Chapter 4:

Veilig by Hom

“Dit is ‘n masjienvertaling. As u ons wil help om dit reg te stel, kan u ‘n e-pos stuur na contact@nazareneisrael.org

Kyk: “Veilig by hom”

Daar kan baie slegte dinge in die lewe gebeur, want die wêreld is nog nie soos dit moet wees nie. En hierdie slegte dinge wat met ons gebeur, kan ons vrese, angs veroorsaak, en dit kan ons Shalom in Elohim ontwrig. Hierdie dinge kan ons ook keer om Elohim se stem te hoor as ons te bang is vir dinge wat ons in die verlede gebeur het.

Dit is ‘n probleem. Omdat ons beveel word om Elohim se stem te hoor en te gehoorsaam. En as ons sy stem nie kan hoor nie as gevolg van ons angs of vrese, dan kan ons dit beslis nie gehoorsaam nie. En dit is moeilik om by Hom te bly as ons nie van Hom bewus is nie, omdat ons meer bewus is van ons vrese en angs.

Het daar dalk iets erg met jou gebeur wat jou Shalom gereeld van jou af wegneem? Miskien is jy beroof, miskien is jy verkrag. Miskien is u fisies of sielkundig mishandel, hetsy as ‘n volwassene of as ‘n kind. Miskien deur direkte behandeling, miskien deur indirekte behandeling deur op te wek in ‘n Babiloniese stelsel wat in alle opsigte vals is.

Soms ly ander mense post-traumatiese stres. Post-traumatiese stres kan gebeur as ons blootgestel word aan ‘n stressor waaraan ons destyds niks kan doen nie. Ons moet dus ons emosies en gevoelens onderdruk. En as ons nooit leer hoe om dit later uit te laat nie, en ons nooit leer hoe om hierdie gevoelens te hanteer nie, kan dit probleme veroorsaak. Want in plaas daarvan om hulle op ‘n aanpasbare manier uit te laat, kom hulle op vreemde, nie-aanpasbare maniere uit.

Soms word mense wees gelaat, of word hulle as kinders in die steek gelaat. En daarom weet hulle regtig nie hoe om Elohim te vertrou nie. Miskien het hul ouers hulle mishandel of was hulle nie lief vir hulle nie, so miskien voel hulle dat Elohim hulle ook sal misbruik of nie liefhet nie. Miskien voel hulle dat hulle nie waardig is nie. Miskien voel hulle dat daar ‘n basiese onsekerheid of kwesbaarheid is wat hul lewens deurdring.

As u die studies van Nazarene Israel volg, weet u dat die wêreld eers na Armageddon reggemaak sal word. Trouens, die wêreld is veronderstel om geleidelik erger te word tot by Harmageddon. Maar soms help dit mense om te weet dat die wêreld uiteindelik reggemaak sal word.

Soos ons verduidelik in Openbaring en die eindtyd, na basuin sewe sal Yeshua sy Vader Yahweh vra om aan hom die nasies te gee vir sy erfenis en die uiterste eindes van die aarde vir sy besitting. Yeshua sal dan die nasies met ‘n ysterstaaf uitmekaar breek en hulle stukkend slaan soos ‘n pottebakkersvat, met hierdie ysterstaaf wat Hy van sy Vader ontvang. Ons sien hoe Yahweh dit vir sy Seun Yeshua sê in Psalms hoofstuk 2.

Tehillim (Psalms) 2: 8-9
8 “Vra van My, en Ek sal jou die nasies gee as jou erfdeel en die eindes van die aarde as jou besitting.
9 Jy moet hulle breek met ‘n ysterstaf; Jy sal hulle stukkend kap soos ‘n pottebakker. “

Maar ons weet dat dit ons is wat dit doen in stukke verpletter want Yeshua vertel dit vir ons in Openbaring hoofstuk 2.

Hitgalut (Openbaring) 2: 26-27
26 En wie [Israel, die oorwinnaars van Elohim] oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, aan hom sal Ek mag gee oor die nasies-
27 ‘HY SAL HULLE REGEER MET’ N YSTERSTANG; HULLE SAL GESTAAN WORD OP STUKKE SOOS DIE POTTER SE VEISE
soos Ek ook van My Vader ontvang het.

En dit is absoluut sinvol en stem ooreen met wat ons in Daniël hoofstuk 7 lees, met verwysing na wat na basuin 7 gebeur.

Daniël 7:27
27 Dan sal die koninkryk en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die hele hemel aan die volk gegee word, die heiliges van die Allerhoogste . Sy koninkryk is ‘n ewige koninkryk, en alle heerskappye sal dien en gehoorsaam wees Hy .

Let nou op in hierdie vers; die koninkryk en heerskappy en die grootheid van koninkryke, onder die hele hemel, word gegee aan die mense, die heiliges van die Allerhoogste . En tog, wanneer hierdie koninkryk en heerskappy aan die heiliges gegee word, kwalifiseer dit dat alle heerskappye Hom sal dien en gehoorsaam. Omdat hulle Sy liggaam dien wat oor die nasies heers en hulle gehoorsaam met Sy ysterstaaf in sy plek.

Maar voordat ons by die heersende en heersende deel kom, moet ons eers vrede met uself hê. Ons moet ons ou self laat gaan. As ons in ons onderdompeling sterf en ons nuwe skeppings in Hom kry, moet ons nie toelaat dat hierdie ou dinge ons beïnvloed nie. Sodat ons sy stem kan hoor en daarom sy stem kan gehoorsaam. En daarom wil ons in hierdie videopresentasie praat oor hoe ons kan voel Veilig by Hom . Sodat hierdie dinge uit ons verlede ons nie meer raak nie.

Een van die belangrikste dinge wat u moet weet om tot geloof in Yeshua te kom, is dat ons nie net gaan bad as ons ondergedompel (of gedoop) is nie. Ons sterf eerder simbolies aan ons ou self. Ons gaan onder die wateroppervlak, simbolies dat ons ondergronds begrawe word. En dan, as ons opgewek word, word ons nuwe skepsels opgewek met ‘n nuwe lewe in Hom. Dit is simbolies van wedergeboorte.

Maar wat soms verkeerd loop, is dat mense, wanneer hulle ondergedompel is, nie altyd hul ou ervarings en hul ou trauma’s en hul ou lewens laat vaar nie. Hulle laat hulle dus nie werklik sterf aan hul ou lewens en hul ou probleme nie. Dit maak dit vir hulle onmoontlik om nuwe skeppings in Hom te word, sodat hulle telkens dieselfde probleme uit die verlede herleef. En dit is nie Sy wil vir ons nie. Want as ons nie aan ons ou self kan sterf nie, dan kan ons nie wandel in die nuutheid van die lewe wat Yeshua ons wil gee nie.

Wat ons in hierdie studie wil doen, is om diegene onder ons te help wat sukkel om ons verlede te laat vaar en sukkel om te sterf aan ons ou self. Om te besef dat dit nie net is wat van ons beveel word nie, maar dit is veilig om dit te doen. Kom ons kyk na ‘n paar baie belangrike gedeeltes. Laat ons eers kyk na wat apostel Shaul vra en vir ons sê in Romeine hoofstuk 6.

Romeine 6: 3-4
3 Of weet julle nie dat ons almal wat in die Messias Yeshua gedompel was, in sy dood ondergedompel is nie[meaning we die to our old selves] ?
4 Daarom is ons saam met Hom begrawe deur onderdompeling in die dood, sodat net soos die Messias uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, net so moet ons ook in nuwe lewens lewe .

Dit beteken dat ons ‘n nuwe lewe moet hê. Die ou goed word weggespoel.

Qolossim (Kolossense) 3: 3
3 Want jy het gesterf, en jou lewe is versteek met Messias in Elohim.

Ons het ‘n nuwe lewe en ‘n nuwe geleentheid in Elohim. Maar wat beteken dit om ‘n nuwe lewe in Elohim te hê? Yeshua praat hieroor in Johannes hoofstuk 15

Jochanan (Johannes) 15: 4-5
4 “Bly inMy, en Ek in julle. Soos die loot nie self vrug kan dra nie, tensy dit in die wingerdstok bly, kan julle ook nie, tensy julle in My bly.
5 Ek is die wingerdstok, julle is die lote. Hy wat bly in Ek, en ek in hy, dra baie vrugte; want sonder My kan julle niks doen nie. ”

As ons ons kan voorstel dat ons eintlik fisies in Yeshua woon, of as Yeshua fisies in ons woon. Ons in Hom en Hom in ons, Hom in die Vader en die Vader in Hom. En dat ons buiten Yeshua niks kan doen nie. Dit is ‘n belangrike verhouding om te verstaan. Want wat ons regtig hier probeer doen, is om die verbinding wat in die tuin van Eden verlore was, te herstel.

B’reisheet (Genesis) 3:24
4 En Hy het die man verdryf; en Hy sit gérubs in die ooste van die tuin van Eden, en ‘n vlammende swaard wat elke kant toe draai, om die pad na die boom van die lewe te bewaak.

In die tuin van Eden het die aandag van die mensdom van Elohim afgedwaal en die verband tussen die mens en Elohim is verbreek. En dit is die hele punt om die verband wat tussen die mens en die Goddelike verbreek is, te herstel wat tydens die erfsonde verbreek en verlore was.

Maar as ons in Yeshua woon, as ons in Hom en Hom in ons bly, en Hom in die Vader en die Vader in Hom, dan kan ons vir niks besorg wees nie. Omdat ons ‘n nuwe lewe het, is dit ‘n skoon lei, ons is nuwe wesens. En dan kan ons in alles, in gebed en smeking en danksegging, ons versoeke aan Elohim bekend maak. En ons weet dat Elohim ons versoeke gaan beantwoord as ons nie verkeerd vra nie. Maar ons vra in Hom , en ons weet dat ons ons gebede verhoor het. En ons ontvang die vrede van Elohim wat alle verstand te bowe gaan. .

Filipim (Filippense) 4: 6-7
6 Wees vir niks besorg nie, maar laat in alles julle gebede deur gebed en smeking met danksegging aan Elohim bekend maak;
7 en die vrede van Elohim, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en gedagtes bewaar deur Messias Yeshua.

En die sleutel tot die hele saak is dat ons in Hom moet wees en moet weet dat dit veilig is om dit te doen. Want as ons in Hom is en Hy in ons, word ons bonatuurlik beskerm. Dit is asof die ou dinge nie meer saak maak nie.
Koning Dawid het ook hierdie basiese verhouding verstaan. In Psalms hoofstuk 18 praat Dawid oor die woonplek in Elohim asof hy letterlik in ‘n vesting, ‘n vesting, ‘n sterk toring woon.

Tehillim (Psalms) 18: 2
2 Die HERE is my rots en my vesting en my redder;
My Elohim, my sterkte, op wie ek sal vertrou;
My skild en die horing van my heil, my vesting.

Koning David praat baie oor hierdie verhouding. Hy woon geestelik, sielkundig en geestelik in Elohim. En Elohim gee hom dan beskerming en veiligheid en bevryding in tye van benoudheid. Koning Dawid het baie die stryd aangesê. Ons lees weer van Dawid se verhouding met Elohim in Psalms hoofstuk 31

Tehillim (Psalms) 31: 2
2 Buig U oor tot my, verlos my gou; Wees my rots van toevlug, ‘n vesting van verdediging om my te red.
3 Want U is my rots en my vesting; Daarom, ter wille van u naam, lei my en lei my.

Koning Dawid het hierdie verhouding letterlik verstaan dat hy in Yahweh sou woon asof hy in ‘n vesting woon. Vanuit die vesting kan ander dinge gebeur, en dit het hom nie geraak nie. Hy het hom nie daaraan gesteur nie.
Dit is hoe ons moet wees as ons in Yeshua woon. Ons moet nie toelaat dat eksterne dinge ons beïnvloed nie; waarom moet ons toelaat dat dit ons beïnvloed? Omdat ons nou nuwe lewe en veiligheid het, omdat ons by Messias Yeshua woon. Niks kan dit ontwrig nie. Niks kan dit ooit van ons wegneem nie.

Jochanan (Johannes) 10:28
28 “En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan nie; en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. ”

As ons in Yeshua woon en ons die verhouding met Hom handhaaf, maak dit nie saak wat met die liggaam gebeur nie. Dit maak nie saak wat met ons vlees gebeur nie. Omdat ons nou ‘n ewige verhouding met die Messias Yeshua het.

Maar ons het nie regtig ‘n fisiese vesting nodig om op hierdie manier beskerm te word nie. Dit is een van die belangrikste onderrigpunte van die huttefees (Sukkot). ‘N Sukkah is ‘n baie dun struktuur; jy kan dit letterlik oorskakel. Dit bied geen beskerming teen oorlogstyd, of teen vyande of indringers nie, so iets. Maar altyd in die Skrif, na ‘n tyd van gevaar, sou Israel in sukkot (tabernakels) woon. Omdat Yahweh ons beskerming is. As ons in Yahweh is, sorg Hy vir ons en beskerm Hy ons. Dit is een van die basiese lesse van die huttefees. Ons sien hierdie konsep ook beskryf in Jesaja hoofstuk 4.

Yeshayahu (Jesaja) 4: 6
6 En daar sal bedags ‘n tabernakel wees vir skaduwee, vanweë die hitte ‘n toevlugsoord , en vir ‘n skuiling teen storm en reën.

Ons sien ook dat die apostel Shaul in Efesiërs hoofstuk 6 oor hierdie verhouding praat. Ons mag nie ‘n kasteel of ‘n vesting of ‘n letterlike wapenrusting hê nie. Maar as ons in Yeshua woon, word ons beskerm teen die pyle en slingers en pyle van die buitewêreld, asof ons ‘n wapenrusting dra.

Efesim (Efesiërs) 6: 10-11; 16
10 Ten slotte, my broeders, wees sterk in Yahweh en in die krag van sy sterkte.[Abide in Him and we are protected] .
11 Trek die hele wapenrusting van Elohim aan, sodat julle in staat sal wees om die wil van die duiwel te weerstaan.
16 Bowenal, die skild van geloof neem waarmee jy al die vurige pyle van die goddelose kan blus.

As ons geloof het en ons is in Hom bly , hierdie dinge wat buite ons is, maak nie vir ons saak nie. Ons kan binne -in die vesting, die sterk toring saam met Hom wees. En ons word beskerm.

Hierdie ou dinge wat ons in die verlede oorgekom het, of ons nou verkrag of beroof is, of miskien is ons aangerand, wie weet wat met ons gebeur het? Ons hoef nie toe te laat dat hierdie dinge ons beïnvloed nie. Omdat ons gefokus is op die goeie, is ons gefokus op ons geestelike verhouding met Elohim. Ons in Yeshua en Yeshua in ons. Hom in die Vader en die Vader in Hom. En dan laat ons al die ou dinge, die ou vrese en die ou angs verbygaan. En dit is veilig om dit te doen, en dit word beveel om dit te doen.

Jochanan (Johannes) 10: 9
9 “Ek is die deur. As iemand betree by my, hy sal gered word , en sal in en uit gaan en weiding vind. ”

En ‘n baie belangrike gedeelte in Matteus hoofstuk 14, toe Yeshua na die dissipels kom en op die water loop op die See van Galilea (Kinneret).

Mattityahu (Matteus) 14: 28-30
28 En Kepha antwoord Hom en sê:
‘Adon, as dit U is, beveel my om op die water na U te kom.’
29 Toe sê Hy: Kom!
En toe Kepha uit die boot klim, loop hy op die water om na Yeshua te gaan. [Maar kyk wat gebeur daarna. Kepha haal sy oë van Yeshua af en alles het verkeerd geloop.]
30 Maar toe hy sien dat die wind luidrugtig was , was hy bang ; en begin sak, skreeu hy en sê: “Adon, red my!”

Dus, weereens, as ons ons oë op Yeshua en ons fokus op Yeshua gerig hou, as ons in Hom is en Hom in ons, Hom in die Vader en die Vader in ons, word ons letterlik beskerm. Ons kan letterlik dinge doen wat ons nie andersins sou kon doen nie. Omdat Hy ons bonatuurlike beskerming en bonatuurlike voorsiening gee.

Dus, voordat ons leer om te heers en te heers oor die nasies met Yeshua se ysterstaf, moet ons eers leer om genees te word. En daarom moet ons leer hoe om veilig by Hom te voel. Ek hoop dat hierdie studie iemand kan help.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give