Chapter 18:

Armagedon: Svadbena gozba

Ranije smo vidjeli da se Babilon sudi na trubi 7, a onda se njezine kazne izlijevaju tijekom šalica. U šalici 6, tri nečista duha poput žaba izlaze iz usta zmaja (Sotona), zvijeri (papinstva) i lažnog proroka (Muhamed/Islam). Okupljaju babilonske kraljeve zemlje zajedno u bitku kod Armagedona.

Hitgalut (Otkrivljenje) 16:13-16
13 I vidio sam tri nečista duha poput žaba kako izlaze iz usta zmaja [Sotone], iz usta zvijeri [papinstva], i iz usta lažnog proroka [Muhameda].
14 Jer oni su duhovi demona, koji izvode znakove, koji izlaze kraljevima zemlje i cijeloga svijeta, kako bi ih okupili u bitci tog velikog dana Elohima El Shaddaija.
15 “Gle, dolazim kao lopov. Blagoslovljen je onaj koji gleda, i čuva svoju odjeću, da ne hoda gol i oni vide njegovu sramotu.”
16 I oni ih okupe na mjesto zvano hebrejski, Har Megiddo [Armagedon].

Uvodni stihovi Otkrivenja 19 podsjećaju nas da se trebamo radovati razaranju bludnice, jer to znači da će se mlada (Izrael) konačno udati. U stihu 7, mladenka se spremila – i iako se na prvu može činiti kontraintuitivnom, Armagedon je, zapravo, bračna večera Jaganjca.

Hitgalut (Otkrivljenje) 19:1-9
1 Nakon ovih stvari čuo sam glasan glas velikog mnoštva na nebu, govoreći: »Aleluja! Spasenje, slava, čast i moć pripadaju Yahwehu našem Elohimu!
2 Jer istiniti i pravedni su njegovi sudovi, jer on sudi velikoj bludnici koja je iskvarila zemlju svojim bludom; i osvetio joj je krv svojih sluga koju je ona prolila.«
3 Opet su rekli: »Aleluja! Njezin dim se diže zauvijek!”
4 I dvadeset i četiri starješine i četiri živa bića su pali i štovali Elohima koji je sjeo na prijestolje govoreći: »Amein! Aleluja!”
5 Tada je s prijestolja došao glas: »Hvalite Elohima našega, sve vas sluge njegove i one koji ga se boje, i male i velike!«
6 I slušam, kao što je to bilo, glas velikog mnoštva, kao zvuk mnogih voda i kao zvuk moćnih grmljavini, govoreći: »Aleluja! Jer Yahweh Elohim El Shaddai vlada!
7 Budimo sretni i radujmo se i dajmo mu slavu, jer brak Jaganjčev je došao, a njegova se žena pripremila.«
8 I njoj je odobreno da bude u finoj posteljini, čistoj i svijetloj, jer je fina posteljina pravedna djela odvojenih.
9 Tada mi je rekao: »Blago onima koji su pozvani na jaganjčevu bračnu večeru!’« A on mi je rekao, “Ovo su prave Elohimove izreke.”

U redku 10, Yochanan (Ivan) štuje glasnika (anđela). Glasnik, međutim, kaže da to ne činite, jer on također nije ništa drugo nego sluga.

Hitgalut (Otkrivljenje) 19:10
10 I pao sam pod noge njegovom da ga obožavam. Ali on mi je rekao: “Pobrinite se da to ne učinite! Ja sam vaš sluga i vaša braća koja imaju svjedočanstvo o Yeshui. Obožavam Elohima! Jer svjedočanstvo o Yeshui je duh proroštja.«

U redku 11, Yeshua se vraća na bijelom konju. Ovo nije bijeli konj tuljana 1 protiv Mesije (Otkrivenje 6,2), već drugi bijeli konj. Yeshua je u pratnji vojske svojih odvojenih (svetaca). [Kao što ćemo vidjeti u sljedećem poglavlju o zanosu, ova vojska svetaca može uključivati one koji su bili podignuti iz groba u prvom stoljeću, kao i 144.000 koji su pozvani u nebo u Otkrivenju 11,2.]

Hitgalut (Otkrivljenje) 19:11-14
11 Evo, vidio sam kako se nebo otvara, i gle, bijelog konja. I Onaj koji je sjedio na njemu zvao se Vjerni i Istiniti, a u pravednosti sudi i ratuje.
12 Oči njegove bile su poput plamena vatre, a na glavi njegovoj bile su mnoge krune. Napisao je ime koje nitko nije znao osim njega samog.
13 Bio je odjeven ogrtačem umočenim u krv, a ime njegovo se zove Riječ Elohim.
14 I vojske na nebu, odjevene u finu posteljinu, bijele i čiste, slijedile su ga na bijelim konjima.

Redak 15 nam govori da će Yeshua omitati narode mačem koji izlazi iz njegovih usta i vladati nad njima željeznom šipkom.

Hitgalut (Otkrivljenje) 19:15
15 Evo, iz usta njegovih ide oštar mač, da bi njime udario narode. I on sam će vladati njima željeznom šipkom. On sam gazi vinskupresu žestokosti i gnjeva Svemogućeg Elohima..

To je nesumnjivo isti štap spomenut u Psalmu 2, s kojim će Yeshua vladati nad narodima.

Tehillim (Psalmi) 2:7-9
7 »Objavit ću uredbu: Yahweh mi je rekao: ‘Ti si sin moj, danas sam te zarobiti.
8 Tražite od mene, i dat ću vam narode za baštinu Vašu, i krajeve zemlje za posjedovanje vaše.
9 Slomit ćete ih željeznom šipkom; Uništit ćeš ih na komadiće poput lončarske posude.’

Međutim, Otkrivenje 2,26-27 govori nam da Yeshua planira vladati nad narodima dajući ovaj štap svojim odvojenim (tj. njegovim tijelom)– i da će oni biti ti koji će vladati nad narodima tijekom tisućljeća (kao što će on biti u sobi prijestolja na nebu za to vrijeme).

Hitgalut (Otkrivljenje) 2:26-27
26 »I onaj koji nadvlada [Izrael], i čuva djela moja do kraja, njemu ću dati moć nad narodima —
27 ‘On će njima vladati željeznom šipkom; Bit će isprekidani na komade poput lončarskih posuda, kao što sam i ja primio od Oca svoga;«

To se također slaže s Danielom 7,26-27, što nam govori da će nakon pada Babilona kraljevstvo i vlast dobiti sveci Svete. To je ista stvar kao i davanje Yeshua, jer njegovi set-apart one su njegovo tijelo.

Daniel 7:26-27
26 “Ali sud će sjediti, i oni će oduzeti vlast njegovu, da je konzumiraju i unište zauvijek.
27 Tada će kraljevstvo i vlast, i veličina kraljevstva pod cijelim nebom, biti dana narodu, odvojenom od Svevišnjega. Njegovo kraljevstvo je vječno kraljevstvo, i sve dominije će mu služiti i biti poslušne.«

Većina grčkih verzija redka 16 ima Yeshua dolazak u bitku s njegovim imenom napisanim na bedru.

Hitgalut (Otkrivljenje) 19:16
16 I on ima na svom ogrtaču i na bedrima svoje ime napisano: KRALJ KRALJEVA I GOSPODAR MAJSTORA.

Međutim, to stvara sukob, jer Tora općenito zabranjuje tetovaže ili oznake napravljene u našem tijelu.

Vayiqra (Levitski Zakonik) 19:28
28 “Nećete napraviti reznice u tijelu svojem za mrtve, niti tetovirati bilo kakve tragove na vama: Ja sam Yahweh.”

Rješenje je da je na hebrejskom riječ za transparent dagel (דגל),dok je riječ za bedro /nogu bijesna (רגל). Budući da prva slova svake riječi nalikuju jedna drugoj, pisar koji nije bio upoznat s Torom možda je zamijenio riječ דגל (banner) za רגל (bedro). Ima više smisla da će Yeshua imati svoje ime izloženo na svom vojnom transparentu nego na bedru, dok jaše na čelu svoje vojske svetaca.

Jednom kada neprijatelji Izraela unište, pozvat će ptice nebesa da dođu na večeru velikog Elohima, kako bi mogli jesti meso kraljeva i moćnih ljudi.

Hitgalut (Otkrivljenje) 19:17-21
17 Tada vidim glasnika kako stoji na suncu; i zavapio je glasnim glasom, govoreći svim pticama koje lete usred neba: “Dođite i okupite se na večeri velikog Elohima,
18 da možete jesti tijelo kraljeva, tijelo kapetana, tijelo moćnih ljudi, meso konja i onih koji sjede na njima, i tijelo svih ljudi, slobodnih i robova, i malih i velikih.«
19 I vidim zvijer, kraljeve zemlje i vojske njihove, okupljene da ratuju protiv Njega koji sjedi na konju i protiv vojske njegove.
20 Tada je zvijer [papinstvo] zarobljena, a s njim lažni prorok [Muhammed], koji je radio znakove u nazočnosti svojoj, kojom je obmanuo one koji su primili znak zvijeri i one koji su štovali sliku njegovu. Ovo dvoje su bačeni živi u vatreno jezero koje je gorjelo sumporom.
21 A ostali su ubijeni mačem koji je potegao iz usta Onoga koji je sjeo na konja. I sve ptice su bile ispunjene svojim mesom..

Ako usporedimo jezik u ovom odlomku s opisom svadbene gozbe u Hošei 2, nalazimo da je jezik ptica koje se gostiju na kraju velike bitke savršena paralela.

Hoshea (Hošea) 2:14-23
14 “Zato, gle, ja ću je privući, dovest ću je u divljinu, i govoriti joj utjehu.
15 Dat ću joj vinograde njezine od tamo, i dolinu Achor [Nevolja] kao vrata nade; Pjevat će tamo, kao u vrijeme mladosti, kao u dan kada je došla iz zemlje Egipta.
16 I bit će, u taj dan«, kaže Yahweh, »Da ćete me zvati ‘Mužem mojim’ [Ishi], i više me nećete zvati ‘Gospodin moj’ [Ba’ali],
17 Jer uzet ću iz njezinih usta imena Baala [Lordova], i oni više neće biti zapamćeni po imenu svoje.
18 U taj dan savezit ću za njih sa zvijerima s polja, s pticama u zraku, i s puzajućim stvarima na zemlji. Luk i mač bitke ću razbiti iz zemlje, kako bi ih leći sigurno.
19 Zauvijek ću te zadavati; Da, zadat ću vas meni u pravednosti i pravdi, u dobroti ljubavi i milosrđu;
20 Bit ću vam vjeran, i znat ćete Yahweha.
21 To će se ostvariti u taj dan da ću odgovoriti«, kaže Yahweh; “Odgovorit ću nebesima, a oni će odgovoriti zemlji.
22 Zemlja će odgovoriti žitom, novim vinom i uljem; Odgovorit će Jezre’elu.
23 Tada ću je posijati za sebe na zemlji, i smilovati se njoj koja nije dobila milosrđe; Tada ću reći onima koji nisu bili moj narod: ‘Vi ste moj narod!’ A oni će reći: ‘Ti si moj Elohim!'”

Nakon Armagedona, Ephraim shvaća tko je ona i prestaje nazivati Jahve Baalovo ime (Gospodin). Također, treba napomenuti da u stihu 23, Yeshua ne vodi svoju nevjestu u nebo, već je ušivena u zemlju. Ovo je još jedan svjedok da će mlada nastaviti živjeti ovdje na zemlji tijekom tisućljeća.

Priča o vjenčanju prikazuje se i u Ezekielu 39, koji opisuje prvi rat Goge i Magoga. Ovdje vidimo istu veliku bitku – i nakon što Ephraim izađe kao pobjednik, on shvaća tko je on doista – i tko je Jahve. Ephraimiti također shvaćaju da ga ne bi trebali zvati imenom Ba’al (Gospodin), te da ako su intimni s Njim, trebali bi ga zvati njegovim pravim imenom (Jahve).

Yehezqel (Ezekiel) 39:1-8
1 »A vi, sine čovječje, prorokujete protiv Goga i kažete: ‘Tako kaže Yahweh Elohim: »Gle, ja sam protiv tebe, O Gog, knez Rosh, Meshech i Tubal;
2 i ja ću vas okrenuti i povesti dalje, dovodeći vas s dalekog sjevera, i dovesti vas protiv planina Izraela.
3 Tada ću izbaciti luk iz vaše lijeve ruke i uzrokovati da strelice ispadnu iz vaše desne ruke.
4 Past ćete na planine Izraelove, vas i sve trupe vaše i narode koji su s vama; Dat ću te pticama grabljivicama svih vrsta i zvijerima s polja koje treba proždrijeti.
5 Past ćete na otvoreno polje; jer sam govorio”, kaže Yahweh Elohim.
6 “I poslat ću vatru na Magoga i na one koji žive u sigurnosti u obalnim područjima. Onda će znati da sam ja Yahweh.
7 Tako ću obznaniti ime moje usred naroda mojega Izraela, i neću im dopustiti da više psuju ime moje. Onda će narodi znati da sam ja Yahweh, odvojeni u Izraelu.
8 Sigurno dolazi i to će biti učinjeno”, kaže Yahweh Elohim. “Ovo je dan o kojem sam govorio.”

Spuštajući se do redka 17, vidimo ptice u zraku i zvijeri s terena kako dolaze sudjelovati u velikom žrtvenom obroku (tj. svadbenoj gozbi). Zatim u stihu 22, kuća Izraela (Ephraim) shvaća da je njegovo ime Jahve, i da su otišli u zatočeništvo zbog svoje bezakonja (tj. ne slušajući Tora). Zatim, u stihu 25, Jahve vraća Ephraimovo zatočeništvo i sve ih vraća kući da prebivaju u njegovoj zemlji tijekom tisućljeća.

Yehezqel (Ezekiel) 39:17-29
17 “A što se tebe tiče, sine čovječji, tako kaže Yahweh Elohim: ‘Govori svakoj vrsti ptice i svakoj zvijeri s polja: “Okupite se i dođite; Okupite se sa svih strana na mom žrtvenom obroku koji žrtvujem za vas, veliki žrtveni obrok na planinama Izraela, da možete jesti meso i piti krv.
18 Jest ćete meso moćnih, pijte krv knezova zemlje, ovnova i janjadi, koza i bikova, svih tih bashanskih gadova.
19 Jest ćeš masnoću dok se ne napuniš, i piti krv dok se ne napiješ, na žrtvenom obroku koji žrtvujem za tebe.
20 Bit ćete ispunjeni za stolom mojim s konjima i jahačima, s moćnim ljudima i sa svim ratnim ljudima«, kaže Yahweh Elohim.
21 “Postavit ću slavu svoju među narode; svi će narodi vidjeti moj sud koji sam izvršio i moju ruku koju sam položio na njih.
22 Dakle, izraelski dom će znati da sam ja Jahva Elohim njihov od tog dana nadalje.
23 Pogani će znati da je izraelski dom otišao u zatočeništvo zbog bezakonja njihova; jer su mi bili nevjerni, zato sam sakrio svoje lice od njih. Dao sam ih u ruke njihovih neprijatelja, i svi su pali za mač.
24 Prema nečistosti njihovoj i prema prijestupima njihovima bavim se njima i skrivam lice moje od njih.«
25 Zato kaže Yahweh Elohim: ‘Sada ću vratiti zatočenike Jakovljeve [Efrema] i smilovati se cijelom domu Izraelovom; i bit ću ljubomoran na moje izdvojeno ime —
26 nakon što iznesu sramotu svoju, i svu nevjernost svoju u kojoj su mi bili nevjerni, kada su sigurno prebivali u svojoj zemlji i nitko ih nije uplašio.
27 Kad ih vratim iz naroda i okupim ih iz zemlje neprijatelja njihovih, i svetim u njima pred očima mnogih naroda,
28 tada će znati da sam ja Ja Yahweh Elohim njihov, koji ih šalje u zatočeništvo među narodima, ali ih također vraća u zemlju svoju, i više nikoga od njih ne ostavlja zatočenima.
29 I neću više skrivati lice svoje od njih; jer ja ću izliti Duha Svoga na kuću Izraelovu’, kaže Yahweh Elohim.«

Dok su neki od nas sada pozvani u više istine, većina Ephraimita neće znati tko je Jahve (ili da njegovo ime nije Gospodin)dok se ne završi slijed nevolja.

Ali što je sa zanosom? Sveto pismo nam govori da će doći do zanosa svetaca kada se Yeshua vrati – ali nam je također rečeno da će nevjesta (koja se sastoji od svetaca) nastaviti boraviti ovdje na zemlji tijekom tisućljeća. Kako se taj logični paradoks može riješiti? Na to pitanje odgovaramo u sljedećem poglavlju.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give