Chapter 21:

Ismael in die eindtyd

“Dit is ‘n masjienvertaling. As u ons wil help om dit reg te stel, kan u ‘n e-pos stuur na contact@nazareneisrael.org

Adam en Havvah (Eva) val uit die guns van Yahweh omdat hulle nie sy stem gehoorsaam het nie. Daarna het Yahweh ‘n plan van verlossing in meerdere stappe in werking gestel wat al Avraham se nakomelinge betrek het.

Soos ons vroeër gesien het, het Yahweh ‘n spesiale verbond met Avraham gesluit omdat hy die stem van Yahweh gehoorsaam het.

B’reisheet (Genesis) 22: 15-18
15 Toe roep die boodskapper van die HERE vir Abraham ‘n tweede keer uit die hemel,
16 en sê: Self het ek gesweer, spreek die HERE, omdat jy dit gedoen het en jou seun, jou enigste seun, nie weerhou het nie.
17 seën sal Ek jou seën, en vermeerder Ek sal jou nageslag vermeerder soos die sterre van die hemel en soos die sand wat aan die see is; en jou nageslag sal die poort van hulle vyande in besit neem.
18 In u nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat u na my stem geluister het. ”

Terwyl die verbond deur Israel sou aangaan (wie se afstammelinge Efraim en Juda insluit), is daar ook ‘n seën gegee aan Avraham se ander seun, Ismael.

B’reisheet (Genesis) 17: 19-20
19 Toe sê Elohim: Nee, jou vrou Sara sal vir jou ‘n seun baar, en jy moet hom Yitzhak noem; Ek sal my verbond met hom oprig as ‘n ewige verbond en met sy nageslag agter hom aan.
20 En wat Ismael betref, ek het jou gehoor. Kyk, Ek het hom geseën en sal hom vrugbaar maak en hom baie vermenigvuldig. Hy sal twaalf vorste verwek, en Ek sal hom ‘n groot nasie maak[religious group] . ”

Soos ons vroeër gesien het, in die Skrif is die nasionaliteit van u eie godsdiens – dus toe Yahweh gesê het dat Hy van Ismael ‘n groot ‘nasie’ sou maak, bedoel hy dat Hy hom ‘n groot godsdiens (Islam) sou gee. Alhoewel Islam nie ‘groot’ is in terme van skriftuurlike akkuraatheid nie, is Islam baie groot in terme van blote getalle – en in die eindtydrol.

Yahweh gee nie om vir ons vlees nie, en op die ou end beteken etnisiteit niks vir Hom nie. Terselfdertyd het Yahweh egter histories sekere etniese groepe gebruik om sekere take vir Hom te vervul. Byvoorbeeld, Yahweh het Juda gebruik om die Messias voort te bring, en Hy het die Efraimiete gebruik om die aanbidding van ‘n Joodse Messias oor die hele wêreld te versprei. Terselfdertyd gebruik Hy Ismael ook om die Semitiese ideale van teokrasie en korporatiewe dissipline te handhaaf (wat vandag amper verlore gaan in die Efraimitiese en Joodse kultuur).

Daar is ‘n spesiale verhouding tussen Ismael en sy neef Esau. In Openbaring en die eindtyd ons sien dat Esau nie net die Rooms-Katolieke Kerk verteenwoordig nie, maar ook die sogenaamde sekulêre humanisme (wat eintlik meer ‘n godsdiens is wat die aanbidding van die mens en sy opinies verhef), insluitend sy politieke uitdrukkings, demokrasie, sosialisme en kommunisme. En daar is ook ‘n verborge verhouding tot sekere (maar nie almal nie) etniese Arabiere, deurdat Esau ook as Edom geïdentifiseer word.

B’reisheet (Genesis) 36: 8
8 Esau het op die berg Seïr gewoon. Esau is Edom.

Verder is daar ook ‘n band met die Arabiese en Moslemwêreld, deurdat Esau met die dogters van Ismael in die huwelik getree het. Genesis 28: 8-9 vertel ons byvoorbeeld dat Esau getroud is met Ismael se dogter Mahalath.

B’reisheet (Genesis) 28: 8-9
8 Esau het ook gesien dat die dogters van Kanaän sy vader Yitzhak nie behaag nie.
9 Esau het toe na Ismael gegaan en Mahalath, die dogter van Ismael, die seun van Abraham, die suster van Nebajot, as vrou geneem, saam met die vroue wat hy gehad het.

Genesis 36: 3 vertel ons dat Esau ook met Ismael se dogter Basmat getroud is.

B’reisheet (Genesis) 36: 1-3
1 Dit is nou die geslagsregister van Esau, wat Edom is.
2 Esau neem sy vroue uit die dogters van Kanaän: Ada, die dogter van Elon, die Hetiet; Aholibama, die dogter van Ana, die dogter van Sibeon, die Hewiet;
3 en Basmat, die dogter van Ismael, die suster van Nebajot.

Na ‘n paar geslagte het Ismael en Esau se genetika so deurmekaar geraak dat sommige mense (verkeerdelik) oorweeg Arabies en Moslem sinonieme te wees.

Ons sien verborge verbindings tussen Esau, Edom, die Arabiese wêreld en Ismael op plekke soos Genesis 27:39, waar ons vertel word dat Esau ‘n seën van die shemen ( Olie ) van die aarde. Hierdie term word dikwels vertaal as vetheid , maar dit vertaal ook as olie . Hierdie seën verduidelik waarom die Edomitiese Arabiese nasies oorvloedige petroleumbronne het.

B’reisheet (Genesis) 27: 39-40
39 Toe antwoord sy vader Yitzhak en sê vir hom[Esau] : “Kyk, jou woning sal van vet wees[oil] van die aarde [ מִשְׁמַנֵּי הָאָרֶץ ], En van die dou van die hemel van bo.
40 Deur jou swaard sal jy lewe, en jy sal jou broer dien; En as jy onrustig word, sal jy sy juk uit jou nek breek. “

Vers 40 verduidelik hoe beide Efraimiete en Jode Esau-Edom histories oorheers het, maar hoe Esau-Edom sal ontstaan en die jukke uit hul nekke sal breek. Sommige beskou dit as nou, met die Arabiese Lente van 2012, en die voortdurende verspreiding van Islam oor Europa en die res van die wêreld.

Ons moet ook weet dat daar ‘n verborge verhouding bestaan tussen die kristallose, Judaïsme en Islam wat onwankelbaar is, omdat al drie deel is van Mystery Babylon. In die Skrif word godsdienstige geeste as vroue beskryf, en Yeshua vertel ons dat die koninkryk van die hemele soos suurdeeg (dws sonde) is, wat ‘n vrou (Mystery Babylon) geneem en in drie mate maaltyd weggesteek het totdat dit alles gesuur was.

Mattityahu (Matteus) 13:33
33 ‘n Ander gelykenis het Hy met hulle gespreek: “Die koninkryk van die hemele is soos suurdeeg wat ‘n vrou geneem en in drie mate maaltyd weggesteek het totdat dit alles gesuur was.”

Maaltyd verwys na gemaalde (gedenatureerde) saad, en hierdie drie mate van meel is die drie belangrikste Babiloniese variasies van Avraham se geloof: Ortodokse Judaïsme (Juda), Babiloniese Christendom (Joseph-Efraim) en Ismael (Islam).

Suurdeeg simboliseer sonde, en in Matteus 16: 5-12 vertel Yeshua dat suurdeeg die sonde van valse leerstellings simboliseer.

Mattityahu (Matteus) 16: 5-12
5 En toe sy dissipels aan die ander kant kom, het hulle vergeet om brood te neem.
6 Toe sê Yeshua vir hulle: Pas op en pas op vir die suurdeeg van die Fariseërs en die Sadduseërs.
7 En hulle het onder mekaar geredeneer en gesê: Dit is omdat ons geen brood geneem het nie.
8 Maar Yeshua was daarvan bewus en het vir hulle gesê: “Kleingelowiges, waarom redeneer julle onder mekaar omdat julle geen brood gebring het nie?
9 Verstaan jy nog nie, of onthou jy die vyf brode van die vyf duisend en hoeveel mandjies jy opgeneem het?
10 Ook nie die sewe brode van die vier duisend en hoeveel groot mandjies jy opgeneem het nie?
11 Hoe verstaan u dat ek nie met u oor brood gepraat het nie? – maar om op te pas vir die suurdeeg van die Fariseërs en Sadduseërs. ”
12 Toe verstaan hulle dat Hy hulle nie gesê het om op te pas vir die suurdeeg van die brood nie, maar vir die leer van die Fariseërs en Sadduseërs.

As ons bereid is om dit te ontvang, is al drie hierdie godsdienste van voorneme om die Elohim van Avraham korrek te aanbid, maar hulle misluk almal, omdat hulle tans versuur is met sonde (dws valse leerstellings). Saam word hulle gebruik om die hele aarde af te breek en te oorwin — en nadat dit klaar is, sal die suurdeeg uitgebrand word deur die vure van die verdrukking. Wat ons egter hier moet sien, is dat hoewel elkeen van hierdie gelowe baie dinge verkeerd kry, dit ook ‘n paar dinge regkry. Elkeen van hierdie drie Mystery Babyloniese godsdienste beliggaam ‘n aspek van Yeshua se ware koninkryk. Byvoorbeeld, Judaïsme is tereg die voorstander van die konsep van Torah (dws wet), terwyl die Torahlose Christendom tereg die idee van liefde en die Gees volg, terwyl Islam die ideale van teokrasie en korporatiewe dissipline voorstaan.

As ons hierdie drie gesuurde Avrahamiese gelowe as ‘n boogskieter sou voorstel, sou dit trosse pyle wees wat rondom die ware middelpunt van die teiken (wat al drie eienskappe manifesteer) tref.

Die woord torah ( תורה ) is gebaseer op die hoofwoord yarah ( ירה ), wat beteken om uit te wys (asof om te onderrig). Dit beteken egter ook om te skiet , asof hy op ‘n boogskieter se doelskiet (dit wil sê ‘n doel) skiet.

OT: 3384 yarah (yaw-raw); of (2 Kronieke 26:15) yara ‘(yaw-raw’); ‘n primitiewe wortel; behoorlik om as water te vloei (dit wil sê na reën); tydelik, om te lê of te gooi (veral ‘n pyl, dit wil sê om te skiet); figuurlik, om aan te dui (asof deur die vinger te wys), om te leer:
KJV – (+) boogskutter, gegooi, regisseer, inlig, onderrig, lê, wys, skiet, leer (-ering), deur.

Die idee om te vloei, is om die Gees sonder hindernis deur ons te laat vloei. Dit wil sê, ons optrede moet voortvloei uit ‘n suiwer, ongebluste gees, sonder om iets in die materiële wêreld in ag te neem (familie, geld, status, seks, ens.). As ons so in harmonie met Yahweh is dat sy Gees vrylik deur ons vloei en ons sy stem instinktief gehoorsaam, dan tref ons die teiken (dws die onderhouding van die Torah). As ons iets anders as dit doen, dan mis ons die doelwit (dws om die Torah nie te onderhou nie).

Die Hebreeuse woord om die teiken te mis, is gesels ( חטא ), en dit is die woord vir ‘sonde’ (dws die doelwit ontbreek). Ons mis die doelwit elke keer as ons ons fokus van Yeshua afhaal, sy Gees blus, of nie gehoorsaam is aan Elohim se stem nie.

OT: 2398 chata ‘(khaw-taw’); ‘n primitiewe wortel; behoorlik, om te mis; vandaar (figuurlik en algemeen) om te sondig; deur afleiding, om te verbeur, te ontbreek, te berou, te bekeer, (veroorsakend) te mislei, te veroordeel.

Judaïsme, Islam en ‘n torahless Christendom mis almal die merk omdat hulle almal die verkeerde idee het van wie Elohim is en wat Hy wil hê. Hulle verstaan ook nie wat dit beteken om die stem van Yahweh te gehoorsaam nie. Ons doel moet dus altyd wees om te besef wie Elohim werklik is en wat Hy werklik wil hê – en in alle dinge noukeurig na sy stem te luister en dit te gehoorsaam. (Dit is nie net die beste manier om Hom meer aangenaam te maak nie, dit is ook die beste manier om die verdrukking te oorleef, want as ons onsself verfyn, hoef Hy ons nie reg te stel nie.)

Ons weet dat daar op ‘n stadium ‘n groot oorlog in die Midde -Ooste sal wees (moontlik Armageddon), en dat na hierdie oorlog baie van ons Ismaelitiese neefs (dws diegene wat oorleef) hulle tot die aanbidding van Yahweh sal bekeer.

Yeshayahu (Jesaja) 19: 21-25
21 Dan sal die HERE aan Egipte bekend wees, en die Egiptenaars sal die HERE ken in dié dag en offer en offer; ja, hulle sal ‘n gelofte aan Yahweh aflê en dit nakom.
22 En die HERE sal Egipte tref; Hy sal dit tref en genees; hulle sal na Yahweh terugkeer, en Hy sal deur hulle gesmeek word en hulle genees.
23 In dié dag sal daar ‘n snelweg wees van Egipte na Assirië, en die Assiriër sal in Egipte kom en die Egiptenaar in Assirië, en die Egiptenare sal saam met die Assiriërs diens doen.
24 In dié dag sal Israel een van drie wees met Egipte en Assirië – ‘n seën in die middel van die land,
25 wat die HERE van die leërskare sal seën deur te sê: Geseënd is my volk Egipte en Assirië die werk van my hande en Israel my erfdeel.

Ons weet ook dat die Filistyne (dws Palestyne) wat in die land bly, hulle tot die aanbidding van Elohim sal bekeer – en hulle sal wees soos die leiers van Juda en die Jerusalemiete.

Sagaria (Sagaria) 9: 6-7
6 “‘n Gemengde ras sal in Asdod woon, en ek sal die trots van die Filistyne afsny.
7 Ek sal die bloed uit sy mond wegneem en die gruwels tussen sy tande uit. Maar hy wat oorbly, selfs vir ons Elohim, en soos ‘n leier in Juda, en Ekron soos ‘n Yebusiet[Jerusalemite] . ”

Ons gee meer besonderhede in Openbaring en die eindtyd , maar in die volgende hoofstuk sal ons probeer om die basiese beginsels van die eindtydreeks op te som, sodat u kan verstaan wat ons as Nazareense Israeliete moet doen en wat ons nie moet doen nie, sodat ons die verdrukking wat kan kom, kan oorleef. Maar in alles is die belangrikste ding wat ons kan doen om sy stem te hoor en te gehoorsaam. Ongeag wat rondom ons gebeur, om in verbinding met Yeshua te bly en om gehoorsaam te wees aan Sy stem, moet altyd ons eerste prioriteit wees.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give