Chapter 11:

Rješavanje sporova: Matej 18

Budući da je ljudska priroda zla, jaki pobjeđuju i tlače slabe. Ješua nam govori da među nama ne smije biti tako. Umjesto toga, jaki trebaju služiti slabima, dok slabi poštuju i podržavaju svoje pastire iz ljubavi prema Ješui.

Matijahu (Matej) 20:25-28
25 Ali Ješua ih je pozvao k sebi i rekao: “Vi znate da vladari pogana upravljaju njima, a oni koji imaju veliku vlast nad njima.
26 Ali među vama neće biti tako; ali tko hoće među vama postati velik, neka vam bude sluga.
27 A tko hoće biti prvi među vama, neka vam bude rob –
28 kao što Sin Čovječji nije došao da mu služe, nego da služi i da svoj život dade kao otkupninu za mnoge.”

Budući da nastojimo oponašati Ješuu i hodati kao što je i On hodao, moramo prakticirati Melkisedekovski oblik judaizma prvog stoljeća (koji je otvoren za svih dvanaest plemena). Ne bi trebalo biti rabina, niti rabinskih tradicija, jer je rabinski red iskvaren Levijevog reda (a mi smo iz reda Melkisedekova). Svaku sinagogu trebao bi voditi odbor starješina toga grada (kao što je bio prije progonstva u Babilon), a sve skupštine trebaju biti globalno povezane odvojenim svećenstvom. Ovaj odnos uspostavlja kraljevstvo za Ješuu u svim zemljama. Iako smo trenutno u rasejanju pod babilonskom vlašću, kraljevstvo koje danas uspostavljamo za Yeshuu bit će kraljevstvo koje će vladati i vladati nad narodima kad tisućljeće počne, kao što kaže Daniel 2:44.

Daniel 2:44
44 “I u dane ovih kraljeva Elah[Elohim] nebesko će uspostaviti kraljevstvo koje nikada neće biti uništeno; i kraljevstvo neće biti prepušteno drugim ljudima; razbit će se i uništiti sva ova kraljevstva i stajat će zauvijek.”

Svakom kraljevstvu je potreban zakonik i sudovi. Naš zakon je Tora, i iako ga primjenjujemo Ješuinim Duhom, još uvijek su nam potrebni sudovi. U praktičnom smislu, starješine u gradu zapravo čine općinski sud, dok je vijeće iz Djela 15 bilo primjer vrhovnog suda. Također trebamo primijetiti da postoje pravila i postupci za sudske sporove, što Ješua objašnjava u Mateju 18. Dok počinjemo poglavlje, učenici su došli k Ješui da Ga upitaju tko je najveći u kraljevstvu. Yeshua odgovara govoreći da ako se ne obrate i ne postanu poput male djece, neće ni ući.

Matityahu (Matej) 18:1-5
1 U to vrijeme dođoše učenici k Ješui govoreći: “Tko je dakle najveći u kraljevstvu nebeskom?”
2 Tada Ješua dozva malo dijete, postavi ga usred njih,
3 i rekao: „Zaista, kažem vam, ako se ne obratite i ne budete kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko.
4 Dakle, tko se ponizi kao ovo dijete, najveći je u kraljevstvu nebeskom.
5 “Tko u moje ime primi jedno ovakvo dijete, mene prima.”

Kada su učenici pitali tko je najveći, zašto je Ješua govorio o uvjetima za ulazak? Možda zato što On želi da razumijemo cilj.

Prije puberteta djeca su općenito nevinija i skromnija. Općenito su zainteresirani za učenje, a manje se svađaju (kako s odraslima, tako i međusobno). Ovakvi i mi trebamo biti.

Matityahu (Matej) 18:6-9
6 „Tko navede na grijeh jednoga od ovih malih koji u mene vjeruju, bolje bi mu bilo da mu se o vrat objesi mlinski kamen i da se utopi u dubini morskoj.
7 Jao svijetu zbog prijestupa! Jer uvrede moraju doći, ali teško onom čovjeku preko koga dolazi uvreda!
8 Ako te tvoja ruka ili noga navode na grijeh, odsijeci je i baci od sebe. Bolje ti je ući u život hrom ili osakaćen, nego s dvije ruke ili dvije noge, da budeš bačen u oganj vječni.
9 A ako te oko tvoje navede na grijeh, iščupaj ga i baci od sebe. Bolje ti je da uđeš u život s jednim okom, nego da imaš dva oka, da budeš bačen u pakao oganj.”

Ne samo da trebamo biti nevini kao mala djeca (da se ne uvrijedimo), nego također trebamo pomoći spasiti ono što je izgubljeno. To znači da trebamo uspostaviti mjesto gdje se izgubljeni i raspršeni Izraelci mogu zbrinuti i nahraniti, a zatim posegnuti za našim zajednicama da privučemo izgubljene i raspršene.

Matityahu (Matej) 18:10-14
10 „Pazite da ne prezrete nijednog od ovih malih, jer vam kažem da njihovi glasnici na nebesima uvijek vide lice Moga Oca koji je na nebesima.
11 Jer Sin Čovječji je došao spasiti izgubljeno.
12 „Što misliš? Ako čovjek ima sto ovaca, a jedna od njih zaluta, zar ne ostavi devedeset i devet i ne ode u planine tražiti onu koja je zalutala?
13 I ako je nađe, zaista, kažem vam, više se raduje toj ovci nego devedeset i deveti koje nisu zalutale.
14 Tako i nije volja Oca vašeg koji je na nebesima da pogine jedan od ovih malih.”

Yeshua zatim kaže “Štoviše” i opisuje pravni postupak koji trebamo koristiti u rješavanju sporova unutar tijela.

Matityahu (Matej) 18:15-17
15 „A ako tvoj brat zgriješi protiv tebe, idi i reci mu njegovu krivnju između tebe i njega samog. Ako te čuje, zadobio si brata.
16 Ali ako ne čuje, uzmi sa sobom još jednog ili dvojicu, da se ‘ustima dva ili tri svjedoka utvrdi svaka riječ.’
17 A ako ih odbije čuti, reci to skupštini. Ali ako odbije i saslušati skupštinu, neka vam bude kao pogan i carinik.

Yeshua kaže, ako znaš da je tvoj brat zgriješio, idi razgovaraj s njim ponizno, nasamo. Ako vas čuje, onda može doći do obnove bez potrebe za glasinama ili negativnim pričama. Cilj je razriješiti situaciju bez ičijeg narušavanja ugleda. Ali ako se tvoj brat ne ponizi ili te ne čuje, uzmi još jednu ili dvije. U idealnom slučaju to mogu biti đakoni ili starješine u skupštini, koji mogu objasniti što Sveto pismo kaže. Cilj je donijeti rješenje, a da svi u skupštini ne saznaju za prekršaj.

Ako počinitelj i dalje ne čuje Jahvinu riječ, onda stvar treba iznijeti javnosti pred narod, a narod treba odbaciti onoga koji unosi grijeh u logor. Ako vodstvo nije bilo uključeno u korak 2, oni moraju biti uključeni u korak 3, budući da su starješine jedini koji imaju ovlasti da grešnika stave izvan logora.

Ako je prekršaj učinilo dijete, onda se na stvar treba obratiti pozornost roditeljima. Ako je žena ta koja čini prekršaj, ako je njen muž dio zajedništva, stvar treba iznijeti njemu.

Također trebamo primijetiti da svaki grijeh ne zahtijeva stavljanje grešnika izvan logora. Kao što smo ranije vidjeli, postoje četiri stvari od kojih se novi vjernici moraju suzdržavati prije nego što mogu ući i pridružiti se zajedništvu. To su idolopoklonstvo (što je duhovni preljub), seksualni nemoral, zadavljeno meso i krv. Ove četiri stvari odgovaraju četirima klasama kaznenih djela smrtne kazne u Tori.

Ma’asei (Djela) 15:19-21
19 „Stoga prosuđujem da ne smijemo uznemiravati one među poganima koji se (vraćaju) Elohimu,
20 ali da im pišemo da se suzdrže od stvari zagađenih idolima, od spolnog nemorala, od zadavljenih stvari i od krvi.
21 Jer Moše je kroz mnoge naraštaje imao one koji ga propovijedaju u svakom gradu, čitajući se u sinagogama svake subote. “

Budući da je čovjek u Korintu bio seksualno nemoralan sa ženom svog oca, Šaul je rekao da ga protjeraju. Ovo je Obnovljeni savez ekvivalent kamenovanju. Grešnik se stavlja izvan logora osim ako se i dok se ne pokaje (a cilj je prisiljavanje na pokajanje).

Qorintim Aleph (1. Korinćanima) 5:1-5
1 Zapravo se javlja da među vama postoji seksualni nemoral, i to takav seksualni nemoral kakav se među poganima ni ne spominje — da čovjek ima ženu svog oca!
2 A vi ste se nadimali i niste radije oplakivali da se iz vas makne onaj koji je to učinio.
3 Jer ja sam doista, kao odsutan tijelom, ali prisutan duhom, već osudio (kao da sam bio prisutan) onoga koji je tako učinio ovo djelo.
4 U ime našeg Adona Ješue Mesije, kada ste okupljeni zajedno s mojim duhom, sa snagom našeg Adona Ješue Mesije,
5 Takvog predajte Sotoni za uništenje tijela, da njegov duh bude spašen u dan Adona Ješue.

Međutim, budući da volimo Yeshuu, ne želimo raditi minimum, želimo učiniti maksimum. Mi ne želimo ni na koji način prekršiti Toru, jer prekršiti Toru čak i u jednoj točki znači da smo promašili cilj i da smo krivi za sve. Ipak, osim četiri uvjeta za ulazak, naš fokus nije na osuđivanju drugih, već na davanju našeg najboljeg primjera uz pružanje milosti svima onima koji pokušavaju održati Toru.

Jakov (Jakov) 2:10-13
10 Jer tko se drži cijele Tore, a ipak se spotakne u jednoj točki, kriv je za sve.
11 Jer Onaj koji je rekao: “Ne čini preljuba”, rekao je i “Ne ubij!” Ako ne počinite preljub, ali učinite ubojstvo, postali ste prijestupnik Tore.
12 Tako govorite i tako radite kao oni kojima će se suditi po Tori slobode.
13 Jer sud je nemilosrdan onome tko nije pokazao milosrđe. Milosrđe pobjeđuje sud.

Dakle, cilj je da oni koji su jaki u vjeri daju primjer onima koji su slabi i pomognu im da budu bolji. Međutim, ako netko prekrši bilo koje kazneno djelo smrtne kazne u Tori, treba ga staviti izvan logora dok se ne pokaje i ne obrati. Tada ga treba dočekati natrag i utješiti.

Qorintim Bet (2 Korinćanima) 2:6-8
6 Takvom čovjeku dovoljna je ova kazna koju je izrekla većina,
7 pa da mu, naprotiv, radije oprostiš i tješiš, da ne bi takvoga možda progutala prevelika tuga.
8 Stoga vas pozivam da mu ponovno potvrdite svoju ljubav.

Trebali bismo shvatiti da se Matej 18 odnosi samo na one koji su odlučili doći pod okrilje skupštinskih starješina. To znači da su podvrgnuti vodstvu. Ponekad Efraimci pokušavaju učiniti da se Matej 18 primjenjuje na situacije na internetu i druge situacije u kojima nema lanca pokrivanja ili autoriteta. Međutim, u kontekstu, primjenjuje se samo kada su sve strane pod Melkisedekovskim pokrovom i autoritetom, i inače su u ispravnom odnosu s tijelom.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give