Chapter 11:

Izrael je progutan

U posljednjem poglavlju vidjeli smo kako su Ephraimiti pali u idolopoklonstvo i nazvali Yahweh Bel/Ba’al (Gospodin). Vidjeli smo i kako je Jahve rekao da će ih posijati u zemlju kao sjeme zbog njihovog neposluha. To bi bio prvi korak u ispunjavanju obećanja dana Avrahamu i Ya’akovu (Jakovu), kako bi svaka obitelj, svaki narod i svaki klan bili blagoslovljeni svojom genetikom i tako postali baštinik obećanja spasenja.

U osmom stoljeću prije Krista, Yahweh je poslao kraljeve Asirije da naprave nekoliko vojnih upada u zemlju Izrael. Oko 722. godine prije Krista pao je glavni grad Ephraimite Samaria. Ephraimiti su izvađeni iz zemlje i preseljeni u zemlje koje sada čine modernu Siriju i Irak. To je bio prirodni rezultat okretanja od njegova saveza– da neće vjerovati u Jahve i da će štovati idole.

Melachim Bet (2 kralja) 17:6-16
6 U devetoj godini Hošeje, kralj Asirije odveo je Samariju [glavni grad Ephraima] i odnio Izrael u Asiriju i stavio ih u Halah i uz Habor, rijeku Gozan i u gradove Medes.
7 Jer tako je bilo da su izraelska djeca sagriješila protiv Jahve svog Elohima, koji ih je donio iz zemlje Egipta, pod rukom faraona kralja Egipta; i bojali su se drugih bogova,
8 i ušao u statute naroda koje je Jahve odbacio prije izraelske djece i kraljeva Izraela, koje su oni napravili.
9 Također, izraelska djeca potajno su činila protiv Jahve svoje Elohim stvari koje nisu bile ispravne, a izgradili su za sebe visoka mjesta u svim svojim gradovima, od osmatračnice do utvrđenog grada.
10 Postavili su za sebe svete stupove i drvene slike na svakom visokom brdu i ispod svakog zelenog stabla.
11 Tamo su spalili tamjan na svim visokim mjestima, poput naroda koje je Jahve odnio prije njih; i činili su opake stvari da isprovociraju Jahve na ljutnju,
12 jer su služili idolima, od kojih im je Jahve rekao: “Nećete učiniti ovu stvar.”
13 Ipak, Jahve je svjedočio protiv Izraela i protiv Jude, od strane svih njegovih proroka, svakog vidioca, govoreći: “Okrenite se od svojih zlih načina, i čuvajte svoje zapovijedi i svoje statute, u skladu sa svim Torama kojima sam zapovijedao vašim očevima, i koje sam vam poslao svojim slugama prorocima.”
14 Ipak, nisu htjeli čuti, već su ukočili vratove, poput vratova svojih očeva, koji nisu vjerovali u Jahve svog Elohima [odnosno, nisu ga poslušali].
15 I odbacili su njegove statute i njegov savez koji je izrekao s njihovim očevima i njegova svjedočanstva koja je svjedočio protiv njih; slijedili su idole, postali idolopokloni i krenuli na narode koji su bili svuda oko njih, o kojima im je Jahve naplatio da im se ne bi trebali sviđati.
16 Tako su ostavili sve zapovijedi Jahve svoj Elohim, napravili za sebe oblikovanu sliku i dva telad, napravili drvenu sliku i štovali sve nebeske domaćine i služili Gospodinu [Bel/Ba’al].

Moramo razmještiti termine disperzije i izgnanstva , kako bi stvari bile jasne. Ukratko, pojam disperzija odnosi se na sjeverno kraljevstvo Ephraim, dok se pojam izgnanstvo odnosi na južno kraljevstvo Judu. Kada je deset plemena odvedeno u Asiriju, to se zvalo Assyrian Dispersion,također nazvan Diaspora (sijanje). Ponekad se zove Aširski egzil ,ali pojam izgnanstvo tehnički se odnosi na dva židovska prognanika.

1. EAsirska dijaspora (Ephraim, 722. pr. Kr.)
2. Babilonski egzil (Juda, 576. pr.Kr.)
3. Rimsko izgnanstvo (Juda, 70.ce)

Kada su Asirci osvojili novi teritorij, nisu htjeli nikakve probleme s ustancima, pa su smakli svakoga tko je imao razloga vidjeti kako stari poredak obnavljad. Njihova politika je bila da uklone sve osim najsiromašnijih ljudi iz zemlje, i presele je s drugim etničkim skupinama iz okolnih teritorija. Ideja nije bila samo prekinuti veze naroda sa zemljom, već i uništiti svačije prethodne etničke i vjerskeidentitete kroz međuvjerstvo.

Melachim Bet (2 Kings) 17:24
24 Tada je kralj Asirije doveo ljude iz Babilona, Cuthaha, Ave, Hamatha i Iz Sepharvaima, i stavio ih u gradove Samarije umjesto u djecu Izraela; i oni su preuzeli Samariju i prebili u njezinim gradovima.

Glavni grad sjevernog kraljevstva Ephraim bio je u planinama Samarije – a kada su Asirci završili s oduzimanjem većine Izraelaca i dovođenjem naroda drugih naroda, rezultat je bila nova miješana rasa zvana Samarijanci.

Jahve mrze obožavanje idola, a idolopokloničke religije Samarijanaca toliko su nezadovoljne Jahve da je poslao lavove da napadnum. Shvativši da “Elohim zemlje” nije sretan, kralj Asirije poslao je jednog od svećenika Ephraimita natrag u Samariju kako bi podučio ljude kako zadržati “rituale” zemlje, ne shvaćajući da je sjeverno kraljevstvo prakticiralo lažno štovanje još od Jeroboama.

Melachim Bet (2 Kralja) 17:25-29
25 I to je bilo tako, na početku njihovog stanovanja tamo, da se nisu bojali Jahve; stoga je Jahve poslao lavove među njih, koji su ubili neke od njih.
26 Tako su razgovarali s kraljem Asirije, rekavši: “Narodi koje ste uklonili i postavili u gradove Samarije ne poznaju obrede Elohima zemlje; stoga je poslao lavove među njih, i doista, oni ih ubijaju jer ne poznaju obrede Elohima zemlje.”
27 Tada je kralj Asirije zapovjedao, govoreći: »Pošaljite tamo jednog od svećenika koje ste doveli odamo; pustite ga da ode i prebiva tamo, i neka ih poduči obredima Elohima zemlje.”
28 Tada je jedan od svećenika koje su odnijeli od Samarije došao i prebivao u Bethelu i poduиio ih kako se trebaju bojati Jahve.
29 Međutim, svaki narod je nastavio raditi elohim svoje, i staviti ih u svetišta na visokim mjestima koja su Samarijanci napravili, svaki narod u gradovima u kojima su živjeli.

Iako je ovaj neimenovani svećenik bio u stanju naučiti Samarijance da se boje Jahve, stih 29 nam govori da je svaki narod (odnosno svaka vjerska skupina) nastavio činiti svoje idole, a oni su ih stavljali u svetišta na visokim mjestima. Dakle, baš kao što bi kršćani učinili mnogo godina kasnije, bojali su se Jahve, ali su i dalje služili svojim moćnima.

Melachim Bet (2 Kralja) 17:33-34
33 Oni [Samarijanci] su se bojali Jahve; ali oni su služili svojim moćnima, prema presudi naroda kojima su bili prognani.
34 Do današnjeg dana oni čine u skladu s bivšim presudama: Oni se [istinski] ne boje Jahve, niti [stvarno] slijede svoje zakone ili svoje presude o pravu, kojima je Jahve zapovijedao djecom Ya’akova, čije je ime on učinioIzraelom ,

Budući da su Samarijanci držali korumpiranu verziju Tore,Židovi su ih izbjegavali– i postojalo je neprijateljstvo, sumnja i neprijateljstvo između Židova i Samarijanaca. U međuvremenu, Ephraimiti koji su bili raštrkani u Asiriji bili su ohrabreni da se asimiliraju i usvoje vjerske običaje zemalja u koje su posijani. Toliko su se dobro asimilirali da su zaboravili sve o Jahve i Njegovoj Tori. To se dogodilo kako bi se ispunila Hošea 8:8.

Hoshea (Hošea) 8:8
8 “Izrael je progutan;
Sada su među pomazovima.
Kao posuda u kojoj nije zadovoljstvo.”

Naša židovska braća promatrala su to izdaleka, a svoje dojmove zabilježili su u važnom povijesnom dokumentu nazvanom Talmud. IakoTalmud nije Sveto pismo,bilježi najdublje misli i razmišljanja najuvaženijih židovskih vjerskih vlasti tih vremena. Zato je toliko značajan da je u Talmud Tractate Yebamot 17A, židovski Sdobi rekord da su raspršeni Ephraimites počeo otac ” čudnedjece. ” Nazvali su ih “čudnima” jer više nisu držali Toru ili govorili hebrejski, već su postali “savršeni pogani”.

Kada sam spomenuo to pitanje u presence Samuela rekao mi je, oni [Ephraimiti] se nisu odmicali od tamo sve dok ih oni [Židoviish kadulje] nisu proglasili [Ephraimites] savršenim poganima; kao što je rekao u Svetim pismima, oni su se podmuklo nosili protiv Gospodina, jer su zapanjili čudnu djecu.
[Talmud Tractate Yebamot 17A, Soncino]

Sada da bi stvari bile još zanimljivije, postoje dvije različite riječi za pogane na hebrejskom. Jedan je goy, koji se odnosi na nekoga tko nema odnos s izraelskom nacijom. Drugi je ger, koji se odnosina nekogatko je imao odnos s Izraelom u prošlosti, ali kojisada nije dio nacije. Točno kako se te riječi primjenjuju ovisi o tome tko ih koristi i koji je njegov program. Budući da je Kepha (Petar) znao da su Ephraimiti raspršeni na četiri vjetra kako bi ispunili obećanja dana Avrahamu i Ya’akovu, on piše svoju poslatu strancima (asirske) disperzije (tj. ephraimitima).

Kepha Aleph (1. Petar) 1:1
1 Kepha, apostol Yeshua Mesije, hodočasnicima [asirske] disperzije u Pontusu, Galatii, Kapadokiji, Aziji i Bitiniji….

Kepha je znao da su Ephraimiti stranci (gerim, množinagera) jer su proročanstva u Hosei i drugdje rekla da će se jednog dana vratiti. Židovski kadulje koji su pisali Talmud sigurno su to također znali, ili ne bi pratili kretanje Ephraimita. Ipak, umjesto da nazivaju Ephraimites gerim (stranci), kadulje nazvane Ephraimites “savršeni pogani”, što znači da su se ne mogu neuništiti od goyima (množina goy). .

U Talmud Tractate Yebamot 17A, Židovi su presudili da se o Ephraimitima treba misliti kao o goyimu (nema veze s Izraelom) od tog vremena na dalje. To je jedan od razloga zašto je toliki broj naše židovske braće danas tako teško s teorijom Dva doma: etnička pripadnost je u središtu njihovog uvjerenja. Oni vjeruju da postoje Židovi i da postoje goyim. Oni vjeruju da se svih dvanaest plemena mora asimilirati u Judino pleme– i ne razumiju ilipprecijatiraju bilo koju ulogu koju ostatak plemena mora igrati, jer to umanjuje ono što oni vide kao svoju glavnu glavnu ulogu.

Čak i oni Židovi koji su id shvatili da je izgubljenih deset plemena moralo biti raspršeno i da će biti ponovno poslano, nisu imali pojma kako se izgubljenih deset plemena može vratiti naciji kada su njihovi rodoslovlja ubrzano nestajali. Definicija messiah je definicija božanskipomazanog vođe koji vraća izgubljene i raspršene Izraelovenatrag u zemlju, i u vječni savez – ali kakose , Židovi su se sigurno zapitali, može li itko ikada vratiti Ephraimite nakon što su postali tako temeljito asimilirani, i više se nisu mogli identificirati genealogički?

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give