Chapter 6:

Die aanhoor van Yahweh se stem

“Dit is ‘n masjienvertaling. As u ons wil help om dit reg te stel, kan u ‘n e-pos stuur na contact@nazareneisrael.org

Kyk: hoor die stem van Yahweh

Welkom in Nazarene Israel.

In die vorige hoofstuk, Die Torah en die Getuienis , ons het ‘n baie belangrike lering gegee ter voorbereiding hierop, nog belangriker onderrig oor, Die aanhoor van Yahweh se stem . Die rede hoekom die stem van Yahweh so belangrik is, is omdat die hele Israel beveel is om “die stem van Yahweh te gehoorsaam”. Ons kan beslis nie die stem van Yahweh gehoorsaam as ons dit nie eers kan hoor nie.

Voordat ons die onderwerp van Die aanhoor van Yahweh se stem , eerstens wil ons vinnig die hoofpunte van die voorlegging van verlede week op die Torah en die getuienis .

In daardie hoofstuk het ons gepraat oor wat die waar definisie van die Torah, sowel as waarom die meeste Messiaanse leermeesters en leiers die definisie nie regtig ken nie. Ons het ook gepraat oor hoekom daar meer as een Torah is. Daar is ‘n Torah vir die eersgeborene priesterskap, ‘n Torah vir die Levitiese priesterskap, en ook ‘n Torah vir die Melgisedekiese priesterskap. Ons het ook bespreek waarom ons tans deel is van die Melgisedekiese Priesterskap, en daarom moet ons die Melgisedekiese Torah volg. Ons het gepraat oor die rede waarom die Messiaanse leermeesters en leiers dit nie verstaan nie; daarom leer die meeste van hulle nog steeds stukke van die Levitiese Torah (wat nie op ons betrekking het totdat ons na Armageddon na die land Israel terugkeer nie) .

Ons het ook gepraat oor die verhouding tussen hierdie verskillende Torot (nie ‘Torahs’ nie, Torot is ‘n vroulike meervoud) en die Gees. Dus, met al die voorbereiding, wil ons praat oor hoe ons die stem van Yahweh kan hoor. Want weereens word ons beveel om ‘die stem van Yahweh te gehoorsaam’, en ons kan beslis nie die stem van Yahweh gehoorsaam as ons dit nie eers kan hoor nie.

En toe besef ons, solank ons dit doen, kan ons net sowel ‘n ander gedeelte oor die twee verskillende tipes profesieë insluit. Omdat al hierdie vakke ingewikkeld verband hou. Die twee tipes profesie sal die volgende hoofstuk wees.

Maar soos ons gesien het Die Torah en die Getuienis , Israel verlaat Egipte in Eksodus hoofstuk 12. Toe, in Exodus hoofstuk 13, is die Eerstgebore Priesterskap ingestel. Toe, in Exodus hoofstuk 19, spreek Yahweh die volgende woorde tot Israel.

Shemote (Exodus) 19: 5
5 “Nou dan, as u wil gehoorsaam my stem en houmy verbond, dan sal jy vir My ‘n spesiale skat wees bo alle mense; want die hele aarde is myne. ”

Wat ons hier sien, is twee hoofkomponente. Die eerste komponent is die gehoorsaamheid aan Sy stem. Dit beteken dat ons na die Gees moet luister, ons moet die stem van die Gees hoor. Ons praat hieroor in hierdie hoofstuk. Die tweede deel is dat ons Sy verbond moet nakom. Dit is die besonderhede van die Torah, die gebooie, die oordele, die verordeninge, die insettinge, die wette, ens. Maar die belangrikste ding om hier te onthou, is dat die manier waarop ons sy verbond aangegaan het, was dat ons na sy stem geluister het en dat ons die besonderhede van die verbond neergeskryf het. Beide hierdie komponente, gehoorsaamheid aan Sy stem en die nakoming van sy verbond, hang beide af van die gehoorsaamheid van Sy stem. Dit wil sê, ons moet die stem van die Gees kan hoor.

1. Gehoorsaam Sy stem (Luister na die Gees, dit wil sê ‘n geestelike komponent).
2. Hou sy verbond (besonderhede van die Torah- gebooie, insettinge, wette, verordeninge, oordele, ens.).

Weereens gaan ons hieroor in die volgende hoofstuk praat, want dit is effektief wat profete doen. Hulle hoor die stem van die Gees, dan praat of skryf hulle daarvolgens.

Maar dieselfde bevele geld ook vir die Levitiese Priesterskap omdat dit dieselfde voorskrifte is. Yahweh wil hê dat ons sy stem moet hoor en Hy wil hê dat ons moet voldoen aan die besonderhede van die verbond wat Hy vroeër deur sy stem beveel het. Dit is wat ons ook in Deuteronomium hoofstuk 28 sien.

Devarim (Deuteronomium) 28: 1-2
1 “Nou sal dit gebeur as u gehoorsaam nougeset die stem van Yahweh u Elohim om in ag te neem[keep] sorgvuldig al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dat die HERE jou Elohim jou hoog sal stel bo al die nasies van die aarde.
2 En al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal, omdat u gehoorsaam is aan die stem van Yahweh u Elohim … ”

As Hy sê dat “ al hierdie seëninge sal oor ons kom en ons inhaal ”, Beteken dit dat ons nie eers van hulle sal kan weghardloop nie. Hierdie seëninge sal ons inhaal omdat ons gehoorsaam is aan die stem van Yahweh onse Elohim, insluitend sy geskrewe gebooie wat Hy jare gelede in die woestyn Sinai as ‘n bruidskontrak aan ons voorouers beveel het.

Maar die ding, mense raak verdwaal en verward. En soos ons verlede week gepraat het, het die Rabbynse Orde ‘n verkeerde, wettiese konsep dat die Torah in 613 beweerde ‘verdeel’ kan word doen en moenies ‘. En as ons net alles op die lys van dinge wat ons moet doen doen, en ons vermy om alles op die lys te doen van die dinge wat ons nie moet doen nie, dan kan ons basies alles doen wat ons wil. Dit is basies hoe Ortodokse Juda werk. En die Messiaanse het in die algemeen dieselfde interpretasie van foute as gevolg daarvan aanvaar. Omdat die meeste Messiaanse glad nie ‘n idee het van waaroor die Melgisedekiese Torah gaan nie, of hoe dit is, moet ons dit gehoorsaam.

Maar die manier waarop ons die Torah moet verstaan, is dat Yahweh met sy aangenome, mishandelde kinders praat. Dit sou wees asof Yahweh sou sê:

‘Seun, ek weet dat u probleme ondervind het. Ek weet dat jy in Egipte gebore is; Ek weet jy het ‘n Egiptiese ma met die naam Asenath gehad; Ek weet jy is grootgemaak in Babilon. Ek weet dat u allerhande slegte gewoontes aangeneem het. Ek weet dat u allerhande probleme het. Maar ek is so lief vir jou, jy het geen idee hoe lief ek jou het nie. Goed. Hier is wat ek wil hê jy moet doen. Ek weet dat u nou probleme ondervind. Maar as u na my stem gaan luister, en ek ook vir u ‘n paar huisreëls sal gee, maar net omdat ek u ‘n paar huisreëls gee, beteken dit nie dat u nie van tyd tot tyd na my stem hoef te luister nie . Goed? Wat ek wil hê dat u moet doen, is dat ek u huisreëls moet bestudeer. En dan wil ek hê dat u van oomblik tot oomblik moet luister na wat ek vir u sê. En as u dit sal doen, dan sal ek u weer leer. En nie net sal u waardig word om ‘n Bruid vir My Seun Yeshua te word nie, maar ek gaan u gebruik om Yeshua se Duisendjarige Koninkryk te vestig en dan te bestuur. Maar die enigste manier waarop u dit kan doen, is as u My huisreëls bestudeer en as u van oomblik tot oomblik na my stem luister. As jy dit doen, gaan alles goed gaan. ”

Yahweh getuig hiervan op baie verskillende plekke en Hy spreek die belangrikheid hiervan op baie verskillende plekke. Byvoorbeeld, Jesaja hoofstuk 8

Yeshayahu (Jesaja) 8:20
20 “Aan die Torah en aan die getuienis! As hulle nie volgens hierdie woord spreek nie, is dit omdat daar geen lig in hulle is nie. ”
(H7837: שַׁחַר Morning dagbreek, dagbreek).

Wat Yahweh eintlik sê, is: vir die besonderhede van wat ek beveel het, tot die manifestasie van die Gees van My Seun ”, Want dit is wat die getuienis is wanneer ons Yeshua se Gees openbaar. As hulle dus nie verstaan onder watter Torah ons is nie, en hulle nie verstaan dat ons tans onder die Melgisedekiese Torah is nie. En as hulle nie onderrig volgens die Melgisedekiese Torah nie (as hulle nie eers weet wat dit is nie!), En hulle manifesteer nie eers Yeshua se Gees nie. Dit is omdat ‘ dagbreek ‘( die oggendbreek ) het nog nie tot hulle deurgedring nie. Die daglig het nie vir hulle gebreek nie, hulle is nog steeds in die duisternis. Laat hulle uit, dit is soos blindes wat blindes volg. Hulle gaan almal in ‘n put val. Los hulle net, kom weg van hulle, red jouself.

Yahweh spreek ook dieselfde tot sy volk in die dae van die profeet Jeremia.

Yirmeyahu (Jeremia) 11: 1-4
1 Die woord wat van die HERE tot Jeremia gekom het:
2 “ Hoor die woorde van hierdie verbond[The one that Yahweh spoke] en spreek met die manne van Juda en met die inwoners van Jerusalem … ”[“ Hoor ”, Nie gelees nie, nie dink nie, nie opmaak nie. Kyk nie na die Talmoed].
3 “Sê vir hulle: So sê die HERE Elohim van Israel: Vervloek is die man wat die woorde van hierdie verbond
4 wat ek u vader beveel het op die dag toe ek hulle uit Egipteland uit die ysteroond gebring het en gesê het: Gehoorsaam my stem en doen volgens alles wat ek u beveel ; so sal julle My volk wees, en Ek sal julle Elohim wees … ”

Wat Hy sê, is dieselfde. Ons moet van tyd tot oomblik sy stem hoor, en ons moet sy huisreëls gehoorsaam, wat Hy baie jare gelede aan ons vaders voorgeskryf het. Dit is dieselfde ding. Maar nou, hier word dit moeilik. Omdat Satan ook ‘n stem het. Let op Genesis hoofstuk 3.

B’reisheet (Genesis) 3: 1
1 En die slang was listiger as enige ander dier op die veld wat Yahweh Elohim gemaak het. En hy het gesê vir die vrou: “Het Elohim inderdaad gesê: ‘Julle mag nie eet van elke boom van die tuin’ nie?”[Trying to get us to question what the things are that Yahweh has commanded] .

Dus, Satan het ‘n makliker tyd saam met ons. Omdat Satan ons gaan versoek met die begeerlikheid van ons oë, met die begeerlikhede van die vlees en met ons trots. Dit gaan baie, baie makliker vir ons wees om Satan se stem en die stem van sy trawante, wat ook stemme het, te volg. Omdat hulle ons gaan vertel om dinge te doen wat ons vlees verblydend en aangenaam maak. Hy kan ook met ‘n baie harde, kwaai stem praat en kan ons dwing om dinge te wil doen. Hy sal met ons praat as ons kwaad is, en hy sal probeer om ons in woede aan te hou. Terwyl Yahweh met ons in ‘n baie klein, stil stem gaan spreek. Dit gaan ‘n baie kalm, stil en selfversekerde stem wees. Ons moet leer om die twee te onderskei en te onderskei, dit is so belangrik.

B’reisheet (Genesis) 3: 6
6 Toe die vrou sien dat die boom was goed vir kos[lust of the flesh] , dat dit was aangenaam vir die oë[lust of the eyes] , en ‘n boom wenslik om een te maak [worldly] wys[pride] , het sy van die vrugte geneem en geëet. Sy het ook saam met haar man gegee, en hy het geëet.

Dit was ‘n vreeslike ding, want hulle het begin ‘dink’ oor wat hulle kan doen, behalwe ‘om die stem van Yahweh te gehoorsaam’. Dit is nie dat ons nie mag dink nie; ons het brein, Yahweh verwag dat ons dit sal gebruik. Maar in die eerste plek is dit veronderstel om sy gebooie te hoor en dan binne die grense daarvan te dink. En wat Satan wil hê ons moet doen, is dat ons ‘buite die grense’ moet dink. Dit is die groot verskil, en dit is ‘n maklike fout om te maak, dus moet ons altyd waaksaam en waaksaam wees.

B’reisheet (Genesis) 3: 8-10
8 En hulle hoor die geluid [ קֹל ] van Yahweh Elohim wat in die koelte van die dag in die tuin gewandel het, en Adam en sy vrou het hulle weggesteek vir die teenwoordigheid van Yahweh Elohim tussen die bome van die tuin.
9 Toe roep die HERE Elohim na Adam en sê vir hom: Waar is jy? [As if He did not know!]
10 Toe sê hy: Ek het u stem gehoor קֹל ] in die tuin, en ek was bang omdat ek naak was; en ek het myself weggesteek. ”

Nou, dit is dieselfde woord in vers agt as in vers tien. Let op dat daar gesê word dat Adam en Chavah die ‘ klank ‘ (of qol ; kole ) van Yahweh Elohim loop. Maar in vers tien kwalifiseer dit as ‘ die stem hoor ‘van Yahweh Elohim. Wat ons hier moet verstaan, is dat Yahweh se stem óf ‘n stem kan wees óf ‘n geluid kan wees.

Strong se H6963
Kole; qol; קֹל
Van ‘n ongebruikte wortelbetekenis hardop te bel ;
‘N Stem of klank; – + hardop, blêrend, knetterend, huil ( + uit), roem, ligtheid, nederigheid, geraas, + bly stil,[pro-] eis, verkondiging, + sing, klank, + vonk, donder (-ing), stem, + skree.
Totale KJV -voorvalle: 506

Daar is twee maniere om dit te spel, maar dit word dieselfde uitgespreek en dit kan vertaal word in óf ‘n stem óf ‘n klank. En dit is een van die dinge wat so belangrik is vir mense om te verstaan. Omdat mense baie keer luister na ‘n letterlike, hoorbare stem. En as hulle nie ‘n letterlike hoorbare stem hoor nie, en hulle hoor nie hoorbare woorde in hul binneoor nie, dan dink hulle dat Yahweh nie met hulle praat nie. Maar dit is nie waar nie, want Yahweh is dit altyd met ons praat. Omdat Hy ons beveel om ‘ hoor en gehoorsaam ‘ Sy stem. Hy praat altyd met ons; dit is bloot ‘n kwessie dat ons moet leer om in te pas op wat Yahweh deur sy Gees sê. Shemuel leer hoe die stem van Yahweh Elohim klink. Hier roep Yahweh Shemuel.

Shemuel Aleph (1 Samuel) 3: 8-10
8 En Yahweh het Shemuel weer die derde keer gebel . Toe staan hy op en gaan na Eli en sê: Hier is ek, want u het my geroep. Toe besef Eli dat Yahweh die seuntjie geroep het.[The light comes on for Eli and he perceives that Yahweh is the one calling Shemuel] .
9 Daarom het Eli vir Semuel gesê: Gaan lê; en as Hy jou roep, moet jy sê: Spreek, HERE, want u dienaar hoor . ” En Shemuel gaan lê op sy plek.
10 Toe kom die HERE en gaan staan en roep soos op ander tye: “Semuel! Shemuel! ” En Samuel antwoord: Spreek, want u kneg hoor.

Daarom begin Semuel verstaan wat dit is om die stem van die HERE te hoor.

Nou, dit kan ‘n letterlike stem wees, of dit kan ‘n klank wees.

Yeshayahu (Jesaja) 30:21
21 Jou ore sal ‘n woord agter jou hoor en gesê: “Dit is die weg, loop daarin”, wanneer u na regs of na links draai. “

Ons praat hier van die binne -oor, geestelike gehoor. Hy sê vir ons:Nee nee nee! Dit is die manier, loop daarin. Moenie so gaan nie, ek wil hê dat u hierdie kant toe moet gaan. Ek wil nie hê jy moet dit kies nie, ek wil hê jy moet dit kies”. Ons moet daarna luister. Al wat ons hoef te doen is om te luister.

En dit is die probleem; die meeste mense weet nie dat hulle van oomblik tot oomblik na ‘n geestelike stem moet luister nie. Maar as hulle eers besef dat dit ‘n kwessie is om te hoor wat Yahweh sê, dan word dit ‘n eenvoudige saak van dissipline en gehoorsaamheid. Dit is eenvoudig iets wat ons moet doen. En dit is alles, dit verg net oefening. En soos die spreekwoord sê, ‘oefen maak perfek’.

Die stem van Yahweh kan ‘n letterlike stem wees, soos gesien kan word in Matteus hoofstuk 3.

Mattityahu (Matteus) 3:17
17 En skielik daar kom ‘n stem uit die hemel en gesê: “Dit is my geliefde Seun in wie ek ‘n welbehae het.”

En vir ‘n ander voorbeeld kan ons Matteus hoofstuk 17 lees.

Mattityahu (Matteus) 17: 5
5 Terwyl Hy nog praat, kyk, ‘n helder wolk het hulle oorskadu; en skielik ‘n stem kom uit die wolk en gesê: “Dit is My geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het. Hoor Hom! ”

Maar is dit ‘n stem, of is dit ‘n geluid? Of is dit dalk albei?

Jochanan (Johannes) 12: 28-29
28 “Vader, verheerlik u Naam.” Toe N stem [of klank (qol), dieselfde woord] uit die hemel gekom het en gesê: “Ek het dit beide verheerlik, en ek sal dit weer verheerlik.”
29 Daarom die mense wat by gestaan en dit gehoor gesê dat dit gedonder het .[They heard the sound] . Ander het gesê: ‘ ‘N Boodskapper het met Hom gepraat . ”[They heard a voice] .

Miskien maak ons vlak en gehoorvermoë ‘n verskil of ons ‘n geluid hoor en of ons Sy stem werklik hoor. Weereens, dit is iets waarop ons moet inskakel en daarna moet luister.

Ons moet ook verstaan dat hierdie luister voortdurend moet wees. Omdat ons in Genesis sien hoe Yahweh vir Abraham beveel het om sy eniggebore seun, sy geliefde Isak, na ‘n plek te neem wat Hy hom sou wys en hom as offergawe sou bring. Ons lees oor hoe Avraham gehoorsaam was.

B’reisheet (Genesis) 22: 10-11
10 En Abraham strek sy hand uit en neem die mes om sy seun dood te maak.
11 Maar die Boodskapper van Yahweh het uit die hemel na hom geroep en sê: “Avraham, Avraham!” Daarom het hy gesê: ‘Hier is ek’.

Avraham moes van oomblik tot oomblik bly luister, want dit was toe Yahweh uit die hemel na hom geroep het. En gesê: “ Moenie u hand op die seun lê nie, moenie hom doodmaak nie! ‘Ons kon ons voorstel wat sou gebeur het as Avraham nie aanhou luister het nie.

Dit is dus ‘n voortdurende gesprek wat Hy met ons wil hê.

In Eerste Konings hoofstuk 19 sien ons hoe Eliyahu (Elia) van Agab en Isebel gevlug het. En so het hy na die berg Sinai gegaan. Daar was ‘n sterk wind, ‘n aardbewing en ‘n vuur. Maar Yahweh was nie in een van hierdie dinge nie. Maar na die brand was daar ‘n stil, klein stem, of ons kon ‘n stil, klein geluid sê.

Melachim Aleph (1 Konings) 19: 12-13
12 … en na die aardbewing ‘n vuur, maar Yahweh was nie in die vuur nie ; en na die brand ‘n nog klein stem .
13 So was dit toe Eliyahu gehoor dit, dat hy sy gesig in sy mantel toegedraai het en uitgegaan en in die ingang van die grot gaan staan het. Skielik kom daar ‘n stem na hom , en gesê: “Wat maak u hier, Eliyahu?”

Kom ons kyk na Handelinge hoofstuk 10, waar apostel Kepha (Petrus) op die dak is, en hy ‘n visioen het. In die visioen word hierdie reuse laken in die steek gelaat met al hierdie onrein diere daarin.

Ma’asei (Handelinge) 10: 13-15
13 En kom daar ‘n stem na hom , “Staan op, Kepha; maak dood en eet. ”
14 Maar Kepha sê: “Nie so nie, Adon! Want ek het nog nooit iets ongewoons of onrein geëet nie. ”
15 En ‘n stem praat weer met hom die tweede keer , “Wat Elohim gereinig het, moet jy nie algemeen noem nie.”

In konteks, waarvan dit praat (soos ons verduidelik in die Nazarene Israel -studie en elders), is dit Elohim se manier om vir Kepha te vertel om die ‘goeie nuus’ aan die heidene te begin neem. Dit is dus nie net vir die Jode nie, maar ook vir die heidene, soos Kepha self later in die hoofstuk sê. En kort hierna was Cornelius die eerste heiden wat in die verbond gebring is, in Handelinge hoofstuk tien, en daarna in hoofstuk 11 is baie in die verbond in Antiochië gebring.

Maar ons luister nie noodwendig na ‘n hoorbare stem nie. Dit kan hoorbaar wees, maar dit kan ook ‘n onhoorbare stem wees wat ons in die Gees of in ons binneoor moet hoor.

Johannes hoofstuk 5 gee ‘n voorbeeld hiervan.

Jochanan (Johannes) 5: 28-29
28 “Moenie julle hieroor verwonder nie; want die uur kom waarin almal wat in die grafte is, sal Sy stem hoor
29 en kom uit- die wat goed gedoen het, na die opstanding van die lewe en die wat kwaad gedoen het, na die opstanding van die veroordeling. ”

Dit is duidelik dat dit nie ‘n hoorbare stem is nie, of hoe kon diegene in die grafte dit hoor?

Ons weet ook in Johannes hoofstuk 10 dat Yeshua sê: ‘ My skape hoor my stem ”.

Jochanan (Johannes) 10:27
27 “ My skape hoor My stem , en Ek ken hulle, en hulle volg My. ”

Maar as Yeshua nie fisies hier is nie, hoe kan dit dan ‘n hoorbare stem wees? Dit moet ‘n geestelike stem wees, waarna ons moet luister. Net soos in Openbaring hoofstuk 3.

Hitgalut (Openbaring) 3:20
20 “Kyk, ek staan by die deur en klop. As iemand hoor My stem en die deur oopmaak, sal Ek na hom toe kom en saam met hom eet, en hy saam met My. ”

Aangesien dit ‘n visie is, is dit duidelik ‘n geestelike stem waarna ons luister.

Laat ons nou let op wat Job in Job hoofstuk 33 sê. Job sê ‘n paar baie belangrike dinge.

Iyov (Job) 33: 14-16
14 “ Want Elohim kan op een of ander manier spreek , Tog besef die mens dit nie.
15 In ‘n droom, in ‘n visioen van die nag , As diepe slaap op mense val, terwyl hulle op hul beddens sluimer,
16 Dan maak Hy die ore van mense oop , En verseël hulle onderrig. ”

Mishle (Spreuke) 8: 1-3
1 Roep die wysheid nie uit nie, en verstand verhef haar stem?
2 Sy staan op die top van die hoë heuwel, langs die pad, waar die paaie mekaar ontmoet.
3 Sy huil by die hekke , by die ingang van die stad, by die ingang van die deure:

Wysheid word vergelyk met ‘n vrou, want die “Gees” in Hebreeus is ‘n vroulike.

Mishle (Spreuke) 8: 32-34
32 “Luister dan nou na My, my kinders, want salig is die wat my weë bewaar.
33 Luister na onderrig en word wys, en verag dit nie.
34 Geseënd is die man wat na My luister , Kyk daagliks by My poorte, wag by die pale van my deure . ”

Die visuele beeld hier is die van die Gees wat uit haar deur kom en letterlik kennisgewings plaas en dit aan die deurposte plak.

Dit spreek dus van iets aktiefs, dit spreek van iets wat ons eintlik aktief moet doen. Ons moet uitvind wat die wysheid vir ons sê. Ons kan nie net passief wees en wag totdat stemme na ons toe kom nie. Ons moet wysheid soek. Terwyl ons soek na verborge skatte.

Ons kan vertrou op die dinge wat ons van die Gees hoor en vertrou.

Jochanan (Johannes) 16:13
“Maar toe Sy, die Gees van die waarheid, gekom het, Sy sal jou in die hele waarheid lei; want Sy sal nie uit eie gesag spreek nie, maar alles wat sy hoor, sal sy spreek; en Sy sal jou dinge vertel wat kom . ”

Ons kan haar stem vertrou.

Ons kan nie altyd passief hieroor wees nie; ons moet ‘n aktiewe rol speel.

Mishel (Spreuke) 2: 4-5
4 As jy haar soek as silwer, En soek na haar wat verborge skatte betref [As ons wil vra en soek en klop];
5 Dan sal jy die vrees van die HERE verstaan en die kennis van Elohim vind.

Dit is dus iets aktiefs. Ons moet aktief wees om ons geestelike wysheid na te streef. Ons kan nie net wag totdat dinge na ons toe kom nie.

Ons moet ook sorg vir wat ons luister. Ons moet die geeste onderskei.

Jochanan (Johannes) 4: 1
1 Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar toets die geeste, of hulle uit Elohim is; omdat baie valse profete in die wêreld uitgegaan het.

En die manier waarop ons die geeste toets, is baie belangrik. Gewoonlik kan ons die geeste toets deur Yahweh se geskrewe woord. Nou kan dit die brief oortree, maar dit sal nooit die voorskrif oortree nie. Daarom het ons laastens die voorskrifte beklemtoon Die Torah en die Getuienis onderrig. Dit kan dus die spesifieke oortree, maar dit sal nooit die doelwit van die vestiging van Yeshua se geordende koninkryk oortree nie.

Verder gaan die Gees nooit die vrugte van die Gees skend nie. As jy ‘n stem hoor wat kwaad of opgewonde klink, of jou dwing om iets te doen (Nou! Nou! Maak gou, nou!), Dit is nie Sy Gees nie. Omdat Yahweh volkome in beheer is, is Hy in beheer van alle dinge. Hy gaan ‘n stil stem, ‘n kalm stem, ‘n stil stem, ‘n selfversekerde stem wees. Dit is hoe jy weet dat dit Yahweh se Gees is.

Iyov (Job) 34: 3
3 “Want die oor toets woorde terwyl die verhemelte kos proe.”

Ek weet nie of jy ooit iemand hoor sê het: ‘ Ja, dit klink reg . ” Of “ Hmm, nee, dit klink net nie reg nie . ” Dit is die soort ding waarvan ons praat as ons praat oor die toets van woorde terwyl die smaak smaaklik is.
‘N Ander probleem wat baie mense ondervind, is dat baie van ons soms, sedert ons in Babilon gebore en grootgeword het, mishandel is. Baie van ons het probleme, baie van ons het nog steeds verwarring uit die Babiloniese stelsel. Ons moet dus leer hoe om dit te doen en hoe ons onsself kan stilhou.

Laastens moet ons noem dat daar ‘n sterk, emosionele komponent hiervan is. Het u al ooit iemand geken wat nie stil was nie? Hulle moet altyd die televisie laat blaas, hulle moet altyd die radio aanskakel, want hulle is nie gemaklik om net rustig te sit en ‘n gesprek met Elohim te voer nie. Of as u iemand ken wat miskien bang is vir die eindtyd, is hy bang vir wat met sy gesin gaan gebeur. Daarom sê Dawid, volgens die Gees, die volgende in Psalms hoofstuk 10.

Tehillim (Psalms) 46:10
10 Wees stil, en weet dat Ek Elohim is ;
Ek sal verhewe wees onder die nasies,
Ek sal verhewe wees op die aarde! ”

Yahweh gaan wen; Hy het reeds die oorwinning. Dus, as ons net by Hom bly, sal Hy by ons wees. En alles gaan regkom. Dit sal regkom as ons na sy stem luister en Sy huisreëls nakom.

Dit is ook as u mense ontmoet het wat innerlike onrus het. Nou, ons is almal grootgemaak in Babilon. Sommige van ons is mishandel. Sommige van ons het komplekse gekry deur gesinne, deur ons ouers, deur ons bure. Hierdie soort dinge. Weereens, deur die Gees te spreek, sê Dawid die volgende in Psalms hoofstuk 131.

Tehillim (Psalms) 131: 2
2 Ek het sekerlik my siel bedaar en bedaar, soos ‘n gespeen kind by sy ma; soos ‘n gespeende kind is my siel in my.

Vandag, gespeen beteken eenvoudig dat ons nie meer melk drink nie. Maar destyds, in daardie dae, het gespeen beteken dat ons nou verantwoordelik is, jong volwassenes wat selfbeheersing oor ons eie emosies het. Dit is die belangrikheid van Bybelse speen. Maar dit is ‘n verantwoordelikheid wat elkeen van ons moet doen.

As u dus innerlike onrus, twyfel of vrese of komplekse het wat u in u verhouding met Yahweh Elohim stuit, vra Hom om u te help om u siel te kalmeer en stil te maak. En om soos ‘n gespeende kind met selfbeheersing te word.

Dit is die soort dinge wat ons almal moet leer doen om die stem van Yahweh te hoor. Sodat ons Hom kan behaag deur dit te gehoorsaam. En ons gaan meer praat oor die gevolge daarvan in die volgende hoofstuk as ons praat oor die twee verskillende tipes profesieë in Twee tipes profesieë.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give