Chapter 5:

Die Torah en die Getuienis

“Dit is ‘n masjienvertaling. As u ons wil help om dit reg te stel, kan u ‘n e-pos stuur na contact@nazareneisrael.org

Kyk: Die Torah en die Getuienis

Welkom in Nazarene Israel.

My naam is Norman Willis. Hierdie studie is op die waar definisie van die Torah en die waar definisie van die Getuienis, en waarom dit nodig is vir u weet.

Vir volledige bekendmaking het ons eintlik met hierdie onderwerp begin omdat ons ‘n ander onderwerp probeer doen het. Ons wou praat oor iets wat regtig belangrik is, die noodsaaklikheid om die stem van Yahweh te hoor en te gehoorsaam, iets wat vir alle dissipels beveel word. En wat ons besef het, is dat daar werklik geen manier is om die lewensbelangrike, kritiese belangrikheid van die aanhoor van die stem van Yahweh in die konteks te verstaan nie, tensy ons die scenario van die Tora en die Getuienis in geheel verstaan. Om die belangrike, kritiese les oor hoe om die stem van Yahweh te hoor en te gehoorsaam, te verstaan, moet ons dus eers praat oor die Torah en die getuienis.

So hier het ons ‘n tweedelige mikroreeks. Eerstens gaan ons praat oor wat die ware definisie van die Torah is. Omdat die meeste mense wat die woord Torah sê, dit regtig nie weet nie. Dit is omdat die meeste mense hul definisie van die Ortodokse afgelei het. En soos ons aan die einde van hierdie hoofstuk sien, om dit mooi te stel, het die Ortodokse nog steeds ‘n sluier oor hul oë. Hulle definisie is verkeerd en die meeste Messiaanse het daardie definisie geërf. Net so het die meeste Efraimiete en twee-huis gelowiges ook hierdie verkeerde definisie van wat Torah is, van ons Ortodokse broers geërf. Nie een van hulle weet dit nie, en dit is iets wat ons moet weet.

Ons gaan ook praat oor hoekom daar meer as een Torah is. En baie mense gaan sê “Wat!? Wat, wat, waarvan praat jy? Meer as een Torah?“O, ja! Daar is meer as een Torah, en ons gaan praat oor die verhouding tussen hierdie verskillende Torot, wat in meervoud is. Moenie Torahs sê nie, dit is Torot, ‘n vroulike meervoud. En ons sal praat oor wat die verhouding is tussen hierdie verskillende Torot en die Getuienis (die manifestasie van Yahweh se Gees). Ons gaan dit alles doen ter voorbereiding van die volgende, uiters belangrike onderwerp volgende week, wanneer ons gaan praat oor die noodsaaklike, kritiese, deurslaggewende belangrikheid om die stem van Yahweh te hoor. Gedurende watter tyd gaan ons praat oor wat die ware definisie van die Getuienis is. Ons sal praat oor die verhouding tussen die Getuienis (die manifestasie van die Gees), en die Gees, en die stem van Yahweh. En ons sal praat oor hoe ons die stem van Yahweh kan hoor.

Dus, ons spring reg in.

Yeshayahu (Jesaja) 8:20
20[Yahweh says] Na die Torah en aan die getuienis! As hulle nie volgens hierdie woord praat nie, is dit omdat daar is geen lig nie in hulle.

Nou kyk ons na hierdie woord lig op en ons vind dit so shachar, wat oggendbreek of dagbreek beteken.

Strong’s H7837: שַׁחַר
Shachar (shakh’-ar)
Vanaf H7836; dagbreek (letterlik, figuurlik of bywoordelik): -dag (-lente), vroeg, lig, oggend.

In die konteks, wat Yahweh hier werklik sê, is: as hulle nie die ware definisie van die Torah ken nie en hulle nie die getuienis kan openbaar nie, is dit omdat die daglig nog nie aangebreek het nie. Hulle is nog steeds in duisternis. Dit is soos blindes wat blindes lei; almal gaan in ‘n put val, dit is beter om hom alleen te laat. Dit is dus iets om oor na te dink die volgende keer as u ‘n Torah -onderwyser gaan koop, of as u besluit na watter bedienings u aandag moet gee. As iemand nie weet of nie onderrig volgens die ware definisie van die Torah nie, of as Hy nie die getuienis van Yeshua openbaar nie, is dit tyd om hom met rus te laat.

Nou die getuienis, die meeste mense gebruik die term getuienis as ‘n verhaal oor hoe hulle gered is. Hulle vertel die verhaal oor wat Yeshua vir hulle beteken en hoe hulle gered is, en dit is deel van die getuienis. Maar wat die getuienis in werklikheid is, is hoe ons Elohim se Gees openbaar, of in ons geval, hoe ons Yeshua se Gees openbaar. Dit is die ware definisie van ‘n getuienis.

Nou word die term Torah dikwels vertaal as wet, soos in die wette van Moses. Wat dit eintlik beteken, is instruksies. Nou, die term wet is nie ‘n slegte vertaling nie, want die instruksies van die Vader (die Koning van die Heelal), Sy instruksies dra wel die gewig van die wet. En die Torah het wel gebooie, insettinge, oordele, verordeninge en wette. Maar bowenal is dit die punt wat die meeste mense mis. Die meeste mense verstaan nie dat dit waaroor die Torah eintlik gaan, is dat Elohim sy voorskrifte aan ons probeer oordra nie.

Wel, wat is ‘n voorskrif? Goed, ons kan miskien dink aan ‘n voorskrif soos ‘n konsep. Elohim se konsep is dat ons dapper moet wees, regverdig moet wees, regverdig moet wees. Ons moet liefde en deernis hê. Ons moet genade hê. Ons moet lankmoedig wees; ons moet hardwerkend wees. Ons moet die regte dinge doen; ons moet regverdige mense wees. Maar ‘n nog groter konstruksie is die noodsaaklikheid om Yeshua se geordende koninkryk te vestig, dit is die punt van die hele oefening, om die aarde aan Yeshua onderdanig te maak en Yeshua se geordende koninkryk te vestig. Dit is waaroor die Skrif werklik praat. Al hierdie is dus voorskrifte.

In die boek Torah -regeerders Ons praat oor die vordering van die priesterlike Torot. Weereens, moenie Torahs sê nie. Torot is ‘n vroulike meervoud. Maar dit is belangrik om te verstaan dat Torah in die geheel die opdrag van Yahweh aan sy volk is. Omdat Yahweh iets laat groei, groei Hy ‘n koninkryk vir sy Seun en is daar ‘n baie belangrike, baie interessante volgorde wat Hy hiervoor volg. As jy die boek gelees het Torah regering jy sal so te sê die hoofgevegplan verstaan. U sal verstaan wat Elohim probeer doen en waarom, en waarom het ons hierdie spesifieke volgorde van priesterskap ondergaan en wat dit vandag vir ons beteken.

Die eerste ding wat ons in die boek sien, is dat Israel eerste was onder wat u ‘n Interne Patriargale Priesterskap kon noem. Wat beteken dit? Wat dit beteken, is dat die vader van die huis ook die priester van sy huis was. Toe Noag (Noag) byvoorbeeld uit die ark klim en veilig afgelewer word, het Hy offerandes aan Yahweh gebring.

Teen die tyd van Avraham het ons ‘n eksterne Melgisedekiese orde gehad. Melgisedek was nie deel van Avraham se geslagslyn nie; Hy was so te sê buite die toekomstige nasie Israel. Hy het ‘n eksterne Melgisedekiese orde gehad.

Toe het Israel vir 430 jaar in slawerny in Egipte gegaan en in ‘n sekere sin was hulle onder die dekking van die Egiptiese priesters. Dit was ‘n vreeslike ding, maar toe Yahweh Israel uit Egipte uitlei, het Hy eers ‘n Interne Priesterskap van die Eersgeborenes gestig. En Hy het hierdie Interne Priesterskap van die Eerstgeborene sekere spesifieke instruksies gegee. Ons gaan sien dat hierdie spesifieke spesifieke instruksies wat Hy aan die Interne Priesterskap van die Eersteling gegee het, anders was as wat Hy aan die Interne Levitiese Orde gegee het.

Hierdie twee verskillende stelle instruksies, of hierdie twee verskillende Torot, is nog steeds vervat in die Torah, as ons die Torah as die eerste vyf boeke van Moses definieer.

Dan gaan ons ook sien dat die interne Levitiese orde tot die dae van Eli geduur het. En toe was dit met die dae van Shemuel dat ons die begin van die Melgisedekiese Orde begin sien het. Ons kyk na die tabernakel van Dawid waar die Melgisedekiese orde opgerig is.

Dan word dit ‘n bietjie troebel, maar daarna sien ons hoe broer Juda na Babilon toe gaan. Dit is hier waar die Levitiese Orde beskadig raak. Nou begin ons sien wat die Rabbynse Orde genoem word. Hulle noem dit nie so nie, maar dit is wat ek dit noem, want dit is basies wat dit is. Dit is ‘n bevel van rabbi’s.

Toe, in die eerste eeu met die dae van Yeshua, het ons begin sien wat ons ‘n Interne Melgisedekiese Orde kan noem. Ons kan dit ook ‘n Hybrid Melchizedekian Order noem.

Wat ons ook gaan sien, is dat daar in die toekoms ‘n samesmelting sal wees van die oorblyfsel van die Levitiese Orde en die Melgisedekiese Orde. Na Armageddon sal daar nie baie van die rabbi’s oorbly nie, en dan sal die Melgisedekiese orde saamsmelt in die oorblyfsels van die Levitiese Orde.

In Eksodus hoofstuk 12 het ons die eerste Pasga gesien en gesien dat Yahweh die Doodsboodskapper (of die Doodsengel) gestuur het om al die eersgeborenes van Egipte te vermoor. Terselfdertyd het Yahweh al die eersgeborenes van Israel na hom toe geneem, en hulle sou ‘n lewende offer vir Yahweh wees.

Shemote (Exodus) 13: 2
2[Yahweh said] Afgesonder vir my al die eersgeborene, alles wat die moederskoot open tussen die kinders van Israel, van mense sowel as van diere; dit is myne.

En dan kry hulle sekere spesifieke instruksies aangaande die feeste. Daar was nie soveel instruksies nie, want wat Yahweh werklik wou gehad het, was dat hulle Sy stem moes hoor en gehoorsaam. Kom ons kyk na die Eksodus 19, dit is wat Yahweh gesê het toe hulle die eerste keer uit Egipte gekom het.

Shemote (Exodus) 19: 5.
Nou dus, as u inderdaad wil gehoorsaam my stem [Spiritual component] en hou my verbond [‘n wettige, spesifieke komponent of die geskrewe Torah], dan sal u vir my ‘n spesiale skat wees bo alle mense [wat beteken, as ons beide die stem van die Gees gehoorsaam en ook die gebooie van die Gees onderhou]; want die hele aarde is Myne.

Let nou op, as ons nie sy stem kan hoor nie, hoe gaan ons sy stem gehoorsaam? Daarom probeer ons in hierdie les wys hoe belangrik dit is dat ons na sy stem luister. Sodat ons Sy stem kan hoor, sodat ons sy stem kan gehoorsaam. Want dit is wat Hy wil hê, en dit is een van die twee dinge wat nodig is om ‘n spesiale skat vir Hom te wees bo alle mense. Eerstens moet ons Sy stem gehoorsaam omdat sy stem direk van die Gees kom. Dan moet ons ook sy verbond nakom. Ons gaan hierdie vertoning later weer in Jeremia sien verskyn. Hy gaan dit effens omskryf, maar dit is dieselfde.

Nou is dit baie belangrik om die besonderhede van die Torah te gehoorsaam. Yahweh gee sy gebooie, sy oordele, sy insettinge en sy verordeninge, om goeie redes. Ons moet hierdie dinge gehoorsaam. Maar wat ons Ortodokse broers mis, en gevolglik ook ons Messiaanse Joodse broers en die meeste Efraimiete en Tweehuisgelowiges, is die groter perspektief. Wat hier werklik gebeur, is dat Yahweh ‘n liefdevolle Vader is, en Hy probeer om sy kinders in al hierdie dinge op te wek. Hy is baie streng, Hy sê:

‘Dit is wat ek wil hê dat u moet doen, en dit is wat ek nie wil hê dat u moet doen nie, en ek bedoel dit! En as u dit gaan doen, is daar ernstige straf, selfs die dood!

Maar in al hierdie dinge is wat Hy werklik sê:

“Seun, ek is lief vir jou. Nou gaan ek probeer om jou te help. ”

Ons praat van aangenome kinders omdat Yahweh ons as syne aangeneem het. Hy het ons jammer gekry; Hy het ons genadig geword. Hy sê:

‘Ek weet dat u ‘n moeilike tyd gehad het. Ek weet jy is grootgemaak in Egipte, oké. Ek kry dit alles. Maar as u na my stem gaan luister, gaan ek nie altyd hard praat nie. Soms gaan dit ‘n klein soort stil stem wees, dit sal moeilik wees om te hoor, oké. Soms roep ek na u van regoor die veld, en u sal hard moet luister na my stem. Jy sal heeltyd vir My moet luister. Maar as jy My stem hoor en jy doen die dinge wat Ek vir jou sê om te doen, gaan jy beproewings ondergaan en sal jy getoets word, maar uiteindelik sal alles regkom. Alles gaan regkom. Luister net na My stem. ”

En in ‘n sekere sin is dit nog belangriker om na sy stem te luister as die geskrewe Torah, want hoe het ons die geskrewe Torah gekry? Die geskrewe Torah was oorspronklik die woorde van die Spirt waarin iemand oorspronklik neergeskryf het. Dit is die groot prentjie -konteks van hierdie ding.

Nou het ons dit natuurlik nie gedoen nie. Ons voorouers het dit gemors. Al wat ons moes doen, was om na sy stem te luister en sy stem te gehoorsaam en te gehoorsaam aan die dinge wat Hy vir ons gesê het. Maar ons voorouers het gesê:

‘Ag, u weet, Moses, Hy is te lank weg! En ons is bang, en ons wil iets hê om te aanbid! ” So sê Aharon (Aaron); ‘Goed, breek al u goue oorbelle af en gee dit vir my.’

Shemote (Exodus) 32: 4-5; 7
4 En[Aharon] het die goud uit hulle hand gekry, en Hy het dit met ‘n graveerwerktuig gevorm en ‘n gesmelte kalf gemaak.[That major fail] . Toe sê hulle: Dit is u Elohim, Israel, wat u uit Egipteland uitgelei het!
5 Toe Aharon dit sien, bou hy ‘n altaar voor dit.[Epic fail] . En Aharon het ‘n aankondiging gemaak en gesê: More is ‘n fees vir Yahweh! ”[Nog ‘n epiese mislukking].
7 Toe sê die HERE vir hom: Gaan af, die mense wat jy uit Egipte uitgelei het, het hulle bedorwe.

Shemote (Exodus) 32: 25-26
25 en toe Moshe sien dat die volk onbeheersd was (want Aharon het hulle nie ter wille van hulle vyande terughou nie)[he had not corrected or rebuked them] ,
26 Toe staan Moshe by die ingang van die laer en sê: Wie aan die kant van die HERE is, kom na my toe! En al die seuns van Levi het by hom byeengekom.

Wat gereeld gebeur, is dat die meeste mense ‘n breë maklike pad wil volg. Hulle wil dit vir hulself opgee kielie die oor . Maar as u ‘n ware bedienaar van Yahweh gaan wees, sal daar tye wees dat u die mense moet weerstaan. Julle sal die mense moet bestraf, julle sal vir die mense moet sê:

“Nee, dit is nie reg nie, dit is nie wat Yahweh se woord sê nie.”

Wel, die Eerstgebore Priesterskap het dit nie gedoen nie. Yahweh het toe die Levitiese bevel opdrag gegee om voort te gaan in die plek van die eersgeborene priesterskap.

Nou, vir diegene onder u wat glo dat daar slegs een Torah is, hier is die belangrikste ding om te besef. Wat ons hier moet sien, is dat die besonderhede van die Torah kan verander van priesterskap tot priesterskap, en tog is dit steeds dieselfde Torah. Dit is steeds die opdrag van Yahweh. Yahweh probeer steeds Yeshua se geordende koninkryk oprig. Dit is wat Hy regtig probeer doen, dit is net verskillende fases van die operasie. Net asof jy ‘n ses-jarige verskillende instruksies kan gee, soos vir ‘n 16-jarige. Jy gee ‘n sewejarige ander instruksies as wat jy vir ‘n 27-jarige gee. Goed, laat ons vergelyk wat Yahweh vir Sy mense sê in Shemote 12 (voordat die eersgebore priesterdom begin is) en Devarim 16 (in die Levitiese Torah).

Shemote (Exodus) 12: 5
5[Yahweh says] “Jou lam sal sonder gebrek wees, ‘n mannetjie van die eerste jaar. Jy mag dit van die skape of van die bokke neem. ”[cattle are not mentioned] .

Devarim (Deuteronomium) 16: 2
[Yahweh says] “Daarom moet julle die pasga aan die HERE julle Elohim offer, van die kudde en van die kudde, op die plek waar Yahweh besluit om sy naam te plaas.”

‘Skape en bokke’, wat betrekking het op ‘die kudde’. Die ‘kudde’ kom van Hebreërs 1241 ‘baqar’, met verwysing na bulle, beeste, beeste.
Die ding wat ons moet weet oor die Levitiese Torah is dat die Levitiese Torah baie meer spesifieke instruksies (of Torot) bevat. U het ‘n ander Torot in die Levitiese Torah. U het die instruksies (Torah) aan die Nasariet. U het die instruksies aangaande (Torah van) ‘n jaloerse man. Maar dit is alles deel van die Levitiese Torah. En die Levitiese Torah, die Torah van die eersgeborenes, hulle is almal deel van die Torah van Moses, of wat ‘die Torah’ of ‘die eerste vyf boeke van Moses’ genoem is. In ‘n sekere sin is dit amper ‘n verkeerde benaming, okay. En weereens het ons die term van ons Ortodokse broers geërf.

Maar een ding om op te let is dat die voorskrifte dieselfde is, alhoewel die besonderhede van die paasoffer tussen Exodus verander het met die eerste pasga en die pasga -instruksies in Deuteronomium. Die voorskrif is wat u nog steeds probeer doen. U probeer nog steeds dieselfde doen; dit is net dat beeste nou ‘n moontlikheid is. Omdat die families groter is of om watter rede ook al, kan u nou ook beeste gebruik.

Nou is die Levitiese Torah vir wanneer ons ‘n gereinigde Levitiese Priesterskap het, wat ons nie nou doen nie. Ons wil die nasie nou verenig rondom ‘n fisiese offeraltaar. Ons het nie ‘n gereinigde Levitiese priesterskap nie en die Torah is nie ons grondwet in enige land van die wêreld nie (ongeag wat die Ortodokse mag sê). Daarom word die Levitiese Orde nie gereinig nie. Hulle is natuurlik van plan om ‘n komende derde tempel te bou. Dit sal nie ‘n gereinigde tempel wees nie, en dit sal ook nie ‘n gereinigde priesterdom wees nie, want hulle sal aanpassings aan Yahweh se instruksies ondergaan. Ons sal later meer daaroor praat. Wat ons hier moet sien, is die Levitiese Priesterskap wat tot Eerste Samuel, hoofstuk 4, geduur het. Dit is toe dat dit onrein geword het.

Shemuel Aleph (1 Samuel) 4: 10-11
10 En die Filistyne het met Israel geveg, en Israel is verslaan, en elkeen het na sy tent gevlug. Daar was ‘n baie groot slagting, en daar het ongeveer 30 000 voetsoldate van Israel geval[a great number] .
11 Ook die ark van Elohim is gevange geneem; en die twee seuns van Eli, Hofni en Pinchas, is dood.

Dit is nou belangrik om op te let dat die ark na die tyd nooit weer na die Levitiese tabernakel teruggekeer het nie. Omdat die Levitiese tabernakel onrein was. Eli en sy twee seuns van (Hophni en Pinchas wat gesterf het) het die verkeerde ding gedoen. Die Levitiese orde het dus besoedel geraak, en daarna het hy nooit weer die regte status gekry nie. So wat het gebeur? Ons kom by Tweede Samuel toe koning Dawid die gebod gegee het om ‘n spesiale tabernakel te skep. Dit was nie die Levitiese tabernakel nie. Omdat die Levitiese tabernakel onrein was.

Shemuel Bet (2 Samuel) 6:17
17 Toe bring hulle die ark van die HERE en sit dit op sy plek in die middel van die tabernakel wat Dawid daarvoor opgerig het. Daarna het Dawid brandoffers en dankoffers gebring voor Yahweh.

Hoe kon koning Dawid dit doen? Koning Dawid was nie ‘n Leviet nie. Koning Dawid was uit die stam van Juda, net soos Yeshua later uit die stam van Juda sou wees. Nou het ons ‘n spesiale miniserie hieroor, op die tabernakel van Dawid, in Nasarener Skrifstudies, Deel 5. Ek moedig almal aan om dit te besoek. Dit is ‘n baie belangrike reeks en vertel alles oor die oorsprong van die Nazarene Israel -beweging. Maar wat basies gebeur het, is dat Shemuel (Samuel) ‘n interne-Melgisedekiese salwing ontvang het. Toe die Levitiese tabernakel onrein was, kon hy koning Dawid salf, en toe ontvang koning Dawid hierdie Melgisedekiese salwing. En aangesien koning Dawid ‘n profeet was, kon hy dan in die Melgisedekiese tabernakel dien. So, daar is ons. Koning Dawid is dan op sy beurt die voorvader van Yeshua, en Yeshua is nou ‘ ons Hoëpriester in die hemele volgens die orde van Melgisedek ”, Soos dit staan in Psalms 110: 4 en in die boek Hebreërs.

Maar wat beteken dit nie (en baie mense dink dit), maar dit beteken nie dat Yeshua se liggaam op aarde niks te doen het nie. Volgens die Groot Kommissie en die Vyfvoudige Bediening het die liggaam van Yeshua die missie om die wêreldwye geordende koninkryk van Yeshua op te rig, te vestig en uit te brei. Dit geld nou wanneer ons nie ‘n gereinigde Levitiese priesterskap het nie en ook nie ‘n gereinigde Levitiese altaar het nie. Dus, op die oomblik, die Rabbynse Orde, dit is nie ‘n gereinigde Levitiese Priesterskap nie, ongeag wat hulle sê. En hierdie derde tempel sal ook nie weer ‘n gereinigde Levitiese altaar wees nie, ongeag wat hulle sê. Die volgende tempel wat ons gaan sien, is ‘n tempel van die Messias, maar daarna sal daar ‘n vierde tempel wees. Ons sal binne ‘n oomblik daaroor praat.

Maar die doel van die Melgisedekiese Orde is om Yeshua se Koninkryk uit te brei na alle nasies volgens (by wyse van) die Groot Opdrag en die Vyfvoudige Bediening. En daar is reëls hiervoor; ons praat oor die reëls in Handelinge 15 Orde en ook in die Torah -regering. Baie belangrike studies, ek moedig almal aan om dit te bestudeer.

Mattiyahu (Matteus) 28: 18-20
18[Yeshua had said] “Alle gesag word aan my gegee in die hemel en op aarde.”
19 “Gaan dan heen en maak dissipels in al die nasies wat hulle dompel My naam ,
20 leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het ; en kyk, Ek is altyd by julle, tot aan die einde van die eeu. ” Amein.

Ons praat oor waarom ons slegs in die naam van Yeshua onderdompel in die gepaste naam, Waarom ons slegs in die naam van Yeshua onderdompel , in Nasarener Skrifstudies Deel 3 . U kan dit weer op die webwerf lees, u kan gratis ‘n pdf -aflaai aflaai, of u kan ‘n sagteband -eksemplaar op amazon.com teen ons koste koop.

Dit is effektief wat ‘n dissipel is. ‘N Dissipel is iemand wat vrywillig, gelukkig, met vreugde alles doen wat Yeshua ons beveel.

Baie mense vind Yeshua se gebooie dus swaar, weet jy. Maar as u van iemand hou, spandeer u graag u tyd en geld daaraan. As u ‘n stokperdjie het, spandeer u graag u tyd en spandeer u graag u geld. Is die aangename Yeshua ons stokperdjie? Is ons gelukkig om ons tyd deur te bring? spandeer ons graag ons geld? Is daar iets anders wat ons eerder wil doen, of is dit die ding wat ons die graagste in ons lewe wil hê om ons man, Yeshua, te behaag? Na alles wat Hy vir ons gedoen het? Kyk na mense se dagbeplanners en kyk na hul finansiële rekords, en u kan weet wat die belangrikste vir hulle is. Want dit is waar hulle hul vrye tyd deurbring. So, waar spandeer ons ons vrye tyd? As u die mense, wat hul vrye tyd spandeer, probeer om alles in hul vermoë te doen om Yeshua se geordende koninkryk te bevorder, is dit gewoonlik ‘n dissipel.

Dit is die punt van die Melgisedekiese Orde, om Yeshua se Koninkryk uit te brei na alle nasies, en dit is die missie (die Groot Opdrag) van ware dissipels.

Maar ons weet dat die Levitiese en die Melgisedekiese Orde saamgevoeg sal word na die insameling (na Armageddon) soos dit in Jesaja staan.

Yeshayahu (Jesaja) 66: 20-21
20 “Dan moet hulle al u broers uit al die nasies as ‘n offer aan die HERE bring, op perde en in waens en in werpsels, op muile en op kamele, na my afgesonderde berg Jerusalem, ”sê Yahweh,“ terwyl die kinders van Israel in die huis van Yahweh ’n offer bring in’ n skoon vat.
[Dus, waar die Melgisedekiese orde gegaan het, om dissipels in alle nasies op te wek, sal ons almal eendag, ná Armageddon -byeenkoms, terugkom. Op perde, in waens, in werpsels, op muile en kamele, in treine, vliegtuie, motors, bote … wie weet wat, na sy afgesonderde berg, Jerusalem.]
21 En ek sal sommige van hulle ook vir priesters en Leviete neem , ”Sê Yahweh.

So, wat Yahweh hier sê, is dat diegene van die Melgisedekiese Orde wat na die land Israel terugkeer, saamgesmelt sal word met wat oorgebly het van die Levitiese (Rabbynse) Orde. Volgens profesie gaan daar nie baie van hulle wees nie. Maar ons sal weer saamsmelt en dan sal die Torah weer verander. Omdat ons nou in die Melgisedekiese orde nie ‘n offeraltaar nodig het nie, want ons is in die verspreiding. As ons terugkom na die land Israel, sal daar weer ‘n offeraltaar wees. En ek het besef dat baie Christene se koppe net versmelt toe ek dit sê, maar kyk.

Yehezqel (Esegiël) 45:22
22 “En op daardie dag sal die nasi (prins) vir homself voorberei en vir die hele bevolking van die land ‘n bul as sondoffer. “

Sodra die Melgisedekiese en die Levitiese orde saamgevoeg is, sal daar weer ‘n tempel wees om te bedien, waarskynlik met die Levitiese Torah. Maar let op dat Esegiël, hoofstukke 44 tot en met 46, praat van ‘n tempel wat nog nie gebou is nie; ons weet dat dit nog nie gebou is nie, want die afmetings verskil baie.

Dit spreek ook van ‘n nasi (prins). Hy gaan ‘n grondwetlike prins word. Hy gaan ‘n oorerflike heerser wees. Hy sal Torah -wette hê om te gehoorsaam, maar hy sal ‘n oorerflike leier wees. Soos Esegiël 45, sê vers 22 vir ons dat daar weer ‘n offeraltaar sal wees waarin die nasi kan offer. Mense sê, “ Wel, dit is Yeshua. ‘Ek sê, hoe kan dit Yeshua wees? Yeshua was die sondelose en vlekkelose lam. Moet Yeshua ‘n sondeoffer vir homself aanbied? Wat ons moet verstaan, is dat Yeshua ons Hoëpriester in die hemele is. Hy verwag van ons as sy liggaam om dinge vir Hom op aarde uit te loop en dat daar weer ‘n nasi (‘n konstitusionele prins) oor die gesamentlike volk Israel sal heers. Weer eens sien ons dit in Esegiël 45 vers 22. Ons weet dat dit ‘n mens is, omdat hy ‘n sondeoffer vir homself aanbied, dit is iets wat Yeshua nie gaan doen nie.

Dus, in al hierdie dinge praat ons oor die Torah en die getuienis. Ons praat oor die verhouding tussen die Torah en die getuienis, en ons sal in die volgende hoofstuk meer oor die getuienis voortgaan, Die aanhoor van Yahweh se stem .

Kom ons kyk na wat in Psalms staan, die meeste mense glo dat koning Dawid die Psalms deur die Gees geskryf het. Dit is dus eintlik die Gees wat hierdie Psalms deur koning Dawid as ‘n leë houer spreek. En daar word gereeld na Psalms 119 verwys as die Wet Psalm of die Torah Psalm.

Psalms 119: 44-45
44 So sal ek u Torah onderhou[Law] vir ewig en altyd,
45 En ek sal loop by vryheid, Want ek soek U voorskrifte.

Wat koning Dawid sê, is dat daar tye sal wees dat u die letter van die Torah moet breek. Dit moet nie gebeur gereeld, en as u die letter van die Torah gaan breek, moet u weet waarom u dit doen enigste rede moet wees, is omdat die Gees jou vertel om dit te doen. U vra wat ek daarmee bedoel, en dit is waaroor ons sal praat Die aanhoor van Yahweh se stem .

Ons kom in die eindtyd in. Daar lê ‘n paar baie moeilike situasies voor. Wat ons dus moet doen, is om die missie te onthou; om die geordende koninkryk van Yeshua in alle nasies te vestig. En as ons dan van die letter van Torah gaan afwyk, hoef dit net te wees, want dit is wat Yeshua se stem gesê het. Ons moet versigtig wees; Satan het ook ‘n stem. Die manier waarop u die verskil kan onderskei, is dat Yeshua se stem stil en klein is, vriendelik en stil en liefdevol. Satan se stem is tipies kwaad en druk en opgewonde, dit is haastig en hierdie soort dinge. Dit is dieselfde ding wat die apostel Shaul (Paulus) in Galasiërs sê.

Galasiërs (Galasiërs) 5:13.
13 Want julle, broeders, is opgeroep vryheid; enigste gebruik nie vryheid as ‘n geleentheid vir die vlees nie , maar dien mekaar deur liefde.

Wat Shaul sê, is dat u nie noodwendig die letter van die Levitiese Torah hoef te gehoorsaam nie. Hoekom? Omdat u in die verspreiding is, omdat u onder die Melgisedekiese orde is, omdat dit ‘n profetiese orde is. Ons is veronderstel om in die Gees te luister. Maar ons moet dit nie doen ten kwade nie, ons moet dit net ten goede doen. Ons doel is om die wêreldwye geordende koninkryk van Yeshua te vestig. Shaul waarsku dat ons nie vryheid as ‘n geleentheid vir die vlees moet gebruik nie, maar mekaar deur liefde dien. Omdat dit uiteindelik die manier is waarop ons Yeshua se geordende koninkryk oprig. Shaul sê dieselfde ding in verskillende woorde in 2 Korintiërs.

Qoritim Bet (2 Korintiërs) 3:17
17 Nou is Yahweh die Gees; en waar die Gees van Yahweh is, is daar vryheid .

Wat Shaul sê, is dat die Gees voorrang geniet as ons luister na die stem van die Gees en die Gees vir ons sê om iets te doen wat nie in die letter van die Torah staan nie. Want hoe het ons die letter van die Torah in die eerste plek gekry? In die eerste plek het die Gees vir iemand gesê om hierdie woorde neer te skryf, en dit is hoe ons die letter van die Torah gekry het.

Dus, as die Gees jou vertel,

Oké, in hierdie spesifieke geval wil ek nie hê dat u dit moet doen nie, ek wil dat u dit eerder doen “, dit sou baie gelyk het as ‘n liefdevolle pa vir sy seun sê: ‘Oké seun, nou wil ek gewoonlik hê dat u dit moet doen en nie daarvan moet afwyk nie, maar in hierdie spesiale geval het ek spesiale instruksies vir u. Op die oomblik wil ek hê dat u dit eerder moet doen.“Mense vra,” Kan u ons miskien ‘n voorbeeld hiervan gee ? ”

Goed, die voorbeeld wat gereeld gebruik word, is die van ‘n verkeersbeampte of polisiebeampte. Elohim verbied dus dat daar ‘n verkeersongeluk moet wees, maar dit gebeur deurgaans. Dus, as die polisie opdaag en hulle opdaag en die verkeer begin herlei, gaan hulle gereeld die verkeer na die aankomende baan stuur. En jy gaan sê: “Maar, maar ek kan nie in die aankomende baan ry nie, dit oortree die wet!” Goed, nee, jy oortree die padreëls, maar jy oortree nie die wet nie. Omdat u deur ‘n hoër gesag opdrag kry om iets besonders te doen. Die enigste sleutel is dat dit moet wees gedurende ‘n tyd waarin u deur ‘n hoër gesag opdrag daartoe kry. As u dit onder u eie gesag doen, kan u ‘n dodelike besering opdoen.

Kom ons kyk hoe Matteus hierdie soort dinge beskryf.

Mattiyahu (Matteus) 12: 3-4
3 Maar Hy sê vir hulle: Het julle nie gelees wat Dawid gedoen het toe hy honger was nie, hy en die wat saam met hom was?
4 hoe hy in die huis van Elohim ingegaan en die toonbrode geëet het wat nie was nie[technically] geoorloof vir hom om te eet, en ook nie[technically] vir die wat saam met hom was, maar net vir die priesters? ”

Hier is dit, die sabbatdag, en die Fariseërs sukkel met Yeshua omdat hulle deur die veld loop en die apostels die graan gryp en hulle eet terwyl hulle aangaan. So, sê hulle, waarom oes u dissipels op die sabbat? Goed, hulle was nie daar buite met die sekel en ‘n mandjie wat al die graan opgetel het nie. Dit was nie ‘n gereelde werksdag vir hulle nie, hulle loop eerder deur die veld, en hulle neem net ‘n happie terwyl hulle gaan. As jy ‘n granaatboom gehad het en jy het die granaatjie gegryp om te eet, of die vye of wat jy ook al sou loop, is dit nie ‘n groot probleem nie. Dit is nie oes nie. Yeshua probeer hulle daarop wys dat hulle nie eers die Torah verstaan nie, hulle weet nie wat die Torah is nie.

Goed, so wat was die verskil? Die verskil was dat koning Dawid op ‘n sending van Elohim was. Omdat dit uiteindelik die doel van Elohim gedien het en dit uiteindelik sou lei tot die bewind van die Messias, was dit nie verkeerd om dit te doen nie. Alhoewel dit tegnies teen die geskrewe letter van die wet was, was dit nie verkeerd om dit te doen nie. Omdat dit Yahweh se bedoeling was.

Dus, ek het die weermag in 1989 verlaat, en omtrent daardie tyd het hulle net die konsep bekendgestel van wat hulle die bedoeling van die bevelvoerder noem. Oorlog is ‘n baie verwarrende onderneming. Ek bedoel, jy het ‘n vyand wat op jou skiet en jou probeer doodmaak. Kommunikasie is moeilik, selfs in die beste tye, selfs in vrede is kommunikasie moeilik. So, dinge raak baie keer deurmekaar. Hulle het ‘n baie goeie konsep begin. Wat hulle begin het, was dat hulle die bedoeling van die bevelvoerder begin gee het. Met ander woorde, as u nie die heuweltop kan vang nie, of as u nie die spoorweghouer kan neem nie, probeer ons hierdie versending versterkings (of wat ook al) wat hierdeur kom, ontwrig gebied. As u nie presies kan doen wat u beveel is nie, kan u steeds iets doen om die algemene doel te bereik.

Dit is dieselfde soort ding. As ons verstaan wat Elohim se bedoeling is, om ‘n wêreldwye geordende koninkryk vir sy Seun te vestig, kan ons verstaan wanneer dit ‘n goeie tyd is om van die geskrewe letter van die Torah af te wyk of nie daarvan af te wyk nie. Ons moet in die Gees hoor en wat die Gees sê om te doen. En wanneer die Gees ons vertel om iets te doen wat in pas is met die vestiging van die wêreldwye koninkryk van die Messias.

Vir ‘n ander voorbeeld, in Eksodus 23, lees ons een van die gebooie wat aan die eersgeborene priesterskap gegee is. Let op dat dit soortgelyk is aan die gebooie in die Levitiese Priesterskap, maar hierdie besonderhede verskil, omdat die eersgeborene priesterskap minder algemene gebooie gehad het.

Shemote (Exodus) 23:14
14[Yahweh says] “Drie maal moet jy in die jaar ‘n pelgrimsfees vir my hou …”

Dit beteken dat onder die Eerstgebore Priesterskap almal drie keer per jaar na die offeraltaar sou kom en die nasie verenig moes word. Maar let op in 1 Konings hoe die profeet Eliahu (Elia) dit nie gedoen het nie.

Melachim Aleph (1 Konings) 17: 4-5
4 “En jy sal uit die spruit drink, en ek het die kraaie beveel om jou daar te voed.”
5 En hy het gegaan en gedoen volgens die woord van die HERE: want hy het by die Wadi Qerith gaan bly , wat in die Jordaan uitloop.

Waarom het Eliahu nie drie keer per jaar na Jerusalem gegaan nie? Omdat Yahweh hom beveel het om in die Wadi Qerith te gaan bly (omdat daar ‘n droogte in die land was). Dus, ‘n profeet gaan beslis die letter van die Torah hou! Nie in hierdie geval nie. Omdat hy aan ‘n hoër gesag geantwoord het.

‘N Ander voorbeeld is Hosea. As u ‘n Levitiese priester is, is dit verbied om met ‘n hoer te trou. Yahweh is nie groot oor hoerery nie. Maar profete word soms gevra om baie vreemde dinge te doen.

Hosea (Hosea) 1: 2
2 Toe Yahweh deur Hosea begin spreek, sê Yahweh vir Hosea: “Gaan neem vir jou ‘n hoerery en kry kinders van hoerery, want die land het groot hoerery gepleeg deur van Yahweh af te gaan.”

Dit was ‘n teken vir die nasie van hoe hulle hoer gespeel het teen Yahweh. Daarom het Hy Hosea laat hoereer. Dit was weereens in stryd met die normale spesifieke instruksies, maar omdat Hoshea die stem van die Gees in sy oor gehoor het, het hy geweet dat dit iets was wat Hy veronderstel was om te doen.

Ten slotte, waaroor ons wil praat, is waarom soveel mense nie verstaan wat die ware definisie van Torah is nie. En om dit eerlik te sê, dit is omdat broer Ortodokse Juda nie verstaan wat die Torah is nie, en jou Messiaanse Jode hul begrip van Torah van Ortodokse Juda neem. Soos vroeër genoem, het u ook u Efraimiete en u twee-huisbewegings, u Messiaanse Israeliete, hulle neem ook hul definisie van Torah letterlik van Ortodokse Juda. Omdat Ortodokse Juda dit nie weet nie en ‘n sluier oor sy oë het, weet die ander groepe wat hul leiding volg ook nie wat dit is nie.

So, hoe het dit gebeur? Ortodokse Juda (of jy kan sê die Huis van Juda) het in die ballingskap van Babilon gegaan omstreeks 597 v.G.J. of 586 v.G.J., afhangende van die getalle wat jy gebruik. Daar was geen tempel in Babilon nie, so daar was geen plek vir die mense om hul tiendes, gawes en offergawes volgens Torah te bring nie. Sonder finansiering kan geen priesterskap lank dien nie, sodat die Levitiese Orde in duie gestort het. Sonder geestelike leierskap sou die mense in die Babiloniese kultuur begin assimileer het. Ons weet nie presies hoe dit gebeur het nie, maar ek het rabbis laat vertel dat ‘ die Rabbynse Orde het begin in die ballingskap na Babilon “, Dit is ‘n aanhaling. Weereens weet ons nie presies hoe dit gebeur het nie, maar wat ons wel weet, is dat die mense op ‘n stadium opgehou het om te luister na wat die Torah gesê het, en dat hulle die tradisies en leerstellings van die ‘grootmanne’ begin volg het, of wat het die rabbis in Hebreeus genoem. Die woord rav beteken ‘groot’, as u iemand ‘ravi’ (of rabi) noem, sê u ‘my grote’. Daarom sê Yeshua, “ maar laat u nie rabbi noem nie ”. Omdat een jou Rabbi is, is een jou Grootste in die hemele, en dit is Yahweh.

Goed, hier is ‘n prettige feit wat sal illustreer hoeveel Juda nie verstaan wat die Torah is nie. Die term gematria verwys na die feit dat sekere alfabet numeriese waardes aan die letters geheg het. Hebreeus het gematria waardes, ook antieke Grieks het gematria waardes, en Latyn het gematria waardes. As ons die woord Torah (letters tav, vav, resh, hooi) neem, het ons hierdie numeriese waardes. Die letter tav het ‘n numeriese waarde van 400, die letter vav het ‘n numeriese waarde van 6, die letter resh het ‘n numeriese waarde van 200 en die letter hey het ‘n numeriese waarde van 5. En as ons dit alles optel, gaan ons ‘n gematria -waarde van 611 vir die woord Torah kry.

Nou neem ons die prettige feit na die Talmoed. (As jou kop begin seermaak, is dit omdat ons na die Talmoed kyk, oké. Ek vra om verskoning). Maar in die Talmoed kan ons Juda se konsep van wettisisme begin verstaan. Wettisisme is wat u checklist-redding of checklist-justification kan noem. Met ander woorde, ons is nie geregverdig omdat Yahweh ons onverdiende guns bewys het nie, maar ons is geregverdig omdat ons hierdie lys van gebooie doen (dinge wat ons veronderstel is om te doen) en ons weerhou ons van hierdie lys van gebooie (dinge wat ons nie veronderstel is om te doen nie) te doen). Dit is die idee van Juda. Dit is op reëls gebaseer, dit het niks te doen met ‘n liefdevolle vader wat probeer om sy kinders groot te maak soos hulle moet nie, sodat wanneer hulle ouer is, hulle nie daarvan sal weggaan nie. Dit het te doen met die verdien van u redding deur alles te doen wat u veronderstel is om te doen en nie alles te doen wat u nie moet doen nie. Dit is baie analities en iets gaan verlore, iets baie, baie krities en belangrik, soos om die stem van Yahweh te hoor en die getuienis van Yeshua . Die wat verdwaal.

Goed, so ons kom na Wikipedia, en ons tik 613 regspunte in, want as u in die Messiaanse beweging was of as u by twee-huis mense was, het u waarskynlik die term 613 regspunte gehoor. Wat ons uitvind, is dat hierdie konsep van 613 regspunte effektief ‘n rabbynse mite is. En nie net dit nie, maar dit is ook ‘n baie verwarrende rabbynse mite. Ons gaan daarna kyk.

Ons tik in Wikipedia 613 regspunte en dit is wat dit sê.

“Die Talmoed merk op dat die Hebreeuse numeriese waarde (gematria) van die woord Torah 611 is[as we just saw] en die kombinasie van Moses se 611[alleged] gebooie met die eerste twee van die tien gebooie wat[they say] was die enigste wat direk van Elohim gehoor is[completely false claim] , tel tot 613.
Voetnota: Babiloniese Talmoed Makkoth 24a.
[Wikipedia; 613 Regspunte].

Goed, nou gaan ons ‘n ernstige probleem hiermee onderneem, want in die eerste plek gaan mense deur die Torah, en hulle tel die positiewe en die negatiewe gebooie bymekaar en kom nie met 611 nie. U moet die Torah ernstig martel om 611 gebooie daaruit te kry. En tweedens is die Tien Gebooie (die eerste stel tafels) deur Elohim aan Moshe gegee. Dus, hoe kan ons sê dat Elohim slegs die eerste twee van die tien gebooie bepaal het? En dan is dit Moshe wat die res bepaal het?

Wel, dit is toevallig die Ortodokse Joodse konsep. Ons verstaan dus dat Yahweh sy Torah aan Moshe gegee het, en Moshe dan Yahweh se Torah aan die res van die mense gegee het. En dit was ook die taak van die Levitiese priesterdom om Yahweh se Torah aan die res van die mense te leer. Wel, dit is wat in die ballingskap na Babilon uitgegaan het, en hulle het nooit weer teruggekom nie.

Wat Ortodokse Juda in plaas daarvan leer, is dat Yahweh aan Moshe die gesag gegee het om sy eie Torah in elke generasie te stel. Toe het Moshe uiteindelik Josua die hande opgelê. Joshua het toe die regters die hande opgelê. Dan lê die beoordelaars uiteindelik die hande op die wyses, ensovoorts, totdat u by die rabbi’s kom. Dit is ‘n mite wat baie ooreenstem met die mite van opvolging van die pous, dieselfde ding; dit is net in ‘n hoek van 90 grade teenoor mekaar. ‘N Baie, baie ander, baie verkeerde soort ding.

Weereens, om aan te dui dat die eerste twee van die Tien Gebooie die enigste was wat direk van Elohim gehoor is, nee.

Ons kom dus by die voetnoot by die Babiloniese Talmoed Makkoth 24a. Dit begin eintlik in 23b.

R. Simlai het tydens die prediking gesê: ‘Seshonderd en dertien voorskrifte is aan Moses meegedeel, daar is honderd vyf en sestig negatiewe voorskrifte, wat ooreenstem met die aantal sondae[in the year] , en tweehonderd agt en veertig positiewe voorskrifte, wat ooreenstem met die aantal lede van die menslike liggaam . ”
(Rabbi Simlai, derde eeu nC).
[Babiloniese Talmoed; Makkoth 23b-24a].

Verskoon my? Dus, dit het niks met sonaanbidding te doen nie, en ons kyk nie na die hemelliggame nie en skryf nie toe nie, maar skryf dinge toe aan wat Yahweh gesê het. Ons skryf dinge nie toe aan die son, die maan en die sterre nie. Dit het niks daarmee te doen nie, nee. Um, ja, dit doen! Ons skryf dinge nie toe aan die emosies van die hemelliggame, son, maan, sterre nie. En ons verhef nie die son, en die maan, sterre nie. Ons verhef nie mans nie. Ons het nie ‘n sekere aantal gebooie nie, want ons lig die son op en omdat ons mense verhef. Ag, nee. Ja! Dit is presies wat gebeur!

Goed, dit was die mening van Rabbi Simlai, hy was ‘n rabbi uit die derde eeu. Die probleem in die Judaïsme is dat, met die nuwe model sedert Babilon, as iets ‘n tradisie is vir drie of vier geslagte, dit dan die gewig van die wet aanneem. As dit effektief in die Talmoed opgeskryf of gekodifiseer is, word dit effektief in die wet gekodifiseer. Alhoewel dit ‘n heeltemal verkeerde konsep is en al gaan mense deur die Torah en (alhoewel sommige mense dit doen), kan die meeste mense nie met 611 gebooie vorendag kom nie. En tog word dit in die Talmoed geskryf, so dit is wat hulle gedwing voel om te doen. Laat ons aangaan.

‘Het R. Hamnuna gesê: Wat is die[authentic] teks hiervoor? [Hmm, goeie vraag! Ja, inderdaad, wat is die outentieke teks hiervoor?]. Moses het ons Torah beveel, ‘n erfdeel van die gemeente van Jakob [Nee, verskoon my, Yahweh het ons Torah beveel deur Moshe, Yahweh beveel die Torah], Torah is in letterwaarde (gematria) gelyk aan 611. Ek is en jy sal geen[other Gods] word nie gereken nie,[because] het ons uit die mond van die Magtige gehoor[Divine] .
[Babylonian Talmud Makkoth 23b-24a]

Dus, die letters Torah tel op tot 611 (okay, so …?) En wat hy dan sê, is dat dit byvoeg in die eerste (Ek is) en die tweede (U sal geen ander Elohim voor my aangesig hê nie) gebooie. En dan word die res van die gebooie nie gereken nie. Hulle het gedink dat hulle die eerste twee gebooie uit die mond van die Goddelike gehoor het, daarom moet daar 613 gebooie per definisie aan die Seun en aan mense toegeskryf word. Dus, as u die frase 613 gebooie hoor, is dit waar dit vandaan kom. So, wat dink Yahweh oor dit alles?

Yirmeyahu (Jeremia) 11: 1-4
1 Die woord wat tot Yirmeyahu (Jeremia) van Yahweh gekom het en gesê het:
2 “ Hoor die woorde van hierdie verbond [die verbond wat Yahweh gegee het. Moenie u eie dinge bedink nie, hoor die woorde van hierdie verbond] en spreek met die manne van Juda en met die inwoners van Jerusalem,
3 En sê vir hulle, so sê die HERE Elohim van Israel: Vervloek is die man wat die woorde van hierdie verbond nie gehoorsaam nie
4 wat Ek julle vaders beveel het op die dag toe Ek hulle uit Egipteland uitgelei het, uit die ysteroond, en gesê het: Gehoorsaam my stem en doen volgens alles wat ek u beveel ; so sal julle My volk wees, en Ek sal julle Elohim wees … ”

Eintlik het Hy gesê: ‘ En hou die woorde van hierdie verbond ”. Yahweh parafraseer homself, dit is omdat Hy ‘n liefdevolle Vader is wat sy kinders probeer onderrig in wat belangrik is. Maar ons broers en susters in die Ortodokse Juda luister nie. Hy sê, “Hoor, luister na my stem, en doen volgens wat Ek jou beveel. Moenie u eie reëls opstel nie; moenie dinge toeskryf aan die beweging van die son, maan en sterre nie. Moenie sê dat dinge te wyte is aan die aantal lede van ‘n man se liggaam nie. Maar gehoorsaam my stem!

Hoe kan u die stem van Yahweh gehoorsaam as u dit nie kan hoor nie? Ons sal in die volgende hoofstuk daaroor praat.

So, wat is die verhouding? Hoe het ons die geskrewe Torah gekry? Ons het die geskrewe Torah omdat iemand die woorde van die Gees neergeskryf het. Die Gees het gepraat en iemand het hulle neergeskryf. Dit kom alles neer op die gehoor en gehoorsaamheid van Yahweh se stem, of dit nou in die oorvorm gehoor word of dat ons die geskrewe vorm gehoorsaam, alles kom van die Gees. Alles kom van Yahweh af. En wat broer Juda vergeet het, en wat die Messiaanse Juda en die Efraimiete en die twee-huis gemeenskap almal vergeet het, is hierdie basiese boodskap van ons liefdevolle Vader wat vir sy kinders probeer sê:

Ek het jou lief; Ek weet dat jy al baie deurgemaak het; wat Ek wil hê jy moet doen, is dat Ek wil hê jy moet na my stem luister. As jy van my hou, wil ek hê jy moet leer om na My te luister. En as EK vir jou sê om iets te doen, het ek nodig dat jy My vertrou, en ek het nodig dat jy dit moet doen. U gaan beproewings ondergaan, u gaan uitdagings ondervind, u gaan probleme ondervind. Maar as jy na My luister en My vertrou en alles doen wat Ek vir jou sê, sal alles regkom. Maar julle moet My stem hoor en gehoorsaam.

Dit is dus ons leer oor die Torah en die getuienis. Ons doen dit as ‘n voorbereiding, as ‘n deel-een vir ‘n tweeledige onderrig, en deel twee is ons volgende hoofstuk in die boek “ Spiritualiteit en hartsake “. As ons praat oor die lewensbelangrike, wesenlike belangrikheid van die gehoor en gehoorsaamheid aan die stem van Yahweh. Sluit asseblief weer by ons aan vir deel 2.

Shalom.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give