Chapter 9:

Profesie en liggaamlike eenheid

“Dit is ‘n masjienvertaling. As u ons wil help om dit reg te stel, kan u ‘n e-pos stuur na contact@nazareneisrael.org

Kyk: Profesie en liggaamlike eenheid

Welkom in Nazarene Israel. My naam is Norman Willis.

Ons het in hierdie reeks baie gepraat oor die gawe van profesie. Wat is die gawe van profesie? Hoe profeteer ons? En hoekom is dit so belangrik? Wat ons in hierdie gedeelte van hierdie video -reeks gaan sien, is dat profesie ‘n spesiale rol speel in die vereniging van Yeshua se liggaam.

Voordat ons praat oor die rol wat profesie speel in die vereniging van Yeshua se liggaam, laat ons eers ‘n opsomming neem van wat ons reeds geleer het.

Strong se Hebreeuse ooreenstemming
OT: 5012. Naba ‘( נָבָא ); ‘n primitiewe wortel; om te profeteer; ie praat (of sing) deur inspirasie (in voorspelling of eenvoudige diskoers):
[Sonder inmenging deur die begeerlikheid van die oë, die begeerlikheid van die vlees of trots (ego)].

Soos ons geleer het, is om te profeteer om te praat of te sing deur inspirasie (wat beteken, deur asem te haal). Daar is twee tipes profesieë. Die een is voorspelling en die ander een word eenvoudige diskoers genoem, wat net praat beteken. Ons sal dit binnekort hersien. Die manier waarop ons profeteer, is deur ten volle op Yeshua te fokus sodat ons in Hom bly, en Hy in ons bly, net soos Hy in die Vader bly en die Vader in Hom.

Maar dit is ‘n werklike ding. Eerstens moet ons bid vir die gawe van profesie, want dit is ‘n geskenk en nie almal het dit nie. Maar as ons die gawe van profesie het, dan vestig ons ons verbinding met Yeshua, en dan verdring ons al die ander dinge. Ons neem elke gedagte in ballingskap. Dan neem ons ook die begeerlikhede van ons oë, die begeerlikhede van ons vlees en ons trots in gevangenskap (of ignoreer, onderdruk, druk uit, wat u ook al wil sê). Trots sal baie vreemde gedagtes in gedagte hou en al hierdie dinge sal ons vermoë om in Yeshua te bly, ontwrig. As ons aandag gee aan die begeerlikhede van ons oë, of die begeerlikhede van ons vlees, of ons trots, of ons dwalende gedagtes, sal ons nie Elohim se stem kan hoor nie. Dit is dus ‘n aktiewe ding. Dit skep ‘n verbinding wat ons kan hoor en dit word gedoen.

Nou, soos genoem, is daar twee verskillende tipes profesieë. Soos Strong se definieer, word die eerste een genoem voorspel , of bloot voorspelling. Dit is die soort waaraan die meeste mense dink. Dit is waar die profeet Moshe of Jesaja of Yirmeyahu (Jeremia) sal praat en sê: So spreek die HERE ”En dan voorspel hulle dat daar iets gaan gebeur. Dit word genoem voorspel.

Maar dan word die tweede tipe profesie (wat eintlik baie meer algemeen voorkom) genoem voorspellend . En dit is waar ons die dinge van die Gees uitspreek, maar sonder om iets te voorspel. Dit is waar Moshe en Aharon voor Farao gaan en sê: So sê die HERE: Laat my volk trek, dat hulle vir my ‘n fees in die woestyn kan hou“.” Hulle het niks voorspel nie, maar hulle spreek nog steeds die dinge van Yahweh. Hulle praat volgens die Koninkryk van Yahweh; hulle spreek die dinge van Elohim uit. Dit is ‘n baie, baie belangrike geskenk. En eintlik is dit nie moontlik om die liggaam te verenig as mense nie hierdie gawe het nie, of dit respekteer en daaraan aandag gee. Net soos in die Tanakh (Ou Testament), moet die mense aandag gee aan die woorde van die profete.
In Eerste Korintiërs druk die apostel Shaul (Paulus) ons op om hierdie gawe te begeer, selfs bo ander gawes.

Qorintim Aleph (1 Korintiërs) 14: 1
1 Streef na liefde en begeer geestelike gawes, maar veral dat jy kan profeteer .

En die rede hiervoor is weereens omdat dit nie moontlik is om die liggaam te verenig sonder die gawe van profesie nie. Dit is nie moontlik om Elohim daarsonder te behaag nie.

Die probleem is dat nie almal hierdie gawe het nie. En dit is hoekom daar ‘n strukturele middel moet wees om te vergoed vir die feit dat nie almal hierdie gawe het nie. Ons gaan baie tyd spandeer in Eerste Korintiërs in hierdie hoofstuk van hierdie studie.

Qorintim Aleph (1 Korintiërs) 12: 28-29
28 En Elohim het dié in die vergadering aangestel: eerstens apostels, tweede profete, derde leraars, daarna wonderwerke, dan geskenke van genesing, hulp, administrasies, variëteite van tale.
29 Is alle apostels? Is alle profete? Is alle onderwysers? Is alle werkers van wonderwerke?

Wat is ‘n apostel? ‘N Apostel is iemand wat die gawe van profesie het, en eintlik moet ‘n apostel al die gawes hê. Of hy dit nou ontwikkel het, is ‘n ander vraag. Maar ‘n apostel moet al die gawes hê (insluitend die gawe van profesie) en benewens die gawe van profesie, moet hy ook die gawe van die leer hê. Om die gawe van die leer te kry, moet u werklik ‘n brandende begeerte hê om die koninkryk van Yeshua te vestig, dit moet die belangrikste ding in u gedagtes wees. Daarom sê Yeshua “As iemand sy wil wil doen, sal hy weet van die leer.” Dit is iets wat betrekking het op die apostels.

Wat is ‘n profeet? ‘N Profeet is iemand wat Yahweh se stem hoor en dan daarvolgens kan praat. Hy is in staat om te verwoord wat hy hoor.

Nou is daar ander gawes soos onderwysers, genesers, hulpmiddels, administrasies, verskillende tale. Iemand wat in tale spreek, kan die stem van Elohim hoor, maar dit kom nie reg uit nie. Dit kom as vurig uit, kom uit as ‘n soort rommel. Dit is waar u ‘n tolk nodig het om die woorde van die een wat in tale spreek, te interpreteer sodat dit kan opbou. Want alles wat Yahweh doen, het die doel om die liggaam op te bou, soos ons later sal sien in Efesiërs hoofstuk 4.

Dus, soos Shaul in vers 29 gevra het, is almal apostels (duidelik nie!). Is alle profete? (Duidelik nie!). Dit lei tot ‘n werklike probleem wat struktureel in Israel opgelos moet word.

In Jeremia hoofstuk 11 praat Yahweh met Jeremia en sê hy moet die mense opdrag gee om na sy stem te luister.

Yirmeyahu (Jeremia) 11: 3-4
3 “En sê vir hulle[to the southern kingdom of Judah] , ‘So sê Yahweh Elohim van Israel:’ Vervloek [‘ârar; bitter vervloek, iets wat ons absoluut nie wil hê nie] is die man wat nie die woorde van hierdie verbond gehoorsaam nie
4 wat Ek julle vaders beveel het op die dag toe Ek hulle beveel het uit Egipteland uit die ysteroond en gesê: Gehoorsaam my stem en doen volgens alles wat ek u beveel ; so sal julle My volk wees, en Ek sal julle Elohim wees ‘… “

Daar is twee dinge hier: gehoorsaamheid aan sy stem en doen volgens alles wat Hy ons beveel, en dan sal ons sy volk wees en Hy sal ons Elohim wees.

Dit is iets krities, en die meeste mense mis dit. Dit is iets wat u nie moet misloop nie. Wat Yahweh sê, is dat as ons nie vervloek wil word nie, ons sy stem moet gehoorsaam en moet doen volgens alles wat Hy ons beveel.

Die fout wat die meeste mense maak, is dat die meeste mense sê:O, wel, om te doen volgens alles wat Hy beveel, dit is die manier waarop ons sy stem gehoorsaam. Om te doen volgens alles wat Hy ons beveel. ‘ Maar hier word twee afsonderlike dinge beveel. Dit is nie dieselfde nie; Hy herhaal Homself nie. Dit is twee afsonderlike dinge. En in werklikheid was die manier waarop ons die gebooie gekry het wat in die eerste plek in die Torah neergeskryf is, deur ‘n profeet wat die woorde van Yahweh Elohim gehoor het en dit dan neergeskryf het. Die profeet speel dus ‘n baie spesiale rol in Israel, soos duidelik behoort te wees. Almal wat die Torah lees, moet verstaan dat die profeet ‘n spesiale rol speel.

Kom ons kyk byvoorbeeld na die Torah. Dit is Parashat Nitsavim in Deuteronomium hoofstuk 29.

Devarim (Deuteronomium) 29: 10-12
10 “ Almal van julle staan vandag voor Yahweh julle Elohim : julle leiers en julle stamme en julle ouderlinge en julle offisiere, al die manne van Israel ,

11 jou kleintjies en jou vrouens
Ook die vreemdeling wat in u kamp is, van die een wat u hout kap tot die een wat u water trek-
12 sodat u ‘n verbond met die HERE u Elohim en sy eed kan sluit wat Yahweh jou Elohim vandag met jou maak …

Nou, op hierdie punt, is dit aan die einde van die tyd van Moshe om profeet te wees; Israel is reeds gevorm en hulle word as ‘n geordende, georganiseerde nasie in die verbond geroep.

Op hierdie spesifieke punt het u drie afsonderlike organe. U het Moshe met Joshua as assistent, en hy het die 70 ouderlinge. Dan het u ook die priesterskap gekry met Aharon wat die priesters dien, wat die Leviete dien, wat die mense dien. Dan het u die 12 stamme van Israel met 12 stamleiers wat in die behoeftes van die 12 stamme voorsien. En hulle is almal verdeel in leiers van duisende, leiers van honderde, leiers van vyftig, en leiers van tiene. U het dus op hierdie stadium ‘n volkome geordende en georganiseerde nasie, en Israel word as ‘n volk in die verbond geroep. Laat ons dit nie vergeet nie.

So, u is so beveel en u word vandag voor Yahweh geroep, sodat u ‘n verbond kan sluit met Yahweh u Elohim, as ‘n geordende volk. En dat u as ‘n geordende volk sy eed kan aflê.

Devarim (Deuteronomium) 29: 13-15
13 Dat Hy u vandag as ‘n volk vir Homself kan vestig [nie as ‘n klomp individue nie, maar as ‘n volk], sodat Hy Elohim vir julle kan wees, net soos Hy met julle gespreek het, en net soos Hy gesweer het aan julle vaders, aan Abraham, Yitzhak en Yaakov.
14 “ Ek sluit hierdie verbond en hierdie eed, nie met u alleen nie ,
15 maar met Hom wat vandag hier by ons staan voor Yahweh onse Elohim, sowel as met hom wat nie vandag hier by ons is nie … ”
[Betekenis, ook vir ons!]

Dit is wat Hy wil, Hy wil ‘n Koninkryk vir sy Seun hê, Hy wil ‘n geordende Koninkryk vir Yeshua.
Ons voorvaders het hierdie verbond aangegaan, alhoewel ons nie daar gestaan het nie. Ons voorvaders het dus ‘n verbond aangegaan met die volk Israel as ‘n geordende nasie, nie net ‘n klomp individue nie. Hier en daar nie verstrooide mense nie. Maar ‘n geordende nasie. Laat ons dit onthou terwyl ons verder gaan.

Nou, wat wil Yeshua hê? Yeshua wil ‘n koningin hê.

Watter soort koningin? Hy wil ‘n bruid van Spreuke 31 hê wat Hom gaan help om sy Koninkryk te bou. Dit is die soort bruid wat Hy wil hê.

Goed, laat ons die groot opdrag lees.

Matityahu (Matteus) 28: 18-20
18 En Yeshua het gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is alle mag gegee in die hemel en op aarde. [How much is all?]
19 Gaan dan en maak dissipels [nie net gelowiges nie, maar dissipels] in al die nasies en hulle onderdompel in my Naam [om te weet waarom ons slegs in die naam van Yeshua onderdompel, verwys asseblief na Nasarener Skrifstudies, volume 3],
20 hulle leer waarneem [om te waak; Hebreeus: ‘om te doen’, aan Shomar] alles wat ek u beveel het[how many is all?] ; en kyk, Ek is altyd by julle, tot aan die einde van die wêreld. ”
Amein.

En hier is iets wat ek altyd kry; Ek probeer met mense praat oor wat ‘n dissipel is. Goed, so, jy het die 4 000 en die 5 000, en die magdom en die menigtes, en die skare en die skare. En hulle het almal gekom en gegaan, en waarskynlik het elke laaste een van hulself as dissipels gedink. Maar hulle was nie dissipels nie, omdat hulle nie alles gedoen het wat Yeshua gesê het om te doen nie. So uit die duisende wat voor Hom gekom en gegaan het, was daar slegs 12 (en ons weet nie hoeveel susters, ons kan sê 12, ons weet nie presies nie). Maar om ‘n dissipel te wees, is ‘n seldsame ding wat ‘n verbintenis verg om alles te wil doen wat Yeshua ons beveel om te doen.

Goed. Wel, wat is die dinge wat Yeshua ons beveel het? Ons sien sommige van die dinge wat Hy ons beveel het in Efesiërs hoofstuk 4. Kom ons kyk.

Efesim (Efesiërs) 4: 11-13
11 En Yeshua self[Yeshua Himself commanded this] het ‘n paar gegee om te wees apostels [die wat in die Gees kan hoor, met die gawe van profesie en ook ‘n gawe vir die leer], sommige profete[who can also hear in the Spirit and speak according to it] , en[in addition to that] Hy het ‘n paar gegee om evangeliste te wees, en ‘n paar predikante en leraars.
[Why did he give these gifts?]
12 vir die toerusting van die heiliges vir die bediening, vir die opbou van die liggaam van Messias[because you need these gifts to do this] ,
[And how long is it supposed to last?]
13totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en tot die kennis van die Seun van Elohim, tot ‘n volmaakte mens, tot die mate van die gestalte van die volheid van Messias;
[we are not there yet].

Waarom het hy die gawe van profesie gegee? Omdat dit is wat help om die liggaam te verenig, is dit wat ons in dieselfde geloof bymekaar bring. Ons gaan kyk. As ons die Vyfvoudige Bediening reg doen, is dit hoe die liggaam groei tot ‘n volmaakte mens (of volmaakte mense, om ‘n volmaakte liggaam van die Messias te word tot die grootte van die volheid van die Messias).

En mense sê “Daar is geen apostels meer nie, alles het in die eerste eeu geëindig. Want daar was net 12.‘En dit is verkeerd. Soos ons in die Torah regering bestudeer, is daar 22 name, ten minste 22 apostels, in die hernieude verbond. U het ook Timoteus, Barnabas, Apollos, Titus gehad, u het baie apostels in die hernieude verbond gehad. Daar is minstens 22 wat genoem word. En dan sien ons dat apostels en profete ook genoem word in Openbaring hoofstuk 18.

Hitgalut (Openbaring) 18:20
20 “ Wees bly oor haar, o hemel, en julle afgesonderde apostels en profete , want Elohim het jou op haar gewreek! ”

Hier praat ons oor die val van Babilon op basuin sewe. Ons praat hieroor in die studie oor Openbaring en die eindtyd . Maar as dit nog steeds ‘n toekomstige gebeurtenis is en daar nie meer apostels en profete is nie, hoe kan hierdie vers dan ooit vervul word? Ons moet dus die gawes van apostels en profete hê. Die enigste ding is dat ons die ware geskenke van apostels en profete en nie die valse gawes wat so algemeen voorkom nie.

Goed, laat ons verder gaan in Efesiërs hoofstuk 4 om die antwoord te sien waarom ons moet organiseer volgens apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Waarom moet ons diegene identifiseer wat hierdie gawes het, en waarom is hulle veronderstel om almal saam te werk aan ‘n enkele verenigde bediening?

Efesim (Efesiërs) 4: 14-15
14 dat ons nie meer geestelike] kinders moet wees nie , heen en weer gegooi en met elke wind van leerstelling rondgedwaal deur die bedrog van mense, in die listige listigheid van bedrieglike planne,
15 maar, die waarheid in liefde praat , kan in alles opgroei tot Hom wat die Hoof is – Messias …

Kyk net vandag na die Messiaanse beweging en u sal sien “ geestelike kinders wat heen en weer geslinger word, gedraai met elke wind van leerstellinge deur die bedrog van mense ”. Kyk gerus na die predikante. En ek wil nie die Messiaanse predikante benadeel nie, maar daar is ‘n paar ware bedrieërs daar buite. Daar is ‘n klomp predikante wat nie volgens die Vyfvoudige Bediening onderrig nie, en ook nie onderrig volgens die Stigting van Apostels en Profete nie. Dit is wat die Skrif noem “ die bedrog van mense en die slinkse listigheid van bedrieglike planne ”. Omdat hulle effektief, al dan nie, wil nie Yeshua se bediening bou nie, hulle wil nie Yeshua se verenigde koninkryk bou nie, hulle bou hulle eie koninkryke. Ons gaan sien dat Yeshua dit as verraad beskou.

Die hartseer is dat ek nie een van hulle ken wat dink dat hulle die verkeerde ding doen nie. Ek het met baie van hulle probeer praat, en ek ken nie een van hulle wat soggens wakker word en in die geheim sê: ‘ He he he, ek gaan Yahweh se mense bedrieg! ”. Maar hulle oorweeg nie die geskenke van die vyfvoudige bediening nie en die noodsaaklikheid om op die fondament van apostels en profete te werk.

Maar hoe u dit ook sny, dit is wat Yahweh die ‘noem’ bedrog van mense en die slinkse listigheid van bedrieglike komplotte ”. Omdat hulle nie in gebrokenheid werk nie, luister hulle nie as iemand soos ek na hulle toe kom en sê: ‘Hey, wat van die vyfvoudige bediening? Wat van die Stigting van Apostels en Profete?‘En u kry nie ‘n antwoord terug nie.

So, wat is die oplossing? Die oplossing is dat ons moet “ praat die waarheid in liefde ”. En dit is ‘n ramez (‘n wenk), dit spreek net oor die gawe van profesie. Want dit is wat profete doen. Yahweh is dus waarheid. Die taak van ‘n profeet is om Yahweh te hoor, sodat jy die waarheid van Yahweh hoor, Yahweh is die waarheid, dan praat jy volgens die waarheid. En hopelik spreek jy dit in liefde. En as die profete dit sal doen, dan groei ons in alles tot Hom wat ons hoof is, Yeshua Messias.

Laat ons nou ‘n paar hoofstukke rugsteun. Ons was pas in Efesiërs 4, laat ons terugkeer na Efesiërs hoofstuk 2, en ons gaan kyk waar die eenheidsaspek inkom.

Efesim (Efesiërs) 2: 19-20
19 Nou, daarom is julle nie meer vreemdelinge en vreemdelinge nie, maar medeburgers saam met die heiliges en lede van die huisgesin van Elohim,
20 gebou op die fondament van die apostels en profete ,
Yeshua Messias is self die belangrikste hoeksteen

Die apostel praat met Efraim, hy praat met die verlore stamme van Israel plus die van Juda wat ook saam met hulle in die verspreiding gegaan het. Hy praat van Elohim se huis; hy vertel ons dat hierdie huis gebou is op die fondament van die apostels en profete. Waarom is dit so belangrik? Omdat dit die waarheid is. Ons gaan sien dat die ware aanbidders beide in die gees en in die waarheid . Dit is dus die apostels en die profete wat die gawe van profesie het, wat van die waarheid (Yahweh) hoor en dan spreek volgens. Daar kan dus net een bediening wees. Omdat Yeshua nie ‘n hele klomp verskillende bedienings het nie. Yeshua het een huis, Yeshua het een bediening. En Yeshua’s bediening, Yeshua’s tempel, Yeshua’s huis, is gebou op die fondament (die enkelvoud, verenigde fondament) van apostels en profete, Yeshua Messias self is die belangrikste hoeksteen.

En mense sê: “ Wel, ek wil nie deel hiervan wees nie! ‘Wel, dit is te erg. Dit sê ons moet bymekaar pas.

Efesim (Efesiërs) 2: 21-22
21 in wie die hele gebou, ingerig word saam, groei tot ‘n afgesonderde tempel in Yahweh,
22 in wie julle ook saam gebou word tot ‘n woonplek van Elohim in die Gees.

‘N Tempel is dus nie net ‘n hoop klippe nie, dit is nie net ‘n hoop puin nie. Jy gaan ‘n tempel bou en jy het die klippe, reg? Maar u moet dit bestel en op die regte manier stapel. U moet die sterkste onderaan sit om die gewig van die struktuur te dra. Dan het u die volgende laag klippe, en alles moet reg gestapel word, alles moet op die regte plek geplaas word. Sodat diegene wat laag is, die gewig, al die geweldige gewig, van die struktuur kan dra. En hulle moet korrek georden en georganiseer word om ‘n ruimte binne te bou waar mense kan aanbid. U kan nie ruimte vind om te aanbid binne ‘n hoop puin nie. U kan geen ruimte vind om binne te aanbid met ‘n veld besaai met ‘n klomp klippe wat besaai is nie. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Dit is ‘n geordende gebou, en dit moet gebou word op die fondament van die apostels en profete, met Yeshua Messias self die belangrikste hoeksteen.

Nou het die Katolieke effektief hul eie tempel, oké. Maar hulle het dit nie gebou met Yeshua Messias self as die belangrikste hoeksteen nie, hulle het dit gebou met die biskop van Rome (of die pous) as hul belangrikste hoeksteen. En daarom gaan hulle gebou val (en die val daarvan sal groot wees!).

Nou, ons taak is om die regte tempel te bou op ‘n korrekte fondament van apostels en profete, met Yeshua Messias as die belangrikste hoeksteen. En weereens, die manier waarop ons dit doen, is deur ons in Yeshua en Yeshua in ons te woon, soos Hy in die Vader bly en die Vader in Hom. Onderdanigheid en gebrokenheid is dus die heel eerste taak. Elkeen wat ‘n apostel of ‘n profeet wil wees, ‘n gawe van ‘n profesie wil hê of een van die gawes wil hê, is die belangrikste taak van elkeen van ons om gebroke en onderdanig aan Elohim te wees. Omdat ons ons menslike, vleeslike wil het. Ons het die dinge wat ons wil hê, en al die dinge wat ons wil, is in stryd met die dinge wat Elohim wil hê. Ons moet val op die klip en word gebreek . En dit is hoe ons sorg dat die klip nie op ons val nie en ons tot poeier maal. Ons moet val en gebroke wees voordat ons Hom dan tot diens kan wees.

Wel, ons kan ander analogieë gebruik. Daar is ‘n aantal verskillende analogieë. Die analogie van Yeshua se liggaam, die analogie van Yeshua se tempel, daar is ook die analogie van die olyfboom waar Yeshua die wortel is. U kan Hom ook die Hoekhoof of die Hoof Hoeksteen noem. Maar beskou Hom nou as die wortel.

Weereens, dit is Hy wat die voedingstowwe opstoot, dit is wat die water na die res van die boom opstoot. Maar dan moet u nog iets hê om die gewig van die res van die boom te dra. So, nou het u die stam gekry, en ons sal sien dat dit eintlik die fondament van die apostels en profete is (of dit word ook die fondament van apostels en ouderlinge genoem). Ons gaan daarna kyk.

Weereens eindig u met baie mense wat sê: ‘Ek verstaan nie. Ek het die gawe van die Gees, so ek weet dat ek direk met Elohim kan praat, en ek weet dat Hy my antwoord. En ek weet Hy praat met my. Waarom moet ek dan vir mans antwoord? Ek verstaan nie. ”

Dit is nie dat hulle mense antwoord nie, dit is die antwoord op mans wat gebroke is en wat ‘n rol vervul in die verenigde tempel van Yeshua. En dit is ‘n heel ander ding. Daar is baie bedienings daar waar die predikante nie stukkend is nie, en hulle dien nie om die verenigde tempel van Yeshua te bou nie. Maar wat Yeshua wil hê, is een verenigde bediening. En soos ons in Jeremia gesien het, word ons beveel om die stem van Yahweh te gehoorsaam, sodat ons nie vervloek word nie. En as ons nie die stem van Yahweh kan hoor nie, hoe kan ons dit gehoorsaam? Tensy ons luister na iemand wat die stem van Yahweh hoor en daarvolgens praat. Dit is die verskil en dit is die waarheid.
In Johannes hoofstuk 4 praat Yeshua met die vrou by die put en vertel haar die volgende.

Jochanan (Johannes) 4:24
24 “Elohim is Gees, en die wat Hom aanbid, moet in aanbid Gees en waarheid. ”

Daarom het ons sowel die Gees as die korrekte leerstelling nodig, daarom moet ons die gawe van profete en apostels aanhou. Omdat die profete die waarheid hoor en daarvolgens kan praat, en die apostels ook die gawe van die leer het. Hulle kan alles in orde stel om te sien hoe Elohim se werk gedoen word.

Nou, hulle het dieselfde probleme gehad in die eerste eeu as wat ons vandag het. Mense is mense. Ek dink ons het vandag meer ‘n probleem omdat die apostels in ‘n sekere sin ‘n voorsprong op ons gehad het. Yeshua was daar, Yeshua het alles opgestel. En dan, mense, mense, het dinge ongeveer 2000 jaar gelede byna onmiddellik begin ontaard. En nou hier is ons vandag, 2000 jaar later, en dinge is baie verder ontaard. Die truuk is dat dit die van ons is wat Yahweh liefhet en wat volgens sy stem hoor, om die waarheid te hoor en daarvolgens te begin spreek. Sodat die skape wat Sy stem hoor, dan kan onderskei wat die ware bediening is en watter die valses is wat in werklikheid as bedriegers dien.

Qoritim Aleph (1 Korintiërs) 1: 10-11
10 Nou smeek ek julle, broeders, by die naam van ons Adon[Master]Yeshua Messias, dat julle almal dieselfde praat, en dat daar geen verdeeldheid onder julle is nie, maar dat julle volkome saamgevoeg moet word in dieselfde gees en in dieselfde oordeel
11 Want dit is aan my bekend gemaak oor julle, my broeders, deur die van Chloe se huisgesinne, dat daar twiste onder julle is .

Apostel Shaul (Paulus) sê hier om ‘n verenigde liggaam te wees, in ooreenstemming met die leer, sonder verdeeldheid. Die meeste mense gaan hiermee die verkeerde pad. Die meeste mense sê: ‘Wel, wat ons dan gaan doen, is dat ons saamstem om nie saam te stem oor enigiets wat belangrik is nie, of hoe? Ons sal dus almal een liefdevolle gedagte in die Gees wees. ” En dit is waar die Ekumeniese Beweging inkom en dit is waar baie mense hul krone verloor. Omdat hulle vergeet dat ons een moet wees, nie net in die Gees nie, maar ons moet wees een in die gees en in die waarheid . Ons moet bykomend tot die Gees die regte leer hê.

Shaul sê dat hy is pleit met ons dat ons almal dieselfde ding praat. Die enigste manier om dit te kry, is om in die Stigting van Apostels en Profete te werk. Hy is pleit met ons dat daar geen verdeeldheid onder ons is nie. Weereens, die enigste manier om dit te kry, is om te werk op die fondament van apostels en profete. Om perfek saamgevoeg te word in dieselfde verstand en in dieselfde oordeel. Dit is presies wat gebeur het in Handelinge hoofstuk 15 en ook in Handelinge hoofstuk 21, waarna ons binne ‘n oomblik gaan kyk. Die enigste manier om dit in werklike sin te kry, is om te werk aan die fondament van apostels en profete. Waarom was daar twiste onder hulle? Omdat hulle nie die stem van Yahweh hoor nie, spreek hulle nie volgens die stem van Yahweh nie, profeteer hulle nie. Hulle praat hul eie woorde , nie Elohim se woorde nie.

Qorintim Aleph (1 Korintiërs) 1: 12-15
12 Nou sê ek dit, dat elkeen van julle sê: Ek is van Shaul , “Of” Ek is van Apollos , “Of” Ek is van Cephas , “Of” Ek is van die Messias . ”
13 Is die Messias verdeeld? Is Shaul gekruisig?[killed] vir jou? Of was u ondergedompel in die naam van Shaul ? [Het Shaul sy eie bediening begin? Geen!]
14 Ek dank Elohim dat ek niemand van julle gedompel het behalwe Crispus en Gajus nie,
15 sodat niemand sou sê dat ek my in my eie naam gedompel het nie.

Met ander woorde, Shaul bestraf hoe die mense gesê het: ‘Ek is van hierdie minister ”,“ ek is van daardie minister ”. En “Ek is van hierdie rabbi“Of, jy weet,” Ek leer baie by hierdie man ”. Of “ Ag, ek is van die Messias ”(Maar nie regtig nie). Of selfs, “ Ek volg die hele Skrif, ek volg geen bediening nie ”(Maar nie regtig nie, omdat hulle nie saamgebou is op die fondament van die apostels en profete nie?). Ons het dus dieselfde situasie gehad in die eerste eeue as vandag. Ons het ‘n klomp mense wat nie Yahweh se stem hoor nie, en nie weet wat dit beteken om Yahweh se stem te hoor nie, en dan het hulle hul eie opinies. Wel, wat kan jy vir sulke mense doen, weet jy? En dit is regtig ‘n hartseer ding.

Weereens, die hartseer is dat ek niemand ken wat dit doelbewus doen nie. Ek ken niemand wat dit doelbewus doen nie. Maar jy het vandag baie mense in die Messiaanse Beweging wat nie die gawe van profesie het nie. Ek weet nie of hulle vir die gawe van profesie gebid het en dit net nie ontvang het nie, of dat hulle hulself nie genoegsaam toegewy het nie, of dat hulle nie op die klip geval het en voldoende gebreek is nie. Ek weet nie wat die probleem is nie. Mense is natuurlik mense. Maar blykbaar het ons in die eerste eeu presies dieselfde probleem as vandag. Behalwe vandag glo ek dat ons dit in ‘n baie groter mate het. En dit is dit.

Hy sê, “ Ek is van Shaul ”. Goed. Wel, ons is veronderstel om Shaul na te volg, maar slegs in soverre hy Yeshua navolg. En dit is wat gebeur. Mense luister na hierdie minister of daardie minister, maar volg dan nie Yeshua na nie, op ‘n baie werklike manier, wat nodig is. En as ons dit nie kan doen nie, moet ons ten minste saamstaan op ‘n fondament van apostels en profete. Sodat daar ‘een verenigde bediening’ is en ons almal preek volgens dieselfde leerstelling sonder leerstellige verdeeldheid tussen ons. Is die Messias verdeeld? Geen! Waarom is Yeshua se liggaam verdeel? Shaul sê dat nee, hy was nie sy eie bediening nie. Goed. Omdat ons nie ons eie bedienings wil begin nie, is dit verbode. Ons is almal veronderstel om saam te werk by die bediening van Yeshua.

Qorintim Aleph (1 Korintiërs) 1: 16-17
16 Ja, ek het ook die huisgesin van Stephanas onderdompel. Boonop weet ek nie of ek ‘n ander ondergedompel het nie.
17 Want die Messias het my nie gestuur om te dompel nie[meaning to immerse people into his own sect] , maar om die Goeie Nuus [van ‘die’ Koninkryk, Yeshua se Koninkryk, te verkondig! Baie belangrik!] , nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis nie[stake] van die Messias moet geen effek hê nie .

Daar is een verenigde koninkryk wat op die fondament van apostels en profete moet werk. Wat die kruis (paal) van die Messias van geen nut het nie, is wanneer ons nie voortgaan met die bou van ‘n enkele verenigde bediening wat gebaseer is op ‘n enkele fondament van apostels en profete nie. Dit is wat ontbreek in die Messiaanse Beweging vandag. Ons kan die begin van hierdie fragmentasie in die eerste eeu sien gebeur.

Dan kyk ons om ons en dit is presies wat ons sien. Ons sien, u weet: “Ek hou van hierdie onderwyser”, ek hou van Saturday Night Live Ministries “of” Ek hou van passie vir ‘n deel van die waarheidsbedieninge “, of u weet:” Ek skakel 9-1-1 as ek ‘n Noodgeval ”. Al hierdie verskillende bedieninge wat nie Yeshua se bediening is nie, dit is nie die Israelitiese sekte van die Nasareners van Handelinge hoofstuk 24, vers 5 en Handelinge hoofstuk 28, vers 22 nie. Meer spesifiek, hulle spreek nie ten gunste van die Vyfvoudige Bediening nie, en werk nie op die enkele verenigde Stigting van Apostels en Profete nie. Wat u dus effektief het, is vals bedienings.

Nou praat ek niks negatief oor hierdie mans nie, want met die predikante wat ek ken, ken ek nie een van hulle wat weet dat hulle iets verkeerd doen nie. Ek ken nie een van hulle wat doelbewus die verkeerde ding wil doen nie. Ek glo nie dat een van hulle soggens wakker word nie, ‘ He he he, ek gaan Yeshua se skape mislei ”. Maar hulle luister nie na die behoefte om op die fondament van apostels en profete te werk nie. En dit is presies die geval. Ons sien presies dieselfde gebeur in Handelinge hoofstuk 15. Dit is nodig om geen verdeeldheid tussen ons te hê nie.

Ma’asei (Handelinge) 15: 1-2
1 En sommige manne het van Judea afgekom en die broeders geleer: “Tensy julle besny word volgens die gewoonte van Moshe, jy kan nie gered word nie. ”
2 Daarom, toe Shaul en Barnabas geen geringe meningsverskil en twis met hulle gehad het nie, hulle het besluit dat Shaul en Barnabas en sekere ander van hulle na Jerusalem, na die apostels en ouderlinge, moes gaan oor hierdie vraag .

Goed, nou gaan die Christendom hieroor die verkeerde pad. Die Christendom sê dat dit volgens die Torah van Moshe is, en dit is nie wat dit hier sê nie. Dit sê tensy jy besny is volgens die gewoonte van Moshe, jy kan nie gered word nie. So wie is dit nou, dit is ‘n klomp Messiaanse Jode met een huis of twee huise. Hulle is Talmudiese, Rabbynse, Messiaanse Jode, soos ons in die Nasarener Israel studeer sowel as in Torah regering en op ander plekke. Hulle is van wat die sekte van die genoem word Fariseërs wat glo . As u nou na die land Israel of selfs die Verenigde State gaan, kan u hierdie soort gelowiges sien. Hulle is letterlik Talmoediese rabbynse gelowiges. Hulle lees die Talmoed, hulle noem hulleself Rabbi, of hulle sal iemand anders Rabbi noem, en hulle glo letterlik dat dinge volgens die tradisies en die leerstellings van die Rabbyne gedoen moet word. En een van hierdie tradisies en leerstellings van die rabbyne vandag word die giyur (גיור) genoem, wat die proses van heidense bekering is. In die eerste eeu is dit die Gebruik van Moshe , of die Tradisie en onderrig van Moshe met ander woorde hoe u in die verbond van Moshe kom. Wat hulle dus werklik hier in vers 1 sê, is dat u nie gered kan word as u u nie aan die rabbynse gesag onderwerp nie.

Natuurlik het Shaul en Barnabas geen geringe meningsverskil en twis met hulle gehad nie, want Yeshua was baie teen die rabbi’s. Dit is iets wat ek nooit kan verstaan nie, hoe jy iemand in die huidige wêreld kan hê wat Homself ‘n Messiaanse rabbi noem. Ek verstaan dit eenvoudig nie. Weer eens praat ons oor die leer. As Yeshua sê, “ Maar laat julle nie Rabbi noem nie ”, En mense begin elke verskoning in die boek soek om hulself Rabbi te noem. Dit is een van daardie dinge. Ja, as u hard genoeg kyk, ja, kan u maniere vind om verskonings te vind om te doen wat Yeshua gesê het. Maar dit is wat jy doen. U verontskuldig uself om te doen wat Yeshua gesê het om te doen.

Goed. So het sekere manne, die sekte van die Fariseërs, wat die Rabbynse Messiaan geglo het, van Judea afgekom en die broeders geleer:tensy u u aan die Rabbynse gesag onderwerp, kan u nie gered word nie. Tensy jy besny is volgens die tradisies en leerstellings van die Talmoed, kan u nie gered word nie. ” Shaul en Barnabas het geen onenigheid met hulle gehad nie, en wat gaan hulle doen? Omdat hulle nie tot ‘n ooreenkoms kon kom nie. Hulle het besluit dat Shaul en Barnabas en sekere ander van hulle na Jerusalem moes gaan, na die apostels en die ouderlinge. Aan die Stigting van Apostels en Profete, om hierdie vraag te stel. As u meer oor hierdie onderwerp wil lees, sal ek u aanmoedig om die Nasarener Israel studeer, en dit is ook in Torah regering . Ons verduidelik wat eintlik gebeur het in Handelinge hoofstuk 15.

Baie mense sou graag wou glo dat die hernieude verbond in ‘n vakuum geskryf is en dat ons die hernieude verbond kan verstaan sonder om die Joodse kultuur uit die eerste eeu te verstaan. Dit is nie die geval nie. In die eerste eeu het u ‘n ding gehad wat die Sanhedrin genoem word, hulle het dit vandag nog. Die Sanhedrin is ook wat die Beit Din of die Beit Din Gadol genoem word. Dit is die Groot Hof, of die Groot Raad, en dit is basies wat Judaïsme gebruik vir hul stigting van apostels en profete. Dit is wat ons in Handelinge hoofstuk 15 sien. Ons sien hoe Shaul en Barnabas na Jerusalem gaan om met die raad, met die Beit Din Gadol, met die Nazarener Sanhedrin te konsulteer. Hulle gaan met die Raad van Apostels en Profete, hier genoem die Raad van Apostels en Ouderlinge, konsulteer oor hierdie vraag. En hulle het dit nie net in Handelinge hoofstuk 15 gedoen nie.

So, dit is die ding. Die Christendom glo graag dat ‘n klomp ouens bymekaar gekom het in ‘n kamer en net ‘n groot bespreking gehad het, en dan het almal, omdat almal die Gees het, die waarheid besef en dan was dit vir almal duidelik. Wel, dit is nie die geval nie. Dit is nie hoe dit gegaan het nie. Ons gebruik dus nie graag die Griekse woord Sanhedrin nie. Maar daar is iets wat ‘n Beit Din, of Big Council, Big Court genoem word. En ons gebruik die model, want dit is presies wat hier in Handelinge hoofstuk 15 en weer in Handelinge hoofstuk 21 gebruik is.

In Handelinge hoofstuk 18, vers 18, het die apostel Shaul sy kop in Cenchrea geskeer omdat hy sy Nazaret -gelofte geskei het. Daarna gaan hy vir drie hoofstukke na Jerusalem sodat hy op Pinksterdag daar kan aankom. Hy arriveer in Jerusalem en Shaul en almal word met graagte verwelkom. Dan staan daar dat die volgende dag Shaul saam met hulle ingegaan het na Yaakov, wat die hoof was (ook die Nasi genoem, of die president, of die prins) van die Beit Din Gadol. Hy was die Nasi (hoof) van die Sanhedrin en al die ouderlinge was teenwoordig.

Ma’asei (Handelinge) 21:18
18 Die volgende dag het Shaul het saam met ons ingegaan na Yaakov toe, en al die ouderlinge was daar .

Weer sien ons die Raad van Apostels en Ouderlinge. Ons sien die Raad van Apostels en Profete, die Stigting van Apostels en Profete. En dit is mans wat elke gedagte in ballingskap neem, hulle verbind met Yeshua. Hulle in Yeshua en Yeshua in hulle, Hom in die Vader en die Vader in Hom. Hulle word gebreek, voortdurend gebreek. Hulle skuif hul eie gedagtes opsy en luister na wat Elohim vir hulle moet sê. Dit is die doel, dit is die taak van enige profeet of apostel. Omdat dit nie meer gaan oor wat ons dink nie. Dit gaan nou oor hoe Elohim ons deur sy Gees lei. En dit is hoe ons ware eenheid kry. Deur verenig te wees in Sy Gees en deur Sy Gees.

En dit is iets anders as die situasie wat die apostel Shaul hier in Eerste Korintiërs hoofstuk 1, vers 10, bedink het

Qoritim Aleph (1 Korintiërs) 1:10
10Nou smeek ek julle, broeders, by die naam van ons Adon [Master] Yeshua Messias, dat julle almal dieselfde praat, en dat daar geen verdeeldheid onder julle is nie, maar dat julle volkome saamgevoeg moet word in dieselfde gees en in dieselfde oordeel

U kan dit deurgaans in die Messiaanse Beweging sien gebeur. Jy kan sien, ‘Wel, ek hou van hierdie onderwyser “, Of” Wel, ek volg die dominee “, Of” Ek hou baie van sy studies “, Of” Weet u, ek kry baie goeie insigte van hierdie Messiaanse Rabbi ”. En dan pyp iemand anders ‘ Wel, ek volg Yeshua “, Of” Ek gehoorsaam slegs die Skrif ”. Maar hulle doen nie regtig nie. Omdat die Skrif ons vertel om te verenig en een enkele bediening te hê, is die bediening van Yeshua, wat op die fondament gegrond moet wees, gebou op die fondament van apostels en profete. En as dit nie die geval is nie, dan is dit eintlik besig om mededinging op te stel vir Yeshua se ware wêreldkoninkryk. Want dit is die doel. Dit is die hele punt van die oefening, om ‘n Koninkryk vir Yeshua te stig. En as ons nie ‘n enkele verenigde koninkryk vir Yeshua stig nie, dan stig ons kompetisie vir Yeshua se enkele verenigde koninkryk. En Elohim sal dit nie mooi behandel op die dag as sy Seun terugkeer nie. Dit is iets wat ons nooit wil doen nie, wat kompetisie bied vir Yeshua se koninkryk.

Wel, jy sien die hele tyd mense op Facebook. ‘ Ons het nie ‘n koninkryk nodig nie ‘ . ‘ Ons het nie ‘n fondament van apostels en profete nodig nie ‘. Ek het een broer gehad en ek sal dit nooit vergeet nie. Ek dink ek het dit in ‘n ander video vertel. Ek het al hierdie dinge aan hierdie een broer verduidelik, wat ons veronderstel is om te doen, die belangrikheid van die Stigting van Apostels en Profete, hoe die vyfvoudige bedieningsgeskenke almal saam moet werk. En hy is net soos “ Man, dit klink net na baie werk! ”. Hoe verduidelik jy aan iemand wat beweer dat hy uitverkoop, dood-in-die-vlees, aan die brand is, Yahweh sy Elohim liefhet met sy hele hart, sy hele siel, al sy krag, en hy is soos , “ Man, dit klink net na baie werk! ”?

U weet, daar gaan ‘n groot vernietiging wees. As ons die profesieë lees, gaan die oorgrote meerderheid van Efraim nie oorleef nie, en die oorgrote meerderheid van Juda gaan nie oorleef nie. Ons wil nie daardie mense wees nie. Ons wil diegene wees wat in Sy wil en in sy guns is, omdat ons sy werk doen en ware liefde vir die broers het. Dit is wat ons wil hê.

U praat dus oor die Messiaanse en dit is soos ‘Wel, ons deel net die goeie nuus op Facebook, ons deel memes en ons gee duim vas! Ons teken in! Goed, laat ek jou vra, bou dit Yeshua tot ‘n enkele verenigde koninkryk wêreldwyd? En is hierdie koninkryk gebou op die fondament van apostels en profete? En so nie, wat doen ons?

Maar jy het die “ Maar, maar, maar ek wil nie aan ‘n organisasie behoort nie! ‘Daar was hierdie een predikant, jy weet. En ek luister na ‘n lesing van hom. Hy staan reg voor, hy sê net: ‘ Ek is nie verbonde aan enige ander bediening nie ”En die skare is net soos Yay! Almal is so gelukkig, want hy is nie verbonde aan enige ander bediening nie. Hulle is net so bly omdat sy bediening nie op die fondament van apostels en profete gebou is nie. Almal is so gelukkig omdat hy nie help om Yeshua se wêreldwye verenigde koninkryk te bou nie. Hy is trots ontkoppel van die res van die liggaam. Hy is ‘n hand; hy het geen knie aan die voet nie. Hy is ‘n hand, en hy het die brein nie nodig nie. Hy is ‘n hand; hy het die hart nie nodig nie. Hy is ‘n mond, en hy het die maag nie nodig nie.

Dit is net soos; hoe kom jy by hierdie mense uit?

Ek weet nie. hopelik maak jy video’s en hopelik hoor en verstaan een uit duisend wat Yeshua liefhet, en die res gaan vernietig. Want dit is wat Yahweh sê. “Vervloek is die een wat nie sy stem gehoorsaam nie ”, En dit is wat Sy stem vandag vir ons sê. Dat ons veronderstel is om ‘n enkele verenigde koninkryk vir Yeshua te vorm. Ons moet ons minas verstandig belê om ‘n koninkryk vir Yeshua te bou.

En dit is nie wat die meeste mense doen nie. Wat die meeste mense doen, is dat hulle op soek is na vermaak en gemeenskap, en dit is alles. Hulle ontmoet mekaar in die sitkamer, hulle lees die Torah, eet ‘n gesamentlike maaltyd. En hulle is soos ‘Yay! Ons het gemeenskap!‘Maar hulle bou nie die enigste verenigde wêreldwye koninkryk van Yeshua nie, volgens ware leerstellings oor ‘n regte fondament van apostels en profete. En die rede hiervoor is omdat hulle nie die stem van Yahweh hoor nie en dat hulle nie genoeg verstand het om na diegene te luister nie.

Wat ons dus vandag in die beweging het, is ‘n klomp Messiaanse leiers, onderwysers, rabbi’s, pastore en allerhande dinge wat afsonderlike bedienings bou. En die probleem hier is dat in die Skrif, volgens Yahweh, afsonderlike geloofstelle gelykstaande is aan aparte nasies. Die manier waarop Yahweh na dinge kyk, is afsonderlike oortuigings aparte nasies. Hy is nie so bekommerd oor ons genetika nie. Dit is nie die belangrikste ding nie. Daar is ‘n genetiese komponent, ons praat daaroor in die Nasarener Israel studeer, is dit nie die belangrikste ding nie. Die belangrikste ding is dat ons almal dieselfde geloofsoortuiging het. En laat ek net sê om die gedagte te voltooi, elke gesin, elke nasie, elke stam (soos ons in die Nasarener Israel studie) het ten minste ‘n paar van die genetika van Abraham, Isak en Jakob. Maar die ding is waarna Yahweh kyk.

Byvoorbeeld, Ruth. Rut was ‘n Moabitiese; sy was nie ‘n Israeliet nie. Maar sy is in die geslag van koning David. Sy is in die geslag van Yeshua. Omdat haar oortuiging reg was. Dit is waarna Yahweh kyk. ‘N Enkele geloof is dus ‘n enkele nasie. Tegnies, die sekte van die Sadduseërs, dit is ‘n ander volk as die sekte van die Fariseërs. En dan kom ons in op die hele Babiloniese ding waar u Babiloniese nasies skep wat gebaseer is op demokrasie, en u het verskillende godsdienste daarin. En dit is ‘n aparte nagmerrie, ons het dit in die Openbaringstudie verduidelik. Maar in die Skrif word ‘n nasie gedefinieer as ‘n enkele leerstelling, ‘n nasie is ‘n enkele geloofset. Dit is hoe Yahweh na dinge kyk. Daarom vra Yeshua wanneer Hy terugkom “sal Hy die geloof op aarde vind?“Die meeste weergawes vertaal”sal hy geloof op aarde vind?“, Dit sê eintlik”sal hy vind die geloof op aarde?”En die geloof wat op die aarde is, maak gebruik van die vyfvoudige bedieningsleer, gebou op ‘n verenigde fondament van apostels en profete. Want as die organisasie gebou is op die fondament van apostels en profete wat (per definisie) die stem van Yahweh hoor, dan kan die res van die liggaam wat nie die stem van Yahweh kan hoor nie, steeds die stem van Yahweh gehoorsaam. En sodoende val hulle nie die vloek ten prooi nie.

Watter soort vloek? Dit is wat u in die Messiaanse gemors gekry het.

U het nie ‘n fondament van apostels of profete nie. Jy het ‘n paar valse apostels, en jy het ‘n paar valse profete wat bou hul eie koninkryke . Hulle bou hul eie bedieninge . En nogmaals, jy het ‘n hoop puin. Daar is geen manier om in te gaan vir aanbidding nie, daar is geen ware eenheid nie. Dit is vir Yeshua nie aangenaam nie, dit is nie wat Hy wil hê nie.

Wel, Yeshua praat met die valse profete in Matteus hoofstuk 12.

Mattiyahu (Matteus) 12:30
30 “Hy wat nie by My is nie, is teen My, en hy wat nie saam met My bymekaarkom nie, verstrooi na die buiteland . ”

Hy praat van Sy enkele verenigde koninkryk wat gebaseer is op ‘n enkele fondament van apostels en profete, met ‘n enkele leerstelling. Dit is waarvan Hy praat. En as ons iets anders as dit doen, is dit eintlik verraad. Ons is effektief besig om struikelblokke op te stel vir die onbewuste. Moenie deur die wolwe gevreet word nie, u moet slimmer wees as die wolf.

Devarim (Deuteronomium) 18:20
20[Yahweh says] “ Maar die[false] profeet wat veronderstel is om ‘n woord in my Naam te spreek wat Ek hom nie beveel het om te spreek nie , of wat in die naam van ander praat[false] Elohim, daardie profeet sal sterf . ”

Hy praat hier nie net van voorspelling nie, maar van enige profesie. Spreek volgens die dinge van Elohim, spreek volgens die dinge van die Koninkryk, spreek of voorspel. Betekenis as hy dit verkeerd verstaan, of as hy nie volledig is nie, of as hy ‘n ander bediening op die been bring, of as hy struikelblokke vir die onbewuste oprig, of as hy in die naam van ander valse elohim praat.

Ons kom in ‘n tyd broers en susters; ons kom in die eindtyd in. Selfs nou moet ons Matteus 24 aan die deur kan sien klop. Dus, hier is ons in die eindtyd, wat gaan ons doen? Gaan ons doen wat Yeshua sê om te doen? Presies wat Hy sê om te doen? Gaan ons verenig oor ‘n enkele fondament van apostels en profete? Of gaan ons ons eie ding doen? Ons kom in ‘n tyd waarin ongehoorsaamheid gestraf gaan word, en ek glo dat dit met die dood gestraf sal word.

Ons sal op ‘n ander plek praat oor die bose fout van boekverkope (vir wins). Omdat boekverkope verdeeldheid veroorsaak, is dit nie wat ons moet doen nie. En weer, dit spreek ‘n woord in sy naam wat Elohim ons nie beveel het om te spreek nie. Omdat Elohim boekverkope in Sy woord verbied. Die bou van afsonderlike bedienings is beslis teen Elohim se woord. En om nie te verenig oor die Grondslag van Apostels en Profete nie, is teen Sy woord. Hierdie mense is huurlinge, dit is hoe die Skrif hulle definieer.

Ek is seker dat daar ministers is wat mense opsetlik kan mislei. Ek het Christenpredikante in Protestantisme en Katolieke predikante gesien waarmee ek miskien nie sou twyfel nie. Maar ek ken nie een van hierdie Messiaanse rabbi’s, Messiaanse herders of Messiaanse leiers en leermeesters wat ek sou vermoed dat ek soggens wakker word en mense doelbewus probeer mislei nie. Maar dit is effektief wat hulle doen. En die manier waarop Elohim na dinge kyk, is dat as ons sy mense mislei, dit aan ons erken asof ons bedoel is om sy mense te mislei. Daarom sê Yaakov (James) om nie baie te wees nie, nie dat baie van ons onderwysers is nie. Omdat ons op ‘n baie hoër standaard gehou sal word. Maar tog moet struikelblokke kom.

Ons moet net slimmer wees as ‘n struikelblok, en ons moet slimmer wees as die wolwe, en ons moet ook slimmer wees as die huurlinge.

Jochanan (Johannes) 10:12
12 “Maar a huurling, hy wat nie die herder is nie , een wat nie die skaap besit nie, sien die wolf kom en verlaat die skaap en vlug; en die wolf vang die skape en strooi hulle. ”

Die huurling woon nie in Yeshua nie, Yeshua woon nie in hom nie. Hoe weet ons dit? Omdat die vrugte verkeerd is. Omdat hy nie saamwerk om ‘n enkele verenigde bediening te bou wat gebaseer is op ‘n enkele fondament van apostels en profete nie. Hy het sy eie bediening, hy doen iets anders, hy stig ‘n aparte koninkryk wat ‘n ander gees is. Yeshua woon nie daarin nie. Dit kan nie wees nie, want as Yeshua genoeg in ons woon, as ek in Yeshua en Yeshua in my is, as Yeshua se Gees werklik in my is, dan gaan ek dieselfde dinge doen wat Yeshua gedoen het.

Wat doen Yeshua? Yeshua bou ‘n enkele verenigde koninkryk. Bou ek dus ‘n enkele verenigde koninkryk wat gebaseer is op ‘n fondament van apostels en profete met die geskenke van die vyfvoudige bediening? As dit so is, is daar ‘n moontlikheid dat Yeshua se Gees in my woon. Maar as ek nie ‘n enkele verenigde Koninkryk bou op grond van ‘n enkele fondament van apostels en profete volgens die ware vyfvoudige bediening nie, is daar geen moontlikheid dat Yeshua se Gees in my woon nie. Dit is iets om oor na te dink as u op soek is na bedieninge om uit te haal, of as u self ‘n predikant is. Dink mooi na oor hierdie dinge; die lewe wat u red, is moontlik u eie.

Hoeveel bedieninge, hoeveel koninkryke bou ons? Iets om oor na te dink.

Mense vra, wat is my raad? My raad is dit. Die eerste ding is om die geskenk te vra. Dit is ‘n geskenk wat elkeen van ons wat kan, moet kweek. Ek weet nie of Elohim die geskenk vir jou sal gee of nie. Maar dit is ‘n geskenk waarvoor ons almal moet vra. Omdat die apostel Shaul vir ons sê om die gawes te begeer, maar veral dat ons kan profeteer. Ons mag dus spreek volgens Elohim se woord en nie volgens ons eie verkeerde, verkeerde, verkeerde interpretasies van Elohim se woord nie, wat die meeste leiers en leermeesters doen.

Sodra ons die gawe ontvang het, fokus ons dan op Yeshua, en gebruik dan dissipline om elke gedagte in ballingskap te neem en die begeerlikhede van ons oë uit te sluit. Moenie na vroue kyk nie. Moenie na motors kyk nie. Moenie na dinge kyk wat u graag wil hê nie. U bly gefokus op Elohim. Bid vir wat jy nodig het en laat Hom dit na jou toe bring. Moenie die begeerlikheid van die vlees laat opstaan nie, moenie dink aan dinge wat goed sou voel nie. Druk die mense uit. “Weerstaan die duiwel en hy sal van jou af wegvlug!‘Moenie vasgevang word in trots nie. Moenie aan dinge dink om te regverdig waarom dit in u geval goed is nie, of om te dink oor hoe heerlik dit vir u sal wees nie, en dit en dat. Druk al die gedagtes uit.

As u dissipline agterlaat en al die gedagtes uitdring, behoort daar ‘n innerlike fokus op Yeshua en Yeshua in u te wees. En jy moet die verband voel. Hom in die Vader en die Vader in Hom. Jy in Hom en Hom in jou. As u dit dan doen, haal net ‘n eenvoudige inspirasie-uitaseming. Asem net en luister werklik na binne in die Gees. As u dit doen, vra Yahweh om vir u te wys wat die enigste bediening is wat Hy het wat die F leer aith wat eens en vir altyd aan die heiliges oorgelewer is . En hoor Sy stem daarin.

Ons moet onthou dat Yahweh sê: ‘ Vervloek is die man wat nie die woorde van hierdie verbond gehoorsaam nie . ”

Yirmeyahu (Jeremia) 11: 3-4
3 “En sê vir hulle[to the southern kingdom of Judah] So sê die HERE Elohim van Israel: “Vervloek [‘ârar; bitter vervloek, iets wat ons absoluut nie wil hê nie] is die man wat nie die woorde van hierdie verbond gehoorsaam nie
4 wat Ek julle vaders beveel het op die dag toe Ek hulle beveel het uit Egipteland uit die ysteroond en gesê: Gehoorsaam my stem en doen volgens alles wat ek u beveel ; so sal julle My volk wees, en Ek sal julle Elohim wees ‘… “

Wat is die verbond? Die verbond is om sy stem te gehoorsaam en ook alles te doen wat Sy stem gesê het om te doen. Dat iemand wat Sy stem kon hoor, neergeskryf het. En as ons hierdie dinge sal doen, sal ons sy volk wees en Hy sal ons Elohim wees. En as ons hierdie dinge sal doen, is daar eenheid in die liggaam van Messias. Omdat ons die gawe van profesie beoefen en ontwikkel.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give