Chapter 8:

Ontwaak, jy wat slaap!

“Dit is ‘n masjienvertaling. As u ons wil help om dit reg te stel, kan u ‘n e-pos stuur na contact@nazareneisrael.org

Kyk: Ontwaak, jy wat slaap!

Welkom in Nazarene Israel. My naam is Norman Willis.

In Efesiërs hoofstuk 5 sê die apostel wat die Vader Yahweh aanhaal:

Efesim (Efesiërs) 5:14
14 “ Ontwaak, jy wat slaap! Staan op uit die dood , die Messias sal jou lig gee! ”

Baie van ons voel dat ons hierdie vers reeds vervul. Ons voel dat ons reeds wakker geword het, asof uit ons eie geestelike sluimer . Dat ons reeds ontstaan het, asof uit die geestelik dood. En ons rede om dit te glo, is omdat ons reeds bewus is van ons identiteit as die Verlore stamme van Israel . Ons begin reeds rus op die sabbat- en feesdae, en ons lees reeds die weeklikse Torah -gedeeltes. En ons aanbidding begin heeltyd meer Hebreeus lyk. Maar is ons bewus van die dieper implikasies van hierdie gedeelte? Is ons wakker oor ons vereiste dat ons die Messias se Koninkryk in hierdie eindtyd moet vestig? Oorweeg dit.

Ons weet dat Yeshua ‘n groot Koning is. In Jesaja hoofstuk 9 word die volgende vertel.

Yeshayahu (Jesaja) 9: 6-7
6 Want ‘n Kind is vir ons gebore; ‘n Seun is aan ons gegee; En die regering sal op Syne wees[Yeshua’s] skouer . En sy naam sal Wonderbaar genoem word, Raadsman, Magtige Elohim, Ewige Vader, Vredevors.
7a Van die toename van Sy regering en van die shalom[peace of His Kingdom] daar sal geen einde wees nie

Ons bid dus en wag dat Sy koninkryk opgerig word en dat die sjalom van sy koninkryk voortdurend sal toeneem. Maar in plaas daarvan sien ons net dat Matteus 24 aan die deur klop. Ons sien hoe die fondamente van die Nuwe Wêreldorde opgerig word. Ons sien dreigemente van ‘n komende tyd dat ons moontlik nie kan koop of verkoop nie, tensy ons ‘n mikroskyfie of ‘n entstof of ‘n ander soort merk van ‘n Babiloniese dierestelsel neem. Maar is ons bewus daarvan dat dit ons taak is om die Koninkryk van Yeshua te vestig, en dat dit ons taak is om dit te help groei en eindeloos te groei? Mense sê, ‘Hoe kan dit moontlik wees? Is dit nie die Messias se taak om Sy Koninkryk te vestig nie? Is dit nie iets wat Hy veronderstel is om te doen nie? ‘ Kom ons kyk.

In Eksodus hoofstuk 17 het Yahweh met Israel gepraat en gesê dat Hy die een sou wees wat Amalek heeltemal sou uitwis.

Shemote (Eksodus) 17:14
14 Toe sê die HERE vir Moshe: Skryf dit as ‘n gedenkteken in die boek en vertel dit in die gehoor van Josua dat Ek sal die herinnering aan Amalek heeltemal uitwis van onder die hemel. ”

So hier, in hierdie vers, het Yahweh gesê dat Hy die een sou wees wat dit sou doen. Kom ons kyk nou na Deuteronomium hoofstuk 25.

Devarim (Deuteronomium) 25:19
19 Daarom, as die HERE u Elohim u rus gegee het van u vyande rondom, in die land wat die HERE u Elohim u as erfenis as besitting gee, sal die herinnering aan Amalek uitwis van onder die hemel. Jy sal dit nie vergeet nie .

So hier het Yahweh Israel beveel en dit gesê hulle sou die herinnering aan Amalek onder die hemel uitwis (en moenie vergeet nie!). So, wat is dit? Sou Yahweh die herinnering aan Amalek uitwis, of sou Israel die herinnering aan Amalek uitwis?
Kom ons kyk verder. In Daniël hoofstuk 7, soos ons dit verduidelik in die Openbaringstudie , dit is omtrent die tyd van basuin 7.

Daniël 7: 26-27
26 “Maar die[heavenly] die hof sal sit, en hulle sal syne wegneem[kingdom and] heerskappy [die van ‘n karakter genaamd die horinkie, wat ons in die studie verduidelik is die pousdom (pous)], om sy koninkryk vir ewig te verteer en te vernietig.
27 Dan die koninkryk en heerskappy, en die grootheid van die koninkryk onder die hele hemel , sal gegee word aan die mense, die heiliges van die Allerhoogste[Nazarene Israel] . [Tog sê dit] Sy Koninkryk sal ‘n ewige Koninkryk wees, en alle heerskappy sal Hom dien en gehoorsaam .

Maar mense sê: ‘Wag ‘n bietjie, ek verstaan nie. Hoe kan Sy Koninkryk ‘n ewige Koninkryk en hoe kan alle heerskappye dien en gehoorsaam Hom wanneer die koninkryk en heerskappy en die grootheid van die koninkryk onder die hele hemel is gegee aan die mense, aan die heiliges van die Allerhoogste ? Hoe kan dit wees dat die koninkryk en heerskappy aan die Nasarener Israel gegee word, en tog sal alle koninkryke en heerskappye Hom dien en gehoorsaam? ‘

Die antwoord is eenvoudig dat Hy ons hoof is en Israel Sy liggaam is. As die liggaam iets doen, is dit die Hoof wat die eer daarvoor kry. En man en vrou is een vlees.

Dit is dus ‘n wekroep vir ons wat slaap. Dit is ‘n wekroep om te besef dat dit ons taak is om die Messias se Koninkryk in hierdie eindtyd te vestig.

Nou lees ons die nuus en miskien verstaan ons selfs waar ons is ten opsigte van die tydlyn van die Openbaring. Maar is ons wakker oor ons vereiste om ‘n enkele, wêreldwye, verenigde bediening vir Yeshua wêreldwyd te vestig, wat moet dien as die fondament vir Yeshua se komende Koninkryk? Die punt is dat daar iets is om te doen.
Deuteronomium hoofstuk 6, verse 4 tot 5, is wat ons as die Groot Shema bid.

Devarim (Deuteronomium) 6: 4-5
4 “Shema[Hear and Obey] , Israel: Yahweh onse Elohim, Yahweh is een!
5 Jy moet die HERE jou Elohim liefhê almal jou hart, met almal jou siel, en met almal jou krag. ”

Daar is iets om te doen, sê Hy. As daar niks is om te doen nie, waarom moet ons Hom aanbid en liefhê met al ons krag ? Daar is duidelik iets om te doen. So, wat beteken die woord shema beteken? Die woord shema beteken, nie net nie Hoor, maar dit beteken hoor en gehoorsaam , O Israel.

Strong se Hebreeuse konkordansie H8085
shâma ‛, shaw-mah ‘( שָׁמַע )
‘N Primitiewe wortel; om intelligent te hoor
(dikwels met implikasie van aandag, gehoorsaamheid, ens .; Oorsaaklik om te vertel, ens .)…

Dit beteken om intelligent te hoor, of om met wysheid te hoor. Nie net om te hoor en dan niks te doen nie, maar om te hoor en dan te gehoorsaam. Omdat daar ‘n implikasie van aandag is, want dit is die woorde van ons Skepper en ons Elohim. Daar is ook ‘n implikasie van gehoorsaamheid. Want as ons die Skepper se woorde hoor en dit nie gehoorsaam nie, as ons nie doen wat Hy vir ons sê nie, dan kwalifiseer dit as opstand. En rebellie is strafbaar met die dood.
Dit is waar die apostel Jakobus die idee kry in Jakobus hoofstuk 1.

Yaakov (Jakobus) 1:22
22 Maar wees doeners van die woord, en nie net hoorders wat julleself bedrieg nie. [dws dink dat ons erfgenaam sal wees van ‘n groot beloning as ons werklik in opstand is].

Ons moet nie net hoor wat Hy sê om te doen nie, maar ons moet dit eintlik doen.

Die apostel Shaul (Paulus) sê dieselfde in Romeine hoofstuk 2.

Romeine 2: 5-6
5 Maar in ooreenstemming met u hardheid en u onwankelbare hart versamel u vir u toorn op die dag van toorn en openbaring van die regverdige oordeel van Elohim,
6 wie “ sal aan elkeen gee volgens sy dade … ”
[Nie wat ons glo nie, maar wat ons doen.]

Weereens, ons vergoeding is nie volgens wat ons glo nie, dit is nie volgens wat ons weet nie, maar volgens wat ons glo eintlik doen.

Hoeveel van ons verstaan dit?

Romeine 2: 7-9
7 ewige lewe vir diegene wat deur geduld voortgaan om goed te doen soek eer, eer en onsterflikheid;
8 maar vir diegene wat selfsoekend is en die waarheid nie gehoorsaam nie , maar gehoorsaam ongeregtigheid – verontwaardiging en toorn,
9 verdrukking en angs, oor elke siel van die mens wat doen kwaad , van die Jood eerste en ook van die Griek;

In konteks beteken goed doen, om goed te doen vir Yeshua se koninkryk en om nie goed te doen vir Yeshua se koninkryk nie, die verkeerde ding. Met ander woorde, hulle het geweet wat om te doen, hulle wou dit net nie doen nie. En dit kwalifiseer as gehoorsaamheid aan ongeregtigheid.

Doen ons wat Yeshua sê om te doen? Dit is om die waarheid te gehoorsaam, dit is om die goeie te doen. Of hoor ons wat Yeshua wil hê ons moet doen, en dan doen ons dit nie eintlik met ons hele hart, met ons hele siel en met al ons krag nie? Dit word in die Skrif as rebellie beskou.

So, wat moet ons doen?

In Matteus hoofstuk 28 sê Yeshua dat ons die Groot Opdrag moet doen.

Mattityahu (Matteus) 28: 18-20
18 En Yeshua het gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is alle mag gegee in die hemel en op aarde.
19 Gaan dan en maak dissipels in al die nasies, dompel hulle in My naam ,
20 hulle leer waarneem [ wag ; (Hebreeus; Shomer לשמר ] alles wat Ek julle beveel het ; en kyk, Ek is altyd by julle, tot aan die einde van die eeu. ”
Amein.

(As u wil weet waarom ons slegs in die naam van Yeshua onderdompel, lees die studie verder Waarom ons slegs in die naam van Yeshua onderdompel . Dit is in Nasarener Skrifstudies Deel 3. U kan dit gratis op die webwerf vind, u kan ook ‘n pdf -afskrif gratis aflaai, of u kan ‘n kopie in sagteband by amazon.com teen ons koste koop).

Maar met ander woorde, Yeshua sou hulle leer om alles te doen wat Hy beveel het. Ons hoor die dinge wat Hy ons beveel om te doen, en dan moet ons dit doen. En in Hebreeuse denke, as ons die dinge hoor wat Hy vir ons sê, maar ons doen dit nie, is dit asof ons gehoor het nie .

Wat beveel Yeshua ons om te doen?

Efesim (Efesiërs) 4: 11-13
11En Hy self het sommige gegee om apostels te wees, sommige profete, sommige evangeliste, en sommige herders en leraars,
12 vir die toerusting van die heiliges vir die werk van die liggaam van Messias,
13 totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en tot die kennis van die Seun van Elohim, tot ‘n volmaakte mens, tot die mate van die gestalte van die volheid van Messias

Dit is die vyf bedieningsgeskenke, dit staan bekend as die vyfvoudige bedieningsgeskenke. En die doel is om die heiliges toe te rus vir die bediening, sodat hulle dan die liggaam van Messias kan bou (opbou). Hierdie vyf gawes is nodig om die liggaam van Messias op te bou en op te bou. En hoe lank moes dit duur? Dit sou duur totdat ons almal by die eenheid van die geloof . Dit het nog nie gebeur nie. Dit was veronderstel om te hou totdat ons almal by die kennis van die Seun van Elohim om volmaakte mense te wees (om ‘n volmaakte liggaam van Messias te wees). Dit het nog nie gebeur nie. Die rede waarom ons met hierdie gawes moet aanhou oefen, is omdat hierdie gawes die manier is waarop ons in die eenheid van die geloof . Hierdie gawes is die manier waarop ons as die liggaam van Messias saam opbou en grootword. Ons kan dus nog nie hierdie gawes afskaf nie.

Wat is die belofte? Dit sê, as ons sal gehoorsaam volgens hierdie gawes, as ons sal doen volgens die gawes wat Yeshua gegee het, dan sal ons nie meer wees nie geestelike kinders wat heen en weer geslinger word en met elke wind van leerstellinge deur die bedrog van mense rondgedraai word . (soos gesê in Efesiërs 4:14). Dit wil sê deur die bedrog van die Messiaanse leiers en leermeesters in die slinkse listigheid van bedrieglike planne (deur meer as een bediening te hê).

Efesim (Efesiërs) 4:14
14 Dat ons voortaan wees nie meer kinders nie, heen en weer geslinger en rondgedwaal met elke wind van leerstellinge , deur die menigte van mense en listige listigheid, waardeur hulle wag om te mislei ;

Want wat Yeshua wil hê, is ‘n enkele verenigde bediening waarin al sy ware dienaars almal saam dien.

Wat is die teenmiddel? Hy sê deur die waarheid in liefde te spreek, sodat Yeshua se liggaam in alles saam kan opgroei tot Hom wat die Hoof (Messias) is.

Efesim (Efesiërs) 4:15
15 Maar die waarheid in liefde praat , mag in alle opsigte in Hom opgroei, wat die hoof is, selfs die Messias .

Die verstandelike prentjie is asof Yeshua se kop in die hemele hang en ons moet bymekaarkom en mekaar help om onsself op te trek (by wyse van die skoene). Sodat ons kan groei tot die Messias. Maar ons is almal veronderstel om saam te werk. Nie hierdie bediening, en daardie bediening nie, en ‘n ander bediening in ‘n ander bediening. Maar daar is veronderstel om een enkele bediening te wees, een enkele liggaam van Messias, waarin almal saamwerk om ‘n verenigde Koninkryk van Messias te vorm. Daarom gaan dit voort in Efesiërs hoofstuk 4, vers 16:

Efesim (Efesiërs) 4:16
16 Van wie die die hele liggaam pas bymekaar en word saamgepers deur dit wat elke gesamentlike voorraad volgens die effektiewe werking in elke maat, verhoog die liggaam tot die opbou van homself in liefde .

As elke deel van die liggaam saam bydra volgens dissipline en volgens wat dit kan, is dit wat die groei van die liggaam veroorsaak vir die opbou van homself in liefde. En weereens, as ons gehoor gee aan wat Yeshua gesê het, kwalifiseer dit as gehoorsaamheid, en as ons ongehoorsaam is aan wat Yeshua sê, kwalifiseer dit as opstand.

Ek weet dus nie aan hoeveel mense ek dit deur die jare verduidelik het nie. Maar ek sal nooit vergeet toe ek aan een broer verduidelik het nie, ek het hom alles verduidelik. Ek het die vyfvoudige bediening en die stigting van apostels en profete verduidelik. En ek het die Groot Opdrag verduidelik en wat Yeshua van ons verwag om te doen. En dit is ‘n broer wat homself as ‘n uitverkoopte, dood-aan-die-vlees-dissipel beskou. En weet jy wat hy gesê het?

Hy het gesê, “ Dit klink net na baie werk . ”

Luca (Lukas) 6:46
46[Yeshua says] ‘Waarom noem u My’ Adon, Adon ‘, [‘ Master, Master ‘] en u doen nie die dinge wat ek sê nie ? ”

[Do you not understand that you are treasuring up judgment for yourselves?].

Hy gaan voort.

Luca (Lukas) 6: 47-48
47[Yeshua says] Wie na My toe kom en hoor my woorde en doen dit [dws Shema; hy hoor wat Yeshua sê, en hy doen dit], ek sal jou wys wie hy is:
48 Hy is soos ‘n man wat ‘n huis gebou het, wat diep gegrawe het en die fondament op die rots gelê het[on Yeshua] . En toe die vloed ontstaan, het die stroom heftig teen daardie huis geslaan en kon dit nie skud nie, want dit was op die rots gegrond. ”

Met ander woorde, hy woon in Yeshua, die woonplek van Yeshua in hom. Yeshua in die Vader en die Vader in Hom. Hy maak homself ‘n leë vaartuig waardeur Yeshua se Gees kan manifesteer. Sy fondament is veilig. En toe die vloed ontstaan en die stroom heftig teen daardie huis slaan, kon dit dit nie skud nie. Omdat dit op die Rots gegrond was, het dit die dinge gedoen wat Yeshua gesê het om te doen.

Luca (Lukas) 6:49
49 “ Maar hy wat Yeshua se woorde gehoor het en niks gedoen het nie is soos ‘n man wat ‘n huis op die aarde gebou het sonder ‘n fondament, waarteen die stroom heftig klop; en dadelik val dit . En die ondergang van daardie huis was groot . ”

Broers, susters! Hoeveel van ons hoor Yeshua se woorde en neem dit ter harte, en doen dit almal? En hoeveel van ons hoor Yeshua se woorde en doen dit nie almal nie? Dit is waaroor hierdie gedeelte handel. Is ons wakker vir hierdie vereiste? Om alles te doen wat Yeshua sê om te doen? Al klink dit na baie werk?

Ons beloning of straf is gebaseer op ons werk. Kom ons kyk na Openbaring hoofstuk 22.

Hitgalut (Openbaring) 22:12
12[Yeshua says] “En kyk, Ek kom vinnig, en my loon is by My om vir almal te gee volgens sy werk .

Daar is baie mense wat dink dat hul beloning gebaseer is op wat hulle weet. ‘N Beloning is gebaseer op ons werke vir die koninkryk van Yeshua.

• Help ons om Yeshua se Koninkryk te bou?
• Doen ons werklik Yeshua se werk? Of slaap ons eerder volgens Yeshua se gebod?
• Wie het ons op die troon ? Het ons Yeshua op die troon, en was ons Sy voete?
• Of is ons nog op die troon, en Yeshua was nog steeds besig om te was ons voete?

Weet jy, die snaakse ding van Yeshua is, Hy sal ons op ons troon laat sit, en Hy sal ons voete kom was.
Maar jy weet, as kinders gebore word, is dit hul taak. Om te eet en te groei, en om iemand anders vir hulle te laat voed, iemand anders sorg vir hulle, iemand anders betaal hul pad, verander hulle, maak hulle skoon. Iemand doen alles vir hulle, en dit is goed vir ‘n splinternuwe baba. Maar namate die baba groei, moet hy eers vir homself begin sorg, hy moet leer om homself skoon te maak en na homself op te ruim. En terwyl die baba aanhou groei en ‘n jong volwassene word, moet hy in die huis begin help as hy liefde vir sy pa het.

Omdat ons Vader ‘n Groot Koning is, het ons Hom dan genoeg lief om Sy Koninkryk te help groei? En as ons die bruid van Yeshua is, is ons lief vir Yeshua genoeg om Hom te help om sy Koninkryk te begin bou? Omdat dit werklik is wat Hy wil hê, is ‘n bruid van Spreuke 31 wat Hom help om sy koninkryk te bou? Is ons die bruid van Spreuke 31? Doen ons die dinge wat ons weet dat Yeshua wil hê ons moet doen?

Ek weet nie hoe die oordeel gaan wees nie. Maar ons weet dat Yeshua ons Voorspraak is en dat Hy sal pleit vir diegene wat Hom help om sy Koninkryk op te bou, op die oordeelsdag. En ek verbeel my net, of ons nou op ons gesig of op ons knieë is, Yahweh sit daar op Sy Groot Wit Troon. En Hy gaan die lys lees van alles wat ons goed gedoen het en alles wat ons nie kon doen nie. En waarskynlik, ten minste vir my, sal die lys van die dinge wat ons nie kon doen nie, baie langer wees as die lys van die dinge wat ons goed gedoen het. Maar dan (ek verbeel my net, ek weet dit nie, maar ek verbeel my) Hy gaan na Yeshua draai en Hy gaan Yeshua vra wat sê Hy . En vir sommige van hulle gaan Hy sê:

Wag Vader, hierdie een het My regtig probeer dien. Nou, hy het gemors, hy het dit verkeerd gedoen. Hy het dit verkeerd gedoen. Hy het dit nie reggekry nie, hy het dit nie reggekry nie. Maar weet u wat, ek kon sien dat sy hart op die regte plek was, want hy het regtig probeer. Dus Vader, los hierdie een vir My. Ek sal met hierdie een werk. ”

Gee ons die wonderlikheid van daardie dag, laat ons iets aan die toeval oor? Gee ons werklik vir Yeshua ons uiterste bes? Gee ons Hom werklik die meeste wat ons vir Hom kan gee? Begryp u die wonderlikheid van daardie dag?

Soms dink ons dat die dinge in die eerste eeu anders was as tans. Maar miskien nie. Want terwyl die dissipels na Yeshua geluister het, het Hy vir hulle ‘n ander gelykenis vertel. Omdat dit lyk asof die dissipels gedink het dat die koninkryk van Elohim onmiddellik sou verskyn. Nou weet ons dat die Koninkryk verskillende vlakke het. Daar is sekere vlakke en sekere aspekte van die Koninkryk.

Maar kom ons kyk na die gelykenis wat Yeshua gespreek het, in Lukas hoofstuk 19. Hy praat van Homself wat hemel toe gaan om die Koninkryk te ontvang.

Luca (Lukas) 19: 11-14
11 En toe hulle hierdie dinge hoor, spreek Hy ‘n ander gelykenis, omdat Hy naby Jerusalem was en omdat hulle het gedink dat die koninkryk van Elohim onmiddellik sou verskyn .
12 Daarom het Hy gesê: “ ‘N Sekere edelman het na ‘n ver land gegaan om vir homself ‘n koninkryk te ontvang en dan terug te keer . ”
13 “Toe roep hy tien van sy diensknegte, gee hulle tien minas aan hulle en sê vir hulle:‘ Doen sake totdat ek kom. ’
14 Maar sy burgers het hom gehaat en ‘n afvaardiging agter hom aan gestuur en gesê: ‘Ons sal nie hê dat hierdie man oor ons moet heers nie!’

Nou kan ons ons voorstel dat dit die 10 verlore stamme is. En Hy lewer 10 minas, wat verwys na hul 10 geredde lewens. Wat Hy sê is, bou My Koninkryk, doen sake totdat ek kom. Maar dan is daar ‘n tweede groep (Sy burgers wat Hom gehaat het en gesê het: ‘Ons sal nie hê dat hierdie man oor ons sal heers nie!’). Hier word gepraat van Ortodokse Juda (die Fariseërs). Laat ons aangaan.

Luca (Lukas) 19: 15-17
15 “En toe hy terugkom, nadat hy die koninkryk ontvang het, het hy beveel dat hierdie diensknegte, aan wie hy die geld gegee het, na hom geroep moes word, sodat hy kan weet hoeveel elke man vir hom deur handel gedryf het .[He wanted to know what we have done for Him to help build His Kingdom in His absence] .
16 Toe kom die eerste en sê: Meester, u mina het tien minas verdien . ‘
17 En hy sê vir hom: ‘Welgedaan, goeie dienskneg; omdat u in ‘n klein getrou getrou was , het gesag oor 10 stede .

Met ander woorde, u het goed gevaar met ‘n bietjie, laat ons kyk wat u meer kan doen.

Luca (Lukas) 19: 18-19
18 “En toe kom die tweede en sê: Meester, u mina het vyf minas verdien . ‘ Net so het hy vir hom gesê: U is ook meer as vyf stede . ‘

Weereens, u was ‘n bietjie getrou, laat ons kyk wat u nog kan doen.

Luca (Lukas) 19: 20-21
20 “Toe kom daar nog een en sê: Meester, hier is u myna[my saved life] , wat ek in ‘n sakdoek weggesit het .
21 Want ek het jou gevrees, omdat jy ‘n streng man is. [Wel, konings kan so wees.] Jy versamel wat jy nie neergesit het nie, en maai wat jy nie gesaai het nie. ‘ [Weereens, konings kan so wees.]

Maar waaroor praat ons nou hier? Wie is hierdie man? Wel, is dit moontlik iemand wat sy weeklikse Torah -gedeelte lees, en hy rus op die sabbat- en feesdae? Hy het ‘n Hebreeuse uitkyk op die Skrif, maar hy help Yeshua nie om sy wêreldryk te bou nie. Hy doen eintlik niks vir Yeshua nie. Kan dit moontlik dit wees?

Luca (Lukas) 19: 22-23
22 “En hy sê vir hom: Uit u eie mond sal ek u oordeel, u goddelose dienskneg ! U het geweet dat ek ‘n streng man was, wat ek nie bymekaargemaak het nie en wat ek nie gesaai het nie.
23 Waarom het u my geld dan nie in die bank gesit nie, sodat ek dit met my aankoms met rente kon insamel? ? ‘

Ek weet nie, maar ek verbeel my net dat die dienaar baie verbaas was hieroor. Omdat hy in sy oë niks goddeloos gedoen het nie. Hy wou net seker maak dat die meester se myna veilig is. Hy het dit net eenkant in ‘n sakdoek gelê. Hy wou niks kwaad doen nie, maar hy het nie die goeie gedoen wat sy Meester van hom verwag het nie. En dit is die verskil.

Luca (Lukas) 19: 24-26
24 “En hy sê vir die wat daarby staan: Neem die myn[his saved life] van hom af, en gee dit aan hom wat tien minas het . ‘
25 (Maar hulle sê vir hom: Meester, hy het tien minas.)
26 Want Ek sê vir julle dat aan elkeen wat het, gegee sal word; en van hom wat nie het nie, sal selfs wat hy het, van hom weggeneem word .
27 Maar bring die vyande van my, wat nie wou hê dat ek oor hulle sou heers nie, en bring hulle voor my dood . ‘”

Die dienaars dink dat alles selfs in die koninkryk behoort te wees, en dit is nie hoe dit is nie. Omdat die meester meer gaan gee aan diegene wat hom help om sy koninkryk op te bou, en diegene wat hom nie help om sy koninkryk op te bou nie, word as ontrou beoordeel.

Die beginsel is dat ons Yeshua moet gehoorsaam. Ons moet die dinge doen wat Hy sê, nie net na sy woorde luister nie.

Dit is dus ‘n wekroep vir diegene wat slaap, tot die vereiste om Yeshua te help om Sy Koninkryk te bou.

If these works have been a help to you and your walk with our Messiah, Yeshua, please consider donating. Give