Chapter 6:

Die Kerk: Stepping Stones

“Dit is ‘n masjienvertaling. As u ons wil help om dit reg te stel, kan u ‘n e-pos stuur na contact@nazareneisrael.org

Die verhouding tussen die kerk en die Nazarener Israel is kompleks. Later in hierdie boek sal ons wys dat die kerk die profesieë oor Mystery Babylon vervul, wat ook beskryf word as die hoer (Openbaring 17). Sy is ‘n hoer omdat sy nie ‘n huweliksverbond (die Torah) het nie.

In die Skrif is baie dinge ‘n ‘tweesnydende swaard’ wat beide kante sny. Aan die een kant is die Christene Sy mense – en aan die ander kant is die Christene nie Sy mense nie (ten minste nie in die volle sin nie). Dit verg ‘n bietjie geestelike volwassenheid om die Christene te sien vir wie hulle is en hulle lief te hê (eerder as om hulle te veroordeel) – want dit is slegs deur enigiemand lief te hê (die Christene, die Jode, ons Islamitiese neefs of sekulêre mense) dat ons hulle uiteindelik nader aan die waarheid kan bring.

Yeshua het vir die vrou by die put gesê dat die ‘ware’ aanbidders sy Vader nie net in die Gees nie, maar ook in die waarheid moet aanbid. Dit is ‘n ongelooflike belangrike aksioma.

Jochanan (Johannes) 4: 21-24
21 Yeshua sê vir haar: “Vrou, glo My, daar kom ‘n uur dat jy nie op hierdie berg of in Jerusalem die Vader sal aanbid nie.
22 jy[Samaritans] aanbid wat jy nie weet nie; ons weet wat ons aanbid, want redding [letterlik: Yeshua] is van die Jode.
23 Maar die uur kom, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid; want die Vader soek sulke mense om Hom te aanbid.
24 Elohim is Gees, en die wat Hom aanbid, moet in gees en in waarheid aanbid. ”

Toe Yeshua van waarheid praat, bedoel Hy waarskynlik die definisie in die Skrif (dit is die Torah).

Tehillim (Psalms) 119: 142
142 U geregtigheid is ‘n ewige geregtigheid, en u Torah is waarheid.

Om ware aanbidders te wees, moet ons die Vader in die Gees sowel as in die Torah aanbid. As ons nie in die Gees sowel as in die Torah aanbid nie, dan is ons op die breë, maklike pad wat tot vernietiging lei.

Mattityahu (Matteus) 7: 13-14
13 “Gaan deur die nou poort in, want die poort is breed en die pad is maklik wat tot verwoesting lei, en daar is baie wat dit vat.
14 En die poort is smal en die pad word bedruk wat na die lewe lei; en daar is min wat dit vind. ”

Dit is absoluut noodsaaklik om van tyd tot oomblik na die stem van die Gees te luister en daarvolgens te wandel. Slegs sewe verse later (in dieselfde algemene konteks) waarsku Yeshua ons egter dat daar ‘n groot groep mense sal wees wat Hom “Here” noem wat nie in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie.

Mattityahu (Matteus) 7: 21-23
21 “Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here, sal in die koninkryk van die hemele ingaan nie, maar hy wat die wil doen van my Vader in die hemele.
22 Baie sal in dié dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer, in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie wonders gedoen nie?
23 En dan sal ek aan hulle sê: ‘Ek het julle nooit geken nie; gaan weg van My, julle wat wetteloosheid beoefen[torahlessness] ! ‘. ”

Dit is vir sommige moeilik om te aanvaar, maar die Christene is die enigste groep mense wat by hierdie lys kriteria pas. Die Christene is die enigste groep wat:

  1. Is baie
  2. Noem Hom Here
  3. Profeteer in Sy naam
  4. Verdryf demone in Sy naam
  5. Doen baie kragte in sy naam
  6. Is wetteloos (hou nie die Torah nie)

Wat Yeshua hier sê, is dat selfs as ons in sy naam profeteer, demone in sy naam uitdryf en baie kragtige werke in sy naam doen, as ons wetteloos is (dws ons probeer nie om Torah te onderhou nie), sal ons gaan tot vernietiging omdat ons nie die huweliksverbond probeer nakom nie.

Maar waarom sou Yeshua die Christene verwerp, as die Christene grootliks verantwoordelik is vir die verspreiding van die Goeie Nuus van Hom na die vier uithoeke van die aarde? Soos ons in die volgende hoofstukke sal sien, is die Christendom slegs ‘n tussenstap in die groot plan vir redding vir die hele mensdom. Dit was ‘n baie belangrike stap, maar nog steeds net ‘n stap. As ons een of twee stappe in ‘n lang reis neem en dan stop, sal ons die reis nooit voltooi nie – of, in hierdie geval, sal ons nooit die geestelike transformasie voltooi nie. Ons sal ophou om te leer hoe om die Vader in Gees en in waarheid (Torah) te aanbid. Dit beteken dat ons die punt sal mis.

As ons sê dat ons in Yeshua bly, moet ons loop, net soos Yeshua geloop het.

Jochanan Aleph (1 Johannes) 2: 6
6 Hy wat sê dat hy in Hom bly, behoort self ook te wandel net soos Hy gewandel het.

Nie een van ons sal ooit perfek wees soos Yeshua was nie, maar dit is noodsaaklik dat ons probeer. Ons moet probeer om die huweliksverbond te behou en in soveel liefde as moontlik te wandel. Dit is noodsaaklik om in die Gees te wandel – maar dit is ook noodsaaklik om die waarheid/Torah te onderhou.

Die Nazarene -geloof het vinniger in die land Israel versprei as wat die Christendom gedoen het, omdat die Jode in die land besef het dat die Torah ‘n huweliksverbond is. Die Nazareners in die land was ‘ywerig vir die Torah’, soos Jakobus (Jakobus) ook sê.

Ma’asei (Handelinge) 21:20
20 En toe hulle dit hoor, verheerlik hulle die HERE. En hulle sê vir hom: “Jy sien, broer, hoeveel duisende Jode is daar wat geglo het, en hulle is almal ywerig vir die Torah.”

Buite die land was dit egter ‘n ander storie. Die gehelleniseerde Jode was nie ywerig vir die Torah nie, en die heidene het nie verstaan dat die Torah ‘n bruidsverbond is nie; Dit was dus baie makliker vir gehelleniseerde Jode en heidene om die wettelose Christendom te aanvaar, aangesien dit dieselfde ewige belonings met minder werk beloof het.

Alhoewel ‘n torahless Christendom nie die oorspronklike geloof is nie, dien dit ‘n belangrike funksie. Dit maak dit makliker vir heidene om geloof in ‘n Joodse Messias te aanvaar, selfs al verstaan hulle nie die behoefte om sy verbond na te kom nie. Die Christendom is dus ‘n onvolmaakte middel wat die heidene in verhouding met Yeshua kan bring. Selfs as die verhouding nie perfek is nie, bring dit hulle nader aan Hom as voorheen.

Dit is noodsaaklik dat ons hierdie beginsel verstaan om mense nader te bring, of om hulle verder weg te neem. As iets mense nader aan Yeshua bring, selfs op ‘n onvolmaakte manier, verdra ons dit, want dit bring mense uiteindelik nader aan ons man.

Marqaus (Markus) 9: 38-40
38 Yochanan (Johannes) antwoord Hom en sê: “Meester, ons het iemand gesien wat ons nie volg nie, en in u Naam duiwels uitdryf, en ons het hom verbied omdat hy ons nie volg nie.”
39 Maar Yeshua het gesê: “Moet hom nie belet nie, want niemand wat ‘n wonderwerk in my naam doen, kan spoedig daarna van My kwaad spreek nie.
40 Want hy wat nie teen ons is nie, is aan ons kant. ”

Terselfdertyd, as iemand (gewoonlik ‘n leier of ‘n onderwyser) mense verder van Yeshua af weglei, moet ons in gedagte hou dat dit nie ons vriende is nie.

Luqa (Lukas) 11:23
23 “Wie nie by My is nie, is teen My, en wie nie bymekaarkom nie, verstrooi.”

Dit is waarom dit makliker is om lief te wees vir torahlose Christene (wat mislei word) as om lief te wees vir torahless Christenleiers en onderwysers (wat die misleiding doen). Al word die Christelike leiers en leermeesters self mislei, hou die Skrif hulle op ‘n baie hoër standaard.

Jakob (Jakobus) 3: 1
3 My broers, laat nie baie van julle leraars word nie, omdat julle weet dat ons ‘n strenger oordeel sal ontvang.

Nadat die Romeine die Jode uit die land Israel verban het, het die Nazareners dit baie moeiliker gehad. Mense volg oor die algemeen die beginsel van die minste moeite, en die torahless Christelike geloof was baie aantrekliker vir die heidene en gehelleniseerde Jode, omdat dit dieselfde beloning met minder moeite beloof het. Daarom het die Christendom sterk geword, en die Nazarene -geloof het begin afneem.

Namate die Christendom begin groei het, het ander kragte ter sprake gekom wat dit verander het. In die volgende hoofstuk sal ons sien hoe die Romeinse keiser Konstantyn die Christelike geloof sonder geloof geneem het en dit met die Romeinse sonaanbidding van die dag saamgesmelt het om die Katolieke (Universele) Kerk te vorm, wat nog ‘n oorgangsvoertuig was.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give