Chapter 2:

Yeshua, die Nasarener Israeliet

“Dit is ‘n masjienvertaling. As u ons wil help om dit reg te stel, kan u ‘n e-pos stuur na contact@nazareneisrael.org

In die laaste hoofstuk het ons gesien dat die Christene en die Nazareners teen die vierde eeu twee heeltemal verskillende gelowe was – en dat die Christene die Nasareners vervolg het. Die geskiedenis dui aan dat die Messias Yeshua ‘n Nasarener was. Geskiedenis is egter nie genoeg nie – ons moet alles uit die Skrif bewys. So, was Yeshua a Christen , of was Hy ‘n Nasarener ?

Die Hernieuwde Verbond (Nuwe Testament) vertel ons dat die Messias Yeshua ‘n Nasarener genoem sou word omdat Hy grootgeword het in ‘n stad met die naam Nasaret (Natseret, נצרת ). Kom ons kyk na die Aramees Peshitta.

Matteus 2:23
23 En hy het gekom[and] woon in die stad wat Nasaret genoem word,[so] dat vervul sou word wat die profeet gesê het: “Hy sal ‘n Nasarener genoem word.”
Oos -Peshitta
ואתא עמר במדינתא דמתקריא נצרת איך דנתמלא מדם דאתאמר בנביא דנצריא נתקרא

Soms soek mense hierdie verwysing in Engelse vertalings van die Tanach (Ou Testament), maar hulle vind dit nie, want die verwysing is na die Hebreeus van Jesaja 11: 1, waar daar gesê is dat ‘n Rod (King David) sou groei uit die stam van Jesse, die vader van David, en dat ‘n tak (Yeshua) uit sy wortels sou groei. Die Hebreeuse woord vir ‘tak’ is Netzer ( נצר ) (getoon in die skaduryke gebied).

Jesaja 11: 1 ABA
11 Daar sal ‘n staaf uit die stam van Isai en ‘n tak kom[Netzer] sal uit Sy wortels groei.
Hebreeuse Masoretiese teks
וְיָצָא חֹטֶר מִגֵּזַע יִשָׁי | וְנֵצֶר מִשָּׁרָשָׁיו יִפְרֶה

Matteus word in Aramees getoon en Jesaja is in Hebreeus, maar deur die vokale weg te laat, kan ons sien dat Nasarener ( נצריא ) en Netzer ( נצר ) het dieselfde wortel ( נצר ), daarom was dit korrek dat Matteus gesê het dat Yeshua ‘n Nasarener genoem sou word.

In die Hebreeuse en Aramese denke, as Yeshua ‘n Nasarener genoem is, dan sou Sy volgelinge ook Nasareners wees. Dit is die rede waarom die Fariseërs in Handelinge 24: 5 die apostel Shaul (Paulus) nie daarvan beskuldig het dat hy ‘n Christen is nie, maar dat hy ‘n leier van die sekte van die Nasareners was.

Ma’asei (Handelinge) 24: 5
5 “Want ons het hierdie man ‘n plaag gevind, ‘n skepper van onenigheid onder al die Jode regoor die wêreld en ‘n leier van die sekte van die Nasareners.”

Maar waarom het die Fariseërs gesê dat die apostel Shaul deel was van ‘n sekte? In Hebreeus is die term “sekte” min ( Sedert ), wat beteken: a vertrek . Die basiese idee is dat die geloof wat Yahweh aan Israel op die berg Sinai gegee het, die ware en korrekte geloof is – en dat al die ander dinge van daardie geloof afwyk. Vir die Fariseërs om te sê dat Shaul dus deel was van ‘n ‘sekte’, sou hy sê dat hy van die waarheid afgewyk het. Shaul het egter gevoel dat hy die waarheid nie verlaat het nie, want hy glo steeds alles wat in die Torah en in die profete staan.

Ma’asei (Handelinge) 24:14
14 “Maar dit bely ek aan julle: volgens die manier waarop hulle ‘n sekte noem [KJV: kettery], aanbid ek die Elohim[God] van my vaders, glo alles wat in die wet geskrywe is[of Moshe] en in die profete. ”

Ons sal hierdie onderwerp in latere hoofstukke weer besoek, sodra ons meer agtergrondinligting het. Laat ons egter op die oomblik opmerk dat Shaul nooit beweer het dat hy ‘n Christen is nie. Hy het eerder beweer dat hy ‘n Israeliet was – en hy het gesê dat hy steeds alles glo wat in die wet en in die profete staan. Dit is iets wat die meeste Christene nie eerlik kan sê nie.

Alhoewel die woord ‘sekte’ na ‘n kultus kan verwys, verwys dit meestal na ‘n onderafdeling van iets groter. Die Christendom kan byvoorbeeld in verskillende sub-sektes verdeel word (byvoorbeeld Katoliek, Protestant en Ortodoks)-en binne hierdie sektes is daar nog meer sub-sektes. Binne die Protestantisme is daar byvoorbeeld Lutherane, Baptiste, Metodiste, Pinksters, ens. Ironies genoeg beskou die lede van sommige sektes die lede van alle ander sektes as ketters – en hierdie gesindheid is skriftuurlik, selfs al word dit verkeerd toegepas.

Judaïsme is eweneens eksklusief en gefragmenteerd. Die Ortodokse Jode vorm die grootste sekte, maar daar is ook konserwatiewe Jode, Hervormde Jode, Karaïetiese Jode, Hasidiese Jode en ander. Die Ortodokse Jode beskou al die ander sektes as ketters (soos geïmpliseer in die taal van Handelinge 24:14 hierbo).

Dit help om te verstaan dat die Skrif groepe mense noem volgens hul gesindhede en oortuigings. Dit wil sê, dit etiketteer hulle volgens hul gees. Dit is waarom dieselfde sektes vandag nog bestaan as in die eerste eeu, net met verskillende name, omdat dieselfde geeste vandag nog bestaan.

Eerste eeu Vandag
Fariseërs Orthodox
Helleniste/Griekse Jode Hervorming
Nazarenes Nazarenes
“Fariseërs wat geglo het” Messiaanse Jode

Die sekte van die Fariseërs van die eerste eeu het hul naam in die Middeleeue verander, en nou word dit die Ortodokse Jode genoem. Die Karaïtiese Jode van vandag kom af van die sekte van die Sadduseërs. Alhoewel daar geen direkte verband is nie, is die Helleniste van die eerste eeu (in sommige vertalings ook die ‘Griekse’ Jode genoem) soortgelyk aan die hervormde Jode van vandag, omdat hulle dieselfde gees het. Soos ons later sal sien, is die rabbynse Messiaanse Jode van vandag soos die “Fariseërs wat geglo het” van Handelinge 15. (Ons sal in meer besonderhede oor die Messiaanse Jode praat terwyl ons aangaan.) Omdat dit ons later sal help, sal ons ‘n bietjie meer tyd daaraan bestee om te leer wie hierdie groepe nou is.

Die Skrif noem mense volgens hul oortuigings en hul lewenswandel. Israel word byvoorbeeld Israel genoem omdat hulle in Israel se Elohim glo. As ons egter lees oor die Grieke (Helleniste) van die hernieude verbond, is dit nie etniese Grieke nie, maar minder vroom Jode wat ‘n indringer gehoorsaam het, eerder as Yahweh. Ongeveer tweehonderd jaar voor Yeshua het die Helleniese koning Antiochus Judea binnegeval, en hy het die hele Israeliete beveel om Yahweh te vergeet en Griekse gode te aanbid. Diegene wat hom gehoorsaam het (selfs gedeeltelik), is as ‘n neerhalende term ‘Grieke’ (of Helleniste) genoem omdat hulle Griekse gebruike en tradisies aangeneem het.

Maqabim Aleph (1 Makkabeërs) 1: 41-43
41 Verder het koning Antiochus sy hele koninkryk geskryf, dat almal een volk moet wees,
42 En elkeen moet sy wette verlaat; daarom het al die heidene ooreengekom volgens die gebod van die koning.
43 Ja, baie van die Israeliete het ook ingestem tot sy godsdiens, en hulle het aan die afgode geoffer en die sabbat ontheilig.

Dit was algemeen om mense volgens hul geloof te noem tot in die Verligting (dws die Luciferisme) van die sewentiende en agtiende eeu. Dit is ook toe die Hervormde Judaïsme ontstaan het. Hervormde Jode meen dat dit goed is om gelowe te meng, en hulle is oop om te hoor van ander gelowe. Dit is dieselfde gees as die Grieke (Helleniste) van die eerste eeu – en dit is dalk die rede waarom die Fariseërs hulself afgevra het of Yeshua onder die Grieke buite die land sou gaan leer.

Jochanan (Johannes) 7: 34-35
34 “Julle sal My soek en My nie vind nie, en waar Ek is, kan julle nie kom nie.”
35 Toe sê die Jode onder mekaar: Waar wil Hy heengaan sodat ons Hom nie sal vind nie? Is Hy van plan om na die verspreiding onder die Grieke te gaan en die Grieke te onderrig? ”

Later sal ons sien dat die Christendom waarskynlik onder die Helleense Jode ontstaan het, maar wat ons hier moet sien, is dat die Skrif ons nie volgens ons genetika benoem nie, omdat Yahweh nie omgee vir ons genetika nie, maar vir ons harte. Dit is ook waarom Yochanan HaMatbil (Johannes die Doper) aan die Fariseërs en die Sadduseërs gesê het dat hulle genetika geen waarborg vir redding is nie.

Mattityahu (Matteus) 3: 7-9
7 Maar toe hy baie van die Fariseërs en Sadduseërs sien kom na sy onderdompeling[baptism] , het hy vir hulle gesê: “Adderbrood! Wie het jou gewaarsku om te vlug vir die toorn wat kom?
8 Dra daarom vrugte van bekering,
9 en dink nie om vir julleself te sê: Ons het Avraham as ons vader nie. Want Ek sê vir julle dat Elohim uit hierdie klippe kinders kan verwek vir Avraham! ”

Daar word vermoed dat daar vandag (na die Verligting) ‘n verskil is tussen ‘n Israelier en ‘n Israeliet. Om ‘n Israelier te wees (dws om in die land Israel te woon) benodig u papierwerk van die staat. Om ‘n Israeliet te wees, bekeer u egter eenvoudig tot die aanbidding van die Elohim van Israel, soos Root (Rut) gedoen het.

Wortel (Rut) 1: 16-17
16 Maar Rut het gesê: ‘Smeek my om u nie te verlaat nie, of om terug te keer dat ek u volg; Want oral waar jy gaan, sal ek gaan; En oral waar jy bly, sal ek bly; U volk sal my volk wees, en u Elohim, my Elohim.
17 Waar jy sterf, sal ek sterf, en daar sal ek begrawe word. Yahweh doen so aan my, en meer nog: As niks anders as die dood jou en my skei nie. ”

Ironies genoeg, terwyl Ruth ‘n Israeliet geword het op die oomblik dat sy trou aan die Elohim van Israel beloof het, sou sy waarskynlik van die hand gewys word as sy vandag sonder die papierwerk van die regering na die grens van Israel kom. Hierdie soort onderskeid bestaan nie in die Skrif nie, want in die Skrif, hoe jy ook al aanbid (en hoe jy jouself identifiseer), dit is wie jy is (en dit is wat jy genoem word).

Met dit alles in gedagte, laat ons dan daarop let dat die apostel Shaul self geïdentifiseer het as ‘n Israeliet (‘n volgeling van die Elohim van Israel), en nie as ‘n Christen nie.

Qorintim Bet (2 Korintiërs) 11:22
22 Is dit Hebreërs? Ek ook. Is hulle Israeliete? Ek ook. Is hulle die saad van Abraham? Ek ook.

Shaul het vir die Jode in Rome gesê dat Elohim nie sy volk Israel verwerp het nie, want hy was ook ‘n Israeliet.

Romeine 11: 1
1 Ek sê dan, het Elohim sy volk weggewerp? Beslis nie! Want ek is ook ‘n Israeliet, uit die nageslag van Abraham, uit die stam van Benjamin.

Toe Shaul na Rome geneem is, wou die Jode daar hoor van die Nazarener sekte van die Israelitiese geloof (eerder as oor die torahless Christendom).

Ma’asei (Handelinge) 28:22
22 “Maar ons wil graag van u hoor wat u dink; want wat hierdie sekte betref, weet ons dat daar oral teëgestaan word. ”

Die verskil tussen die oorspronklike Nazarene -geloof en die torahless Christendom het baie te doen met wat ywer vir die drie L’s genoem kan word:

  1. Die land Israel
  2. Die Hebreeuse taal
  3. Die wet van Moshe

Die Nazareners het ywerig vasgehou aan hul erfenis in die land Israel, die Hebreeuse taal en die wet van Moshe, want soos ons in die volgende hoofstuk sal sien, het hulle die wet van Moshe verstaan as ‘n huweliksverbond tussen hulle en Yahweh Elohim, wat hulle moes gehoorsaam as hulle deel van die bruid wou wees.

In teenstelling hiermee leer die Christelike kerk dat die wet nie ‘n huweliksverbond is nie, en dat daar ‘n einde gemaak is aan (en ‘n goeie raaisel! “Sou baie van hulle sê).

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give