Chapter 5:

Die kalender wat die apostels gehou het

“Dit is ‘n masjienvertaling. As u ons wil help om dit reg te stel, kan u ‘n e-pos stuur na contact@nazareneisrael.org

Die Roomse Kerk gebruik die Romeinse kalender, waarin die dag om middernag begin. Daarteenoor begin die Hebreeuse dag in die aand. Genesis 1:31 sê byvoorbeeld vir ons:

B’reisheet (Genesis) 1:31
31 En die aand en die môre was die sesde dag.

Levitikus 23 bevestig dit en vertel ons dat die Hebreeuse dag van aand tot aand duur.

Vayiqra (Levitikus) 23:32
32 “Op die negende dag van die maand, teen die aand, van die aand tot die aand, moet jy jou sabbat vier.”

Die Roomse Kerk regverdig hul aanbidding op Sondag, Kersfees en Paasfees deur sekere gedeeltes in die Hernieuwde Verbond (Nuwe Testament) verkeerd aan te haal. Een so ‘n gedeelte is Handelinge 20: 7-12.

Ma’asei (Handelinge) 20: 7-12
7 En op die eerste dag van die week, toe die dissipels bymekaarkom om brood te breek, het Saul, die volgende dag gereed om weg te gaan, met hulle gepraat en sy boodskap voortgesit tot middernag.
8 Daar was baie lampe in die bovertrek waar hulle bymekaar was.
9 En in ‘n venster het ‘n sekere jongman met die naam Eutychus gesit wat diep in die slaap was. Hy is oorwin deur slaap; en toe Shaul aanhou praat, val hy uit die derde verhaal en word dood opgeneem.
10 Maar Shaul het neergedaal, op hom geval en hom omhels en gesê: Moenie julleself kwel nie, want sy lewe is in hom.
11 En toe hy opklim, brood gebreek en geëet het, en ‘n lang tyd gesels het, tot dagbreek, het hy vertrek.
12 En hulle het die jongman lewendig gemaak, en hulle was nie ‘n bietjie getroos nie.

Volgens die kerk het die dissipels Sondagoggend bymekaargekom vir ontbyt, na Shaul (Paul) geluister tot middernag (toe Eutychus by die venster uitval), na middernag ‘n maaltyd geëet en daarna hul vergadering gehou tot dagbreek (Maandag). Dit klink miskien asof dit sinvol is, totdat ons vra hoekom daar gedurende die daglig soveel lampe in die boonste kamer was, en hoekom hulle middagete en aandete oorgeslaan het.

Daarteenoor, as ons besef dat die apostels nog steeds die oorspronklike Hebreeuse kalender gehou het, is alles skielik sinvol. Joodse gebruik is om op die sabbat in die sinagoge (of in die tempel) te aanbid en dan na sononder by ‘n vriend se huis te vergader. By die byeenkoms vir hierdie na-sabbatsfees vier die Jode gewoonlik ‘n gemeenskaplike maaltyd. Dit word genoem brood breek . As die dissipels bymekaarkom nadat die Sabbat geëindig het (net na sononder) en saam ‘n gemeenskaplike ete geëet het, sou dit verklaar waarom hulle soveel lampe nodig gehad het. Dit sal ook duidelik maak dat hulle ‘n tradisionele Joodse tyd van aanbidding en viering geniet.

Dieselfde soort post-sabbatsgenootskap word ook in die boek Johannes opgeteken.

Jochanan (Johannes) 20:19
19 Toe, dieselfde dag in die aand, die eerste dag van die week, toe die deure gesluit was waar die dissipels bymekaargekom het, uit vrees vir die[Orthodox] Jode, Yeshua het in die middel gestaan en vir hulle gesê: Vrede vir julle.

Yeshua is op die paasfees doodgemaak. Jerusalem kan dan al warm wees – en as dit warm was, sou die logiese ding gewees het om die deure oop te laat. Aangesien daar vervolging was, het die dissipels egter hulle deure gesluit.

Waarom moet die Christelike Kerk hierdie gedeeltes gebruik om Sondagaanbidding te regverdig, terwyl die boek Handelinge sê dat die gewoonte van die apostel Shaul was om op die sabbat in die Joodse sinagoges in te gaan?

Ma’asei (Handelinge) 13: 14-16
14 Maar toe hulle van Perge af deurkom, kom hulle na Antiochië-Pisidië en gaan op die sabbatdag in die sinagoge en gaan sit.
15 En nadat die Torah en die profete gelees is, stuur die owerstes van die sinagoge na hulle en sê: Broeders, as daar ‘n woord van vermaning aan die mense is, spreek!
16 En terwyl Saul opstaan en met sy hand beduie, sê hy: Manne, Israeliete en die wat Elohim vrees, hoor!

Die kerk leer dat Shaul deur die bekende wêreld gegaan het, Jode uit die sinagoges gehaal en Sondagkerke geplant het. Maar hoe ondersteun hulle hierdie bewering? Shaul het wel ‘n nuwe vergadering begin toe hy uit die (Fariseërs) sinagoge in Korinte geslinger is, en hy het ‘n Nazareense vergadering langsaan gestig – maar hulle het ook op die sabbat ontmoet.

Ma’asei (Handelinge) 18: 5-8
5 Toe Silas en Timoteus uit Masedonië gekom het, is Shaul gedwing deur die Gees en het aan die Jode getuig dat Yeshua die Messias is.
6 Maar toe hulle hom teëgestaan en laster, skud hy sy klere en sê vir hulle: Julle bloed is op julle hoof; ek is rein. Van nou af sal ek na die heidene gaan. ”
7 En hy het daarvandaan weggegaan en die huis binnegegaan van ‘n sekere man met die naam Justus, een wat Elohim aanbid het, wie se huis langs die sinagoge was.
8 Toe glo Crispus, die owerste van die sinagoge, in die HERE met sy hele huisgesin. En baie van die Korintiërs, wat dit gehoor het, het geglo en was onderdompel[baptized] .

Hoewel Shaul ‘n nuwe vergadering in Korinte gestig het, sou dit nie ‘n ‘kerk’ genoem gewees het nie – dit is waarskynlik ‘n sinagoge of ‘n kehillah (vergadering) genoem. Belangriker nog, hierdie vergadering het op die sabbat vergader, net soos die Nasarener wat hulle gevolg het.

Luqa (Lukas) 4:16
16 So kom (Yeshua) na Nasaret, waar Hy grootgemaak is. En soos sy gewoonte was, het Hy op die sabbatdag in die sinagoge gegaan en opgestaan om te lees.

Die King James Version (KJV) gebruik die woord Paasfees in Handelinge 12: 4, bloot omdat die King James -vertalers die Griekse woord verkeerd vertaal het Pascha (Pasga) as “Paasfees”.

Ma’asei (Handelinge) 12: 4
4 En nadat hy hom aangekeer het, het hy hom in die gevangenis gesit en aan vier kwartier soldate oorgegee om hom te bewaar; bedoel na Paasfees (sic) om hom na die mense te bring.

Alle groot weergawes sedert die King James -weergawe het hierdie fout sedertdien reggestel.

Daar is verskeie ander verwysings na die pasga in die hernieude verbond. Dit alles toon aan dat die apostels nog baie jare na Yeshua se hemelvaart nog steeds die Hebreeuse kalender gehou het.

Ma’asei (Handelinge) 20: 6
6 En ons het weggevaar na die dae van die ongesuurde brode [dws Pasga].

Talle verwysings vertel ons ook dat die apostels die pinksterfees gehou het.

Qorintim Aleph (1 Korintiërs) 16: 8
8 Maar ek sal tot in Pinkster in Efese bly.

Dit was nog Pinkster op die Hebreeuse kalender, want Shaul was haastig om hierdie fees in Jerusalem (eerder as Rome) te vier.

Ma’asei (Handelinge) 20:16
16 Want Shaul het besluit om deur Efese te vaar, om nie tyd in Asië deur te bring nie, want hy het gehaas as dit moontlik was om op Pinksterdag in Jerusalem te wees.

Die apostels het ook die Versoendag in Handelinge 27: 9 gehou. Dit word hier ‘die vas’ genoem, omdat die Jode dit tradisioneel onderneem deur te vas.

Ma’asei (Handelinge) 27: 9
9 En baie tyd het verbygegaan, en die reis was reeds gevaarlik omdat die vas nou verby was …

Alhoewel die woord “Fast” perfek uit Grieks in Engels vertaal is, kan u die feit dat die apostels nog steeds die Hebreeuse kalender gebruik het, maklik mis, as u nie besef dat die apostels in die volksmond skryf nie.

Dit is nie goed om die kalender so te verander nie, want die kalender is deel van die Torah – en Yeshua het gesê om nie te dink dat hy gekom het om die Torah, of die profete te vernietig nie.

Mattityahu (Matteus) 5: 17-19
17 “Moenie dink dat ek gekom het om die Torah of die profete te vernietig nie. Ek het nie gekom om te vernietig nie[them] , maar[only] om hulle te vervul.
18 Want voorwaar Ek sê vir julle, totdat die hemel en die aarde verbygaan, sal niks uit die wet verbygaan totdat alles vervul is nie.
19 Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie verbreek en die mense dit leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele; maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. ”

Alhoewel Yeshua duidelik gesê het om nie te dink dat Hy gekom het om die Torah of die Profete te vernietig nie, glo baie Christene dat Hy dit gedoen het. Hulle sê dat omdat Hy die feeste gehou het vervul die feeste, en daarom word die feeste nou weggedoen. Maar as u ‘n vervulling vind in u huwelik, beteken dit dan dat dit nou weg is? Dit maak nie eens sin nie.

Daar is ander probleme met die Christelike weergawe. In Lukas 4:18 het Yeshua in die sinagoge opgestaan en gesê dat Hy die eerste deel van die profesieë in Jesaja 61 vervul het.

Luqa (Lukas) 4: 16-19
16 En hy het in Nasaret gekom, waar Hy opgelei is. En soos Hy gewoond was, het Hy op die sabbatdag in die sinagoge gegaan en opgestaan om te lees.
17 En aan hom is die boek van die profeet Jesaja (Jesaja) oorhandig. En toe Hy die boek oopmaak, vind Hy die plek waar dit geskryf is:
18 “Die Gees van die HERE is op My, omdat Hy My gesalf het om die goeie nuus aan die armes te verkondig. Hy het My gestuur om gebrokenes van hart te genees, om aan gevangenes vryheid te verkondig en blindes te herstel, om diegene wat onderdruk is, vry te stel en
19 “om die aangename jaar van Yahweh te verkondig …”

Hy het egter opgehou om te sê dat Hy die Dag van Wraak kom vervul het. Die deel wat Hy nog nie vervul het nie, is in Jesaja 61: 2.

Yeshayahu (Jesaja) 61: 2
2 En die dag van wraak van onse Elohim.

Dus, as Yeshua die eerste deel van Jesaja 60-61 kom vervul, sal Hy dan nooit die tweede deel vervul nie? En wat van die res van die profesieë en die Torah?

Die Torah en die profete spreek almal van Yeshua se wederkoms – maar as die Torah en die profete nou vernietig word (soos die Christene sê), hoe sal Hy dan terugkeer vir sy bruid?

As die Christene reg is, en die Torah en die profete vernietig is, waarom sê Shaul dan vir ons dat die feeste profetiese skaduwees is van dinge wat nog moet kom? Dit is wat Kolossense 2: 16-17 sê, hoewel die meeste mense dit nie besef nie as gevolg van foute in die meeste Engelse vertalings. Die KJV verskaf byvoorbeeld twee woorde ( dae , en is ) in vetdruk:

Kolossense 2: 16-17, OAV
16 Laat niemand julle dan oordeel in voedsel of drank of op ‘n heilige dag of op die nuwemane of op die sabbat nie. dae :
17 Wat ‘n skaduwee is van die toekomstige dinge; maar die liggaam is van Christus.

Met die byvoeging van hierdie twee kursiewe woorde, laat die KJV dit laat klink asof ons nooit moet toelaat dat ‘n broer ons oordeel volgens wat ons eet of drink nie, of op watter dae ons aanbid nie. Dit laat dit klink asof dit geen verskil maak of ons dieselfde aanbiddingsdae onderhou as wat die apostels gehou het nie, en of ons Sondag, Paasfees, Kersfees, Ramadan of die Chinese Nuwejaar hou nie, want (na alles) die liggaam is van die Messias. Die Skrif sê egter vir ons dat ons nie veronderstel is om Sy woorde by te voeg of weg te neem nie – en dat as ons sy woorde verander, ons nie sy gebooie gehoorsaam nie, maar ons eie. Byvoorbeeld:

Devarim (Deuteronomium) 4: 2
2 “Jy mag by die woord wat ek jou beveel, nie byvoeg nie, en daaruit nie neem nie, sodat jy die gebooie van die HERE jou Elohiem wat Ek jou beveel, kan onderhou.”

Aangesien ons nie veronderstel is om by Sy woord te voeg nie, neem ons die woorde dae en is gaan terug en kyk watter verskil dit maak. Hier is dieselfde gedeelte met die twee woorde weggelaat.

Kolossense 2: 16-17 (KJV, geen woorde bygevoeg nie)
16 Laat niemand julle dan oordeel in vleis of drank, of met betrekking tot ‘n heilige dag of nuwemaan of sabbat nie; wat ‘n skaduwee is van toekomstige dinge; maar die liggaam van Christus.

As ons hierdie gedeelte noukeurig lees, sal ons sien dat daar drie hoofidees hier genoem word (1-2-3):

  1. Laat niemand u daarom oordeel in vleis of drank, of met betrekking tot ‘n heilige dag of nuwemaan of sabbat nie
  2. wat ‘n[prophetic] skaduwee van dinge[still] om te kom
  3. maar die Liggaam van [Messiah]

As ons die bepalings herrangskik om die Engelse beter te laat lees (3-1-2), vind ons dat Shaul regtig gesê het dat die liggaam van Messias ons moet laat oordeel in vleis, in drank of met betrekking tot ‘n sabbat- of feesdag, omdat die feeste is profetiese skadu -prentjies van dinge wat nog kom.

Qolossim (Kolossense) 2: 16-17 (herbestel)
16 Laat niemand behalwe die Liggaam van die Messias julle oordeel in vleis of drank, of met betrekking tot ‘n heilige dag of nuwemaan of sabbat nie; want die feeste is skaduwees van dinge[still] om te kom.

In plaas daarvan om vir ons te sê dat die feeste nie meer saak maak nie (en dat ons kan doen wat ons wil), sê Shaul eintlik dat ons die Sabbat, die feeste en die nuwemaan dae moet onderhou, want dit is profetiese skaduwees van toekomstige gebeure . Hierdie betekenis word glad nie weerspieël in die New International Version (NIV), wat lui:

Kolossense 2: 16-17
16 Laat niemand u dus oordeel oor wat u eet of drink nie, of met betrekking tot ‘n godsdienstige fees, ‘n nuwemaanviering of ‘n sabbatdag nie.
17 Dit is ‘n skaduwee van die toekomstige dinge; die werklikheid word egter in Christus gevind.

Die NIV sê dat hierdie profetiese skaduwees van toekomstige gebeure nou nie relevant is nie, omdat dit slegs skaduwees was van dinge wat ‘sou kom’. Dit dui daarop dat die koms van die Messias al hierdie dinge uit die weg geruim het – so solank ons glo dat Yeshua die Messias is, maak dit geen verskil wat ons eet en drink nie, of watter aanbiddingsdae ons besluit om te hou (indien enige). Maar watter sin maak dit? Die apostels moes tydens die Pinksterfees op die vasgestelde tyd in Jerusalem wees, sodat hulle die uitstorting van die afgesonderde Gees kon ontvang.

Ma’asei (Handelinge) 2: 1-2
1 En tydens die vervulling van die Pinksterdag, het hulle[the faithful] was almal met een verstand, op een plek.
2 En skielik kom daar ‘n geluid uit die hemel, soos van ‘n sterk wind, en dit vul die hele huis waar hulle sit.

Christelike teoloë sê dat die Torah en die profete nie onmiddellik afgeskaf is nie. Hulle sê dat die dood van Yeshua ‘n oorgangstyd van 300 tot 400 jaar ingelui het waarin die kerkvaders Yahweh se toestemming gehad het om enige veranderinge aan die geloof aan te bring-veranderinge wat Yahweh nog nooit geprofeteer het nie, en wat in volledige teenstrydigheid met die Skrif is.

Amos 3: 7
7 Ja, Yahweh Elohim doen niks, tensy Hy sy geheim aan sy knegte, die profete, openbaar.

Die profesieë sê niks daaroor dat Yahweh die feesdae verander nie, en daarom het die apostels dit nog steeds gehou. Hulle het geweet dat die feesdae profetiese skadubeelde is van dinge wat nog kom. Toe die Gees byvoorbeeld uitgestort is in Handelinge 2, was dit ‘n profetiese vervulling van die gee van die Torah op die berg Sinai-en aangesien Shaul Kolossense 2: 16-17 geskryf het nadat die uitstorting in Handelinge 2 plaasgevind het, weet ons dat daar sal ook ander profetiese vervullings wees.

Terwyl sommige profesieë slegs een keer vervul word (soos die geboorte van Yeshua), kan ander veelvuldige vervullings hê. Hierdie patroon van herhaalde vervullings word maklik gesien in die voorbeeld van die huttefees, ook genoem die Huttefees, of Sukkot. Dit is vervul toe die Israeliete in tabernakels (of hutte) in die Sinai -wildernis gewoon het, en dan is dit weer vervul toe Yeshua gebore is. Terwyl die Christene vir ons sê Yeshua is op 25 Desember gebore, is die waarheid dat Hy op die eerste dag van die huttefees gebore is, en daarom sê Johannes vir ons:

Yochanan (Johannes) 1:14
14 En die Woord het vlees geword en onder ons onderdak gemaak.

Ander weergawes lees “en slaan sy tent onder ons op”, wat in wese dieselfde betekenis gee.

Die Christendom leer dat Yeshua op 25 Desember in ‘n krip gebore is met donkies en perde. Hulle beweer dat Hy ingedruk en in ‘n krip hooi gelê is. So romanties soos hierdie weergawe klink, is dit ver van die waarheid af. Aangesien die Christendom die Hebreeuse taal nie waardeer nie, besef die meeste Christene nie dat die woord vir ‘n krip in Hebreeus dieselfde is as die woord vir ‘n tabernakel, hut of stalletjie nie. Die verslag van Yeshua se geboorte vertel ons dus eintlik dat Hy in ‘n tabernakel gelê is.

Luqa (Lukas) 2: 7
7 En sy het haar eersgebore Seun gebaar en Hom toegedraai in doeke en Hom neergelê in die tabernakel, omdat daar geen plek vir hulle in die herberg was nie.

Yeshua se ouers het, in ooreenstemming met die bevel, na die pelgrimsfees na Jerusalem gekom.

Vayiqra (Levitikus) 23: 41-43
41Julle moet dit sewe dae in die jaar as ‘n fees vir die HERE hou. Dit sal vir ewig ‘n insetting wees in julle geslagte. Jy moet dit vier in die sewende maand.
42 U moet sewe dae lank in hutte woon [tabernacles]. Almal wat inheemse Israeliete is, sal in hutte woon,
43 sodat julle geslagte kan weet dat Ek die kinders van Israel in hutte laat woon het toe Ek hulle uit Egipteland uitgelei het: Ek is die HERE julle Elohiem.

Joseph en Miriam (Mary) was oorspronklik van plan om in ‘n herberg te bly. Die rabbynse uitspraak in daardie tyd was dieselfde as vandag: elke persoon wat swanger, oud of siek is, hoef nie eintlik in ‘n tabernakel te slaap nie. Om gesondheids- en veiligheidsredes kon hulle eerder ‘n kamer by ‘n herberg huur. Lukas 2: 7 vertel ons egter dat daar geen plek in die herberg was nie, daarom moes Josef en Mirjam in ‘n tabernakel (hok/krip) woon. Dit alles het gebeur sodat Yeshua in die tabernakel gebore kon word op die eerste dag van die huttefees, in profetiese vervulling van die opdrag.

Terwyl die kerk ons vertel dat die feeste weg is, en dat daar nooit weer ‘n vervulling van die huttefees sal plaasvind nie, toon die Skrif dit ‘n leuen. Daar is ten minste nog twee profetiese vervullings van die Huttefees.

Sagaria (Sagaria) 14: 16-17
16 En dit sal wees: elkeen wat oorgebly het van al die nasies wat teen Jerusalem opgetrek het, sal van jaar tot jaar optrek om die Koning, die HERE van die leërskare, te aanbid; en om die huttefees te hou.
17 En elkeen wat nie uit die geslagte van die aarde sal optrek om die Koning, die HERE van die leërskare, te aanbid nie, daar sal selfs geen reën op hulle kom nie.

‘N Vierde vervulling word ook in Openbaring geprofeteer.

Hitgalut (Openbaring) 21: 3
3 En ek het ‘n groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van Elohim is by mense! En Hy sal saam met hulle tabernakel wees, en hulle sal sy volke wees, en Elohim self sal hulle Elohim wees.

Daarteenoor vertel die kerk dat “Jesus” op 25 Desember gebore is. Dit is egter ‘n heidense Romeinse feesdag genaamd Saturnalia (Bacchanalia). Dit vind vier dae na die wintersonstilstand plaas, ter ere van die wedergeboorte van die son. Die gode Saturnus en Jupiter is alternatiewe name vir Lucifer, so 25 Desember is in wese Satan se vermomming.

Die Roomse Kerk het Saturnalia herdoop ter ere van die Messias, maar Yahweh waarsku ons om Hom nie te eer met die dinge van die heidene nie, of om iets by te voeg of weg te neem uit die verbond wat Hy gesluit het nie.

Devarim (Deuteronomium) 12: 30-32
30 “Pas op dat u nie vasgevang is om hulle te volg nie, nadat hulle voor u uitgewis is, en dat u nie na hulle gode vra nie en sê: ‘Hoe het hierdie nasies hulle gode gedien? Ek sal ook so doen. ‘
31 Jy mag die HERE jou Elohim op hierdie manier nie aanbid nie; want elke gruwel vir die HERE wat Hy haat, het hulle aan hulle gode gedoen; want hulle verbrand selfs hulle seuns en dogters in die vuur vir hulle gode.
32 Wat ek u ook al beveel, wees versigtig om dit te onderhou; jy mag dit nie byvoeg nie en daaruit nie wegneem nie. ”

As die apostels op 25 Desember Kersfees gehou het, sou dit in Handelinge opgeteken gewees het. Die woord egter Kersfees word nêrens in die Skrif aangetref nie. Verder is Desember nie ‘n maand in die Hebreeuse kalender nie, so waarom sou die apostels ‘n heidense fees gehou het?

Yeshua vertel ons dat Hy ‘n plek vir sy bruid in die huis van sy Vader gaan voorberei het.

Jochanan (Johannes) 14: 2-3
2 “In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou ek dit vir u gesê het.
Ek gaan om vir julle ‘n plek voor te berei.
3 En as Ek gaan en vir julle plek berei, sal Ek weer kom en julle na My toe neem; sodat waar ek is, daar ook julle kan wees. ”

As Yeshua ‘n goeie seun is en Hy sy Vader wil eer, waarom sou hy dit dan oorweeg om ‘n Christen bruid wat aanbid op heidense feesdae wat sy Vader altyd gesê het om nie te onderhou nie?

Waarom inderdaad, as daar Nazarene -meisies is, kan Hy trou, met wie doen sy Vader se gebooie onderhou?

[Vir meer inligting, sien Die Torah Kalender studeer.]

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give