Оригиналът на Вярата

„Оригиналът на вярата“ е кратко, сбито изследване на Писанията и думите на Църковните Отци, обясняващо каква всъщност е била истинската вяра на апостолите, както и как да я живеем в днешните времена.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give