Chapter 2:

Yeshua Nazarećanin Izraelac

U posljednjem poglavlju vidjeli smo da su do četvrtog stoljeća kršćani i Nazareni bili dvije potpuno odvojene vjere – i da su kršćani progonili Nazarene. Povijest pokazuje da je Mesija Yeshua bio Nazarećanin. However, povijest nije dovoljna – moramo dokazati sve iz Svetog pisma. Je li Yeshua bio kršćaninili je bio Nazarećanin?

Obnovljeni savez (Novi zavjet) govori nam da bi se Mesija Yeshua zvao Nazarećanin jer je odrastao u gradu zvanom Nazareth (Natseret, נצרת).

Pogledajmo Aramaic Peshitta.

Matej 2:23 MGI
23 I došao je [i] živio u gradu koji se zove Nazaret, [tako] da bi bilo ispunjeno ono što je prorok govorio: »Zvat će se Nazarećanin
Istočna Peshitta
ואתא עמר במדינתא דמתקריא נצרת איך דנתמלא מדם דאתאמר בנביא דנצריא נתקרא

Ponekad ljudi traže tu referencu u engleskim prijevodima Tanacha (Stari zavjet), ali je ne pronalaze jer se spominje hebrejski Izaija 11:1, gdje se reklo da će Rod (kralj David) izrasti iz stabljike Jesseja, Davidova oca – i da će Ogranak (Yeshua) odrasti iz svojih korijena. Hebrejska riječ za “granu” je Netzer (נצר)(prikazana u zasjenjenom području).

Izaija 11:1 NKJV
11 Tu će izaći Rod iz stabljike Jesseja, a grana [Netzer]će izrasti iz njegovih korijena. Hebrejski masoretski tekst
(1) וְיָצָא חֹטֶר מִגֵּזַע יִשָׁי | וְנֵצֶר מִשָּׁרָשָׁיו יִפְרֶה

Matej je prikazan na aramejskom, a Izaija na hebrejskom, ali izostavljanjem samoglasnike možemo vidjeti da Nazarećanin (נצריא) i Netzer (נצר) imaju istikorijen (נצר), stoga je bilo ispravno da Matej kaže da će se Yeshua zvati Nazarećanin.

Na hebrejskom i aramejskom mislio, ako Yeshua se zove Nazarećanin, onda njegovi sljedbenici će također biti Nazarenes. Zato su u djelima 24:5 farizej rekao apostolu Shaulu (Pavlu) da nije kršćanin, već da bude kolovođa sekte Nazarena.

Ma’asei (Djela) 24:5
5 “Jer pronašli smo ovog čovjeka kao pošast, stvoritelja razdora među svim Židovimadiljem svijeta i kolovođu r sekte Nazarena.”

Ali zašto su farizei rekli da je apostol Shaul dio sekte? Na hebrejskom, pojam za “sektu” je min (מן), što znači, odlazak. Osnovna ideja je da je vjera koju je Jahve dao Izraelu na planini Sinaj jedna istinska i ispravna vjera – i da sve ostalo odstupa od te vjere . Stoga, za farizeje reći da je Shaul bio dio “sekte” je reći da je odstupio od istine. Shaul je, međutim, smatrao da nije ostavio istinu, jer je još uvijek vjerovao u sve što je napisano u Tori i u prorocima.

Ma’asei (Djela) 24:14
14 »Ali ovo vam priznajem, da prema Načinu koji nazivaju sektom [KJV: hereka], tako da štojem Elohima [Boga] svojih očeva, vjerujući u sve stvari koje su zapisane u Zakonu [Moshe] i u prorocima.«

Ponovno ćemo razmotriti ovu temu u kasnijim poglavljima, nakon što imamo još neke pozadinske informacije. Međutim, za sada, navedimo da Shaul nikada nije tvrdio da je kršćanin. Umjesto toga, tvrdio je da je Izraelac – i rekao je da još uvijek vjeruje u sve stvari koje su zapisane u Zakonu i u proroke. To je nešto što većina kršćana ne može iskreno reći.

While riječ “sekta” može se odnositi na kult, uglavnom se odnosi na pododsjek nečeg većeg. Na primjer, kristendom se možepodijeliti na različite podsekte (katoličke, protestantske i pravoslavne,na primjer)– a unutar tih sekti još uvijek ima više podsekta. Na primjer, nastrani protestantizma postoje luterani, baptisti, metodisti, pentekostalci itd. Ironično, članovi nekih sekti smatraju da su članovi svih drugih sekti heretički– ataj stav je Sveta pisma,čak i ako je pogrešno primijenjen.

Judaizam je na sličan način uskličnik i fragmentiran. Ortodoksni Židovi čine najveću sektu, ali tu su i konzervativni Židovi, reformski Židovi, karaitski Židovi, hasidski Židovi i drugi. Ortodoksni Židovi smatraju da su sve druge sekte heretičke (kaošto se podrazumijevana jeziku djela 24,14 gore).

Pomaže razumjeti da Pismo imenuje skupine ljudi prema njihovim stavovima i uvjerenjima. To jest, označava ih prema njihovim duhovima. Zbog toga i danas postoje iste sekte kao što su postojale u prvom stoljeću, samo s različitim imenima, jer isti duhovi postoje i danas.

Prvo stoljeće  Danas
Farizeja Pravoslavne
Grčki Židovi  Reforme
Nazarenes Nazarenes
“Farizeja koji su vjerovali” Mesijanski Židovi

Sekta farizeja prvog stoljeća promijenila je ime u srednjem vijeku, a sada se nazivaju ortodoksnim Židovima. Karaitski Židovi današnjice potječu iz sekte Sadduceesa. Iako nema izravne veze, helenisti prvog stoljeća (u nekim prijevodima nazivaju se i “grčkim” Židovima) slični su reformskim Židovima današnjice, jer imaju istu vrstu duha. Kao što ćemo kasnije vidjeti, rabinski mesijanski Židovi današnjice su poput “farizeja koji su vjerovali” djela 15. (Detaljnije ćemo govoriti o mesijanskim Židovima u ovom trenutku.) Budući da će nam kasnije pomoći, provest ćemo malo više vremena učeći tko su te skupine sada.

Sveto pismo imenuje ljude prema njihovim uvjerenjima i hodu. Na primjer, Izrael se zove Izrael jer vjeruju u izraelski Elohim. Međutim, kada čitamo o Grcima (helenistima) obnovljenog saveza, to nisu etnički Grci, već manjepobožni Židovikoji su poslušaliosvajača, a ne Jahve. Oko dvjesto godina prije Yeshue, helenski kralj Antioh napao je Judeju i zapovjedaojesvim Izraelcima da zaborave Jahvei da umjesto toga štuju grčke bogove. Oni koji su ga poslušali (čak i djelomično) nazvani su “Grci” (ili Helenisti) kao pogrdan izraz, jer su usvojili grčke običaje i tradiciju.

Maqabim Aleph (1 Maccabees) 1:41-43
41 Štoviše kralj Antiohija napisao je cijelo svoje kraljevstvo, da bi svi trebali biti jedan narod,
42 I svaki bi trebao napustiti svoje zakone: tako da su se svi pogani složili u skladu s kraljevom zapovijedi.
43 Da, mnogi su također Izraelci pristali na njegovu religiju i žrtvovali se idolima i oskvrnuli šabat.

Bilo je uobičajeno imenovati ljude prema njihovoj vjeri sve do prosvjetiteljstva (odnosno Luciferizma) sedamnaestogi osamnaestog stoljeća. To je također kada je reforma Judaizam nastao. Reformski Židovi smatraju da je u redu miješati vjere i otvoreni su za slušanje o drugim vjerama. To je isti duh kao i Grci (helenisti)prvog stoljeća– i to može biti razlog zašto su se farizej pitali hoće li Yeshua ići svaki među Grke izvan zemlje.

Yochanan (Ivan) 7:34-35
34 “Tražit ćeš me i nećeš me naći, a gdje sam ja ne možeš doći.”
35 Tada su Židovi među sobom rekli: »Kamo namjerava ići da ga nećemo pronaći? Namjerava li otići u disperziju među Grke i podučavati Grke?”

Later ćemo vidjeti da je kršćanstvo vjerojatno nastalo među helenskim Židovima, but ono što trebamo vidjeti ovdje je da nas Pismo ne označava prema našoj genetici, jer Jahve ne mari za našu genetiku, već za naša srca. To je također razlog zašto je Yochanan HaMatbil (Ivan Krstitelj) rekao farizejcima i Sadduceesima da njihova genetika nije jamstvo spasenja.

Mattityahu (Matej) 3:7-9
7 Ali kada je vidio mnoge farizeje i sadducee kako dolaze u njegovo uranjanje [krštenje], rekao imje: »Leglo poskoka! Tko vas je upozorio da pobjegnete od gnjeva koji dolazi?
8 Stoga unosimo plodove dostojne pokajanja,
9 i ne pomišite si reći: ‘Imamo Avrahama za našeg oca.’ Jer kažem vam da je Elohim u stanju odgajati djecu u Avrahamu iz ovog kamenja!”

Danas (nakon prosvjetiteljstva) smatra se da postoji razlika između biti Izraelac i biti Izraelac. Da biste bili Izraelac (odnosno, da biste živjeli u zemlji Izraelu) potrebna vam je papirologija od države. Međutim, da biste bili Izraelac, jednostavno se preobratite na štovanje Elohima Izraela, kao što je to učinio Root (Ruth).

Korijen (Ruth) 1:16-17
16 Ali Ruth je rekla: »Zadaj mi da te ne ostavim, ili da se vratim od sljedbenika za vama; Gdje god da odeš, ja ću ići; I gdje god da se predaš, ja ću podnijeti; Tvoj narod će biti moj narod, a tvoj Elohim, moj Elohim.
17 Gdje ćeš umrijeti, umrijet ću, i tamo ću biti pokopan. Jahve to čini meni, i još mnogo toga, ako išta osim smrti dijelove tebe i mene.”

Ironično, dok je Ruth postala Izraelka istog trenutka kada se zaklela na vjernost Izraelskom elohimu, ako danas dođe na granicu Izraela bez papirologije vlade, vjerojatno će biti okrenuta. Ova vrsta razlikovanja ne postoji u Pismu, jer u Pismu, kako god da štujete (i kako god se identificirali), to je ono što jeste (i to je ono što se zovete).

Imajući sve to na umu, imajmo na umu, dakle, da se apostol Shaul samoidentigira kao Izraelac (sljedbenik Elohima Izraela), a ne kao kršćanin.

Qorintim Bet (2 Korinćani) 11:22
22 Jesu li hebrejski? I ja sam. Jesu li izraelci? I ja sam. Jesu li oni sjeme Abrahama? I ja sam.

Shaul je rekao Židovima u Rimu da Elohim nije odbacio svoj narod Izrael, jer je također bio Izraelac.

Romim (Rimljani) 11:1
1 Kažem onda, je li Elohim odbacio svoje ljude? Sigurno ne! Jer ja sam također Izraelac, sjemena Abrahama, plemena Benjamina.

Zatim, kada je Shaul odveden u Rim, Židovi su tamo željeli čuti o nazarejskom sekti izraelske vjere (a ne o kršćanstvu bez toga).

Ma’asei (Djela) 28:22
22 »Ali želimo čuti od vas što mislite; što se tiče ove sekte, znamo da se protiv nje govori svugdje.”

Razlika između izvorne nazarenske vjere i bezdušnog kršćanstva ima mnogo veze s onim što bi se moglo nazvati revnošću za tri L:

1. Zemlja Izrael
2. Hebrejski jezik
3. Zakon Moshe

Nazareni su se revno držali svog nasljedstva u zemlji Izraelu, hebrejskom jeziku i mosheskomzakonu , jer kao što ćemo vidjeti u sljedećempoglavlju, oni podsvješćuju zakon Moshea da bude bračni savez između njih i Yahweha Elohima, kojeg su morali poslušati ako su htjelibiti dio nevjeste.

Nasuprot tome, kršćanska crkva uči da ezakon nije bračni savez, i da je to učinjeno daleko s (“i good riddance!” mnogi od njihćereći ).

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give