Chapter 5:

144.000 i Veliko mnoštvo

Nakon nuklearnog sukoba na sealu 6, 144.000 vjernika je zapečaćeno (odnosno, zaštićeno od zla) od svih izraelskih plemena.

Hitgalut (Otkrivljenje) 7:1-8
1 Nakon ovih stvari vidio sam četiri anđela kako stoje na četiri kuta zemlje, držeći četiri vjetra zemlje, da vjetar ne puše na zemlji, moru ili na bilo kojem stablu.
2 Tada vidim drugog anđela kako se uzdiže s istoka, imajući pečat živog Elohima. I glasno je plakao četvorici anđela kojima je dano da naude zemlji i moru,
3 govoreći: »Ne štetite zemlji, moru ili drveću dok ne zapečatimo sluge našeg Elohima na njihovim čelima.«
4 I čuo sam broj onih koji su zapečaćeni. Sto četrdeset četiri tisuće svih plemena izraelske djece bilo je zapečaćeno:
5 od plemena Jude dvanaest tisuća je zapečaćeno; plemena Reuben dvanaest tisuća je zapečaćeno; plemena Gad dvanaest tisuća je zapečaćeno;
6 plemena Asher dvanaest tisuća je zapečaćeno; plemena Naftali dvanaest tisuća je zapečaćeno; plemena Manasseh dvanaest tisuća je zapečaćeno;
7 od plemena Simeon dvanaest tisuća je zapečaćeno; plemena Levi dvanaest tisuća je zapečaćeno; plemena Issachar dvanaest tisuća je zapečaćeno;
8 plemena Zebulun dvanaest tisuća je zapečaćeno; plemena Josipa dvanaest tisuća je zapečaćeno; plemena Benjamin dvanaest tisuća je zapečaćeno.

Otkrivenje 9:4 govori nam da je 144.000 zaštićeno od zla kroz trubu 5 (na pola puta kroz nevolje).

Hitgalut (Revelation) 9:1-5
1 Then the fifth messenger sounded: And I saw a star fallen from heaven to the earth. To him was given the key to the bottomless pit.
2 And he opened the bottomless pit, and smoke arose out of the pit like the smoke of a great furnace. So the sun and the air were darkened because of the smoke of the pit.
3 Then out of the smoke locusts came upon the earth. And to them was given power, as the scorpions of the earth have power.
4 They were commanded not to harm the grass of the earth, or any green thing, or any tree, but only those men who do not have the seal of Elohim on their foreheads.
5 And they were not given authority to kill them, but to torment them for five months. Their torment was like the torment of a scorpion when it strikes a man.

144.000 ih je pred prijestoljem na nebu trubom 7, nakon što su “otkupljeni od zemlje” (tj. Vjerojatno su umrli tijekom trule 6 (jer su bili zapečaćeni od zla kroz šofar 5).

Hitgalut (Otkrivljenje) 14:1-5
1 Zatim pogledam, i gle, Jaganjca koji stoji na planini Tsion, i s njim sto četrdeset i četiri tisuće, s natpisom imena njegova Oca na čelu njihovom.
2 I čujem glas s neba, poput glasa mnogih voda, i poput glasa glasne grmljavine. I čuo sam zvuk harfista kako sviraju svoje harfe.
3 Oni pjevaju kao da je to nova pjesma pred prijestoljem, pred četiri živa bića i starješinama; i nitko nije mogao naučiti tu pjesmu osim sto četrdeset i četiri tisuće koji su otkupljeni od zemlje.
4 To su one koje nisu oskvrnute ženama, jer su djevice. To su oni koji slijede Jaganjca gdje god on ide. Oni su otkupljeni među ljudima, kao prvoplasirani Elohimu i Jaganjcu.
5 I u ustima njihovim ne nađe se obmana, jer su bez krivnje pred prijestoljem Elohima.

Neki vole tvrditi da je planina Tsion u stihu 1 zemaljska planina Tsion, ali to nema smisla jer u stihu 3 oni pjevuše pred Jahve prijestoljem i četiri živa bića (koja su samo na nebu). Stih 4 također kaže da su “otkupljeni među ljudima” i “prvi prijatelji Elohimu”, što znači da su mučenici.

Kasnije ćemo vidjeti da kada se Yeshua vrati na zemlju u bitci kod Armagedona, 144.000 vjerojatno dolazi s njim. Oni su vjerojatno “vojske na nebu” koje ga slijede na bijelim konjima (redak 14).

Hitgalut (Otkrivljenje) 19:11-16
11 Evo, vidio sam kako se nebo otvara, i gle, bijelog konja. I Onaj koji je sjedio na njemu zvao se Vjerni i Istiniti, a u pravednosti sudi i ratuje.
12 Oči njegove bile su poput plamena vatre, a na glavi njegovoj bile su mnoge krune. Napisao je ime koje nitko nije znao osim njega samog.
13 Bio je odjeven ogrtačem umočenim u krv, a ime njegovo se zove Riječ Elohim.
14 I vojske na nebu, odjevene u finu posteljinu, bijele i čiste, slijedile su ga na bijelim konjima.
15 Evo, iz usta njegovih ide oštar mač, da bi njime udario narode. I on sam će vladati njima željeznom šipkom. On sam gazi vinskupresu žestokosti i gnjeva Svemogućeg Elohima.
16 I on ima na svom ogrtaču i na svom transparentu ime napisano: KRALJ KRALJEVA I GOSPODAR GOSPODARA.

Kada se 144.000 prvi put broji u Otkrivenju 7 (gore), i Manasseh i Joseph su imenovani, dok Dan i Ephraim nisu imenovani. Budući da se Joseph sastoji od Manasseha i Ephraima, Ephraim je naveden, dok je Manasseh učinkovito naveden dva puta. Da bismo razumjeli simboliku ovdje, podsjetimo se da kada se deset sjevernih plemena Ephraima odvojio od južnog kraljevstva Jude, njihov novi kralj, Jeroboam, postavio je zlatna telad u Danu i Beth El (u granicama Dana i Ephraima).

Melachim Aleph (Prva knjiga o kraljevima) 12:28-31
28 Zato je kralj pitao za savjet, napravio dva telad od zlata i rekao narodu: »Previše je za vas da odete u Jeruzalem. Evo vašeg elohima, O Izraelu, koji vas je doveo iz zemlje Egipta!”
29 I on postavi jednu u Bethelu [na području Ephraima], a drugu stavi u Dan [na plemenskom teritoriju Danu].
30 Evo, ovo je postalo grijeh, jer je narod otišao štovati prije onog što se tiče Dana.
31 On čini svetišta na visokim mjestima i čini svećenike iz svakog razreda ljudi, koji nisu sinovi Levijevi.

Ako se sjetimo da je idolopoklonstvo duhovni preljub, onda Otkrivenje govori da svatko tko prakticira idolopoklonstvo (a osobito idolopoklonstvo Jeroboama) nije duhovna djevica (Otkrivenje 14,5) i stoga neće biti uključen u 144.000.

Što je idolopoklonstvo Jeroboama? U Nazarenom Izraelu pokazujemo kako je Jeroboam potisnuo blagdanske dane sedmog mjeseca za mjesec dana i uspostavio štovanje idola u mjestima koja nisu Jeruzalem. Također je uspostavio svećeništvo koje nije bilo od Sinova Levija. To je bilo proročko nagovještaj kršćanske crkve, u kojoj se blagdani sedmog mjeseca sele natrag (iz Šatora za Božić), Jeruzalem zamjenjuje Rim, a lažno rimsko svećeništvo zamjenjuje i levitske i melhiziranekijske zapovijedi.

Otkrivenje 7 također govori o velikom mnoštvu odjevenom u bijelo koje se nalaze prije prijestolja (stih 9). Stih 14 kaže da “izlaze iz velikih nevolja”, što znači da umiru u nevolji i idu biti s Elohimom.

Hitgalut (Otkrivljenje) 7:9-17
9 Nakon ovih stvari pogledao sam, i gle, veliko mnoštvo koje nitko nije mogao izbrojati, od svih naroda, plemena, naroda i jezika, stojeći pred prijestoljem i pred Jaganjcem, odjeven bijelim haljinama, s palminim granama u rukama,
10 i glasno vapeći govoreći: “Spasenje pripada našem Elohimu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu!”
11 Svi anđeli stoje oko prijestolja i starješine i četiri živa bića, i padnu na lica svoja pred prijestoljem i obožavaju Elohima,
12 kaže: “Rican! Blagoslov, slava i mudrost, Dan zahvalnosti, čast i moć i moć, bit će našem Elohimu zauvijek. Amein.”
13 Tada je jedan od starješina odgovorio, govoreći mi: »Tko su ti u bijelim haljinama i odakle dolaze?«
14 I rekao sam mu: »Adon, znaš.« Pa mi je rekao: “To su oni koji izlaze iz velikih nevolja, i operu svoje haljine i učine ih bijelima u krvi Jaganjca.
15 Zato su pred prijestoljem Elohima i služe mu dan i noć u hramu njegovu. I onaj koji sjedi na prijestolju prebivat će među njima.
16 Oni više neće gladovati niti žeđati; sunce ih neće pogoditi, niti bilo kakvu toplinu;
17 za Jaganjca koji je usred prijestolja vodit će ih i voditi do živih fontana voda. I Elohim će izbrisati svaku suzu s njihovih očiju.”

Kako idemo dalje u posljednja vremena, moramo gledati na život i smrt iz Jahveove perspektive. Ovaj svijet nije naš dom. Stoga, ako smo pod progonom, ne trebamo ga se bojati.

Luqa (Evanđelje po Luki) 12:4-5
4 “I kažem vam, prijatelji moji, ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a nakon toga više nemaju što učiniti.
5 Ali pokazat ću vam koga biste se trebali bojati: Bojte se onoga koji, nakon što ubije, ima moć baciti u pakao; Da, kažem ti, plaši ga se.!”

Naravno da želimo izbjeći progon (i to ćemo kasnije riješiti u ovoj studiji), ali ako dođemo u progon, moramo zamoliti Jahve da nam pomogne biti vjerni Njemu, kako bismo mogli primiti krunu vječnog života.

Hitgalut (Otkrivljenje) 2:10
10 “Ne bojte se nijedne od onih stvari koje ćete pretrpjeti. Doista, vrag će baciti neke od vas u zatvor, da biste mogli biti testirani, i imat ćete nevolje deset dana. Budite vjerni do smrti i dat ću vam krunu života.«

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give