali nakon ovih stvari mora biti pušten na neko vrijeme.

Glasnik u stihu 1 može biti samo Yeshua, jer samo Elohim ima moć vezati Sotonu. To znači da je Otkrivenje 20 inset poglavlje paralelno poglavlju 19.

Već smo naučili da će se Yeshua vratiti u nebo nakon Armagedona, uzimajući sa sobom sve one koji su zaspali dok su vjerovali u njega. Oni koji su mučeni za njega vladat će i vladati s njim 1000 godina, sjedeći na prijestoljima (u sobi prijestolja na nebu).

Hitgalut (Otkrivljenje) 20:4-6
4 I vidim prijestolja, i oni sjede na njih, i sud im bude predan. Tada sam vidio duše onih kojima je odrubljena glava zbog njihova svjedočenja Yeshui i riječi Elohima, koji nisu štovali zvijer ili njegovu sliku, i nisu primili njegov znak na čelu ili na rukama. I živjeli su i vladali s Mesijom tisuću godina.
5 No, ostatak mrtvih ne živi ponovno sve dok tisuću godina ne bude završeno. Ovo je prvo uskrsnuće.
6 Blagoslovljen i odvojen je onaj koji sudjeluje u prvom uskrsnuću. Nad takvom drugom smrću nema moći, ali oni će biti svećenici Elohima i Mesije, i vladat će s njim tisuću godina.

Ali ako Yeshua i oni koje odvedu u raj ostanu na nebu 1000 godina, što će se onda dogoditi s Ephraimitima koji nakon Armagedona ostvare svoje izraelske identitete? Kako se vraćaju kući u zemlju? A što rade tijekom 1000 godina?

Jeremija 3:18 nam govori da će Ephraimiti i Židovi “hodati” natrag kući u zemlju Izrael.

Yirmeyahu (Jeremija) 3:18
18 “U to će vrijeme judina kuća hodati s kućom Izraelovu, i oni će se ujediniti iz zemlje sjevera u zemlju koju sam dao kao baštinu očevima vašima.”

Slično tome, Izaija 66 nam govori da će se Ephraimiti vratiti na konjima i kočijama i u leglima, na mulama i devama.

Yeshayahu (Izaija) 66:20-21
20 »Tada će dovesti svu braću vašu za prinos Yahwehu iz svih naroda, na konjima i u kočijama i u leglima, na mulama i devama, u moj odvojeni planinski Jeruzalem«, kaže Yahweh, »dok djeca Izraelova donose prinos u čistom plovilu u Kuću Jahve.
21 I uzet ću neke od njih za svećenike i levite”, kaže Yahweh.

Iako se čini razumnim da se to može odnositi na današnje vlakove, zrakoplove, automobile i autobuse, stvar je u tome da će se Ephraimites vratiti kući prirodnim putem. Nadalje, kada prvi put stignu kući, nastavit će slijediti načela babilonske demokracije, u tome što će “imenovati” jednog glavu za sebe. Ovo govori o izabranom vođi.

Hoshea (Hošea) 1:11
11 “Tada će se djeca Jude i djeca Izraelova okupiti i imenovati za sebe jednu glavu; I oni će izaći iz zemlje, jer veliki će biti dan Jezre’ela!”

Međutim, babilonska demokracija nije Jahveov način. Stoga će u jednom trenutku Jahve odgojiti čovjeka koji se naziva “David njihov kralj” (vidi redak 9.)

Yirmeyahu (Jeremija) 30:6-10
6 »’Pitajte sada, i vidite, je li čovjek ikada u trudovima s djetetom? Zašto onda vidim svakog muškarca s rukama na slabinama kao ženu u trudovima, i sva lica blijede?
Nažalost, 7 ja! Jer taj dan je velik, tako da nitko nije takav; I to je vrijeme Jacobove nevolje, ali on će biti spašen od toga.
8 Jer će se to ostvariti u taj dan’, kaže Yahweh o domaćinima: ‘Da ću slomiti jaram njegov s vrata vašega i rasprsnuti veze vaše; Stranci ih više neće porobljati.
9 No, oni će služiti Yahwehu Elohimu svojemu, i Davidu kralju svojemu, kojeg ću ja uzdići za njih.
10 Zato se ne bojte, slugo moj Jakov’, kaže Jahva, ‘Niti budite zaprepašteni, O Izraele; Jer gle, spasit ću te izdaleka, a tvoje sjeme iz zemlje njihovog zatočeništva. Jakov će se vratiti, odmoriti se i šutjeti, i nitko ga neće natjerati da se boji.’«

Nastavljajući redak 21, saznajemo da će izraelski plemići biti među njima, a njihov guverner će biti iz njihove sredine. Različiti prijevodi čine ovaj odlomak na različite načine, ali ono što ovdje trebamo vidjeti je da ti vođe nisu Yeshua, jer Yeshua neće biti izabran, i on neće dijeliti vlast ni s kim.

Yirmeyahu (Jeremija) 30:18-21
18 »Tako kaže Jahva: ‘Gle, vratit ću zatočeništvo Jakovljevih šatora i smilovati se na mjesta njegova prebivališta; Grad će biti izgrađen na svom humku, a palača će ostati u skladu sa svojim planom.
19 Tada će iz njih nastaviti zahvaljivanje i glas onih koji se vesele; Umnožit ću ih i neće se umanjiti; Također ću ih veličati, i oni neće biti mali.
20 Djeca njihova također će biti kao i prije, i zajednica njihova bit će uspostavljena pred mnom; I kaznit ću sve koji ih ugnjetavaju.
21 Plemići njihovi bit će među njima, a guverner njihov će doći iz sredine njihove; Onda ću uzrokovati da se približi, i on će prići meni; Jer tko je taj koji se zakleo svom srcu da će mi prići?’, kaže Yahweh.«

Također znamo da će tijekom tisućljeća biti hram u kojem će služiti princ( nasiy).

Yehezqel (Ezekiel) 45:22
22 “I toga će se dana knez pripremiti za sebe i za sve ljude u zemlji bika za prinos grijeha.”

Ovaj princ ne može biti Yeshua, jer Yeshua je bio bezgrešan. Nasuprot tome, ovaj princ nudi žrtvu grijeha zasebe , kao i za sve ljude. Nadalje, Ezekiel 46:16 nam govori da će uzeti zemaljsku ženu i imati zemaljske sinove.

Yehezqel (Ezekiel) 46:16
16 »Tako kaže Yahweh Elohim: ‘Ako knez da dar nekoga od baštine svoje bilo kojem od sinova svojih, pripadat će sinovima njegovim; to je njihovo posjedovanje nasljedstvom.’«

Ovaj zemaljski princ ne može biti Yeshua. Nadalje, kralj kraljeva ne može biti ovdje na zemlji u isto vrijeme kada nasiy vodi naciju, barem na jednoj razini, Yeshua je Jahve, a Jahve kaže da neće dijeliti svoju slavu s drugom.

Yeshayahu (Izaija) 42:8
8 “Ja sam Jahva, to je ime moje; I moju slavu neću dati drugome, niti moju pohvalu isklesanim slikama.”

Također imajte na imajte natječje da ovaj princ ima zabranu korištenja istih vrata Yeshua korištenih u prvom stoljeću. Stoga ovaj princ ne može biti Yeshua, jer nema smisla da yeshua će biti blokiran od korištenja vrata koja je koristio prije (samo zato što ga je koristio).

Yehezqel (Ezekiel) 44:2-3
2 I Yahweh mi kaže: »Ova će Vrata biti zatvorena; neće biti otvorena i nitko neće ući u nju, jer je Yahweh Elohim iz Izraela [Yeshua] ušao u nju; stoga se zatvara.
3 Što se tiče kneza, jer on je princ, on može sjediti u njemu i jesti kruh prije Jahva; on će ući putem predvorja prolaza i izaći na isti način.«

Bit će i drugih ljudskih vođa tijekom tisućljeća. Postanak 49 govori o velikom nacionalnom vođi koji će nastati iz Josipoveribe . Ovo je težak odlomak, pa pogledajmo ga na hebrejskom.

Postanak 49,22-24
22 »Josip je plodna grana, plodna grančica uz bunar: grane njegove pregažene preko zida.
23 Strijelci su ga gorko rastužili, pucali na njega i mrzili ga.
24 No, luk njegov ostaje u snazi, a ruke ruke njegove bile su snažne rukama Moćnog Jakovljevog. Odatle je Pastir, KamenIzraelov,”
 (22) בֵּן פֹּרָת יוֹסֵף בֵּן פֹּרָת עֲלֵי עָיִן | בָּנוֹת צָעֲדָה עֲלֵי שׁוּר:
(23) וַיְמָרֲרֻהוּ וָרֹבּוּ | וַיִּשְׂטְמֻהוּ בַּעֲלֵי חִצִּים:
(24) וַתֵּשֶׁב בְּאֵיתָן קַשְׁתּוֹ וַיָּפֹזּוּ זְרֹעֵי יָדָיו | מִידֵי אֲבִיר יַעֲקֹב מִשָּׁם רֹעֶה אֶבֶן יִשְׂרָאֵל

Redak 24 kaže da će čovjek koji se zove “Pastir, Kamen Izraela” nastati iz Josipovog plemena (bilo Manasseh ili Ephraim).

24b Odatle (Josip) je Pastir, Kamen Izraelov.  מִשָּׁם רֹעֶה אֶבֶן יִשְׂרָאֵל

To ne može biti Yeshua, jer je Yeshua nastala iz plemena Judah.

Ivrim (Hebrejima) 7:14
14 Jer očito je da je Učitelj naš nastao iz (plemena) Jude…

Nadalje, naslovi “Pastir” i “Kamen Izraela” podrazumijevaju slavu. Stoga, ako ljudsko biće koje se zove Kamen Izraela i Shepherd vlada i vlada, onda logično Yeshua (koji je naš Dobri pastir, naša stijena i naš kralj) ne može biti fizički prisutan u isto vrijeme.

Ljudsko vodstvo nacije tijekom Yeshuine 1000-godišnje odsutnosti savršeno je u skladu s Danielom 7:27 i drugim odlomcima, koji nam govore da će kraljevstvo i vlast biti dani svecima (koji su njegovo tijelo).

Daniel 7:27
27 »Tada će kraljevstvo i vlast, i veličina kraljevstva pod cijelim nebom, biti dani narodu, svecima Svemoći. Njegovo kraljevstvo je vječno kraljevstvo, i sve dominije će mu služiti i biti poslušne.«

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give