Chapter 10:

Ephraim se laaste waarskuwings

“Dit is ‘n masjienvertaling. As u ons wil help om dit reg te stel, kan u ‘n e-pos stuur na contact@nazareneisrael.org

Yahweh het ons lief, en wil hê dat ons ‘n bruid moet word wat geskik is vir Sy Seun. Hy wil hê dat ons ons heel beste moet word. Daarom pas Hy hoë dissiplinêre standaarde toe, soos ‘n omgee -oefensersant.

Wat dissipline betref, is Elohim nooit ewekansig nie. Net soos in die weermag het Elohim ‘n eenvormige kode vir regsgeregtigheid wat Hy op Homself sowel as op ons toepas. En hoewel sommige mense dink dat die bestudering van aangeleenthede van sy Torah ‘wetties’ is, moet ons leer hoe Yahweh oordeel en dissipline toepas, sodat ons kan leer hoe om uit die moeilikheid te bly met Sy wet.

Yahweh publiseer nie net sy wette nie, Hy gee altyd eerlike waarskuwing voordat Hy dissiplineer. Hy stuur sy dienaars, die profete, om mense te help om te verstaan watter gruwels op hulle wag as hulle nie begin omgee vir Yahweh, sy gevoelens en wat Hy wil hê nie. Onder die profete wat Yahweh na die noordelike koninkryk van Efraim gestuur het, was Hosea (Hosea).

Hosea (Hosea) 1: 2
2 Toe Yahweh deur Hosea begin spreek, sê Yahweh vir Hosea: Gaan! Neem vir jouself ‘n vrou van hoerery en kry kinders van hoerery; want die land het groot hoerery gepleeg deur van die HERE af te gaan. ”

Afgodery is geestelike egbreuk, en omdat die huis van Efraim met ander elohim (gode) afgodery/egbreuk gepleeg het, het Yahweh vir Hosea gesê om ‘n hoer te neem as sy vrou. Dit was om die Efraimiete te wys hoe hulle afgodediens Hom laat voel het.

Hosea (Hosea) 1: 3
3 Toe gaan hy en neem Gomer, die dogter van Diblaim, en sy word swanger en baar vir hom ‘n seun.

Die naam Gomer beteken klaar . Die implikasie was dat selfs Yahweh se groot geduld met Efraim uiteindelik tot ‘n einde gekom het.

Hosea (Hosea) 1: 4
4 Toe sê die HERE vir hom: Noem hom Jisreël, want oor ‘n rukkie sal ek wraak neem op die bloedvergieting van Jísreël op die huis van Yehu[Juda] , en ‘n einde maak aan die koninkryk van die[northern] huis van Israel. ”

Die naam Jisre’el beteken Elohim sal verstrooi , of Elohim sal saai , soos mens koring in die grond saai. Dit is die konsep waarna Yeshua verwys in sommige van Sy landbougelykenisse. Let op dat Yahweh nie gesê het dat Hy die Efraimiete sou vernietig nie hulself , Hy het net gesê dat Hy ‘n einde aan hulle sou maak koninkryk . (Ons sal ook verwysings hierna in die hernude verbond sien[New Testament] .)

Hosea (Hosea) 1: 6
6 En sy het weer swanger geword en ‘n dogter gebaar. Toe sê Elohim vir hom: “Noem haar Lo-Ruhamah; want ek sal die huis van Israel nie meer ontferm nie; maar ek sal hulle heeltemal wegneem.”

Lo-Ruhamah beteken, geen genade , of geen deernis nie . Yahweh het gesê dat Hy nie meer kon nie. Hy was klaar (Gomer) saam met sy owerspelige vrou. Elohim sou Efraim soos koringsaad in die aarde verstrooi, en sou nie meer deernis (Lo Ruhamah) oor haar hê nie, omdat sy nie omgee vir wat Hy wil hê nie. Efraim sou nie meer die volk van Yahweh wees nie, maar hulle sou Lo-Ammi word (nie Sy volk nie).

Hosea (Hosea) 1: 8-9
8 Toe sy Lo-Ruhamah gespeen het, het sy swanger geword en ‘n ander seun gebaar.
9 Toe sê Elohim: “Noem hom Lo-Ammi, want jy is nie my volk nie, en Ek sal nie jou Elohim wees nie.”

En tog, ten spyte van al die afgodediens wat die Efraimiete teen Hom gepleeg het, en ondanks die feit dat dit nie lyk asof hulle vir Hom omgee nie, was Yahweh steeds genadig. Hy het gesê dat Hy hulle eendag sou verlos nadat hulle tot bekering gekom het en hulle harte na Hom teruggedraai het.

Hosea (Hosea) 1:10
10 “Maar die getal van die kinders van Israel sal wees soos die sand van die see, wat nie gemeet of getel kan word nie. En dit sal wees op die plek waar vir hulle gesê is: Julle is nie my volk nie; daar sal vir hulle gesê word: Julle is kinders van die lewende Elohim.

As Efraim weier om die Torah te onderhou, sou dit soos ‘n herhaling van die tuin van Eden wees: Yahweh sou Efraim uit sy land skop en die swaard agter haar uittrek totdat sy tot bekering gekom het en Hom weer liefgehad het.

Na baie geslagte sou Efraim se kinders na Sy land teruggebring word, waar hulle herenig sou word met hul Joodse broers wat ook op daardie tydstip in Yeshua sou glo.

Hosea (Hosea) 1:11
11 “Dan sal die kinders van Juda en die kinders van Israel bymekaarkom en vir hulle een hoof aanstel; en hulle sal uit die land opklim, want die dag van Jisreël sal groot wees! ”

Die Torah sê dat voordat ‘n sondaar gestraf kan word, daar twee of meer getuies van sy sonde moet wees. Daarom het Yahweh, benewens Hosea, ook ‘n profeet met die naam Eliyahu (Elia) gestuur om teen die Efraimiete te getuig. Baie Christene is bekend met Eliyahu se beroemde kragmeting met die priesters van Ba’al. Baie min besef egter dat die name in die meeste Westerse vertalings verander is. Dit is ‘n groot probleem, want in die Skrif is name profeties en het dit krag.

Die Skepper se naam (Yahweh of Yahuwah) is ongeveer 6 828 keer in die Skrif verander. Dit is in stryd met die derde gebod.

Eksodus 20: 7
7 “Jy mag die naam van die HERE jou Elohim nie verniet gebruik nie, want die HERE sal hom nie skuldig hou nie, wat sy naam tevergeefs aanneem.”
(7) לֹא תִשָּׂא אֶת שֵׁם יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לַשָּׁוְא | כִּי לֹא יְנַקֶּה יְהוָה אֵת אֲשֶׁר יִשָּׂא אֶת שְׁמוֹ לַשָּׁוְא

In Hebreeus is die woord ydel ek’shavah ( לַשָּׁוְא ). Hierdie woord verwys na die maak van Sy naam verlate of laat dit lê nutteloos (dws om dit tot niet te maak). Die idee hier is dat as ons nie sy naam gebruik nie (soos Hy sê), ons sy naam verwoes word en dit tot niet maak.

OT: 7723 shav ‘(shawv); of shav (shav); uit dieselfde as OT: 7722 in die sin van verlatenheid; boos (as vernietigend), letterlik (ondergang) of moreel (veral bedrog); figuurlik afgodediens (as vals, subjektief), nutteloosheid (as bedrieglik, objektief; ook adverteerlik, tevergeefs):
KJV – vals (-ly), leuen, leuen, ydele, nietigheid.

Ter vergelyking, die wortel van die woord ek’shavah is die woord shoah . Hierdie woord verwys na verwoesting, en dit is dieselfde woord wat gebruik word vir die Groot Holocaust van die Tweede Wêreldoorlog.

OT: 7722 show ‘(sho); of (vroulik) show’ah (sho-aw ‘); of sho’ah (sho-aw ‘); van ‘n ongebruikte wortel wat beteken om oor te jaag; ‘n storm; by implikasie, verwoesting:
KJV – verlaten (-ion), vernietig, vernietiging, storm, verwoesting.

Die Ortodokse rabbi’s sê vir ons dat ons nie Yahweh se naam moet spreek nie, want om sy naam hardop te spreek, is oneerbiedig. Alhoewel ons respekvol wil wees, wil ons ook nie dat Sy naam woes lê nie. Ons wil Hom ook nie ‘n naam noem wat nie syne is nie – maar dit is presies wat baie mense doen as hulle Hom noem God of Here .

Toe die Romeinse legioene nuwe lande verower, het hulle hul voorheen heidense onderdane toegelaat om Elohim met die name van hul valse gode te noem. Dit was prakties, aangesien dit dit vir hulle baie makliker gemaak het om tot Katolisisme oor te skakel. Omdat Yahweh ook baie prakties is, het Hy dit verdra. Hy hou egter nie regtig daarvan nie. Uiteindelik wil Hy hê dat al sy mense moet leer om Hom op sy ware naam te noem (net soos ons sou wou hê dat mense ons met ons ware name sou noem, en nie die name van heidense gode nie).

Soms wonder mense of dit regtig so ‘n groot probleem is om Yahweh op sy regte naam te noem, maar Hy sê vir ons dat dit ‘n baie groot probleem is. Dit is een van die tien gebooie wat in klip gegraveer is. Yahweh is baie duidelik dat Hy Sy Naam op die hele aarde wil laat verklaar.

Shemote (Exodus) 9:16
16 “En inderdaad, hiervoor het Ek julle opgewek, sodat Ek My krag in julle kan toon en my Naam op die hele aarde verkondig kan word!”

Yahweh beklemtoon die belangrikheid daarvan om Hom lief te hê en sy ware naam te ken.

Tehillim (Psalms) 91: 14-16
14 “Omdat Hy My liefgehad het, daarom sal Ek hom red;
Ek sal hom hoog stel, omdat hy my naam geken het.
15 Hy sal My aanroep, en Ek sal hom antwoord;
Ek sal saam met hom in die moeilikheid wees;
Ek sal hom red en eer.
16 Ek sal Hom met ‘n lang lewe tevrede stel en hom my heil wys (letterlik: Yeshua).

In Hebreeus word die naam van Yahweh gespel yod-hay-vav-hay ( יהוה ). Daar is verskeie goeie teorieë oor hoe om sy naam uit te spreek ( Yahweh, Yahuwah, Yahuwah, Yehovah , ens.). Ons kan al hierdie uitsprake aanvaar, maar daar is geen manier om yod-hay-vav-hay uit te spreek as God of Here . Toe die Romeinse legioene die Britse Eilande verower, het hulle bloot aan die Britte gesê om hierdie name vir Yahweh te gebruik, en die praktyk is deur die eeue heen uitgevoer, alhoewel die Skrif dit verbied.

Ons moet onthou dat een van Efraim se probleme afgodery is (geestelike egbreuk). Toe die heidene op die Britse eilande God (Gud) en Lord (Lordo/Larth) aanbid, pleeg hulle geestelike egbreuk. Toe die nuut verowerde heidene Yahweh begin aanbid, het Hy hulle vergewe omdat hulle geestelike egbreuk aan Hom gepleeg het, maar hoe dink jy het dit hom laat voel? En hoe voel Hy nou as ons aanhou om hierdie name te noem? Hoe sou ons daarvan gehou het as ons eggenote met ons egbreuk sou pleeg (Yahweh!), En toe hulle na ons terugkom, het hulle ons altyd die naam van hul vorige minnaars genoem?

Baie gelowiges noem Yahweh Here . Hulle dink dit is goed, want die Engelse het Yahweh gebel Here nou al meer as ‘n duisend jaar. In werklikheid is dit ‘n vervulling van ‘n ou profetiese voorskadu wat plaasgevind het tydens die berugte kragmeting van Eliyahu met die priesters van Ba’al (Here).

1 Konings 18: 17-18
17 Toe gebeur dit dat Agab vir Eliyahu sien dat Agab vir hom sê: “Is dit jy, onrus van Israel?”
18 En hy antwoord: Ek het Israel nie ontsteld nie, maar u en u vader s’n[Jeroboam’s] huis, deurdat u die bevele van Yahweh verlaat het en die Ba’als gevolg het[Lords] . ”
(17) וַיְהִי כִּרְאוֹת אַחְאָב אֶת אֵלִיָּהוּ | וַיֹּאמֶר אַחְאָב אֵלָיו הַאַתָּה זֶה עֹכֵר יִשְׂרָאֵל:
(18) וַיֹּאמֶר לֹא עָכַרְתִּי אֶת יִשְׂרָאֵל כִּי אִם אַתָּה וּבֵית אָבִיךָ | בַּעֲזָבְכֶם אֶת מִצְוֹת יְהוָה וַתֵּלֶךְ אַחֲרֵי הַבְּעָלִים

Let op dat Eliyahu Agab bestraf het omdat hy Israel aangemoedig het om voort te gaan met die valse praktyke van sy vader, koning Jerobeam. Daarna het hy Agab uitgedaag om die 450 profete van die Here en die 400 profete van Paasfees/Asjera/Ishtar bymekaar te maak, wat aan die tafel van Isebel eet.

Melachim Aleph (1 Konings) 18:19
19 “Stuur dan nou en versamel die hele Israel na my toe op die berg Karmel, die vier honderd en vyftig profete van Baäl[the Lord] , en die vierhonderd profete van Asjera[Easter] , wat aan die tafel van Isebel eet. ”

Net soos ons voorvaders Yahweh verlaat het die Here en Asherah/Ishtar/Easter, baie van ons doen dit vandag. Selfs diegene wat die betekenis van Here noem Hom steeds Jahweh en Here uitruilbaar, asof dit goed is om Yahweh te noem met die naam van ‘n voormalige minnaar.

Melachim Aleph (1 Konings) 18: 20-21
20 Agab het toe al die kinders van Israel laat roep en die profete bymekaargemaak op die berg Karmel.
21 En Eliyahu kom na die hele volk en sê: “Hoe lank sal julle nog tussen twee menings bly spring? As Yahweh Elohim is, volg Hom; maar as die Here hom volg!” Maar die mense antwoord hom nie een woord nie.

Mense is ‘n gewoonte. Sodra hulle Yahweh begin roep het Here , hulle hou nie daarvan om te verander nie. Let egter daarop dat Eliyahu dit duidelik maak dat daar ‘n verskil is Yahweh en Here .

Melachim Aleph (1 Konings) 18: 22-29
22Toe sê Eliyahu vir die volk: “Ek alleen is ‘n profeet van die HERE, maar die profete van die Here is vierhonderd en vyftig man!
23 Laat hulle ons dus twee bulle gee; en laat hulle vir hulle een bul kies; sny dit in stukke en lê dit op die hout, maar steek geen vuur onder dit nie; en Ek sal die ander bul voorberei en dit op die hout lê, maar geen vuur daaronder steek nie.
24 Dan roep u die naam van u gode aan, en ek sal die Naam van die HERE aanroep; en die Elohim wat met vuur antwoord, Hy is Elohim. ” Toe antwoord die hele volk en sê: Dit is goed gepraat.
25 En Eliyahu sê vir die profete van die Here: Kies vir julle een bul en berei dit eers voor, want julle is baie; en roep die naam van julle Elohiem aan, maar steek geen vuur onder dit nie.
26 Toe neem hulle die bul wat hulle gegee is, en berei dit voor en roep die Naam van die Here aan van die oggend tot die middag en sê: Here, luister na ons! Maar daar was geen stem nie; niemand het geantwoord nie. Toe spring hulle om die altaar wat hulle gemaak het.
27 En so het Eliyahu die middag met hulle gespot en gesê: ‘Roep hard, want hy is ‘n magtige[a god] ! Of hy mediteer, of hy is besig, of hy is op reis; of miskien slaap hy en moet hy wakker word! ”
28 Toe roep hulle hardop en sny hulself, soos hulle gebruiklik was, met messe en lansetjies, totdat die bloed op hulle uitstroom.
29 En toe die middag verby was, het hulle geprofeteer totdat die aandoffer gebring is. Maar daar was geen stem nie; niemand het geantwoord nie: niemand het aandag gegee nie.

Yahweh het die Efraimitiese priesters genoeg tyd gegee om te erken dat hulle verkeerd was. Daarna het Eliyahu die altaar van Yahweh herbou wat afgebreek was, en hy het ‘n sloot gegrawe wat groot genoeg was om twee sewe saad te bevat (wat waarskynlik die twee huise van Israel verteenwoordig). Toe laat hy die mense die hout week met twaalf potte water.

Melachim Aleph (1 Konings) 18: 30-37
30 Toe sê Eliyahu vir die hele volk: Kom nader na my toe. en al die mense het naby hom gekom. En hy het die altaar van die HERE wat afgebreek is, herstel.
31 En Eliyahu het twaalf klippe geneem volgens die getal van die stamme van die seuns van Jakob, aan wie die woord van die HERE gekom het, en gesê: Israel sal jou naam wees.
32 Toe bou hy met die klippe ‘n altaar in die naam van Yahweh, en hy maak ‘n sloot om die altaar groot genoeg om twee sewe saad te bevat.
33 En hy het die hout reggemaak, die bul in stukke gesny en dit op die hout gelê en gesê: Vul vier potte met water en giet dit op die brandoffer en op die hout.
34 Toe sê hy: “Doen dit ‘n tweede keer,” en hulle het dit ‘n tweede keer gedoen; en hy het gesê: “Doen dit ‘n derde keer,” en hulle het dit ‘n derde keer gedoen. 35 En die water het rondom die altaar geloop; en hy het die sloot ook met water gevul.
36 En tydens die offer van die aandoffer kom die profeet Eliyahu nader en sê: Yahweh, Elohim van Abraham, Isak en Israel, laat dit vandag bekend word dat U Elohim in Israel, en ek is u dienaar; en dat ek al hierdie dinge op U woord gedoen het.
37 Luister na my, HERE! Hoor my, sodat hierdie volk kan weet dat U Yahweh Elohim is; en dat U hulle harte weer na U teruggedraai het. ”

Yahweh het met vuur geantwoord toe Eliyahu sy ware naam aanroep.

Melachim Aleph (1 Konings) 18: 38-40
38 Toe val die vuur van die HERE en verteer die brandoffer en die hout en die klippe en die stof; en dit lek die water wat in die sloot was, op.
39 En toe die hele volk dit sien, val hulle op hulle aangesig; en hulle sê: Yahweh! Hy is Elohim! Yahweh! Hy is Elohim! ”
40 En Eliyahu sê vir hulle: Gryp die profete van die Here aan! Laat een van hulle nie ontsnap nie! En hulle het hulle gegryp en Eliyahu het hulle na die Kishon gebring en hulle daar tereggestel.

Die eerste drie gebooie handel almal oor afgodery. In die eerste twee sê Yahweh om niemand anders as Hom te aanbid nie en geen gesnede beelde van Hom te maak nie. In die derde sê Hy dat Hy nie sy naam in puin moet laat lê nie. Ons kan verskonings maak om Sy naam in puin te laat lê as ons wil, maar Yahweh sal ons nie skuldig hou as ons dit doen nie.

Shemote (Eksodus) 20: 7
7 “Jy mag die Naam van Yahweh jou Elohim nie verniet gebruik nie, want Yahweh sal hom nie skuldig hou wat sy naam ydel gebruik nie.”

As u van u huweliksmaat hou, sal u dit sekerlik met u regte naam noem? Dit is alles ‘n eenvoudige deel van liefde – om ons man op sy naam te noem.

In Hosea 2:17 (2:19 in Hebreeus) sê Yahweh dat die dag sal kom (na Armageddon) wanneer Hy die naam van die Ba’als uit Efraim se mond sal wegneem, en hulle (Ba’als) sal onthou word deur hulle name nie meer nie. Dit kan slegs die naam wees Here want dit is die enigste naam wat die Efraimiete aanroep. Geen ander naam pas nie.

Hosea 2:17
17 Want ek sal uit haar mond die name van die Baäls neem, en hulle sal hulle naam nie meer onthou nie.
(19) וַהֲסִרֹתִי אֶת שְׁמוֹת הַבְּעָלִים מִפִּיהָ | וְלֹא יִזָּכְרוּ עוֹד בִּשְׁמָם

As ons die Skrif lees, lees ons oor geeste. Ons moet besef dat Yahweh en die Here is twee afsonderlike gode. Die Here wil hê dat ons hom moet aanbid op Sondag, Kersfees en Ishtar/Paasfees. Hy het ‘n seun met die naam Jesus wat gekom het om die bruidsverbond (die Torah), sowel as die bruid (Israel), weg te doen. Hy is nie dieselfde god as Yahweh nie.

Hosea 13: 1 sê dat ons voorvaders magtig was en dat daar ‘n bewing was as hulle praat. Toe hulle egter die Here begin aanbid (eerder as Yahweh) het hulle skuld opgedoen. Hulle het geestelik “gesterf” (en is nie meer as Efraimiete gereken nie). Dit is die erns van die derde gebod.

Hosea (Hosea) 13: 1
1 Toe Efraim praat, was daar bewing. Hy was verhewe in Israel; maar hy het skuld opgedra deur die Here, en hy het gesterf.

Yahweh is geduldig, maar selfs sy groot geduld het perke. Ons voorvaders het nie gesien hoe belangrik dit is om dinge op sy manier te doen nie, en uiteindelik het die tyd aangebreek dat Yahweh klaar was (Gomer) met Efraim. Hy sou nie meer genade hê nie (Lo Ruhamah), so ons sou nie meer Sy volk wees nie (Lo Ammi).

Omdat ons voorvaders nie die erfenis waardeer het wat Yahweh aan hulle gegee het nie, het Yahweh die koning van Assirië gestuur om hulle uit die land te haal en hulle soos saad in die aarde te saai, en hulle nageslag sou 2,730 jaar lank nie terugkeer huis toe nie.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give