Chapter 1:

Što je bila izvorna vjera?

Kad sam bio dijete, učili su me u crkvi da su riječi kršćanski i nazarećani sinonimi i da se spominju na istu skupinu ljudi. Godinama kasnije, shvatio sam da to nije točno. Jedan od utemeljitelja Katoličke crkve, Epifanius of Salamis, napisao je početkom četvrtog stoljeća knjigu pod nazivom Panarion (Protiv hezeja),u kojoj jeosudio skupinu pod nazivom Nazareni zbog prakticiranja židovskog kršćanstva. To jest, Nazareni su vjerovali u Mesiju, ali su ipak zadržali izvorne židovske obrede obrezivanja, šabat i zakone Moshea (Mojsija).

Nazareni se ne razlikuju ni u čemu bitnom od njih [ortodoksnih Židova], budući da prakticiraju običaje i doktrine propisane židovskim zakonom; osim što vjeruju u Krista. Oni vjeruju u uskrsnuće mrtvih, i da je svemir stvorio Bog. Oni propovijedaju da je Bog jedan, i da je Isus Krist njegov Sin. Vrlo su naučeni na hebrejskom jeziku. Oni čitaju Zakon [Zakon Moshe]…. Stoga se razlikuju… od pravih kršćana jer ispunjavaju do sada [takve] židovske obrede kao što su circumcision, šabat i drugi.
[Epifanius salame, “Protivhereza”, Panarion 29, 7, str. 41, 402]

Budući da je Epiphanius bio katolik, njegova osuda Nazarena značila je da katolički kršćani i Nazareninikako nisu mogli biti ista skupina ljudi – većsu to bile dvije odvojene skupine.

Ipak, ako su Mesija i njegovi apostoli bili Židovi, zašto je Bogojavljenje osudilo Nazarene zbog prakticiranja židovskog kršćanstva? Da odgovorimo na to pitanje, pogledajmo djela Marcela Simona, pokojnog katoličkog stručnjaka za prvo stoljeće. Iako je Marcel Simon bio pobožan katolik, nije se slagao s Bogojavljenjem, rekavši da je Epifanius znao da Katolička crkva ne potječe od apostola.

“Oni [Nazarenes] su u biti karakterizirani njihovom upornom privrženošću židovskim obredima. Ako su postali heretici u očima Majke Crkve, to je jednostavno zato što su ostali fiksirani na neukroćene položaje. Oni dobro predstavljaju, iako Epifanius to energično odbija priznati, vrlo izravne potomke te primitivne zajednice, od kojih naš autor [Epifanius] zna da su ga židovi, pod istim imenom, odredili kao ‘Nazarenes’.”
[Stručnjak prvog stoljeća Marcel Simon, Judéo-christianisme, str. 47-48.]

Marcel Simon nam kaže da je Epifanius znao da su Nazareni ti koji potječu od Jakova, Ivana, Petra, Pavla, Andrije i ostalih; Ipak, i Epiphanius i Marcel Simon nazvali su Nazarene “hereticima” jer su nastavili držati istu vjeru koju ih je Mesija naučio. Ali nije li to ono što Sveto pismo kaže da učinimo?

Jehudah (Jude) 3
3 Ljubljeni, dok sam bio vrlo marljiv pisati vam o našem zajedničkom spasenju, smatrao sam potrebnim pisati vam, pozivajući vas da se iskreno borite za vjeru koja je jednom za sve dostavljena svecima.

Ako nam Jude kaže da se “iskreno borimo” za vjeru koja je “jednom za svagda” dostavljena svecima, onda nije li to vjera koju trebamo zadržati?

Kada sam počeo više čitati o Katoličkoj crkvi, počeo sam učiti da u Katoličkoj crkvi ima mnogo onih koji su smatrali da nekako imaju ovlasti promijeniti ono što je Pismo podučavalo.

»Neki su teolozi držali da je i Bog izravno odredio nedjelju kao dan bogoslužja u Novom zakonu, [i] da je on sam izričito zamijenio nedjelju za šabat. Ali ova teorija je sada potpuno napuštena. Sada se obično smatra da je Bog jednostavno dao svojoj Crkvi moć da odvoji bilo koji dan ili dan koji bi smatrala prikladnim kao Sveti dani. Crkva je odabrala nedjelju, prvi dan u tjednu, a tijekom vremena dodala je i druge dane kao svete dane.«
[John Laux, tečaj religije za katoličke srednje škole i akademije (1936), vol. 1, str. 51.]

Je li John Laux rekao da Crkva ima ovlasti promijeniti Očevu riječ? Kakav je to smisao imao? Nije imalo nikakvog smisla, ali drugi katolici su tvrdili istu stvar.

»Ali možete čitati Bibliju od Postanka do Otkrivenja i nećete pronaći niti jedan redak koji ovlašćivanje svetišta nedjelje. Sveto pismo provodi vjersko obrede subote, dana koji mi [Crkva] nikada ne prisenjamo.«
[James Kardinal Gibbons, Vjera naših očeva, 88th ed., pp.89.]

Mnoge visokopozicioninske vlasti Katoličke crkve priznaju da je Katolička crkva sama promijenila dane bogoslužja.

»Pitanje: Jeste li na neki drugi način dokazali da Crkva ima moć utemeljivati festivale pravila?
»Odgovor: Da nije imala takvu moć, ne bi mogla učiniti ono u čemu se svi moderni religijisti slažu s njom- nije mogla zamijeniti poštivanje nedjelje, prvog dana u tjednu, za poštivanje subote, sedmog dana, promjene za koju ne postoji autoritet Svetog pisma.«
[Stephen Keenan, Doktrinarni katekizam treći ed., str. 174.]

Dakle, Katolička crkva tvrdi da je imala moć promijeniti dan bogoslužja samo zato što su to učinili (i izvukli se)? To se uopće ne podudara sa Svetim pismom! Umjesto toga, rečeno nam je da ne dodajemo ili oduzimamo njegovu riječ.

Devarim (Deuteronomija) 12:32
32 »Što god vam zapovijedam, pazite da to promatrate; nećete mu dodavati niti oduzimati.”

Stvoritelj je rekao Izraelu da zadrži šabat sedmog dana (subota) kao svoj službeni dan odmora, i nikada nije prorokovano da će se to promijeniti.

Shemote (Izlazak) 20:8
8 »Sjetite se šabata, kako biste ga razdvojili (sveti).”

Što se dogodilo? Da li su katolici potisnuli izvornu nazarenu izraelsku vjeru? I ako je tako, kako ćemo ondaizgraditi izvornuvjeru za one koji je žele prakticirati?

I ci sve to provjeravamo iz Svetog pisma? Do Svetim pismima nam reći da su postojale dvije odvojene skupine ljudi u prvom stoljeću, kršćani i Nazareni? I ako je tako, koja grupa do Svetompismu kaže da sudržanja pripadala?

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give