Chapter 20:

Hou aan om Yeshua se gesig te soek

“Dit is ‘n masjienvertaling. As u ons wil help om dit reg te stel, kan u ‘n e-pos stuur na contact@nazareneisrael.org

Openbaring 12: 13-17 sê dat toe die draak (Satan) sien dat hy op die aarde neergewerp is, hy die vrou (ware Israel) vervolg het wat die manlike kind (Yeshua) gebaar het. Die vrou het twee vlerke van ‘n groot arend gekry, sodat sy in die wildernis na haar plek kon vlieg. Daar word sy ‘n tyd en kere en ‘n half keer gevoed uit die teenwoordigheid van die slang. In Openbaring en die eindtyd, wys ons hoe dit ware Israel se vlug van die valse leerstellings van die Katolieke Kerk simboliseer, wat gepoog het om die ware gelowiges met ‘n vloed van valse leerstellings te “wegwas”.

Hitgalut (Openbaring) 12: 13-17
13 Toe die draak sien dat hy op die aarde neergegooi is, vervolg hy die vrou wat die seuntjie gebaar het.
14 Maar die vrou het twee vlerke van ‘n groot arend gekry, sodat sy in die woestyn kon vlieg na haar plek, waar sy ‘n tyd en tye en ‘n halwe tyd gevoed word van die teenwoordigheid van die slang.
15 Toe spuug die slang water[unclean doctrines] uit sy mond soos ‘n vloed agter die vrou aan, sodat hy haar deur die vloed kan laat meevoer.
16 Maar die aarde het die vrou gehelp, en die aarde het sy bek oopgemaak en die vloed ingesluk wat die draak uit sy mond gespuug het.
17 En die draak was woedend vir die vrou, en hy het oorlog gevoer met die res van haar nageslag, wat die gebooie van Elohim onderhou en die getuienis van Yeshua Messias het.

Die vrou het oorleef, maar nou wil sy terugkeer na die oorspronklike apostoliese geloof. Dit is dieselfde verhaal as die verlore seun wat net in ‘n ander gelykenis na sy vader se huis wil terugkeer.

Luqa (Lukas) 15: 17-19
17 Maar toe hy by homself kom, het hy gesê: ‘Hoeveel van my pa se huurlinge het genoeg brood om te spaar, en ek sterf van honger!
18 Ek sal opstaan en na my vader gaan en vir hom sê: Vader, ek het teen die hemel en voor u gesondig;
19 en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maak my soos een van u huurlinge. ”

Soos ons vroeër gesien het, het Efraim moeg geword om die varke te voer (simbolies van afgode in die Katolieke Kerk). Toe hy by homself kom, besluit hy om homself te verneder en terug te keer na die huis van sy vader, ongeag wat dit kos. Dit help egter nie Efraim om op pad huis toe te kom nie. As hy stop voordat hy terugkeer na die oorspronklike geloof, en rus in die valse leerstellings (waters) van vervangingsteologie, is dit asof hy deur Satan se vloed meegesleur is.

In visioene verteenwoordig water die Gees en die leer. Die water van die draak verteenwoordig egter valse geeste en besmette leerstellings. Satan hoop dat die vrou tevrede sal wees met valse geeste en besmette leerstellings, sodat sy sal ophou sukkel om terug te keer na die oorspronklike geloof.

Yehudah (Jude) 3
3 Geliefdes, terwyl ek baie ywerig was om aan u te skryf aangaande ons gemeenskaplike redding, het ek dit nodig gevind om aan u te skryf en u te vermaan om [struggle] ernstig te beywer vir die geloof wat eens en vir altyd aan die heiliges oorgelewer is.

Die Engelse woord contend is die Grieks epagonizomai , wat beteken om te sukkel .

NT: 1864 epagonizomai (ep-ag-o-nid’-zom-ahee); uit NT: 1909 en NT: 75; om te sukkel vir:
KJV – ernstig stry buitelandse

In die Aramees Peshitta is die woord stry d’agunah ( דאגונא ), en dit beteken ook om te sukkel , maar in militêre sin. Daarom moet ons meer doen as om net in Hom te glo. Ons, as sy geestelike leër, sal sukkel om sy geloof oor die hele wêreld te bevorder. Terwyl almal kan sê dat hulle van Yeshua hou, sal slegs diegene wat Hom waarlik liefhet, bereid wees om te sukkel en persoonlike opofferings te maak om die oorspronklike geloof te herstel en dit oor die hele wêreld te bevorder, soos die Melchisedekiese orde altyd moes doen. Dit is die smal en geteisterde pad wat ons almal geroep is om te loop.

Mattityahu (Matteus) 7: 13-14
13 “Gaan by die nou poort in; want breed is die poort en breed is die weg wat tot verwoesting lei, en daar is baie wat daardeur ingaan.
14 Omdat die poort smal is, en die weg wat na die lewe lei, moeilik is, en daar is min wat dit vind. ”

Histories het die bruid (wat uit heidendom geroep is) begin om die smal en geteisterde pad terug te ry na haar Joodse man. Die meeste pelgrims het egter opgehou om na Katolisisme te reis. Katolisisme vorm ‘n rusplek langs die roete, waar te veel pelgrims so te sê gemaklik geraak het. Van daar af trek ‘n minderheid van die pelgrims verder, maar die meeste van hulle stop binne Protestantisme. ‘N Minderheid van die pelgrims het toe oorgegaan na die onafhanklike Christendom, en nou gaan sommige oor na die huiskerk en die Messiaanse bewegings.

Diegene in die huiskerkbeweging sê vir ons dat ons nie ‘n aparte priesterskap nodig het nie, omdat ons almal self die Skrif kan lees. Dit is soos die argument wat Korag en sy manne gemaak het toe hulle vir Moshe gesê het dat daar geen leiding nodig is nie, omdat die hele vergadering afgesonder was.

Bemidbar (Numeri) 16: 1-3
1 En Korag, die seun van Jishar, die seun van Kehat, die seun van Levi, saam met Datan en Abiram, die seuns van Eliab, en On die seun van Pelet, die seuns van Ruben, het manne geneem;
2 en hulle het opgestaan voor Moshe saam met ‘n paar van die kinders van Israel, tweehonderd en vyftig leiers van die gemeente, verteenwoordigers van die gemeente, bekende manne.
3 En hulle het bymekaargekom teen Moshe en Aharon en vir hulle gesê: Julle neem te veel op julle, want die hele vergadering is almal afgesonder, en die HERE is onder hulle. Waarom verhef julle julself bo die vergadering? van Yahweh? “

Die argument van die huiskerk is soos om te sê dat ons weermag geen leiding nodig het omdat ons almal kan lees nie. Hierdie argument is onlogies en het geen sin nie. Nietemin is huiskerke vandag die vinnigste groeiende deel van die Christelike kerk.

Die sabbatweergawe van die huiskerkbeweging word genoem Messiaanse Israel, en dit het dieselfde gebreke as die huiskerkbeweging. In werklikheid, as ons die groepe in die grafiek van die bruid se vlug vergelyk en kontrasteer, sal ons ‘n paar interessante patrone sien. (Ons het dieselfde grafiek hieronder herdruk.)

Daar is baie verskille tussen Katolieke, Protestante, onafhanklike Christene en diegene in die huiskerkbeweging. Hulle is egter almal verenig deurdat hulle almal ‘n plaasvervanger vir die oorspronklike Nazarene -geloof beoefen. En as ons ‘n bietjie nader kyk, sien ons ‘n paar fassinerende neigings.

Die Katolieke beoefen ‘n soort van vyfvoudige organisasie, maar word aangesê om nie self die Skrif te bestudeer nie. Hulle word nie vertel wat dit beteken om ‘n blywende persoonlike verhouding met Yeshua te hê nie, en hulle word ook nie geleer om Sy stem te hoor en te gehoorsaam nie. Alhoewel hul kennisvlak laag is en hul verhouding met die Gees dikwels belemmer word, is die vlak van gehoorsaamheid aan die Groot Opdrag en die vyfvoudige orde in die Katolieke Kerk baie hoog.

Aan die teenoorgestelde kant van die spektrum bestudeer diegene in die huiskerke die Skrif, en baie van hulle het ‘n persoonlike verhouding met die Messias; maar hulle verwerp tipies vyfvoudige orde en ignoreer die Groot Opdrag. Aan hulle, aanbid gaan alles oor leer en gemeenskap. Die meeste van hulle het geen idee dat ons geroep is om ‘n verenigde geestelike leër te vorm en die koninkryk van ons man uit te brei nie. Anders as die Katolisisme, is die kennisvlak in die huiskerke hoog, maar hulle gehoorsaamheid aan die vyfvoudige bediening en die Groot Opdrag bestaan amper nie.

Soms word die Messiaanse mense deurmekaar met die Nasareners. In werklikheid is die Messiaanse en die Nazarene -Israel egter twee heeltemal verskillende godsdienste (wat deur twee verskillende geeste gelei word).

Net soos die huiskerkbeweging, sê die Messiaanse dat ons nie leierskap nodig het nie, omdat ons self die Skrif kan lees. Daar is gewoonlik geen werklike verbintenis tot die uitvoering van die Groot Opdrag nie (soos die Messias beveel het). Dit gaan eerder oor lees, rus en samesyn.

Die Messiaanse weet dat ons Hoëpriester aan die orde van Melgisedek behoort, maar hulle fokus daarop om die Levitiese torah te leer. Trouens, baie van hulle verwerp die Groot Opdrag, gebaseer op die feit dat dit nie uitdruklik in die Torah van Moshe beveel word nie.

Ironies genoeg, terwyl die Messiaanse beweer dat hulle ‘Torah hou’, beteken dit in die praktyk dat hulle op die sabbat en feeste rus. Hulle verwerp tipies alle vorme van organisasie, leierskap, aanspreeklikheid en missie. Terwyl hulle aan hulleself as Israeliete dink, lyk hulle amper nie soos Israel in die wildernis of die Nazareners van die eerste eeu nie.

Wildernis Nazarenes Messiaanse Israel
Levities Melgisedekian Handelaarsverkopers
Georganiseerd Georganiseerd Disorganiseerd
Patriargaal Patriargaal Matriargale sirkels
Leierskap Leierskap “Wat ook al”
Verantwoordbaarheid Verantwoordbaarheid Anargie
Verenigde Nasies Verenigde Nasies Geen nasie nie
Herder gelei Herder gelei Skape gelei
Missie fokus Missie fokus Fokus op genootskap

Is die Messiaanse mense beter as die Christene omdat hulle weet dat die Torah sowel as Yeshua organisasie en leierskap vra, en tog weier hulle dit? Is dit nie eerder ‘n sonde nie?Uit kennispunt is Messianisme beter as Katolisisme. Messianisme leer ‘n Israelitiese identiteit en die korrekte kalender. Dit vermy ook pousaanbidding. Wat gehoorsaamheid betref, is die Messianisme egter minderwaardig as die Katolisisme en die Protestantisme deurdat die Messianiste goed weet dat die Torah van Moshe orde, dissipline en aanspreeklikheid beveel – en tog weier hulle dit. Hulle weier ook om die Groot Opdrag te gehoorsaam, soos Yeshua vra – en tog verwag hulle dat hulle as Sy bruid geneem sal word.

Jakob (Jakobus) 4:17
17 Daarom, vir hom wat weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde.

As die Katolieke miskien soos ‘n onkundige bruid lyk, is sy ten minste hardwerkend en getrou aan wat sy wel weet. In teenstelling hiermee, as die Messias ‘n goed opgevoede bruid is, is sy lui en lui. Sy wil net van haar man lees, maar sy wil Hom nie help nie. Sy wil net rus op Sy feesdae, Sy geestelike voedsel eet en praat. Om hom te help met die Groot Opdrag, is die verste wat sy uit haar gedagtes het.

Ons kan die Messiaanse beweging verder onderverdeel in spiritualistiese Messiaanse, wettiese Messiaanse en luisterende Messiaanse. Die laaste van hierdie klasse is die beste.

Onbereik
(ongebore)
Christene
(alle soorte)
Messiaanse Judaïsme / Messiaanse Israel
Spiritualis, fokus op geeste Wettis, fokus op regspunte Luister na
Yahweh se stem
Nie wedergebore nie Geestelike babas Geestelik jonk Geestelik jonk Geestelik volwasse
Messias nodig Aanvaar wettelose Griekse “Jesus” Aanvaar gemengde Jesus-Yeshua Harde weergawe van Hebreeus Yeshua Bly 24/7 in Yeshua
Geen Torah nie Wetteloos,
valse Torah
Gemengde name, gemengde datums, gemengde Torah Veroordeel diegene wat minder kennis het Wees nederig lief vir en bemoedig ander in Torah
Oop vir demoniese geeste Aanvaar wettelose Christelike gees Aanvaar gemengde geeste/spiritisme
(onheilspellende vuur)
Harde gees, veroordeling,
wettiese gees
Probeer nederig om almal lief te hê en aan te moedig
Demoniese rites en rituele Gewysigde orde van Melchisedek Gewysigde volgorde van Levi (verkeerd) Gewysigde volgorde van Levi (verkeerd) Help orde van Melchisedek

Spiritualis Die Messiaanse kan beskryf word as een voet wat nog in die kerk is. Hulle hou miskien Sabbat en feeste, maar hulle is nie baie vroom nie. Hulle kan die Hebreeuse en Helleense name meng, Yeshua ‘Jesus’ noem, en Yahweh gelykstel met ‘die Here’ (Ba’al), ens. Hulle kan ook die voedselwette halfhartig volg. Vanuit ‘n sekere oogpunt kan ons hulle as ‘nuwe rekrute’ beskou vir die geestelike leër van Yeshua, wat voortgesette opleiding en aanmoediging nodig het (en ons moet oppas dat ons dit op geen manier ontmoedig nie).

Daar is ook (nie-rabbynse) wettiese Messiaanse. Dit kan in Israel beskou word as beide voete (wat goed is). Die enigste probleem is dat hulle ‘n harde, veroordelende houding het (dws geeste). (Houding is ‘n Engelse woord wat amper dieselfde beteken as die Hebreeuse opvatting van ‘n gees, behalwe dat ‘n gees ‘n lewende ding is.) Wettiese Messiaanse weet intellektueel dat liefde die hart van die Torah is, maar hulle houding (gees) weerspieël dit nie. Selfs al het hulle hoegenaamd geen rabbynse neiging nie, is hulle baie soos die Fariseër in die gelykenis van die tollenaar.

Luqa (Lukas) 18: 10-14
10 “Twee mans het na die tempel gegaan om te bid, die een ‘n Fariseër en die ander ‘n tollenaar.
11 Die Fariseër staan en bid saam met homself: Elohim, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie – afpersers, onregverdiges, egbrekers of selfs soos hierdie tollenaar.
12 Ek vas twee keer per week; Ek gee tiendes van alles wat ek besit. ‘
13 En die tollenaar, wat van ver af gestaan het, wou nie net sy oë na die hemel opslaan nie, maar sy bors slaan en sê: ‘Elohim, wees my ‘n sondaar genadig!’
14 Ek sê vir julle, hierdie man het eerder geregverdig as die ander een na sy huis gegaan; want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en wie homself verneder, sal verhoog word. “

Die laaste groep is die hoopvolste. A luister (of stukkend ) Die Messiaanse besef dat ons geen geregtigheid het om oor te praat nie. Hulle besef dat ons geroep is om onsself in totale nederigheid en gebrokenheid leeg te maak, beheer oor ons lewens aan sy Gees oor te gee en Hom toe te laat om ons 24/7 te beweeg. Of sulke luisterende Messiaanse mense die Skrif volkome verstaan of nie, die feit dat hulle na Sy Gees luister, is ‘n baie goeie teken. Dit is die waarskynlikste dat hulle na die Nasarener Israel sou oorgaan (hoewel bekeerlinge van oraloor kom).

In die loop van eeue het Yeshua se Gees steeds sy bruid uit die nasies geroep – tog reageer die voornemende bruide in verskillende grade. Baie van diegene wat op sy oproep reageer, het in die Katolisisme gekom, terwyl minder in die protestantisme gekom het. Minder het nog steeds by die huiskerkbeweging ingekom, omdat hulle meer kennis en intimiteit met hul man gesoek het. Toe kom ‘n minderheid van die huiskerk na die Messiaanse Israel toe hulle die belangrikheid van die Sabbat, die feeste, die afgesonderde name en hul Israelitiese identiteite besef. Nou begin sommige van die Messiaanse mense besef dat hulle ook die volgende vlak moet vind, want om die Groot Opdrag te kan doen (soos ons Man vra), moet ons handel oor wat ons weet.

Satan se taak is om ons te keer om terug te keer na die oorspronklike geloof (en na ons man) deur ons weg te was met ‘n vloed van leuens. As ons een van sy leuens aanneem, of nie daarin slaag om op te tree volgens wat ons weet nie, sal ons nooit weer terugkeer na die oorspronklike geloof nie, en ons man sal ons nie verlustig nie.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give