Chapter 11:

Israel word ingesluk

“Dit is ‘n masjienvertaling. As u ons wil help om dit reg te stel, kan u ‘n e-pos stuur na contact@nazareneisrael.org In die laaste hoofstuk het ons gesien hoe die Efraimiete in afgodediens verval het en Yahweh genoem het Bel/Ba’al (Here). Ons het ook gesien hoe Yahweh gesê het dat Hy hulle in die aarde […]

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give