Chapter 10:

Dan pomirenja (Yom Kippur)

Deseti dan sedmog mjeseca naziva se s nekoliko imena, ali se obično naziva Yom Kippur ili Dan pomirenja. Međutim, Tora ga zapravo naziva Yom HaKippurim (יוֹם הַכִּפּוּרִים), ili ‘Dan pomirenja (množina).’

Dan pomirenja je najizdvojeniji dan u našoj godini. Jahve nam kaže da na ovaj dan ne radimo uopće nikakav posao, jer Jahve obećava da će odsjeći svakoga tko ne učini da ovo bude dan potpunog odmora.

Levitski zakonik 23:26-32
26 I Jahve se obrati Mošeu govoreći:
27 „Također deseti dan ovog sedmog mjeseca bit će Dan pomirenja. To će vam biti posebno okupljanje; mučite svoje duše i prinosite žrtvu ognjenu Jahvi.
28 I ne smijete raditi nikakav posao u taj isti dan, jer je to Dan pomirenja, da izvršite pomirenje za vas pred Jahvom, svojim Bogom.
29 Jer tko god u duši ne bude poražen u taj isti dan, bit će istrijebljen iz svog naroda.
30 I svakoga tko radi bilo kakav posao u taj isti dan, ja ću istrijebiti iz njegova naroda.
31 Ne radite nikakav posao; to će biti vječna odredba u svim vašim naraštajima u svim vašim stanovima.
32 To će vam biti subota svečanog odmora, i vi ćete mučiti svoje duše; devetog dana u mjesecu navečer, od večeri do večeri, slavi svoju subotu.”
 (26) וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר:
(27) אַךְ בֶּעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי הַזֶּה יוֹם הַכִּפֻּרִים הוּא מִקְרָא קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם וְעִנִּיתֶם אֶת נַפְשֹׁתֵיכֶם | וְהִקְרַבְתֶּם אִשֶּׁה לַיהוָה:
(28) וְכָל מְלָאכָה לֹא תַעֲשׂוּ בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַּזּ | כִּי יוֹם כִּפֻּרִים הוּא לְכַפֵּר עֲלֵיכֶם לִפִים הוּא לְכַפֵּר עֲלֵיכֶם לִפְם לִפְילִפְילִפְיכִפְיכִפְיי
(29) וְנִכְרְתָה מֵעַמֶּיהָ:
(30) וְכָל הַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה מְלָאכֶּפֶשׁ | וְהַאֲבַדְתִּי אֶת הַנֶּפֶשׁ הַהִוא מִקֶּרֶב עַמָ:ּהמָ
(31) כָּל מְלָאכָה לֹא תַעֲשׂוּ | חֻקַּת עוֹלָם לְדֹרֹתֵיכֶם בְּכֹל מֹשְׁבֹתֵיכֶם:
(32) בְּתִשְׁעָה לַחֹדֶשׁ בָּעֶרֶב מֵעֶרֶב עַד עְחֹדֶשׁ בָּעֶרֶב מֵעֶרֶב עַד עֶרֶב תִרַ׼ִִשתִִשתִ

Yom HaKippurim se u Djelima apostolskim 27:9 naziva ‘Postom’, jer se tradicionalno obilježava suzdržavanjem od hrane i vode dvadeset i četiri sata.

Ma’asei (Djela) 27:9-10
9 Kad je prošlo mnogo vremena i plovidba je bila opasna jer je post već bio gotov, Šaul ih je savjetovao:
10 govoreći: “Ljudi, shvaćam da će ovo putovanje završiti katastrofom i velikim gubitkom, ne samo tereta i broda, već i naših života.”

Međutim, dok je post dobar način da se muči nečija duša, zapovijed nije nužno postiti, nego boljeti svoju dušu od večeri koja završava devetog u mjesecu do večeri koja završava desetog.

Vayiqra (Levitski zakonik) 23:32
32 To će vam biti subota svečanog odmora, i vi ćete mučiti svoje duše; devetog dana u mjesecu navečer, od večeri do večeri, slavi svoju subotu.”

Iako post može dovesti do poželjnih duhovnih dobrobiti, priznajmo da nije uvijek medicinski prikladno za dijabetičare, pacijente na intenzivnoj njezi i/ili dojilje. Ako nečije zdravstveno stanje onemogućuje post, tada drugi oblici samopovređivanja, kao što je nošenje vreće uz kožu, i dalje ispunjavaju Jahvinu zapovijed da muči naše duše.

Brojevi 29:7-11 daje drugo svjedočanstvo da se ovog dana trebamo suzdržavati od svih oblika rada. Također nam daje popis žrtava koje Jahve očekuje da će ih svećeništvo prinijeti na Yom HaKippurim, kad god stoji Hram ili Tabernakul.

Bemidbar (Brojevi) 29:7-11
7 „Desetog dana ovog sedmog mjeseca imat ćete poseban saziv. Ti ćeš mučiti svoje duše; ne smiješ raditi nikakav posao.
8 Prinesi Jahvi žrtvu paljenicu kao ugodan miris: jednog junca, jednog ovna i sedam janjaca prve godine. Budite sigurni da su bez mrlje.
9 Njihova žitna žrtva neka bude od finog brašna pomiješanog s uljem: tri desetine efe za bika, dvije desetine za jednog ovna,
10 i jedna desetina za svako od sedam janjaca;
11 također jedan jarac kao žrtvu za grijeh, osim žrtve za grijeh za pomirnicu, redovite paljenice s prinosom žitom i njihovim naljevima.”

Hebrejima 9:7 govori nam da su te žrtve trebale iskupiti grijehe koje su ljudi počinili u neznanju.

Ivrim (Hebrejima) 9:7
7 Ali u drugi dio veliki je svećenik išao sam jednom godišnje, ne bez krvi, koju je prinosio za sebe i za grijehe ljudi učinjene u neznanju…

Međutim, Veliki je svećenik također poslao žrtvenog jarca u pustinju.

Vayiqra (Levitski zakonik) 16:1-34
1 Jahve se obratio Mošeu nakon smrti dvojice Aharonova sinova, kad su prinijeli oganj bezobrazluk pred Jahvom i umrli;
2 I Jahve reče Mošeu: “Reci svom bratu Aharonu da ni u jednom trenutku ne dolazi u izdvojeno mjesto unutar zavjese, pred pomirilište koje je na kovčegu, da ne umre; jer ću se pojaviti u oblaku iznad pomilovanja.
3 „Tako će Aharon doći na mjesto odvojeno: s krvlju mladog junca kao žrtvu za grijeh i ovna kao žrtvu paljenicu.
4 Rastavljenu lanenu tuniku i lanene hlače neka stavi na svoje tijelo; neka bude opasan lanenim pojasom i lanenim turbanom neka se obuče. Ovo su odvojeni odjevni predmeti. Stoga neka opere svoje tijelo u vodi i obuče ih.
5 Neka od zajednice sinova Izraelovih uzme dva jareta kao žrtvu za grijeh i jednog ovna kao žrtvu paljenicu.
6 „Aharon neka prinese junca kao žrtvu za grijeh, koji je za sebe, i neka izvrši pomirenje za sebe i za svoju kuću.
7 Neka uzme dva jarca i neka ih iznese pred Jahvu na ulazu u Šator sastanka.
8 Tada će Aharon baciti ždrijeb za dva jarca: jedan ždrijeb za Jahvu, a drugi ždrijeb za žrtvenog jarca.
9 Aharon će donijeti jarca na kojeg je pao ždrijeb Jahvin i neka ga prinese kao žrtvu za grijeh.
10 Ali koza na koju je pao ždrijeb da bude žrtveni jarac neka se živa iznese pred Jahvu da se na njoj izvrši pomirenje i pusti je kao žrtveno janje u pustinju.
11 „I neka Aharon dovede junca od žrtve za grijeh, koji je za sebe, i izvrši pomirenje za sebe i za svoju kuću, i neka zakolje junca kao žrtvu za grijeh koja je za njega.
12 Zatim neka uzme kadionicu punu zapaljenog ugljevlja s žrtvenika pred Jahvom, s rukama punim slatkog tamjana, i unese je u zastor.
13 I neka stavi tamjan na vatru pred Jahvom, da oblak tamjana pokrije pomirilište što je na Svjedočanstvu, da ne umre.
14 Neka uzme malo krvi bika i poškropi je prstom po pomirilištu s istočne strane; a pred pomirilištem neka poškropi nešto krvlju prstom sedam puta.
15 Zatim neka zakolje jarca žrtve za grijeh, koja je za narod, neka unese njezinu krv u zastor, učini s tom krvlju kao što je učinio s krvlju bika i poškropi je po pomirilištu i pred milosrdnica.
16 Tako neka izvrši pomirenje za Izdvojeno mjesto zbog nečistoće sinova Izraelovih i zbog njihovih prijestupa, za sve njihove grijehe; i tako će učiniti za Šator sastanka koji ostaje među njima usred njihove nečistoće.
17 Nitko ne smije biti u Prebivalištu sastanka kad uđe da izvrši pomirenje u izdvojenom mjestu, dok ne izađe, da izvrši oprost za sebe, za svoj dom i za sav zbor Izraelov.
18 Neka iziđe na žrtvenik koji je pred Jahvom i izvrši pomirenje za njega, neka uzme malo krvi junca i krvi jareta i stavi na rogove žrtvenika svuda unaokolo. .
19 Zatim neka poškropi nešto krvlju po njemu sedam puta svojim prstom, očisti ga i posveti od nečistoće sinova Izraelovih.
20 „A kad završi s pomirenjem za izdvojeno mjesto, šator sastanka i oltar, neka donese živog jarca.
21 Aharon će položiti obje svoje ruke na glavu živog jarca, priznat će nad njim sva bezakonja sinova Izraelovih i sve njihove prijestupe, za sve njihove grijehe, stavivši ih na glavu jarca i poslat će ga daleko u pustinju rukom prikladnog čovjeka.
22 Jarac će na sebi ponijeti sva njihova bezakonja u nenaseljenu zemlju; i pustit će kozu u pustinji.
23 „Tada će Aharon ući u Šator sastanka, skinuti lanene haljine koje je obukao kad je ulazio u mjesto za razdvojenost i ostavit će ih ondje.
24 Neka opere svoje tijelo vodom na izdvojenom mjestu, obuče haljine, iziđe i prinese svoju žrtvu paljenicu i žrtvu paljenicu naroda, i neka izvrši oprost za sebe i za narod.
25 Salo žrtve za grijeh neka spali na žrtveniku.
26 A onaj koji je pustio jarca kao žrtvenog jarca neka opere svoju odjeću i okupa tijelo u vodi, a zatim može ući u tabor.
27 Bik za žrtvu okajnicu i jarac za žrtvu okajnicu, čija je krv donesena za pomirenje na izdvojenom mjestu, neka se iznesu izvan tabora. I spalit će u vatri svoje kože, svoje meso i svoje iznutrice.
28 Potom će onaj tko ih spali oprati svoju odjeću i okupati tijelo u vodi, a zatim neka uđe u tabor.
29 “Ovo neka vam bude vječna odredba: sedmog mjeseca, desetog dana u mjesecu, mučite svoje duše i ne radite nikakvog posla, bilo da ste rodom iz svoje zemlje ili stranac koji živi među vas.
30 Jer toga dana svećenik će za vas izvršiti pomirenje, da vas očisti, da budete čisti od svih svojih grijeha pred Jahvom.
31 To vam je subota svečanog odmora, i vi ćete mučiti svoje duše. To je statut zauvijek.
32 I svećenik, koji je pomazan i posvećen da služi kao svećenik umjesto svog oca, neka izvrši pomirenje i obuče lanenu odjeću, odvojenu odjeću;
33 zatim neka izvrši okajanje za izdvojeno Svetište, izvršit će pomirenje za Prebivalište sastanka i za žrtvenik, i neka izvrši pomirenje za svećenike i sav narod u skupštini.
34 Ovo neka vam bude vječna odredba da jednom godišnje izvršite pomirenje za sinove Izraelove za sve njihove grijehe.” I učinio je kako je Jahve zapovjedio Mojsiju.

Iako je krajnje kontroverzno, budući da je žrtveni jarac poslan da snosi “sve” grijehe ljudi, neki znanstvenici vjeruju da je žrtveni jarac čak služio i za iskupljenje za grijehe koji su počinjeni namjerno, pod uvjetom da se grešnik kasnije pokajao za svoj grijeh (kao u slučaj zloglasnog grijeha kralja Davida s Bat-Šebom). Talmud nam govori da su ljudi znali kada su im grijesi bili oprošteni, jer je Veliki svećenik vezao jedan komad grimizne vune na rogove žrtvenog jarca, a onda bi Jahve nadnaravno učinio da ovaj komad grimizne vune pobijeli kada je oprostio njihove grijehe.

Izaija 1:18
18 “Hajde sada da zajedno raspravimo”, govori Jahve. „Iako su vaši grijesi poput grimiza, bit će bijeli kao snijeg;
Premda su crvene poput grimiza, bit će kao vuna
(18) לְכוּ נָא וְנִוָּכְחָה יֹאמַר יְהוָה | אִם יִהְיוּ חֲטָאֵיכֶם כַּשָּׁנִים כַּשֶּׁלֶג יַלְבִּינוּ אִם יַאְדִּימוּ כַתּוֹלָע כַּצֶּמֶר יִהְיוּ

Prema Talmudu, drugi komad vune bio je vezan prvo za vrata Hrama, a zatim kasnije za stijenu, kako bi i oni u Hramu mogli vidjeti kada je Jahve oprostio svom narodu.

R. Nahman rođ. Izak je rekao da je to grimizni jezik, kako se uči: Prvobitno su pričvršćivali grimizni konac na vrata[Temple] sud izvana. 28 Ako je pobijelilo, ljudi su se veselili, 29 a ako nije pobijelilo, bili su tužni. Stoga su donijeli pravilo da se s unutarnje strane pričvrsti na vrata suda. Ljudi su, međutim, i dalje virili i vidjeli, i ako je pobijelilo veselili su se, a ako nije pobijelilo bili su tužni. Stoga su donijeli pravilo da pola treba pričvrstiti za stijenu, a pola između rogova koze koja je poslana[to the wilderness] .
[Babilonski Talmud, Rosh Hashanah 31b, Soncino Press]

Talmud nam također govori da je četrdeset godina prije uništenja Hrama grimizna nit prestala bjeliti. Sada je ostao crven, što ukazuje da Jahve više ne oprašta svom narodu njihove grijehe.

Četrdeset godina prije uništenja Hrama grimizna nit nikada nije pobijelila, ali je ostala crvena.
[Babilonski Talmud, Rosh Hashanah 31b, Soncino Press]

Traktat Yoma 39b daje nam drugo svjedočanstvo da posljednjih četrdeset godina prije razaranja Hrama, “remen grimizne boje” više nije pobijelio.

Naši su rabini poučavali: Tijekom posljednjih četrdeset godina prije uništenja Hrama puno [For the Lord] [sic] nije došao u desnu ruku; niti je remen grimizne boje postao bijeli; niti je zasjalo najzapadnije svjetlo; a vrata Hekala bi se sama otvarala, sve dok R. Johanan rođ. Zakkai ih je ukorio govoreći: Hekal, Hekal, zašto ćeš ti sam biti alarmant?5 [Babilonski Talmud Tractate Yoma 39b, Soncino Press]

Ako je Hram uništen 70. godine n.e., četrdeset godina prije tog datuma označava prestanak ovog čuda oko 30. godine n.e., kada mnogi znanstvenici vjeruju da je Ješua umro za naše grijehe i ponovno je uskrsnuo treći dan.

Talmud sadrži mnogo različitih vrsta unosa, od kojih se neki čine činjeničnima, a mnogi od kojih se čine kontroverznima. Međutim, ako je vjerovati ovom čudu zabilježenom u Talmudu, čini se da je to mogao biti samo znak od Jahve, koji pokazuje Njegovom narodu da je Ješua zaista bio njihov Mesija i da krv običnih bikova i koza više neće biti dovoljno da ga natjera da oprosti grijehe svome narodu.

I dok Sveto pismo ne precizira, postoje drugi koji vjeruju da je Dan pomirenja prije svega dan kada se trebamo uvjeriti da ispravno stojimo pred Jahvom, našim Elohimom. To je dan kada trebamo osloboditi druge dugova, bilo financijskih, emocionalnih ili duhovnih. Ako su nam srca tvrda prema nekome zbog nečega zla što nam je učinio, to je dan za otpuštanje onih starih dugova, u oproštenju, ma koliko svježe sadašnje boli.

Sveto pismo ne kaže odnosi li se post iz Izaije 58 izravno na Yom Kippur ili ne, ali mnogi povlače paralele s ovim odlomkom.

Jeshayahu (Izaija) 58:1-12
1″Plači glasno, ne štedi;
Podigni glas svoj kao truba;
Reci mom narodu njihov prijestup,
I kuća Jakovljeva njihovi grijesi.
2 Ali oni me traže svakodnevno,
I užitak znati Moje putove,
Kao narod koji je činio pravednost,
I nisu napustili uredbu svoga Elohima. Oni traže od Mene odredbe pravde;
Oni uživaju u približavanju Elohimu.
3 ‘Zašto smo postili’, kažu, ‘a Ti nisi vidio? Zašto smo povrijedili svoje duše, a Ti se ne obazireš?’
„Zapravo, u danu svog posta nalaziš zadovoljstvo i iskorištavaš sve svoje radnike.
4 Doista, vi postite zbog svađe i rasprave,
I udariti šakom zloće. Nećete postiti kao danas,
Da se tvoj glas čuje na visini.
5 Je li to post koji sam izabrao,
Dan za čovjeka da muči svoju dušu?
Da li je pognuti glavu kao grm,
A prostrti kostrijet i pepeo?
Hoćeš li ovo nazvati brzim,
I dan prihvatljiv Jahvi?
6 “Nije li ovo post koji sam izabrao:
Da oslobodim okove zloće,
Da poništim teška bremena,
Pustiti potlačene na slobodu,
I da lomiš svaki jaram?
7 Nije li podijeliti svoj kruh s gladnima,
I da dovedeš u svoju kuću siromahe koji su protjerani;
Kad vidiš golog, da ga pokriješ,
I ne sakriti se od vlastitog mesa?
8 Tada će tvoja svjetlost buknuti kao jutro,
Vaše će ozdravljenje brzo proći,
I tvoja će pravda ići pred tobom;
Slava Jahvina bit će tvoja stražnja straža.
9 Tada ćeš zvati i Jahve će se odazvati;
Vi ćete plakati, a On će reći: ‘Evo me.’
„Ako skinete jaram iz svoje sredine,
Upirući prstom i govoreći zlo,
10 Ako gladnima pružiš dušu svoju
I zadovolji napaćenu dušu,
Tada će tvoje svjetlo osvanuti u tami,
I tama će tvoja biti kao podne.
11 Jahve će te voditi neprestano,
I zadovolji svoju dušu u suši,
I ojačaj svoje kosti;
Bit ćeš kao zaliven vrt,
I kao izvor vode, čije vode ne posustaju.
12 Oni među vama
Izgradit će stara deponija;
Podići ćeš temelje mnogih naraštaja;
I zvat ćete se Popravljač proboja,
Obnavljač ulica za stanovanje.”

Jasno je da je važno svaki dan istraživati sebe, vidjeti gdje se možemo poboljšati pred Jahvom. Međutim, ako postoji neki kalendarski dan za koji je “najvažnije” poniziti se pred Jahvom i vidjeti gdje i kako možemo učiniti više pravednosti, Yom Kippur bi bio taj kalendarski dan.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give