Chapter 19:

Handelinge 15 en Rabbynse gesag

“Dit is ‘n masjienvertaling. As u ons wil help om dit reg te stel, kan u ‘n e-pos stuur na contact@nazareneisrael.org

In vorige hoofstukke het ons gesien hoe Israel ‘n gesentraliseerde regering en ‘n georganiseerde Levitiese priesterskap gehad het terwyl dit nog in die wildernis was. Dit toon dat ons ‘n georganiseerde priesterskap kan hê as ons buite die land is. Laat ons dit in gedagte hou.

Ons het ook gesien hoe die Messias die Prins die geestelike veldtog kom neem het om die gevalle Adam in ‘n nuwe fase te herstel. Die fokus sou nie meer wees op die offer van diere in ‘n tempel nie, maar op die stuur van dissipels na alle nasies om ‘n wêreldwye Melgisedekiese priesterskap te stig. Hierdie wêreldwye Melgisedekiese priesterskap sou die verlore en verstrooide kinders van Avraham en Israel uit elke gesin en elke stam noem. Dan, geslagte later, sou ‘n oorblyfsel van hulle stadig begin terugkeer na hul erfenis in Israel.

Verder het ons geleer dat die Levitiese priesterskap geen erfenis in die land gehad het nie. Net so het Yeshua gesê dat om sy dissipel te wees (dit wil sê ‘n Melgisedekiese priester), ‘n man alles wat hy het, moet verlaat. Dit was die prys om Hom en sy mense te dien.

Luqa (Lukas) 14:33
33 “En elkeen van julle wat nie alles wat hy het, verlaat nie, kan nie my dissipel wees nie.”

Alhoewel die priesters geen besittings sou hê nie, sou die bediening steeds geld nodig hê om die Groot Opdrag uit te voer, sodat die mense hulle besittings verkoop het (Handelinge 2 en 4) en die opbrengs aan die apostels gegee het.

Ma’asei (Handelinge) 4: 32-35
32 En die menigte van die gelowiges was uit een hart en een siel; en niemand het gesê dat hy alles besit wat hy besit nie, maar dat hulle alles gemeen het.
33 En met groot krag het die apostels getuig van die opstanding van die Adon Yeshua. En groot guns was op hulle almal.
34 En daar was niemand onder hulle wat ontbreek het nie; want almal wat gronde of huise besit het, het dit verkoop en die opbrengs gebring van die verkoopte dinge,
35 en hulle neergelê aan die voete van die apostels; en hulle het aan elkeen uitgedeel soos enigiemand dit nodig gehad het.

As die apostels geen erfenis sou hê nie, waarom is die fondse dan aan die voete van die apostels gelê? Vir enige organisasie om effektief te wees, moet sy leierskap in staat wees om te bepaal hoe die geld bestee word. Dit is waar, of ons nou praat oor die regering, ‘n onderneming, ‘n Melgisedekiese priesterdom, of wat ook al.

Om die Levitiese priesterskap te laat werk, moes die hoëpriester beheer oor die geld hê. As die mense bloot hulle tiendes, geskenke en offergawes aan die eerste priester gee wat hulle ontmoet het (of aan die priester wat hulle gehelp het om hulle offerande te bring), sou die tempeldiens vinnig afbreek. Dit sal soortgelyk wees as om ‘n kelner by die restaurant te betaal en hom toe te laat om al die geld huis toe te neem. Die bestuurder het geen geld om die kokke en die skottelgoedwassers te betaal of die kruideniersware -rekening te betaal nie. Die restaurant sou binnekort gedwing word om te sluit.

Tensy die mense almal hul tiendes aan die hoëpriester (of sy aangewese) gegee het, sou die hoëpriester geen geld hê om te deel aan diegene wat hout gekap het of die toonbrode gebak het nie. Almal met ondersteunende werk moet hul poste laat vaar en as altaarpriesters werk. Hulle sou daar moes wees om die pelgrims te ontmoet toe hulle by Jerusalem aankom. Maar as almal ‘n priester was, en niemand water trek, hout kap of gebakte toonbrode gebak het nie, sou die tempeldiens tot stilstand kom. Dit is ongeveer analoog aan die situasie in die Messiaanse Israel vandag. Daar is geen geskeide priesterskap, geen werklike aanspreeklikheid en geen orde nie.

In Handelinge 6 sien ons organisasie sowel as orde. In daardie dae het ‘n klag teen die Hebreërs by die Helleniste omdat daar nie goed na die Helleense weduwees omgesien is nie. Die apostels se antwoord was om sewe bykomende mans op te wys om na die weduwees om te sien. Dit was moontlik omdat die apostoliese stigting die mag gehad het om te bepaal hoe die geld bestee word.

Ma’asei (Handelinge) 6: 1-4
1 En in daardie dae, toe die getal van die dissipels vermeerder het, het die Helleniste ‘n klag teen die Hebreërs opgelê, omdat hulle weduwees in die daaglikse verspreiding verwaarloos was.
2 Toe roep die twaalf die menigte dissipels bymekaar en sê: Dit is nie wenslik dat ons die woord van Elohim verlaat en tafels bedien nie.
3 Daarom, broeders, soek onder julle sewe manne met ‘n goeie reputasie, vol van die afgesonderde Gees en wysheid, wat ons oor hierdie saak kan aanstel;
4 maar ons sal ons gedurig toewy aan gebed en bediening van die woord. “

Die rede waarom Yahweh wil hê dat die apostoliese fondament beheer oor die fondse het, is dat apostels en profete per definisie Yahweh se stem hoor. Dit is slegs deur Yahweh se stem te hoor en te gehoorsaam, van oomblik tot oomblik, dat hulle kan weet hoe Yahweh Sy fondse wil bestee.

Die idee is dat die evangeliste, herders en leraars veronderstel is om te besef dat die apostels en profete Yahweh se stem hoor en gehoorsaam. Hulle moet hulle vir leiding en raad soek. As die evangeliste, herders en leraars egter nie weet wat dit is om die stem van Yahweh te hoor nie, voel hulle nie nodig om die apostels en profete te soek nie, of om op die apostoliese grondslag te werk nie. Dit veroorsaak onmiddellike onenigheid, soos in die Messiaanse wêreld vandag.

Sommige gelowiges wantrou die idee van ‘n apostoliese fondament. Dit kan miskien toegeskryf word aan die feit dat daar soveel magsmisbruik deur die kerk was. Hulle is miskien soos vroue wat deur ‘n slegte huwelik gegaan het en wat die huwelik nou wantrou. Net omdat ‘n mens ‘n verkeerde huweliksmaat kies, maak dit die instelling van die huwelik egter sleg? Of beteken dit dat hulle net ‘n swak keuse van ‘n maat gemaak het?

Alhoewel die Katolieke Kerk ‘n fondament van apostels en profete het, is dit nie ‘n fondament van ware apostels en ware profete nie. Net soos die rabbi’s, volg die Katolieke leierskap nie Yahweh se stem nie, maar hul eie gedagtes. Dit maak hulle blinde gidse, want soos ons vroeër met Havvah (Eva) in die tuin van Eden gesien het, is Satan se primêre taktiek om ons te laat ons eie gedagtes volg, eerder as om na die stem van Yahweh te luister. Daarom word ons aangesê om elke gedagte in gevangenskap te neem tot die gehoorsaamheid van die Messias (en Sy Gees).

Qorintim Bet (2 Korintiërs) 10: 3-6
3 Want alhoewel ons in die vlees wandel, veg ons nie volgens die vlees nie.
4 Want die wapens van ons oorlogvoering is nie vleeslik nie, maar magtig in Elohim om vestings neer te trek,
5 argumente afwerp en alles wat hoog is teen die kennis van Elohim, en elke gedagte in gevangenskap bring tot die gehoorsaamheid van die Messias,
6 en gereed wees om alle ongehoorsaamheid te straf wanneer u gehoorsaamheid vervul is.

Yahweh het ons die brein gegee, en Hy wil hê dat ons dit moet gebruik. Ons moet egter eers in Yeshua bly en dan dink – en nie andersom nie. As ons ooit vergeet om in Yeshua te bly, sal ons uiteindelik ons eie gedagtes agtervolg (en daarom word ons Satan se geestelike gevangenes).

Om die stem van Yahweh te hoor en te gehoorsaam, is ‘n grondslag vir ons geloof. Diegene met die apostoliese en profetiese gawes moet voortdurend luister na die stem van Yahweh. Dit is eintlik waarom hulle aan leierskap toevertrou word. As luister na Yahweh se woorde nie die belangrikste prioriteit is nie, voldoen hulle nie aan hul amp nie (en dit is waar beide die rabbi’s en die kerk verkeerd loop).

Ons weet dat die ampte van apostels en profete nog steeds vir vandag is, want Efesiërs 4:13 sê vir ons om volgens die vyfvoudige gawes te organiseer totdat ons almal tot die eenheid van die geloof kom.

Efesim (Efesiërs) 4:13
13 totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en tot die kennis van die Seun van Elohim, tot ‘n volmaakte mens, tot die mate van die gestalte van die volheid van Messias;

Verder sê Openbaring 18:20 vir die apostels en profete dat hulle oor Babilon moet bly wees oor haar val.

Hitgalut (Openbaring) 18:20
20 “Wees bly oor haar, o hemel, en u het apostels en profete afgesonder, want Elohim het u op haar gewreek!”

Aangesien die val van Babilon steeds ‘n toekomstige gebeurtenis is, weet ons dat daar in die toekoms apostels en profete sal wees – daarom weet ons dat die ampte van apostels en profete nog steeds vir vandag is.

Aangesien apostels en profete diegene is wat te alle tye na die stem van Yahweh luister, en aangesien hierdie ampte nog steeds vir vandag is, moet diegene wat na hierdie ampte geroep word, te alle tye oefen om sy stem te hoor en te gehoorsaam. Dit is deel van hul werk.

Maar wat het dit alles met Handelinge 15 te doen?

Tot en met Handelinge 9 is die Goeie Nuus slegs aan Jode bekend gemaak. In Handelinge 10 het Yahweh egter vir Kepha (Petrus) ‘n visioen getoon van ‘n groot laken wat uit die hemel neerdaal, gevul met onrein diere (wat simbolies is vir die heidene).

Ma’asei (Handelinge) 10: 9-16
9 Die volgende dag, terwyl hulle op reis was en naby die stad kom, het Kepha op die dak gegaan om te bid, omtrent die sesde uur.
10 Toe het hy baie honger geword en wou eet; maar terwyl hulle gereedmaak, val hy in ‘n beswyming
11 en sien die hemel oopgaan en ‘n voorwerp soos ‘n groot laken aan die vier hoeke vasgebind, wat na hom neerdaal en op die aarde neersak.
12 Daarin was allerhande viervoetige diere van die aarde, wilde diere, kruipende diere en voëls van die lug.
13 En ‘n stem kom na hom: Staan op, Kepha; maak dood en eet.
14 Maar Kepha sê: “Nie so nie, Adon! Want ek het nog nooit iets ongewoons of onrein geëet nie.”
15 En ‘n stem het die tweede keer weer met hom gepraat: “Wat Elohim gereinig het, moet jy nie algemeen noem nie.”
16 Dit is drie keer gedoen. En die voorwerp is weer in die hemel opgeneem.

Die kerk leer ons dat hierdie visie beteken dat die wet op skoon voedsel van Levitikus 11 nie meer van toepassing is nie (en dat ons nou enigiets kan eet). Kepha vertel ons egter dat dit beteken dat ons geen mens as gewoon of onrein moet noem nie. Na die offer van Yeshua moes die Groot Opdrag met elke gesin en elke stam in alle nasies gedeel word – daarom moes ons nie vermy om vir ander te getuig nie.

Ma’asei (Handelinge) 10:28
28 Toe sê hy vir hulle: Julle weet hoe onwettig dit is vir ‘n Jood om met iemand saam te gaan of na ‘n ander nasie te gaan. Maar Elohim het my gewys dat ek geen mens as gewoon of onrein moet noem nie. ”

Kepha het gesê dit is ‘onwettig’ vir ‘n Joodse man om met een van ‘n ander nasie saam te gaan of na te gaan. Dit word nie in die Torah van Moshe aangetref nie, maar is eerder ‘n rabbynse uitspraak. Dat Kepha ‘n rabbynse uitspraak sou herhaal, sê iets oor hom. As ons dit verbind met die feit dat Shaul (Paulus) se bediening vir die heidene was, terwyl Kepha se bediening (tot op hierdie stadium) vir die besnedenes was (dws rabbynse Fariseërs), gee dit ons ‘n interessante beeld van wie Kepha werklik was.

Kepha het die bevel van die Gees gehoorsaam om na Cornelius se huis te gaan, en ses mans van “die besnydenis” (gelowige Fariseërs) het saam met hom gegaan. Kepha het dus “saam met die gelowige Fariseërs gehang”. Maar terwyl hy preek, val die Gees op almal wat dit hoor — en “dié van die besnydenis wat geglo het, was verstom”.

Ma’asei (Handelinge) 10: 44-45
44 Terwyl Kepha nog hierdie woorde spreek, val die afgesonderde Gees op almal wat die woord gehoor het.
45 En die van die besnydenis wat geglo het, was verstom, almal wat saam met Kepha gekom het, omdat die gawe van die afgesonderde Gees ook op die heidene uitgestort is.

Rabbynse Fariseërs glo dat heidene slegs tot Judaïsme kan oorgaan deur ‘n spesifieke regsproses te volg. In die eerste eeu is dit die gewoonte van Moshe (in teenstelling met die Torah van Moshe). Dit word vandag die Giur (gee-yure) proses. In die Giur nuwe bekeerlinge moet eers klasse neem om die rabbynse interpretasie van die Torah -wet te leer. Nadat hulle in die rabbynse leringe geïndoktrineer is, mag hulle fisies besny word. In die rabbynse gedagtes, as hulle die rabbynse prosedure gehoorsaam het, word hulle onderwerp aan rabbynse gesag, en is hulle dus nou in die guns van Yahweh (dit wil sê, hulle is gered). Daarom was die besnydenis verstom toe Yahweh sy Gees uitstort op onbesnede heidene (soos Cornelius en sy huis), wat glad nie die rabbynse tradisies gevolg het nie.

Mans beskerm hul mag en posisie baie, en toe Kepha terugkom na Judea, het die rabbynse besnydenis hom daar gestry.

Ma’asei (Handelinge) 11: 1-3
1 Die apostels en die broeders wat in Judea was, het gehoor dat die heidene dit ook ontvang het
die woord van Elohim.
2 En toe Kepha in Jerusalem opkom, het die besnydenis met hom gestry;
3 en gesê: “Julle het by onbesnedenes ingegaan en saam met hulle geëet!”

Kepha het van die begin af alles verduidelik, oor hoe Elohim hom gewys het dat hy geen mens gewoon of onrein sou noem nie, en hoe Yahweh die Gees op Cornelius en sy huis uitgestort het. Toe vra hy hulle of hulle wil hê dat hy moet probeer opstaan teen wat Elohim doen.

Ma’asei (Handelinge) 11: 15-18
15 “En toe ek begin spreek, val die afgesonderde Gees op hulle, soos op ons in die begin.
16 Toe onthou ek die woord van die Meester, hoe Hy gesê het: ‘Jochanan is inderdaad onder water gedompel, maar u sal ondergedompel word met die afgesonderde Gees.’
17 As Elohim hulle dan dieselfde gawe gegee het as wat Hy ons gegee het toe ons geglo het in die Adon Yeshua Messias, wie was ek dan, dat ek Elohim kon weerstaan? ”
18 Toe hulle hierdie dinge hoor, het hulle stil geword; en hulle het Elohim verheerlik en gesê: “Toe het Elohim ook aan die heidene bekering tot die lewe gegee!”

Na hierdie dinge het Yahweh sy Gees uitgestort op baie gelowiges in Hellenis (Hervorming) in Antiochië (wat ook nie die rabbynse gebruike gehoorsaam het nie) – daarom het die apostels Bar Naba (Barnabas) daarheen gestuur.

Ma’asei (Handelinge) 11: 19-25
19 En diegene wat verstrooi was ná die vervolging wat oor Stefanus ontstaan het, het tot by Fenicië, Ciprus en Antiochië gereis en die woord aan niemand behalwe die Jode verkondig nie.
20 Maar sommige van hulle was manne uit Ciprus en Cirene, wat, toe hulle in Antiochië gekom het, met die Helleniste gepraat het en die Meester Yeshua gepreek het.
21 En die hand van die HERE was met hulle, en ‘n groot aantal het geglo en hulle tot die Meester gewend.
22 Toe kom die nuus van hierdie dinge by die kerk van Jerusalem, en hulle stuur Bar Naba uit om na Antiochië te gaan.
23 Toe hy kom en die genade van Elohim sien, was hy bly en het hulle almal aangemoedig dat hulle met hart en siel met Yahweh sou voortgaan.
24 Want hy was ‘n goeie mens, vol van die afgesonderde Gees en van geloof. En baie mense is by die Meester gevoeg.
25 Toe vertrek Bar Naba na Tarsus om Shaul te soek.

Dit is verstommend hoe hardkoppig en hardnekkig mans kan wees as hul mag en posisie op die spel is. Alhoewel Yahweh duidelik getoon het dat Hy in die geval van Cornelius nie die rabbynse gesag respekteer nie, het die gelowige Fariseërs steeds na Antiochië gekom en daar aan die gehelleniseerde gelowiges gesê dat hulle nie gered kan word as hulle nie die rabbynse Giur -proses volg nie. In hierdie gedeelte word die Giur -proses die gewoonte van Moshe (in teenstelling met die Torah van Moshe). In vers 5 word hierdie rabbynse gelowiges die ‘sekte van die Fariseërs wat geglo het’ genoem. Dit is dieselfde geestelike groep as die rabbynse “besnydenis wat geglo het”.

Ma’asei (Handelinge) 15: 1-2
1 En sommige manne het van Judea afgekom en die broeders geleer: ‘Tensy julle besny word volgens die[rabbinic] volgens die gebruik van Moshe [dws Giur -proses], kan u nie gered word nie. ”
2 Daarom, toe Shaul en Bar Naba nie ‘n geringe meningsverskil en twis met hulle gehad het nie, het hulle besluit dat Shaul en Bar Naba en sommige ander van hulle na hierdie apostel en ouderlinge na Jerusalem sou gaan.

Dit was twee of drie weke se stap om van Antiochië na Jerusalem op te gaan, en ons moet onthou dat padreis in die ou tyd gevaarlik kon wees. Daar was dikwels bandiete en diewe – maar dit lyk asof Shaul en Bar Naba gevoel het dat die vooruitsig op leerstellige eenheid die reis werd is. Dit blyk vir hulle belangrik te wees dat al die herders hulle skape op die regte manier lei. Dit kan wees omdat skape hul onder-herders volg-en tensy al die onder-herders die skape in dieselfde rigting lei, sal die kudde binnekort verdeel word. (Dit wil sê, die liggaam van Messias sal verdeel word.)

Ma’asei (Handelinge) 15: 4-5
4 En toe hulle in Jerusalem aankom, is hulle ontvang deur die ekklesia en die apostels en die ouderlinge; en hulle het alles vertel wat Elohim met hulle gedoen het.
5 Maar sommige van die sekte van die Fariseërs wat geglo het, het opgestaan en gesê: Dit is nodig om hulle te besny en hulle te beveel om die Torah van Moshe te onderhou.

Die volgorde wat deur die rabbynse gelowiges voorgestel word, is dieselfde as die volgorde van die rabbynse Giur -proses:

1. Leer hulle die rabbynse interpretasie van Torah
2. Besny hulle volgens die rabbynse ritueel
3. Hou die rabbynse torah -wet

Vroeër het ons gesien dat die rabbynse orde uit die Levitiese orde ontstaan het, terwyl Yeshua se priesterskap op die Melgisedekiese orde sou berus. In hierdie geval sou dit nie werk om die rabbis toe te laat om rabbynse (dws Levitiese) gesag binne die orde van Melgisedek te laat geld nie; maar die rabbi’s was hardnekkig en wou nie maklik hul veronderstelde gesag prysgee nie. Ons moet hier daarop let dat hierdie rabbynse Fariseërs wat geglo het, analoog is aan die rabbynse Messiaanse Jode van vandag. Dit is Jode wat Yeshua as die Messias aanvaar het, steeds in rabbynse gesag glo en meen dat die Talmoed gesaghebbend is. Dit is ironies, want Yeshua het nog nooit iets goeds te sê gehad oor die rabbynse orde of oor hulle mensgemaakte tradisies en leerstellings nie (Talmoed).

Nadat daar “baie twis” was, het Kepha opgestaan en gesê dat Yahweh hom gekies het om die Goeie Nuus aan die heidene te bring, en dat hy nie rabbynse gesag afgedwing het nie; Waarom het die rabbi’s dus probeer om ‘n rabbynse juk op die nekke van die nuwe gelowiges te plaas, toe Yeshua hulle almal onder rabbynse gesag uitgeroep het? Hulle het immers gehoop om self deur guns (genade) deur geloof gered te word.

Ma’asei (Handelinge) 15: 6-11
6 Nou kom die apostels en die ouderlinge bymekaar om hierdie saak te oorweeg.
7 En toe daar groot twis was, het Kepha opgestaan en vir hulle gesê: “Broeders, julle weet dat Elohim ‘n geruime tyd gelede onder ons gekies het, sodat die heidene deur my mond die woord van die goeie nuus sou hoor en moes glo .
8 Elohim, wat die hart ken, het hulle erken deur aan hulle die afgesonderde Gees te gee, net soos Hy aan ons gedoen het,
9 en het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie, en hulle harte gereinig deur geloof.
10 Nou, waarom toets jy Elohim dan met ‘n juk?[rabbinic tradition] op die nek van die dissipels wat nie ons vaders of ons kon dra nie?
11 Maar ons glo dat ons deur die guns van die Adon Yeshua Messias op dieselfde manier as hulle gered sal word. “

Toe vertel Shaul en Bar Naba al die wonderwerke en wonders wat Elohim onder die heidene gedoen het (wat nie aan die rabbynse gesag onderwerp was nie).

Ma’asei (Handelinge) 15:12
12 Toe het die hele menigte geswyg en geluister na Bar Naba en Shaul wat verklaar hoeveel wonderwerke en wonders Elohim deur hulle onder die heidene verrig het.

Jakob (Jakobus) het toe gesê dat hy oordeel dat hulle nie die terugkerende heidene moet “pla” deur ‘n juk van rabbynse gesag op hulle te plaas nie, maar dat hulle die gemeentes kan binnegaan bloot deur hulle te onthou van vier dinge wat Yahweh sê ‘een snit’ sal kry af ”van die nasie (afgodery, seksuele immoraliteit, verwurg [or unclean] vleis en bloed). Jakob het geoordeel dat as die heidene hulle eenvoudig van hierdie vier dinge sou onthou, hulle die gemeentes kon binnegaan, waar hulle die Torah van Moshe kon hoor voorlees. Op hierdie manier sou die terugkerende Jode en Efraimiete voldoen aan Yahweh se woord (in teenstelling met die indoktrinasie van die rabbis se regstradisies).

Ma’asei (Handelinge) 15: 13-21
13 En nadat hulle stil geword het, antwoord Jakob en sê: Manne en broers, luister na my.
14 Shimon het verklaar hoe Elohim aanvanklik die heidene besoek het om ‘n volk uit Sy naam te verwyder.
15 En hiermee stem die woorde van die profete ooreen, net soos daar geskrywe is:
16 ‘Daarna sal ek terugkeer en die tabernakel van Dawid wat neergeval het, herbou; Ek sal sy puinhope herbou en dit oprig;
17 sodat die res van die mense die HERE kan soek, al die heidene wat na my geroep is, spreek die HERE wat al hierdie dinge doen. ‘
18 “Al die werke is aan Elohim bekend.
19 Daarom oordeel ek dat ons diegene wat uit die heidene is, nie moet lastig val nie[re] draai na Elohim,
20 maar dat ons aan hulle skryf om hulle te onthou van dinge wat deur afgode besoedel is, van seksuele onsedelikheid, van gewurgte dinge en van bloed.
21 Want Moshe het al die geslagte gehad wat hom in elke stad preek en elke sabbat in die sinagoges gelees is. “

Let op Jakob se gebruik van die woord oordeel in vers 19. In Hebreeus verwys hierdie woord na iets wat apostels en profete gewoonlik doen.

Soos ons verduidelik in Torah regering , ‘n profeet is iemand wat Yahweh se stem hoor, en spreek wat hy Yahweh hoor sê. Dit is ook hoe die gesalfde regters van die Tanach (Ou Testament) hul oordele sou lewer. Hulle sou die saak aanhoor en daarna na die stem van Yahweh luister, sodat hulle kon weet wat die oordeel was. Op hierdie manier was die oordeel nie hul eie private interpretasie nie, maar dit was die woord wat Yahweh gespreek het. Nie verrassend nie, dit is ook hoe Yeshua sê dat Hy geoordeel het (deur te spreek wat Hy van bo gehoor het, eerder as om volgens sy eie wil te praat).

Jochanan (Johannes) 5:30
30 “Ek kan uit myself niks doen nie. Terwyl ek hoor, oordeel ek; en my oordeel is regverdig, omdat Ek nie my eie wil soek nie, maar die wil van die Vader wat My gestuur het. ”

Daar is drie hoofkantore in Israel: die koning (die leër), die priester (die geestelike leër) en die profeet (kommunikasie met Yahweh). Gesalfde regters moes ‘n kombinasie van al drie wees omdat hulle die nasie gelei het in tye waarin daar geen koning was nie. Apostels is basies beoordelaars van die Renewed Covenant (Nuwe Testament) omdat hulle ook al drie die rolle vervul.

Een verskil tussen gesalfde regters en apostels is dat hoewel daar slegs een gesalfde regter was op ‘n tydstip toe Israel in die land was, daar meer as een apostel op ‘n gegewe tydstip moes wees omdat die Melgisedekiese orde in elke nasie op aarde moes ingaan . Omdat dit ‘n verenigde priesterskap sou wees, moes daar orde tussen die apostels wees. Hierdie orde is tot stand gebring deur eers aan die Gees van Yahweh te onderwerp, en dan aan die ander onderwerp te word, en deur die Gees van Yahweh te laat besluit wie die posisie moet inneem. As ‘n praktiese saak moes iemand egter die leidende posisie inneem, en in daardie dae was dit Jakob.

Sommige geleerdes meen dat Jakob gekies is om die vergadering te lei omdat hy die halfbroer van Yeshua was. Die enigste probleem hiermee is dat Yeshua ander halfbroers gehad het. Wat meer sinvol blyk te wees, is dat Jakob gekies is om te lei omdat hy na die stem van die Gees geluister het, en daarom wys hy wysheid. Die belangrikste ding om hier op te let is egter dat hy gesê het hy geoordeel , wat in Hebreeus beteken dat hy geglo het dat hy volgens die stem van Yahweh praat.

Yeshua het nie net rabbynse gesag veroordeel nie, maar die apostoliese grondslag het ook die rabbis se bewerings in Handelinge 15 omvergewerp. Die rabbi’s is ‘n uitbreiding van die ou Levitiese orde, en die Levitiese orde het geen gesag in die orde van Melgisedek nie.

Verskillende groepe verduidelik Handelinge 15 op verskillende maniere, dus laat ons duidelik wees: Handelinge 15 het bepaal dat voordat die verlore Jode en Efraimiete by die liggaam van Yeshua kon aansluit, en hulle by die nasie kon aansluit, hulle hulle eers moes onthou van afgodery, seksuele immoraliteit, verwurg (of onrein) ) vleis en bloed. As hulle hulle van hierdie dinge onthou het, kon hulle nie die gemeentes binnegaan nie, want dit sou die kamp verontreinig. (Let daarop dat leierskap steeds aan die buitekant met hulle kan vergader.)

Dit blyk dat die apostels probeer het om die regte manier te identifiseer om die verlore en verspreide stamgenote toe te laat om terug te keer na die nasie, sonder om die vergadering te besoedel. Aangesien dit egter die Katolieke Kerk was wat uiteindelik die Melgisedekiese orde wêreldwyd tot stand gebring het, laat ons nou omdraai en kyk na die algemene neigings wat die Katolieke Kerk en haar Protestantse dogters vorm. Onderweg sal ons ‘n paar verrassende dinge sien, waaronder ‘n aantal maniere waarop Satan hoop om ons almal te laat struikel en ons krone te steel.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give